Pożyczki — Firmy pozabankowe


Pozabankowa firma pożyczkowa

Instytucje pozabankowe — zakres prowadzonej działalności, prowadzą na podstawie przepisy ustawy o kredycie konsumenckim. Kapitał, jakim dysponują to własne środki finansowe — pożyczki pozabankowe są udzielane z pieniędzy należących do pożyczkodawcy. Ryzyko związane z prowadzoną działalności jest udziałem jedynie firmy pożyczkowej, która angażuje swoje środki, a nie depozyty klientów.

Parabank

Instytucja parabanku przejmując kompetencje zarezerwowane dla banków i SKOK-ów, prowadzi działania dotyczące m.in. gromadzenia depozytów i obrotu pieniędzmi swoich klientów. W ramach piramidy finansowej (art. 171 prawa bankowego). Zakres prowadzonych działań parabanków naraża klientów tych instytucji na utratę zdeponowanych środków finansowych. Informacje o firmach, które działają na podstawie schematu organizacyjnego parabanku, są gromadzone przez KNF na liście ostrzeń publicznych

Definiowanie firm pożyczkowych jako ,,parabanków,, tylko dlatego, że realizują czynności dotyczące obrotu środkami finansowymi, nie dysponując licencją bankową jest daleko idącym nadużyciem. W podobnej sytuacji, jak instytucje pozabankowe są firmy, które np. prowadzą działalność zakresu usług leasingowych, faktoringowych, kredytu kupieckiego i wiele innych.


Sprawdź oferty firm pożyczkowych


Speed Cash Polska

Speed Cash Polska  Pożyczki pozabankowe pod zastaw nieruchomości
Speed Cash Polska to spółka finansowa, która specjalizuje się w udzielaniu pożyczek pozabankowych pod zastaw nieruchomości. Zakres usług kredytowych jest adresowany do klientów indywidualnych i firmowych, którzy mogą liczyć m.in. na wsparcie merytoryczne w kwestiach prawnych i podatkowych. Analitycy Speed Cash Polska zapewniają, że klient może otrzymać środki finansowe nawet do 24 godzin na dogodnych warunkach finansowych....

 

więcej »

Najlepsze pożyczki ratalne do 1500 zł na 4 miesiące

Windykacja w social media

Pożyczki udzielane przez internet, na uproszczonych warunkach to obecnie bardzo popularne produkty finansowe, które cieszą się wielkim zainteresowaniem. Głównymi walorami tych produktów to wygodna i szybka obsługa online, która nie wymaga angażowania dokumentów finansowych czy zabezpieczeń spłaty np. za pośrednictwem poręczycieli, czy zastawów...

 

więcej »

 

Windykacja w social media

Windykacja w social media

Poczucie bezradności, dotyczące braku możliwości odzyskania należności od niesolidnych kontrahentów powoduje, że zdesperowani przedsiębiorcy poszukają skutecznych środków perswazji na opieszałość swoich partnerów biznesowych. Coraz częściej wybierają social media do działań windykacyjnych, które za pośrednictwem presji społecznej, pomagają zdopingować dłużników do spłacania swoich zobowiązań itp...

 

więcej »

 

Net Credit i Incredit ukarane przez UOKiK za nieuczciwe praktyki rynkowe

Net Credit i Incredit ukarane przez UOKiK za nieuczciwe praktyki rynkowe

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podjął decyzję o nałożeniu kary finansowej, na dwie instytucje pozabankowe: Incredit i Net Credito o łącznej wartości ponad 1,65 mln zł. Kary dotyczą m.in. przekazu reklamowego, dotyczącego produktów pożyczkowych,...

 

więcej »

 

Długi Polaków w 2017 roku

Długi Polaków w 2017 roku

Z raportu BIG dotyczącego zobowiązań Polaków w 2017 roku wynika, że liczba osób, która ma problemy z terminowym regulowaniem swoich długów, wynosi ponad 2 mln 515 tys. Powiększając grono niesolidnych klientów o 193 tys., ogólna kwota zobowiązań wyniosła 64,5 mln zł, jest to wzrost w stosunku do roku 2016 o ponad 10,8 mld zł...

 

więcej »

 

W BIK sprawdzisz zobowiązania kredytowe i wpisy z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor

W BIK sprawdzisz zobowiązania kredytowe i wpisy z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor

Biuro Informacji Kredytowej poszerza swój zakres usług, dotyczących gromadzenia i udostępniania informacji finansowych, które do niedawna dotyczyły głównie danych bankowych, w przedmiocie kultury regulowania zobowiązań finansowych...

 

więcej »

getSCORE — System Oceny Ryzyka Transakcji

Kredyty-Chwilówki zamykają swoje oddziały terenowe

Pozabankowa forma pożyczania online, na uproszczonych warunkach aplikacji, wymaga sprawdzonych modeli weryfikacji, które zminimalizują ryzyko udzielenia ,,złych pożyczek,,. Firmy pożyczkowe tworzą własne algorytmy oceny ryzyka kredytowego, które na podstawie informacji zgromadzonych w bazach informacji gospodarczej, dokonują indywidualnej oceny kompetencji finansowej pożyczkobiorcy. Nowe regulacje prawne, dotyczące ustawy o kredycie konsumenckim...

 

więcej »

Kredyty-Chwilówki zamykają swoje oddziały terenowe

Kredyty-Chwilówki zamykają swoje oddziały terenowe

Jedna z największych instytucji pozabankowych w Polsce, która prowadziła działalność za pośrednictwem biur terenowych. Kończy swoją działalność w dotychczasowym formacie. Zarząd spółki Pośrednictwa Finansowego Kredyty-Chwilówki podjął decyzję o zakończeniu funkcjonowania stacjonarnych placówek tej instytucji w całym kraju....

 

więcej »

Przedłużenie terminu spłaty pożyczki

Przedłużenie terminu spłaty pożyczki

Zaciągnięcie pożyczki krótkoterminowej w instytucji pozabankowej, wiąże się z ograniczonym czasem zwrotu, który zazwyczaj dotyczy 30 - 60 dni. Zwrot pieniędzy często odbywa się w formie jedno ratalnej, a co za tym idzie istotnym obciążeniem naszych budżetów domowych. W sytuacji kiedy powstają nieoczekiwane zdarzenia losowe...

 

więcej »

Pożyczki chwilówki od 18 lat

Pożyczki chwilówki od 18 lat
Firmy pożyczkowe preferują klientów odpowiedzialnych, którzy świadomie podejmują decyzje kredytowe. Kompetentnych kredytobiorców, którzy pożyczają w zakresach swojej zdolności kredytowej. Tylko świadomy swoich zobowiązań i odpowiedzialny pożyczkobiorca, gwarantuje odzyskanie pożyczonych środków, wraz ze wszystkimi opłatami i prowizjami...

 

więcej »

Reklamy pożyczek bez drobnego druku

Reklamy pożyczek bez drobnego druku

Z dniem 22 października 2017 roku weszła w życie nowa regulacja prawna, dotycząca ustawy o kredycie konsumenckim, która zmienia zasady informowania o kosztach kredytów w prezentacji reklam. Informacje publikowane drobnym drukiem zostały wyeksponowane na pierwszy plan, inne zasady dotyczą ogólnego ujęcia komunikatu o produkcie.

 

więcej »

Ranking najtańszych pożyczek na raty do 5000 zł

Ranking najtańszych pożyczek na raty do 5000 zł dla nowego klienta — jesień 2017

Postanowiliśmy sprawdzić propozycje pozabankowe, które można uzyskać drogą internetową, na uproszczonych warunkach przy zastosowaniu ratalnej formy spłaty. Dla naszych wewnętrznych zakresów porównania przyjęliśmy za punkt wyjścia dane porównawcze: kwota pożyczki pozabankowej - 5000 zł; termin spłaty w ratach - 9 miesięcy.

 

więcej »


Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości

Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości
Osoby, które z różnych przyczyn nie dysponują zdolnością kredytową w instytucjach bankowych, dla uzyskania kredytu hipotecznego. A zakres oferowanych — oficjalnych— pożyczek pozabankowych, przez firmy pożyczkowe jest zbyt niski dla zaspokojenia potrzeb finansowych. W takich sytuacjach, może powstać pomysł pozyskania większych kwot z nieoficjalnych źródeł finansowania np. pożyczki prywatnej, która jest zabezpieczana nieruchomością klienta.
Pożyczka prywatna udzielana przez osoby prywatne lub firmy, zabezpieczona np. mieszkaniem pożyczkobiorcy jest działaniem niezgodnym z obowiązującymi przepisami prawa. W Polsce jedynie banki i SKOK-i mogą udzielać kredytów pod zastaw hipoteczny — wszystkie inne formy takich działań są nielegalne. Konsekwencją nieodpowiedzialnego korzystania z takich form pożyczania pieniędzy, może być utrata nieruchomości na rzecz nieuczciwych pożyczkodawców.
Biuro Rzecznika Finansowego informuje o wzroście interwencji, dotyczących utraty mieszkania na skutek tzw. pożyczek prywatnych, które były zabezpieczone nieruchomością. Sprawy są m.in. przekazywane do prokuratury, związku z naruszeniem przepisów prawa.
Podmioty udzielające tzw. prywatnych pożyczek, nie stosują standardowej procedury w tej formie pożyczania, opartej na wpisie do hipoteki nieruchomości. Zastępując je np. przeniesieniem praw własności do określonej działki, domu czy mieszkania, które przechodzą na własność pożyczającego, w sytuacji braku pełnej spłaty pożyczki. Pożyczka może zostać oparta np. o zwykłą umowę kupna-sprzedaży nieruchomości, z prawem odkupu przez klienta, po określonym terminie. Niezależnie od rodzaju przeniesienia formy własności przy zaangażowaniu notariusza, efekt jest zazwyczaj podobny — czyli utrata nieruchomości przez pożyczkobiorcę.

Firmy pozabankowe zwiększają swoją wiarygodność

Firmy pozabankowe zwiększają swoją wiarygodność

 

Zła opinia o instytucjach pozabankowych to do niedawna standardowa reputacja tych firm. Na którą złożyły się m.in. powszechna krytyka rynku — często kreowana przez konkurencyjne instytucje finansowe — banki. Brak czytelnych zasad funkcjonowania podmiotów pozabankowych, wysokie koszty obsługi ofert i sprowadzanie instytucji pozabankowych do wspólnego mianownika — firm parabankowych.

Wraz z uporządkowaniem rynku przez nowe czytelne przepisy prawa, które definiują zakres działalności firm pożyczkowych (ustawa antylichwiarska, ustawa o kredycie konsumenckim). Zwiększając konkurencyjność produktów pozabankowych (zmniejszenie kosztów całkowitych oferowanych pożyczek, wiele atrakcyjnych promocji np. pożyczki za darmo).
Samoregulacje rynku usług pozabankowych m.in. poprzez powołanie inicjatywy Rejestru Firm Pożyczkowych czy Bezpieczny PESEL itd.

Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na poprawę oceny sektora pozabankowego jest wzrost świadomości konsumentów w przedmiocie usług finansowych świadczonych drogą internetową.

W konsekwencji sektor usług pozabankowych systematycznie zwiększa swoją wiarygodność na rynku. Ostatnie badania rynku finansowego, realizowane przez Kantar TNS potwierdziło stały wzrost wiarygodności firm pozabankowych o 40% w stosunku do ubiegłego roku. Aktualny wskaźnik zaufania do instytucji pożyczkowych wynosi 17% i to nie jest ostatnie słowo sektora, który w Polsce jest oceniany na kilka milionów aktywnych konsumentów.

 

Nowe zasady pożyczania pozabankowego

Zapowiadane zmiany przepisów prawnych w zakresie regulacji rynku pozabankowego
Zapowiadane zmiany przepisów prawnych w zakresie regulacji rynku pozabankowego, weszły w życie z dniem 11 marca 2016 roku. Nowa ustawa ogólnie definiowana jako antylichwiarska, odgórnie ustala maksymalne wartości poza odsetkowych kosztów pożyczek.
Zmienione limity opłat i prowizji, szczególny wpływ wywierają na oferty krótkoterminowe, spłacane jednoratalnie. Niska opłacalność tych ofert zmusza firmy do modyfikacji swoich propozycji chwilówek online. Zamiast dotychczasowych 30-dniowych limitów spłaty, pojawiają się ratalne spłaty, które dotyczą do kilkudziesięciu miesięcy. Zakres oferowanych kwot pożyczek, też znacząco został zwiększony.
Niestety coraz więcej firm, rezygnuje z możliwości płatnego przedłużenia okresu spłaty. Wynika to z mało atrakcyjnej formy finansowej, która znacząco została zredukowana przez nowe zapisy ustawy. Teraz każdy, indywidualnie musi ubiegać się o możliwość zmiany harmonogramu spłaty pożyczki, bez pewności powodzenia takich działań.

Ustawa reguluje m.in. limity kosztów działań windykacyjnych tj. opłaty za płatne monity. Zostały ograniczone do wartości ustalonych w Kodeksie Cywilnym i uwarunkowane od stopy referencyjnej NBP (obecnie 14 proc.). Przyczyniając się do ograniczenia kosztów z jednej strony i skrócenie czasu upominania klientów, na rzecz szybszych działań zmierzających do przekazywania spraw do egzekucji komorniczych.

 

Praktyczne zasady bezpiecznego pożyczania

Wnioskując o pożyczkę chwilówkę, zadbaj o podstawowe zasady bezpiecznego pożyczania:

Praktyczne zasady bezpiecznego pożyczania
Nie pożyczaj jeśli nie jest to nieodzowne.
Pożyczaj tylko tyle ile potrzebujesz, nawet jeśli możesz zaciągnąć pożyczkę na wyższą kwotę - pożyczone środki zawsze trzeba zwrócić na określonych w umowie zasadach!
Decyzja kredytowa powinna zostać dobrze przemyślana, czy będziesz w stanie zwrócić pożyczone pieniądze?
Nie pożyczaj dla spłaty innej pożyczki, lepiej spróbować negocjować zmianę harmonogramu spłaty np. w formie ratalnej.
Sprawdzaj wszystkie koszty wchodzące w skład obsługi pożyczki, pożyczkodawca ma obowiązek poinformować klienta o wszystkich kosztach i całkowitej sumie spłaty.
Nie korzystaj z oferty, jeśli jej koszty dotyczące opłaty za rozpatrzenie wniosku, są niewspółmiernie wysokie.
Jesteś nakłaniany do podpisywania weksli itp. na kwotę, która znacząco przekracza zakres zobowiązań lub są wystawiane in blanko (bez określenia sumy)
Zapisy umowy pożyczkowej, są niezrozumiałe lub nieokreślone na jednoznacznych warunkach.
Korzystaj tylko z wiarygodnych instytucji pożyczkowych, które można zweryfikować np. w Związku Firm Pożyczkowych.

Nie korzystaj z firm, które wymagają od pożyczkobiorcy uiszczania przedpłat lub innych opłat przed uzyskaniem pożyczki (poza opłatami autoryzacyjnymi do 1 zł, które są zwracane pożyczkobiorcy).

 


Nasz serwis specjalizuje się w firmach finansowych z obszaru pozabankowego.

Nie parabankami!


Infolinia dla konsumentów sektora pozabankowego

Infolinia dla konsumentów pożyczek pozabankowych
Polski Związek Instytucji Pożyczkowych prowadzi bezpłatną infolinię dla klientów instytucji pozabankowych. W zakresie usług PZIP udziela udziela porad i informacji na temat bezpiecznego korzystania z oferty pożyczek online. Bada wiarygodność instytucji pozabankowych, przyjmuje skargi i wnioski na temat pożyczek pozabankowych. Dodatkowo eksperci Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych udzielają m.in. bezpłatnych, pisemnych opinii prawnych.

Konsultanci PZIP dyżurują pod bezpłatnym numerem telefonu 800 706 813; oraz płatnym: 22 692 42 43 (koszt połączenia według taryfy operatora) 9:00 - 17:00.

 

Dane BIK dot. sprzedaży kredytów i pożyczek na dzień 30.04.2018 r.

Dane BIK sprzedażny kredytów i pożyczek na dzień 30.04.2018 r.
Z danych BIK wynika, że ponad 5,7 mln pełnoletnich Polaków, korzysta z kredytowej oferty instytucji bankowych. Nieco mniej, bo zaledwie 513 tys. aktywnych konsumentów, dysponuje pożyczkami pozabankowymi. Na podstawie analizy danych z minionych lat, zarysowuje się stały wzrost wolumenu kredytów bankowych, jak i produktów pozabankowych. Średni wzrost kwoty udzielanych kredytów gotówkowych z poziomu 16,2 tys. zł w roku 2015. Wzrósł w 1 kwartale 2018 roku do poziomu 18,8 tys. zł, odnotowując wzrost na poziomie 16 proc. Branża pozabankowa odnotowała zasadniczy skok średniej kwoty udzielanych pożyczek z poziomu 1,4 tys. zł do wartości 2,6 tys. zł, co stanowi wzrost o 80 proc.
Równocześnie ze wzrostem udzielanych kwot pożyczek i kredytów podąża wzrost zadłużenia klientów w instytucji bankowych i pozabankowych. Kredytobiorcy korzystający z oferty bankowej w roku 2015, odnotowali średnie zadłużenie na poziomie 20,0 tys. zł, aby w 1 kwartale 2018 roku osiągnąć wartość zobowiązań na poziomie 24,1 tys. zł (wzrost o 21 proc.). Wzrost zadłużenia pożyczkobiorców w instytucjach pozabankowych osiągną, wartość 63 proc. z poziomu 2,4 tys. zł wzrosło do 7,0 tys. zł w 2018 roku.

Obowiązek rejestracji firm pożyczkowych

Obowiązek rejestracji firm pożyczkowych
Instytucje pozabankowe z dniem 22 lipca 2017 roku, wejścia w życie nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim. Na podstawie art. 59aa-59ag, są zobligowane do rejestracji swojej działalności pożyczkowej w rejestrze KNF. Firmy pożyczkowe, które działają na rynku usług pożyczkowych, mają sześć miesięcy na dokonanie wpisu. Nowe instytucje przed rozpoczęciem swojej aktywności, mają obowiązek rejestracji w bazie instytucji pożyczkowych przy KNF.
Komisja Nadzoru Finansowego musi rozpatrzyć wnioski o wpisanie do rejestru, dla działających instytucji, do 6 miesięcy i 14 dni dla nowych podmiotów.

Dopasuj pożyczkę do swoich potrzeb

Dopasuj pożyczkę do swoich potrzeb

Pożyczanie pieniędzy za pośrednictwem internetu w instytucjach pozabankowych, wymaga kilku podstawowych czynności dotyczących aplikacji online i autoryzacji. Po kilkunastu minutach nasze konto może być zasilone dodatkowymi środkami. Uproszczone warunki uzyskania pozabankowej pożyczki nie zwalnia klientów, przed świadomym wyborem właściwej oferty. Prostota procedur nie może zasłaniać istoty rzeczy — dotyczącej składników oferty, które kształtują wysokość zobowiązania, jakie należy zwrócić na określonych warunkach. Nieprzemyślane decyzje finansowe, nieoparte na szczegółowej analizie naszych potrzeb i możliwości, mogą doprowadzić do poważnych problemów z terminową spłatą pożyczki.

Optymalnym rozwiązaniem dla osób poszukujących szybkiej pożyczki online, może być skorzystanie z profesjonalnej porównywarki pożyczek online, która pozwoli porównać, wszystkie dostępne produkty pod względem: kwoty, okresu spłaty, kosztów, oprocentowania i RSSO. Uwzględniając zastosowanie do wybranych produktów, propozycji promocyjnych, które są oferowane dla nowych klientów za darmo, bez kosztów i prowizji. Z możliwością poznania opinii klientów na temat wybranych ofert itd.

Zależnie od oczekiwań i możliwości, klient otrzymuje skuteczne narzędzie, w postaci porównywarki pożyczek do konfiguracji swojej oferty, która pozwoli na dopasowanie produktu do klienta.

 

STOP OSZUSTOM

Spółka Remedium – Doradcy Finansowi z Olsztyna w ramach prowadzonej działalności parabankowej od maja 2005 roku do lutego 2013 roku. Wyłudziła ponad 60 mln zł, oszukując 800 osób, prowadząc działalność bankową bez wymaganego zezwolenia.
Prokuratura Okręgowa w Olsztynie wniosła do Sądu Okręgowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko twórcy piramidy finansowej — Sylwestrowi S. któremu grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

 

UOKiK karze za oferty ,,bez BIK,,

UOKiK karze za oferty ,,bez BIK,,

Praktyka promowania kredytów, pożyczek, chwilówek (kredytów konsumenckich) jako produkty ,,bez BIK,, ,,bez weryfikacji w bazach BIK,,... Została uznana przez UOKiK za praktyki niezgodne z przepisami dotyczącymi kredytów konsumenckich. Wprowadzającą konsumentów w błąd, sugerując, że oferowany produkt, jest bezwarunkowo dostępny dla osób zadłużonych i nie podlega ocenie ryzyka kredytowego. Co stoi w sprzeczności z przepisami o kredycie konsumenckim, które nakazują badanie zdolności kredytowej konsumenta.

 

Na co pożyczamy pieniądze?

Według badań Ipsos Marketing
Według badań Ipsos Marketing, ponad połowa 67 proc. użytkowników internetu, na przełomie dwóch ostatnich lat zaciągnęła pożyczkę online. Mniej niż połowa respondentów 42 proc. pożyczyła w tym czasie kwotę mniejszą od 10 000 zł. 24 proc. badanych skorzystała z oferty pożyczki do 3 000 zł, pozostała część ok. 70 proc. wybierała wyższe kwoty.
W deklaracji 7 proc. nigdy nie miała kontaktu z produktami pozabankowymi, 23 proc. badanych stwierdziło, że nie zamierzają korzystać z tej formy kredytowania.
Zasadniczym celem pożyczania pieniędzy przez Polaków - 32 proc. badanych, jest finansowanie remontów i wystroju domów/mieszkań. Tylko 27 proc. respondentów przeznaczyła pożyczone środki na zakup samochodu lub innego pojazdu. A 24 proc. realizowała nieoczekiwane wydatki, dotyczące wymiany/naprawy sprzętu domowego. Na cele rekreacyjne i inne przyjemności np. wakacje - 22 proc., na zakup gadżetów elektronicznych - 22 proc., 21 proc. pożyczało dla sfinansowania imprez i świąt, a tylko 13 proc. ankietowanych przeznaczyła pieniądze na spłacenie swoich długów.


Klient instytucji pozabankowej ma prawo

Pożyczanie pieniędzy z instytucji finansowych to zobowiązanie, które musimy spłacić na określonych warunkach. Brak terminowej spłaty może zwiększyć koszty całkowite pożyczki. Dlatego warto sobie uświadomić konieczność świadomego podejmowania decyzji i praw konsumenckich, z których możemy skorzystać.

Prawo do kompleksowej informacji o produkcie

Klient instytucji pozabankowej ma prawo do uzyskania pełnej i kompleksowej informacji o produkcie. O wszystkich składnikach oferty: w zakresie rodzaju produktu, pełnej zawartości oferty — koszty, prowizję, oprocentowanie, RRSO, inne opłaty czy inne elementy składowe wchodzące w skład propozycji pożyczkowej np. czas spłaty itd. Konsekwencje wynikające z naruszenia terminu ostatecznego uregulowania spłaty ew. braku zwrotu pożyczki. Pożyczkodawca powinien poinformować o wymogach, jakie ma spełniać potencjalny pożyczkobiorca i bezpłatnie udostępnić klientowi umowę pożyczkową.
Ustawa o kredycie konsumenckim zobowiązuję pożyczkodawcę m.in. do udzielenia wszystkich niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi na pytania i wnioski kierowane przez klienta. W sytuacji np. braku zrozumienia składników oferty czy innych części spraw związanych z funkcją pożyczania w danej instytucji.

Prawo odstąpienia od umowy

Każdy pożyczający m.in. w firmach pożyczkowych może skorzystać z prawa do odstąpienia od warunków umowy pożyczkowej bez uzasadniania swojej decyzji. Gdy już po zawarciu umowy, okazuje się np. że zakres kosztów pożyczki jest zdecydowanie wyższy od tego, który był nam oferowany pierwotnie itp.
Pożyczkobiorca powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór oświadczenia powinien zostać dostarczony klientowi razem z umową kredytową). Podpisane oświadczenie w terminie 14 dni od zawarcia umowy, powinno zostać dostarczone do siedziby firmy. Pożyczka musi być zwrócona do 30 dni od zawarcia umowy.

Wypowiedzenie Umowy Ramowej

Pożyczkobiorca ma prawo wypowiedzieć Umowę Ramową z ustawowym okresem 30 dni. Bez podawania przyczyn wypowiedzenia i ponoszenia dodatkowych kosztów. Klient instytucji pozabankowej musi przesłać na adres korespondencyjny ew. mailowy (wskazany w umowie pożyczkowej) firmy pożyczkowej oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Ramowej. Zwrócić pożyczkodawcy pożyczkę wraz z kosztami i innymi prowizjami w terminie wypowiedzenia.

Wcześniejsza spłata pożyczki

Zaciągnięta pożyczka może zostać spłacona przed ostatecznym terminem spłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Całkowita ew. częściowa spłata przed terminem, obniża koszt pożyczki o niewykorzystany okres.

Reklamacje

Pożyczkobiorca może za pośrednictwem telefonu, kontaktu osobistego, poczty elektronicznej lub tradycyjnej złożyć reklamację na świadczone usługi przez pożyczkodawcę.
Reklamacja powinna zawierać dane klienta i pożyczki (imię, nazwisko i adres do korespondencji klienta, numer zawartej Umowy Ramowej) oraz szczegółowe omówienie problemu dotyczącego reklamacji wraz z uzasadnieniem. Rozpatrzenie reklamacji powinno zostać zrealizowane do 30 dni od jej złożenia. W sytuacji, kiedy przedmiot sprawy wymaga dłuższego procedowania sprawy. Pożyczkodawca może przedłużyć czas rozpatrywania reklamacji o kolejne 30 dni. Jednak firma musi o tym fakcie powiadomić wnioskodawcę wraz z podaniem przyczyny przedłużenia terminu.
W sytuacji, kiedy pożyczkodawca nie uwzględni reklamacji, klient może wystąpić do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. 2015, poz. 1348).
Ostatnim krokiem na drodze roszczeń jest wniosek do sądu.

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

W sporze klienta z pożyczkodawcą klient może skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich prowadzonych przez Rzecznika Finansowego. Szczegóły dotyczące zakresu prowadzonych działań, znajdują się na stronie www.rf.gov.pl.
W sprawach ochrony konsumentów właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dane teleadresowe: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Centrala: tel. +48 22 55 60 800; e-mail: uokik@uokik.gov.pl).

netpozyczka24.pl, to portal finansowy obejmujący swoim zakresem podstawowe zagadnienia finansowe. W przedmiocie firm i pożyczek pozabankowych. Prezentujemy, omawiamy i gromadzimy opinie konsumentów na temat instytucji pożyczkowych i ich ofert. Informujemy, komentujemy i udostępniamy obszerny zakres wiedzy o wszystkich elementach, procesu korzystania z produktów finansowych.
Nasz zakres zainteresowania został skoncentrowany na legalnych instytucjach, które działają na podstawie przepisów o kredycie konsumenckim i prawa cywilnego. Posiadają wiarygodność i stabilną pozycję na rynku. Nie promujemy instytucji i produktów, które mogą stanowić zagrożenie dla konsumentów.
W naszym portalu prezentujemy ponad 50 instytucji pozabankowych, które oferują krótkoterminowe chwilówki online i pożyczki ratalne — długoterminowe.
Ostrzegamy przed zagrożeniami w nieodpowiedzialnym korzystaniu z produktów kredytowych. Wskazując na potrzebę przemyślanego i odpowiedzialnego procesu decyzyjnego w podejmowaniu decyzji finansowych. Konsekwencji, jakie mogą stać się udziałem pożyczkobiorców, którzy nie przestrzegają zasad odpowiedzialnego korzystania z pożyczek online.
Gromadzimy opinie i doświadczenia klientów instytucji finansowych dla lepszego poznania właściwości firm i ich ofert. Przedstawiamy praktyczny wymiar propozycji w zetknięciu z rzeczywistym konsumentem, prezentując wszystkie elementy składowe omawianych pożyczek.
Nasza informacja ma na celu przedstawienie rzeczywistego obrazu produktu, który jest proponowany na rynku pozabankowym. Dostarczamy konsumentowi ,,nagiej,, prawdy o rzeczywistej ofercie, a nie jej wykreowanym — reklamą — obliczu. Z omówieniem praktycznych zastosowań, jak i negatywnego obciążenia.