Pożyczki BLIK bez konta bankowego

Pożyczki chwilówki BLIK bez konta bankowego to wybrane pożyczki do uzyskania, których nie jest wymagane konto bankowe. Wypłata jest realizowana w gotówce, czekiem lub Blikiem.

Najczęściej wybierane pożyczki BLIK bez konta bankowego

OrosOros

500 - 15 000 zł; do 30 dni; RSOO: 319,32%

Super GroszSuper Grosz

POLECANE1000 - 15 000 zł; do 50 miesięcy; RRSO: 40,33%

AasaAasa

1000 - 15 000 zł; do 36 miesięcy; RRSO: 48,12%

Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.), mają one jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w innych celach. Wiążące warunki udzielenia kredytu lub pożyczki zostaną przedstawione przez właściwą firmę lub bank w trakcie zawierania umowy.

Szybka pożyczka BLIK

Instytucje pozabankowe, które udzielają szybkich pożyczek BLIK przez internet, stosują w procesie aplikacji, uproszczone formy oceny zdolności kredytowej i autoryzacji danych personalnych klienta. Przy zastosowaniu procedur opartych m.in. o rachunki bankowe, które są wykorzystywane do potwierdzania tożsamości pożyczkobiorców, przekazywania pożyczonych środków itp. Firmy pożyczkowe, doceniając zalety tej metody tj.: wiarygodne źródła informacji, szybkość obsługi i prostota działań w procesie procedowania wniosków pożyczkowych. Uzależniły udzielenie pilnej pożyczki od posiadania konta bankowego przez klienta.

Powszechność tej metody weryfikacji stanowi zasadniczo barierę dla części klientów, którzy z różnych przyczyn, poszukują alternatywnego modelu obsługi nieangażującego konta bankowego.

Rynek pozabankowy to głównie pożyczki online, które są obsługiwane przez internet, bez konieczności odwiedzania stacjonarnych biur kredytowych. Kontakt z klientem jest realizowany za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej i czasami tej tradycyjnej. Dzięki czemu czas i koszty takich działań są redukowane do minimum. Podnosząc konkurencyjność oferty internetowej w stosunku do produktów sprzedawanych metodą tradycyjną (w stacjonarnej placówce).

Klienci, którzy poszukują innej metody procedowania wniosków - szybkich pożyczek BLIK, muszą pamiętać, że zmiana modelu obsługi, wymusza wzrost kosztów i wydłuża czas uzyskania pożyczki. Internetowa autoryzacja danych personalny i wypłata pieniędzy na rachunek bankowy jest zmieniana na alternatywne sposoby realizacji. Głównie dotyczy to powiązania wypłaty pożyczki w formie gotówkowej np. na poczcie (czekiem GIRO) lub w domu klienta, realizowanej przez pracownika firmy pożyczkowej. Pozwalając potwierdzić tożsamość (z dowodu osobistego) pożyczkobiorcy, bezpośrednio przez osoby wypłacające pieniądze.

Wypłata pożyczki czekiem GIRO

Współczesna rzeczywistość oparta o karty płatnicze, aplikacje BLIK itp. technologie, które uprościły bezgotówkowy obrót środkami płatniczymi. Zdominowały rynek finansowy, wypierając z użytku papierowe czeki, które tylko w śladowym zakresie są używane m.in. przez instytucje pozabankowe do przekazywania pożyczonych środków dla swoich klientów. W ramach alternatywnego modelu obsługi bez angażowania konta bankowego. Czeki GIRO są dostarczane do klienta za pośrednictwem kuriera, który dostarcza umowę i weryfikuje dane personalne klienta za pomocą jego dowodu osobistego. Pożyczkobiorca po otrzymaniu czeku może go zrealizować w dowolnej placówce Poczty Polskiej lub Banku Pocztowego w ciągu siedmiu dni na terenie kraju. Wystarczy czek i dowód osobisty, aby otrzymać pieniądze. Minusem tej metody jest dłuższy okres oczekiwania na gotówkę i czas realizacji czeku, który jest ograniczony — godzinami pracy Poczty Polskiej i Banku Pocztowego. W przypadku realizacji czeku w placówce Banku Pocztowego klient ponosi dodatkowe koszty (ok. 13 zł) za obsługę transakcji.

Pożyczki z dostawą do domu klienta

Innym wariantem uzyskania pożyczki bez konta bankowego,może być oferta realizowana z dostawą do domu klienta. Pożyczkobiorca za pośrednictwem internetu składa wniosek online, w którego następstwie następuje kontakt telefoniczny ze strony pożyczkodawcy, który ustala szczegóły i umawia wizytę swojego pracownika w domu klienta. Pracownik instytucji pozabankowej zawiera w domu pożyczkobiorcy umowę kredytową i wypłaca pieniądze. Spłata zależnie od opcji oferty, odbywa się w formie gotówkowej w ratach tygodniowych lub miesięcznych. W domu klienta. Czas uzyskania pożyczki to zazwyczaj kilka dni. Klient będzie musiał uwzględnić wyższe koszty obsługi przez pracownika w domu klienta. Ten model oferty jest dostępny w Provident Polska.

Konsekwencje dokonanego wyboru

Nieżalenie od wybranej opcji i oferty, trzeba pamiętać o odpowiedzialnym podejmowaniu decyzji przy zaciąganiu pożyczki. Każda decyzja wiąże się z zaciągnięciem zobowiązania finansowego, na ściśle określonych warunkach. Niedotrzymanie warunków umowy, może skutkować naliczeniem dodatkowych kosztów i podjęciem działań przez pożyczkodawcę, mających na celu wyegzekwowanie pożyczonych środków razem z kosztami egzekucji. Innymi konsekwencjami niespłacania pożyczki, może być zarejestrowanie nierzetelnego pożyczkobiorcy w rejestrach osób zadłużonych.

Korzystanie z dodatkowych wariantów oferty, może być powiązane ze wzrostem kosztów produktu ew. z wydłużeniem okresu uzyskania pożyczki. Wszystko zależy od indywidualnych parametrów określanych przez pożyczkodawców, którzy o wszystkich konsekwencjach w zakresie proponowanej oferty powinny poinformować klienta.

Pożyczki bez konta sposobem na dyskretne pożyczanie

Standardowa oferta kredytowa jest związana z kontem bankowym, na którym pozostają ślady takiej aktywności konsumenckiej. Łatwej do wyśledzenia np. przez współmałżonka. Jeśli, zależy nam na zachowaniu tajemnicy o zaciągnięciu przez nas pożyczki, oferta bez konta bankowego jest tu optymalnym rozwiązaniem. Warto również pamiętać, że jeśli współmałżonkowie nie dysponują rozdzielnością majątkową, odpowiedzialność za powstałe długi może spoczywać również na współmałżonku.

Czy pożyczki bez konta to sposób na ominięcie komornika?

W sytuacjach, kiedy komornik zajmuje majątek dłużnika np. za pośrednictwem zajęcia na koncie bankowym. W takich okolicznościach pożyczka udzielana bez angażowania rachunku bankowego może wydawać się dobrym sposobem na ukrycie pożyczonych środków przed zajęciem komorniczym. Jednak trudno znaleźć instytucję finansową, również pozabankową, która jest gotowa w takich warunkach udzielić wsparcia finansowego. Wiarygodni pożyczkodawcy nie udzielą standardowej pożyczki online na ogólnych warunkach. Jeśli już to tylko pożyczki, które będą posiadały zabezpieczenie w postaci zastawu na nieruchomości/ruchomości lub gwaranta. Wszystkie specjalne okazje od przypadkowych firm, czy osób mogą okazać się pułapką zastawioną na zdesperowanych dłużników.

Wady i zalety pożyczki udzielanej na czek GIRO

Wybór określonego modelu oferty np.: pożyczek, które są udzielane bez angażowania konta bankowego i ich wypłata odbywa się za pośrednictwem czeku GIRO. Wiąże się m.in. z wyborem produktu, który charakteryzuje się indywidualnymi cechami tj.:

➭ pożyczka jest przekazywana w formie gotówki do ręki pożyczkobiorcy,
➭ czek GIRO zrealizujesz w dowolnej placówce Poczty Polskiej lub Banku Pocztowego,
➭ prosta forma aplikacji, która nie wymaga dodatkowych form autoryzacji — weryfikacja danych klienta jest realizowana podczas wypłaty pożyczki na podstawie dowodu osobistego.

Do minusów można zaliczyć m.in.:
➭ dłuższy czas uzyskania pożyczki,
➭ pieniądze można uzyskać tylko w godzinach pracy banku lub placówki pocztowej.