Pożyczki — Firmy pozabankowe


Nasz serwis specjalizuje się w firmach finansowych z obszaru pozabankowego.

Nie parabankami!


Parabank

Instytucja parabanku przejmując kompetencje zarezerwowane dla banków i SKOK-ów, prowadzi działania dotyczące m.in. gromadzenia depozytów i obrotu pieniędzmi swoich klientów. W ramach piramidy finansowej (art. 171 prawa bankowego). Zakres prowadzonych działań parabanków naraża klientów tych instytucji na utratę zdeponowanych środków finansowych. Informacje o firmach, które działają na podstawie schematu organizacyjnego parabanku, są gromadzone przez KNF na liście ostrzeń publicznych

Pozabankowa firma pożyczkowa

Instytucje pozabankowe — zakres prowadzonej działalności, prowadzą na podstawie przepisy ustawy o kredycie konsumenckim. Kapitał, jakim dysponują to własne środki finansowe — pożyczki pozabankowe są udzielane z pieniędzy należących do pożyczkodawcy. Ryzyko związane z prowadzoną działalności jest udziałem jedynie firmy pożyczkowej, która angażuje swoje środki, a nie depozyty klientów.


Definiowanie firm pożyczkowych jako ,,parabanków,, tylko dlatego, że realizują czynności dotyczące obrotu środkami finansowymi, nie dysponując licencją bankową jest daleko idącym nadużyciem. W podobnej sytuacji, jak instytucje pozabankowe są firmy, które np. prowadzą działalność zakresu usług leasingowych, faktoringowych, kredytu kupieckiego i wiele innych.


Sprawdź oferty firm pożyczkowych


Media społecznościowe kreatorem zdolności kredytowej
Facebook źródłem informacji kredytowej

Facebook źródłem informacji kredytowej

 

Rynek firm pożyczkowych podlega dynamicznym zmianom warunków biznesowych m.in. pod wpływem zmian ustrojowych, regulujących zakres obciążeń ponoszonych przez klientów instytucji pozabankowych. […]

 

Bezpośrednie pożyczanie od inwestorów
Pożyczki społecznościowe

Pożyczki społecznościowe

 

Zmiany na rynku pożyczek pozabankowych spowodowały zwiększenie oczekiwań względem pożyczkobiorców, przez instytucje pozabankowe. Firmy mniej chętnie udzielają pożyczek dla osób, których sytuacja finansowa  […]

 

Z ostatnich informacji, jakie do nas dotarły, wonga.pl została zaatakowana przez hakerów, którzy wykradli ponad 300 000 danych osobowych z Polski i Anglii.
Hakerzy zaatakowali Wonga.pl

Hakerzy zaatakowali Wonga.pl

 

Z ostatnich informacji, jakie do nas dotarły, wonga.pl została zaatakowana przez hakerów, którzy wykradli ponad 300 000 danych osobowych z Polski i Anglii […]

 

Ranking drugich i kolejnych pożyczek nieobjętych ofertą promocyjną — pierwszej pożyczki za darmo.
Ranking płatnych pożyczek

Ranking płatnych pożyczek

 

Ranking drugich i kolejnych pożyczek nieobjętych ofertą promocyjną — pierwszej pożyczki za darmo.

Wiele instytucji pozabankowych dla nowych […]

 

Pozabankowa baza bezpieczeństwa
Bezpieczny PESEL

System Bezpieczny PESEL

 

Związek Firm Pożyczkowych we współpracy z CRIF powołał pozabankową bazę bezpieczeństwa w ramach Systemu Bezpieczny PESEL. Darmowej centrali danych zastrzeżonych,  […] 

 

Powstanie Rejestr Instytucji Pożyczkowych przy Komisji Nadzoru Finansowego
Rejestr Instytucji Pożyczkowych

Rejestr Instytucji Pożyczkowych przy Komisji Nadzoru Finansowego

 

W ramach nowych regulacji prawnych dotyczących sektora pożyczkowego, które rząd zamierza wdrożyć w życie. Jest projekt powołania Rejestru Instytucji Pożyczkowych przy Komisji Nadzoru Finansowego […]

 

Credit Check - pozabankowa baza informacji pożyczkowej
Credit Check
Firmy pożyczkowe ocenę ryzyka kredytowego opierały o informacje uzyskane od klientów i ogólnodostępnych baz danych. W I kwartale 2016 r. instytucje pozabankowe w oparciu […]
12 stycznia 2015 r. został uruchomiony Rejestr Firm Pożyczkowych
Rejestr Firm Pożyczkowych
12 stycznia 2015 r. został uruchomiony Rejestr Firm Pożyczkowych, który jest dostępny pod adresem internetowym: www.rfp.org.pl

Rejestr Firm Pożyczkowych gromadzi dane dotyczące instytucji pożyczkowych,  […]

 

Firmy pozabankowe zwiększają swoją wiarygodność

Firmy pozabankowe zwiększają swoją wiarygodność
Kantor TNS

Zła opinia o instytucjach pozabankowych to do niedawna standardowa reputacja tych firm. Na którą złożyły się m.in. powszechna krytyka rynku — często kreowana przez konkurencyjne instytucje finansowe — banki. Brak czytelnych zasad funkcjonowania podmiotów pozabankowych, wysokie koszty obsługi ofert i sprowadzanie instytucji pozabankowych do wspólnego mianownika — firm parabankowych.

Wraz z uporządkowaniem rynku przez nowe czytelne przepisy prawa, które definiują zakres działalności firm pożyczkowych (ustawa antylichwiarska, ustawa o kredycie konsumenckim). Zwiększając konkurencyjność produktów pozabankowych (zmniejszenie kosztów całkowitych oferowanych pożyczek, wiele atrakcyjnych promocji np. pożyczki za darmo).
Samoregulacje rynku usług pozabankowych m.in. poprzez powołanie inicjatywy Rejestru Firm Pożyczkowych czy Bezpieczny PESEL itd.

Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na poprawę oceny sektora pozabankowego jest wzrost świadomości konsumentów w przedmiocie usług finansowych świadczonych drogą internetową.

W konsekwencji sektor usług pozabankowych systematycznie zwiększa swoją wiarygodność na rynku. Ostatnie badania rynku finansowego, realizowane przez Kantar TNS potwierdziło stały wzrost wiarygodności firm pozabankowych o 40% w stosunku do ubiegłego roku. Aktualny wskaźnik zaufania do instytucji pożyczkowych wynosi 17% i to nie jest ostatnie słowo sektora, który w Polsce jest oceniany na kilka milionów aktywnych konsumentów.

 

Nowe zasady pożyczania pozabankowego

Zapowiadane zmiany przepisów prawnych w zakresie regulacji rynku pozabankowego, weszły w życie z dniem 11 marca 2016 roku
Ustawa antylichwiarska
Zapowiadane zmiany przepisów prawnych w zakresie regulacji rynku pozabankowego, weszły w życie z dniem 11 marca 2016 roku. Nowa ustawa ogólnie definiowana jako antylichwiarska, odgórnie ustala maksymalne wartości poza odsetkowych kosztów pożyczek.
Zmienione limity opłat i prowizji, szczególny wpływ wywierają na oferty krótkoterminowe, spłacane jednoratalnie. Niska opłacalność tych ofert zmusza firmy do modyfikacji swoich propozycji chwilówek online. Zamiast dotychczasowych 30-dniowych limitów spłaty, pojawiają się ratalne spłaty, które dotyczą do kilkudziesięciu miesięcy. Zakres oferowanych kwot pożyczek, też znacząco został zwiększony.
Niestety coraz więcej firm, rezygnuje z możliwości płatnego przedłużenia okresu spłaty. Wynika to z mało atrakcyjnej formy finansowej, która znacząco została zredukowana przez nowe zapisy ustawy. Teraz każdy, indywidualnie musi ubiegać się o możliwość zmiany harmonogramu spłaty pożyczki, bez pewności powodzenia takich działań.

Ustawa reguluje m.in. limity kosztów działań windykacyjnych tj. opłaty za płatne monity. Zostały ograniczone do wartości ustalonych w Kodeksie Cywilnym i uwarunkowane od stopy referencyjnej NBP (obecnie 14 proc.). Przyczyniając się do ograniczenia kosztów z jednej strony i skrócenie czasu upominania klientów, na rzecz szybszych działań zmierzających do przekazywania spraw do egzekucji komorniczych.

 

Praktyczne zasady bezpiecznego pożyczania

Wnioskując o pożyczkę chwilówkę, zadbaj o podstawowe zasady bezpiecznego pożyczania:

Praktyczne zasady bezpiecznego pożyczania
Zasady bezpiecznego pożyczania
Nie pożyczaj jeśli nie jest to nieodzowne.
Pożyczaj tylko tyle ile potrzebujesz, nawet jeśli możesz zaciągnąć pożyczkę na wyższą kwotę - pożyczone środki zawsze trzeba zwrócić na określonych w umowie zasadach!
Decyzja kredytowa powinna zostać dobrze przemyślana, czy będziesz w stanie zwrócić pożyczone pieniądze?
Nie pożyczaj dla spłaty innej pożyczki, lepiej spróbować negocjować zmianę harmonogramu spłaty np. w formie ratalnej.
Sprawdzaj wszystkie koszty wchodzące w skład obsługi pożyczki, pożyczkodawca ma obowiązek poinformować klienta o wszystkich kosztach i całkowitej sumie spłaty.
Nie korzystaj z oferty, jeśli jej koszty dotyczące opłaty za rozpatrzenie wniosku, są niewspółmiernie wysokie.
Jesteś nakłaniany do podpisywania weksli itp. na kwotę, która znacząco przekracza zakres zobowiązań lub są wystawiane in blanko (bez określenia sumy)
Zapisy umowy pożyczkowej, są niezrozumiałe lub nieokreślone na jednoznacznych warunkach.
Korzystaj tylko z wiarygodnych instytucji pożyczkowych, które można zweryfikować np. w Związku Firm Pożyczkowych.

Nie korzystaj z firm, które wymagają od pożyczkobiorcy uiszczania przedpłat lub innych opłat przed uzyskaniem pożyczki (poza opłatami autoryzacyjnymi do 1 zł, które są zwracane pożyczkobiorcy). 

 

Pożyczki — Firmy pozabankowe

netPozyczka24.pl, to portal finansowy obejmujący swoim zakresem podstawowe zagadnienia finansowe.
netPozyczka24.pl
netpozyczka24.pl, to portal finansowy obejmujący swoim zakresem podstawowe zagadnienia finansowe. W przedmiocie firm i pożyczek pozabankowych. Prezentujemy, omawiamy i gromadzimy opinie konsumentów na temat instytucji pożyczkowych i ich ofert. Informujemy, komentujemy i udostępniamy obszerny zakres wiedzy o wszystkich elementach, procesu korzystania z produktów finansowych.
Nasz zakres zainteresowania został skoncentrowany na legalnych instytucjach, które działają na podstawie przepisów o kredycie konsumenckim i prawa cywilnego. Posiadają wiarygodność i stabilną pozycję na rynku. Nie promujemy instytucji i produktów, które mogą stanowić zagrożenie dla konsumentów.
W naszym portalu prezentujemy ponad 50 instytucji pozabankowych, które oferują krótkoterminowe chwilówki online i pożyczki ratalne — długoterminowe.
Ostrzegamy przed zagrożeniami w nieodpowiedzialnym korzystaniu z produktów kredytowych. Wskazując na potrzebę przemyślanego i odpowiedzialnego procesu decyzyjnego w podejmowaniu decyzji finansowych. Konsekwencji, jakie mogą stać się udziałem pożyczkobiorców, którzy nie przestrzegają zasad odpowiedzialnego korzystania z pożyczek online.
Gromadzimy opinie i doświadczenia klientów instytucji finansowych dla lepszego poznania właściwości firm i ich ofert. Przedstawiamy praktyczny wymiar propozycji w zetknięciu z rzeczywistym konsumentem, prezentując wszystkie elementy składowe omawianych pożyczek.
Nasza informacja ma na celu przedstawienie rzeczywistego obrazu produktu, który jest proponowany na rynku pozabankowym. Dostarczamy konsumentowi ,,nagiej,, prawdy o rzeczywistej ofercie, a nie jej wykreowanym — reklamą — obliczu. Z omówieniem praktycznych zastosowań, jak i negatywnego obciążenia.

OFERTY


Infolinia dla konsumentów pożyczek pozabankowych

Infolinia dla konsumentów pożyczek pozabankowych
Infolinia
Związek Firm Pożyczkowych prowadzi bezpłatną infolinię dla klientów instytucji pozabankowych. W zakresie usług ZFP udziela udziela porad i informacji na temat bezpiecznego korzystania z oferty pożyczek online. Bada wiarygodność instytucji pozabankowych, przyjmuje skargi i wnioski na temat pożyczek pozabankowych. Dodatkowo eksperci Związku Firm Pożyczkowych udzielają m.in. bezpłatnych, pisemnych opinii prawnych.

Konsultanci ZFP dyżurują pod bezpłatnym numerem telefonu 800 706 813; oraz płatnym: 22 692 42 43 (koszt połączenia według taryfy operatora) 9:00 - 17:00.


Pożyczkobiorcy 40+ a pożyczki pozabankowe

Pożyczkobiorcy 40+ a pożyczki pozabankowe
Pożyczkobiorcy 40+
Z przeprowadzonych badań dotyczących konsumentów finansowych po 40 roku życia, przez firmę pożyczkową Ratka.pl. Wynika, że ponad 59 proc. pożyczkobiorców, którzy ukończyli 40 lat — wybierają oferty instytucji pozabankowych. Z czego 87 proc. klientów regularnie spłaca swoje zobowiązania, które są zaciągane na sfinansowanie wakacji, remonty czy wydatki związane z utrzymaniem dzieci.
Ponad połowa (56 proc.) klientów 40+ po uregulowaniu pierwszej pożyczki, ponownie pożycza przez internet. Klienci firm pożyczkowych po czterdziestce to 51 proc. mężczyźni, którzy zamieszkują najczęściej obszary wiejskie (61 proc.).
Pożyczkodawcy w sposób szczególny cenią sobie pożyczkobiorców 40+, którzy zazwyczaj dysponują wysokimi zdolnościami kredytowymi i należą do zdyscyplinowanych i rzetelnych kredytobiorców.
Źródło: Centrum Prasowe PAP

STOP OSZUSTOM

 

Oszuści wysyłają fałszywe wezwania do zapłaty abonamentu RTV (Saturday, 04 March 2017 21:02)

Brak ostatecznych rozwiązań prawnych w zakresie abonamentu RTV

jest skrupulatnie wykorzystywane przez wszelakiego rodzaju oszustów do naciągania nieświadomych konsumentów, na wezwania windykacyjne za zaległości w opłacaniu abonamentu RTV...

 

UOKiK karze za oferty ,,bez BIK,,

UOKiK każe za oferty ,,bez BIK,,
UOKiK

Praktyka promowania kredytów, pożyczek, chwilówek (kredytów konsumenckich) jako produkty ,,bez BIK,, ,,bez weryfikacji w bazach BIK,,... Została uznana przez UOKiK za praktyki niezgodne z przepisami dotyczącymi kredytów konsumenckich. Wprowadzającą konsumentów w błąd, sugerując, że oferowany produkt, jest bezwarunkowo dostępny dla osób zadłużonych i nie podlega ocenie ryzyka kredytowego. Co stoi w sprzeczności z przepisami o kredycie konsumenckim, które nakazują badanie zdolności kredytowej konsumenta.

 

Na co pożyczamy pieniądze?

Według badań Ipsos Marketing, ponad połowa 67 proc. użytkowników internetu, na przełomie dwóch ostatnich lat zaciągnęła pożyczkę online.
Na co pożyczają Polacy
Według badań Ipsos Marketing, ponad połowa 67 proc. użytkowników internetu, na przełomie dwóch ostatnich lat zaciągnęła pożyczkę online. Mniej niż połowa respondentów 42 proc. pożyczyła w tym czasie kwotę mniejszą od 10 000 zł. 24 proc. badanych skorzystała z oferty pożyczki do 3 000 zł, pozostała część ok. 70 proc. wybierała wyższe kwoty.
W deklaracji 7 proc. nigdy nie miała kontaktu z produktami pozabankowymi, 23 proc. badanych stwierdziło, że nie zamierzają korzystać z tej formy kredytowania.
Zasadniczym celem pożyczania pieniędzy przez Polaków - 32 proc. badanych, jest finansowanie remontów i wystroju domów/mieszkań. Tylko 27 proc. respondentów przeznaczyła pożyczone środki na zakup samochodu lub innego pojazdu. A 24 proc. realizowała nieoczekiwane wydatki, dotyczące wymiany/naprawy sprzętu domowego. Na cele rekreacyjne i inne przyjemności np. wakacje - 22 proc., na zakup gadżetów elektronicznych - 22 proc., 21 proc. pożyczało dla sfinansowania imprez i świąt, a tylko 13 proc. ankietowanych przeznaczyła pieniądze na spłacenie swoich długów.


Klient instytucji pozabankowej ma prawo

Pożyczanie pieniędzy z instytucji finansowych to zobowiązanie, które musimy spłacić na określonych warunkach. Brak terminowej spłaty może zwiększyć koszty całkowite pożyczki. Dlatego warto sobie uświadomić konieczność świadomego podejmowania decyzji i praw konsumenckich, z których możemy skorzystać.

Prawo do kompleksowej informacji o produkcie

Klient instytucji pozabankowej ma prawo do uzyskania pełnej i kompleksowej informacji o produkcie. O wszystkich składnikach oferty: w zakresie rodzaju produktu, pełnej zawartości oferty — koszty, prowizję, oprocentowanie, RRSO, inne opłaty czy inne elementy składowe wchodzące w skład propozycji pożyczkowej np. czas spłaty itd. Konsekwencje wynikające z naruszenia terminu ostatecznego uregulowania spłaty ew. braku zwrotu pożyczki. Pożyczkodawca powinien poinformować o wymogach, jakie ma spełniać potencjalny pożyczkobiorca i bezpłatnie udostępnić klientowi umowę pożyczkową.
Ustawa o kredycie konsumenckim zobowiązuję pożyczkodawcę m.in. do udzielenia wszystkich niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi na pytania i wnioski kierowane przez klienta. W sytuacji np. braku zrozumienia składników oferty czy innych części spraw związanych z funkcją pożyczania w danej instytucji.

Prawo odstąpienia od umowy

Każdy pożyczający m.in. w firmach pożyczkowych może skorzystać z prawa do odstąpienia od warunków umowy pożyczkowej bez uzasadniania swojej decyzji. Gdy już po zawarciu umowy, okazuje się np. że zakres kosztów pożyczki jest zdecydowanie wyższy od tego, który był nam oferowany pierwotnie itp.
Pożyczkobiorca powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór oświadczenia powinien zostać dostarczony klientowi razem z umową kredytową). Podpisane oświadczenie w terminie 14 dni od zawarcia umowy, powinno zostać dostarczone do siedziby firmy. Pożyczka musi być zwrócona do 30 dni od zawarcia umowy.

Wypowiedzenie Umowy Ramowej

Pożyczkobiorca ma prawo wypowiedzieć Umowę Ramową z ustawowym okresem 30 dni. Bez podawania przyczyn wypowiedzenia i ponoszenia dodatkowych kosztów. Klient instytucji pozabankowej musi przesłać na adres korespondencyjny ew. mailowy (wskazany w umowie pożyczkowej) firmy pożyczkowej oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Ramowej. Zwrócić pożyczkodawcy pożyczkę wraz z kosztami i innymi prowizjami w terminie wypowiedzenia.

Wcześniejsza spłata pożyczki

Zaciągnięta pożyczka może zostać spłacona przed ostatecznym terminem spłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Całkowita ew. częściowa spłata przed terminem, obniża koszt pożyczki o niewykorzystany okres.

Reklamacje

Pożyczkobiorca może za pośrednictwem telefonu, kontaktu osobistego, poczty elektronicznej lub tradycyjnej złożyć reklamację na świadczone usługi przez pożyczkodawcę.
Reklamacja powinna zawierać dane klienta i pożyczki (imię, nazwisko i adres do korespondencji klienta, numer zawartej Umowy Ramowej) oraz szczegółowe omówienie problemu dotyczącego reklamacji wraz z uzasadnieniem. Rozpatrzenie reklamacji powinno zostać zrealizowane do 30 dni od jej złożenia. W sytuacji, kiedy przedmiot sprawy wymaga dłuższego procedowania sprawy. Pożyczkodawca może przedłużyć czas rozpatrywania reklamacji o kolejne 30 dni. Jednak firma musi o tym fakcie powiadomić wnioskodawcę wraz z podaniem przyczyny przedłużenia terminu.
W sytuacji, kiedy pożyczkodawca nie uwzględni reklamacji, klient może wystąpić do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. 2015, poz. 1348).
Ostatnim krokiem na drodze roszczeń jest wniosek do sądu.

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

W sporze klienta z pożyczkodawcą klient może skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich prowadzonych przez Rzecznika Finansowego. Szczegóły dotyczące zakresu prowadzonych działań, znajdują się na stronie www.rf.gov.pl.
W sprawach ochrony konsumentów właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dane teleadresowe: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Centrala: tel. +48 22 55 60 800; e-mail: uokik@uokik.gov.pl).