Pożyczki — Firmy pozabankowe


Instytucje pozabankowe

Instytucje pozabankowe

Instytucje pozabankowe — zakres prowadzonej działalności, prowadzą na podstawie przepisy ustawy o kredycie konsumenckim. Kapitał, jakim dysponują to własne środki finansowe — pożyczki pozabankowe są udzielane z pieniędzy należących do pożyczkodawcy. Ryzyko związane z prowadzoną działalności jest udziałem jedynie firmy pożyczkowej, która angażuje swoje środki, a nie depozyty klientów.


Sprawdź pożyczki chwilówki online


Artykuły dotyczące pożyczania online

POŻYCZKI CHWILÓWKI OD 18 LAT
Firmy pożyczkowe preferują klientów odpowiedzialnych, którzy świadomie podejmują decyzje kredytowe.
POŻYCZKI CHWILÓWKI UDZIELANE BEZ KONTA BANKOWEGO

Pożyczki chwilówki udzielane bez konta bankowego

Instytucje pozabankowe, które udzielają szybkich pożyczek przez internet, stosują w procesie aplikacji, uproszczone formy oceny zdolności kredytowej i autoryzacji.

RANKING NAJTAŃSZYCH POŻYCZEK NA RATY DO 5000 ZŁ

Ranking najtańszych pożyczek na raty do 5000 zł

Postanowiliśmy sprawdzić propozycje pozabankowe, które można uzyskać drogą internetową, na uproszczonych warunkach przy zastosowaniu ratalnej formy spłaty.

NAJLEPSZE POŻYCZKI RATALNE DO 1500 ZŁ NA 4 MIESIĄCE

Pożyczki udzielane przez internet, na uproszczonych warunkach to obecnie bardzo popularne produkty finansowe, które cieszą się wielkim zainteresowaniem.

UMOWA POŻYCZKOWA, NA CO NALEŻY ZWRACAĆ UWAGĘ

Umowa pożyczkowa, na co należy zwracać uwagę

Dokonując wyboru najlepszej oferty pożyczki, nasza uwaga jest zwrócona na koszty całkowite i zakres formalny dotyczący wymogów jakie wiążą się z procesem aplikacji o produkt.

ROZŁOŻENIE SPŁATY CHWILÓWKI NA RATY

Rozłożenie spłaty chwilówki na raty

Jeśli spłata chwilówki jest zbyt wielkim obciążeniem a przedłużenie okresu spłaty, nie znajduje uzasadnienia w naszej sytuacji np. z powodu przeterminowania kredytu.

REKLAMY POŻYCZEK BEZ DROBNEGO DRUKU

Reklamy pożyczek bez drobnego druku

Z dniem 22 października 2017 roku weszła w życie nowa regulacja prawna, dotycząca ustawy o kredycie konsumenckim, która zmienia zasady informowania o kosztach kredytów w prezentacji reklam.

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SPŁATY POŻYCZKI

Przedłużenie terminu spłaty pożyczki

Zaciągnięcie chwilówki krótkoterminowej w instytucji pozabankowej, wiąże się z ograniczonym czasem zwrotu, który zazwyczaj dotyczy 30 - 60 dni.

POŻYCZKI BEZ BIK - FAKTY I MITY

Osobom, którym banki odmawiają udzielenia np. kredytu gotówkowego ze względu na złą historię kredytową w BIK. Ostatnią deską ratunku pozostaję propozycja chwilówek online z oferty pozabankowej.

JAK ZAPOBIEC WYŁUDZENIU KREDYTU

Biuro Informacji Kredytowej wprowadziło nową usługę, pod nazwą Alert Strażnik Kredytu, która ma zapobiegać wyłudzeniom kredytów, za pośrednictwem alertom SMS.

CO ZROBIĆ, KIEDY STANIEMY SIĘ OFIARĄ KRADZIEŻY TOŻSAMOŚCI
Poszerza się zakres regulacji prawnych, dotyczących obrotu danymi personalnymi, które mają zwiększać margines ochrony prawnej dotyczący wrażliwych danych.
WINDYKACJA W SOCIAL MEDIA

Poczucie bezradności, dotyczące braku możliwości odzyskania należności od niesolidnych kontrahentów powoduje, że zdesperowani przedsiębiorcy poszukają skutecznych środków perswazji na opieszałość swoich partnerów biznesowych.

Infolinia dla konsumentów sektora pozabankowego

Infolinia pożyczkowa
Polski Związek Instytucji Pożyczkowych prowadzi bezpłatną infolinię dla klientów instytucji pozabankowych. W zakresie usług PZIP udziela udziela porad i informacji na temat bezpiecznego korzystania z oferty pożyczek online. Bada wiarygodność instytucji pozabankowych, przyjmuje skargi i wnioski na temat pożyczek pozabankowych. Dodatkowo eksperci Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych udzielają m.in. bezpłatnych, pisemnych opinii prawnych.

Konsultanci PZIP dyżurują pod bezpłatnym numerem telefonu 800 706 813; oraz płatnym: 22 692 42 43 (koszt połączenia według taryfy operatora) 9:00 - 17:00.


Informacje z rynku pozabankowego

Obowiązek rejestracji firm pożyczkowych

Instytucje pozabankowe z dniem 22 lipca 2017 roku, wejścia w życie nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim. Na podstawie art. 59aa-59ag, są zobligowane do rejestracji swojej działalności pożyczkowej w rejestrze KNF. Firmy pożyczkowe, które działają na rynku usług pożyczkowych, mają sześć miesięcy na dokonanie wpisu. Nowe instytucje przed rozpoczęciem swojej aktywności, mają obowiązek rejestracji w bazie instytucji pożyczkowych przy KNF.
Komisja Nadzoru Finansowego musi rozpatrzyć wnioski o wpisanie do rejestru, dla działających instytucji, do 6 miesięcy i 14 dni dla nowych podmiotów.

UOKiK karze za oferty ,,bez BIK,,

Praktyka promowania kredytów, pożyczek, chwilówek (kredytów konsumenckich) jako produkty ,,bez BIK,, ,,bez weryfikacji w bazach BIK,,... Została uznana przez UOKiK za praktyki niezgodne z przepisami dotyczącymi kredytów konsumenckich. Wprowadzającą konsumentów w błąd, sugerując, że oferowany produkt, jest bezwarunkowo dostępny dla osób zadłużonych i nie podlega ocenie ryzyka kredytowego. Co stoi w sprzeczności z przepisami o kredycie konsumenckim, które nakazują badanie zdolności kredytowej konsumenta.

Nowe zasady pożyczania pozabankowego

Zapowiadane zmiany przepisów prawnych w zakresie regulacji rynku pozabankowego, weszły w życie z dniem 11 marca 2016 roku. Nowa ustawa ogólnie definiowana jako antylichwiarska, odgórnie ustala maksymalne wartości poza odsetkowych kosztów pożyczek.
Zmienione limity opłat i prowizji, szczególny wpływ wywierają na oferty krótkoterminowe, spłacane jednoratalnie. Niska opłacalność tych ofert zmusza firmy do modyfikacji swoich propozycji chwilówek online. Zamiast dotychczasowych 30-dniowychlimitów spłaty, pojawiają się ratalne spłaty, które dotyczą do kilkudziesięciu miesięcy. Zakres oferowanych kwot pożyczek, też znacząco został zwiększony.
Niestety coraz więcej firm, rezygnuje z możliwości płatnego przedłużenia okresu spłaty. Wynika to z mało atrakcyjnej formy finansowej, która znacząco została zredukowana przez nowe zapisy ustawy. Teraz każdy, indywidualnie musi ubiegać się o możliwość zmiany harmonogramu spłaty, bez pewności powodzenia takich działań.

Ustawa reguluje m.in. limity kosztów działań windykacyjnych tj. opłaty za płatne monity. Zostały ograniczone do wartości ustalonych w Kodeksie Cywilnym i uwarunkowane od stopy referencyjnej NBP (obecnie 14 proc.). Przyczyniając się do ograniczenia kosztów z jednej strony i skrócenie czasu upominania klientów, na rzecz szybszych działań zmierzających do przekazywania spraw do egzekucji komorniczych.

Parabank

Instytucja parabanku przejmując kompetencje zarezerwowane dla banków i SKOK-ów, prowadzi działania dotyczące m.in. gromadzenia depozytów i obrotu pieniędzmi swoich klientów. W ramach piramidy finansowej (art. 171 prawa bankowego). Zakres prowadzonych działań parabanków naraża klientów tych instytucji na utratę zdeponowanych środków finansowych. Informacje o firmach, które działają na podstawie schematu organizacyjnego parabanku, są gromadzone przez KNF na liście ostrzeń publicznych

Definiowanie firm pożyczkowych jako ,,parabanków,, tylko dlatego, że realizują czynności dotyczące obrotu środkami finansowymi, nie dysponując licencją bankową jest daleko idącym nadużyciem. W podobnej sytuacji, jak instytucje pozabankowe są firmy, które np. prowadzą działalność zakresu usług leasingowych, faktoringowych, kredytu kupieckiego i wiele innych.netpozyczka24.pl, to portal finansowy obejmujący swoim zakresem podstawowe zagadnienia finansowe. W przedmiocie firm i pożyczek pozabankowych. Prezentujemy, omawiamy i gromadzimy opinie konsumentów na temat instytucji pożyczkowych i ich ofert. Informujemy, komentujemy i udostępniamy obszerny zakres wiedzy o wszystkich elementach, procesu korzystania z produktów finansowych.
Nasz zakres zainteresowania został skoncentrowany na legalnych instytucjach, które działają na podstawie przepisów o kredycie konsumenckim i prawa cywilnego. Posiadają wiarygodność i stabilną pozycję na rynku. Nie promujemy instytucji i produktów, które mogą stanowić zagrożenie dla konsumentów.
W naszym portalu prezentujemy ponad 50 instytucji pozabankowych, które oferują krótkoterminowe chwilówki online i pożyczki ratalne — długoterminowe.
Ostrzegamy przed zagrożeniami w nieodpowiedzialnym korzystaniu z produktów kredytowych. Wskazując na potrzebę przemyślanego i odpowiedzialnego procesu decyzyjnego w podejmowaniu decyzji finansowych. Konsekwencji, jakie mogą stać się udziałem pożyczkobiorców, którzy nie przestrzegają zasad odpowiedzialnego korzystania z pożyczek online.
Gromadzimy opinie i doświadczenia klientów instytucji finansowych dla lepszego poznania właściwości firm i ich ofert. Przedstawiamy praktyczny wymiar propozycji w zetknięciu z rzeczywistym konsumentem, prezentując wszystkie elementy składowe omawianych pożyczek.
Nasza informacja ma na celu przedstawienie rzeczywistego obrazu produktu, który jest proponowany na rynku pozabankowym. Dostarczamy konsumentowi ,,nagiej,, prawdy o rzeczywistej ofercie, a nie jej wykreowanym — reklamą — obliczu. Z omówieniem praktycznych zastosowań, jak i negatywnego obciążenia.
Serwis finansowy netpozyczka24.pl nie udziela pożyczek pozabankowych i nie gromadzi danych osobowych. Za pośrednictwem naszego portalu, można skorzystać z oferty pożyczkowej najlepszych instytucji pozabankowych na rynku.