Data aktualizacji: 01.04.2023

Pożyczki BLIK bez konta bankowego

Pożyczki chwilówki BLIK bez konta bankowego to wybrane pożyczki do uzyskania, których nie jest wymagane konto bankowe. Wypłata jest realizowana w gotówce, czekiem lub Blikiem.

Najczęściej wybierane pożyczki BLIK bez konta bankowego — kwiecień 2023

Logo SuperGrosz 100X100

POLECANE

Kwota pożyczki — okres spłaty

1000 - 15 000 zł; do 50 miesięcy

➭ bez konta bankowego
bez telefonów do pracodawcy
możliwość wypłaty czekiem GIRO na poczcie
dostępne w soboty i niedzieleRRSO: 40,33%


Logo Aasa 100X100

Kwota pożyczki — okres spłaty

1000 - 15 000 zł; do 36 miesięcy

➭ bez konta bankowego
możliwość wypłaty czekiem GIRO na poczcie

RRSO: 48,12%


Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.), mają one jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w innych celach. Wiążące warunki udzielenia kredytu lub pożyczki zostaną przedstawione przez właściwą firmę lub bank w trakcie zawierania umowy.

Szybka pożyczka BLIK

Instytucje pozabankowe, które udzielają szybkich pożyczek BLIK przez internet, stosują w procesie aplikacji, uproszczone formy oceny zdolności kredytowej i autoryzacji danych personalnych klienta. Przy zastosowaniu procedur opartych m.in. o rachunki bankowe, które są wykorzystywane do potwierdzania tożsamości pożyczkobiorców, przekazywania pożyczonych środków itp. Firmy pożyczkowe, doceniając zalety tej metody tj.: wiarygodne źródła informacji, szybkość obsługi i prostota działań w procesie procedowania wniosków pożyczkowych. Uzależniły udzielenie pilnej pożyczki od posiadania konta bankowego przez klienta.

 

Powszechność tej metody weryfikacji stanowi zasadniczo barierę dla części klientów, którzy z różnych przyczyn, poszukują alternatywnego modelu obsługi nieangażującego konta bankowego.

 

Rynek pozabankowy to głównie pożyczki online, które są obsługiwane przez internet, bez konieczności odwiedzania stacjonarnych biur kredytowych. Kontakt z klientem jest realizowany za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej i czasami tej tradycyjnej. Dzięki czemu czas i koszty takich działań są redukowane do minimum. Podnosząc konkurencyjność oferty internetowej w stosunku do produktów sprzedawanych metodą tradycyjną (w stacjonarnej placówce).

 

Klienci, którzy poszukują innej metody procedowania wniosków - szybkich pożyczek BLIK, muszą pamiętać, że zmiana modelu obsługi, wymusza wzrost kosztów i wydłuża czas uzyskania pożyczki. Internetowa autoryzacja danych personalny i wypłata pieniędzy na rachunek bankowy jest zmieniana na alternatywne sposoby realizacji. Głównie dotyczy to powiązania wypłaty pożyczki w formie gotówkowej np. na poczcie (czekiem GIRO) lub w domu klienta, realizowanej przez pracownika firmy pożyczkowej. Pozwalając potwierdzić tożsamość (z dowodu osobistego) pożyczkobiorcy, bezpośrednio przez osoby wypłacające pieniądze.

Wypłata pożyczki czekiem GIRO

Współczesna rzeczywistość oparta o karty płatnicze, aplikacje BLIK itp. technologie, które uprościły bezgotówkowy obrót środkami płatniczymi. Zdominowały rynek finansowy, wypierając z użytku papierowe czeki, które tylko w śladowym zakresie są używane m.in. przez instytucje pozabankowe do przekazywania pożyczonych środków dla swoich klientów. W ramach alternatywnego modelu obsługi bez angażowania konta bankowego. Czeki GIRO są dostarczane do klienta za pośrednictwem kuriera, który dostarcza umowę i weryfikuje dane personalne klienta za pomocą jego dowodu osobistego. Pożyczkobiorca po otrzymaniu czeku może go zrealizować w dowolnej placówce Poczty Polskiej lub Banku Pocztowego w ciągu siedmiu dni na terenie kraju. Wystarczy czek i dowód osobisty, aby otrzymać pieniądze. Minusem tej metody jest dłuższy okres oczekiwania na gotówkę i czas realizacji czeku, który jest ograniczony — godzinami pracy Poczty Polskiej i Banku Pocztowego. W przypadku realizacji czeku w placówce Banku Pocztowego klient ponosi dodatkowe koszty (ok. 13 zł) za obsługę transakcji.

Pożyczki z dostawą do domu klienta

Innym wariantem uzyskania pożyczki bez konta bankowego,może być oferta realizowana z dostawą do domu klienta. Pożyczkobiorca za pośrednictwem internetu składa wniosek online, w którego następstwie następuje kontakt telefoniczny ze strony pożyczkodawcy, który ustala szczegóły i umawia wizytę swojego pracownika w domu klienta. Pracownik instytucji pozabankowej zawiera w domu pożyczkobiorcy umowę kredytową i wypłaca pieniądze. Spłata zależnie od opcji oferty, odbywa się w formie gotówkowej w ratach tygodniowych lub miesięcznych. W domu klienta. Czas uzyskania pożyczki to zazwyczaj kilka dni. Klient będzie musiał uwzględnić wyższe koszty obsługi przez pracownika w domu klienta. Ten model oferty jest dostępny w Provident Polska.

Konsekwencje dokonanego wyboru

Nieżalenie od wybranej opcji i oferty, trzeba pamiętać o odpowiedzialnym podejmowaniu decyzji przy zaciąganiu pożyczki. Każda decyzja wiąże się z zaciągnięciem zobowiązania finansowego, na ściśle określonych warunkach. Niedotrzymanie warunków umowy, może skutkować naliczeniem dodatkowych kosztów i podjęciem działań przez pożyczkodawcę, mających na celu wyegzekwowanie pożyczonych środków razem z kosztami egzekucji. Innymi konsekwencjami niespłacania pożyczki, może być zarejestrowanie nierzetelnego pożyczkobiorcy w rejestrach osób zadłużonych.

Korzystanie z dodatkowych wariantów oferty, może być powiązane ze wzrostem kosztów produktu ew. z wydłużeniem okresu uzyskania pożyczki. Wszystko zależy od indywidualnych parametrów określanych przez pożyczkodawców, którzy o wszystkich konsekwencjach w zakresie proponowanej oferty powinny poinformować klienta.

Pożyczka bez konta bankowego — wygodny sposób na pożyczanie

Pożyczki bez konta bankowego, to możliwość uzyskania gotówki z firmy pozabankowej bez potrzeby angażowania konta bankowego klienta. Jest to propozycja finansowa adresowana do osób, które z różnych powodów nie chcą, lub nie mogą (np. brak konta bankowego, chęć ukrycia pożyczki przed komornikiem itd.) aplikować o pożyczkę w tradycyjnym modelu (z autoryzacją i wypłatą przez konto bankowe).

Pożyczki bez weryfikacji konta bankowego są wybierane np. przez współmałżonków, którzy nie chcą zostawiać śladów na rachunku, uzyskania gotówki pochodzącej z zaciągniętej pożyczki.

Duża część klientów preferująca taki model pożyczania to osoby starsze, które nie czują się zbyt pewnie w posługiwaniu się komputerem, czy korzystania z sieci internetowej.

Niemałą grupę klientów instytucji pozabankowych stanowią osoby, które wybierają chwilówki bez konta bankowego, ze względów bezpieczeństwa, mając obawy przed zachowaniem właściwych standardów bezpieczeństwa w procesie pożyczania przez internet.

Pożyczki bez konta sposobem na dyskretne pożyczanie

Standardowa oferta kredytowa jest związana z kontem bankowym, na którym pozostają ślady takiej aktywności konsumenckiej. Łatwej do wyśledzenia np. przez współmałżonka. Jeśli, zależy nam na zachowaniu tajemnicy o zaciągnięciu przez nas pożyczki, oferta bez konta bankowego jest tu optymalnym rozwiązaniem. Warto również pamiętać, że jeśli współmałżonkowie nie dysponują rozdzielnością majątkową, odpowiedzialność za powstałe długi może spoczywać również na współmałżonku. 

Czy pożyczki bez konta to sposób na ominięcie komornika?

W sytuacjach, kiedy komornik zajmuje majątek dłużnika np. za pośrednictwem zajęcia na koncie bankowym. W takich okolicznościach pożyczka udzielana bez angażowania rachunku bankowego może wydawać się dobrym sposobem na ukrycie pożyczonych środków przed zajęciem komorniczym. Jednak trudno znaleźć instytucję finansową, również pozabankową, która jest gotowa w takich warunkach udzielić wsparcia finansowego. Wiarygodni pożyczkodawcy nie udzielą standardowej pożyczki online na ogólnych warunkach. Jeśli już to tylko pożyczki, które będą posiadały zabezpieczenie w postaci zastawu na nieruchomości/ruchomości lub gwaranta. Wszystkie specjalne okazje od przypadkowych firm, czy osób mogą okazać się pułapką zastawioną na zdesperowanych dłużników.

Wady i zalety pożyczki udzielanej na czek GIRO

Wybór określonego modelu oferty np.: pożyczek, które są udzielane bez angażowania konta bankowego i ich wypłata odbywa się za pośrednictwem czeku GIRO. Wiąże się m.in. z wyborem produktu, który charakteryzuje się indywidualnymi cechami tj.:

➭ pożyczka jest przekazywana w formie gotówki do ręki pożyczkobiorcy,
➭ czek GIRO zrealizujesz w dowolnej placówce Poczty Polskiej lub Banku Pocztowego,
➭ prosta forma aplikacji, która nie wymaga dodatkowych form autoryzacji — weryfikacja danych klienta jest realizowana podczas wypłaty pożyczki na podstawie dowodu osobistego.

Do minusów można zaliczyć m.in.:
➭ dłuższy czas uzyskania pożyczki,
➭ pieniądze można uzyskać tylko w godzinach pracy banku lub placówki pocztowej.

Więcej pożyczek na oświadczenie


Dodaj opinie o pożyczkach bez konta

Comments: 4
 • #4

  MAX (Friday, 25 November 2022 22:14)

  Pożyczka bez konta bankowego to obecnie deficytowa oferta na rynku pozabankowym.

 • #3

  Ania23 (Monday, 22 August 2022 11:28)

  Super Grosz sprawdziłam i polecam.

 • #2

  Pożyczki BLIK (Wednesday, 17 August 2022 12:31)

  Pożyczki BLIK ułatwia procedury i przyspiesza wypłatę pożyczki.

 • #1

  Pożyczki BLIK bez konta bankowego (Tuesday, 16 August 2022 13:18)

  Polecam z oferty Pożyczki BLIK bez konta bankowego Aasa, którą przetestowałam i mogę z pełną premedytacją polecić.