Pożyczki dla bardzo zadłużonych online

Wybrane pożyczki pozabankowe, udzielane na uproszczonych warunkach aplikacji i weryfikacji zdolności kredytowej, dedykowane dla osób bardzo zadłużonych online.

100 - 5000 zł; do 60 dni

Pożyczki dla zadłużonych online

CrezuCrezu
FinboFinbo

500 - 15 000 zł; do 30 dni; RRSO: 319,41%

Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.), mają one jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w innych celach. Wiążące warunki udzielenia kredytu lub pożyczki zostaną przedstawione przez właściwą firmę lub bank w trakcie zawierania umowy.

KukiKuki

500 - 15 000 zł; do 30 dni; RSOO: 319,32%

ProvidentProvident

300 - 20 000 zł; do 48 miesięcy; RSOO: 19,75%

Kto udzieli pożyczki zadłużonym?

Instytucje finansowe tj. firmy pozabankowe i banki stosują własną definicję dotyczącą osób zadłużonych, które według nich są konsumentami, którzy maja problem terminowym z regulowaniem zaciągniętych pożyczek, chwilówek czy kredytów. Zaprzestały spłacać swoje zobowiązania, zostały zarejestrowane w takich bazach informacji gospodarczej jak.: BIK, BIG InfoMonitor, ERIF, KRD. Posiadają długi telekomunikacyjne czy czynszowe.

Sprawdzone pożyczki dla bardzo zadłużonych

Większość dorosłych konsumentów posiada co najmniej jedno zobowiązanie. Systematycznie poszerza się krąg osób, które muszą borykać się z dwoma lub więcej świadczeniami finansowymi. Klienci firm pozabankowy coraz częściej poszukują produktów pożyczkowych, które są dostępne dla osób zadłużonych. Sprawdzamy rynek finansowy pod kątem dostępności pożyczek pozabankowych dla konsumentów posiadających zadłużenie.

Kto to jest osoba zadłużona?

Dłużnikiem (osobę zadłużoną) określamy konsumenta, który posiada niespłacone zobowiązania tj. pożyczki, kredyty czy inne opłaty np. za media. Posiadanie długu nie wartościuje klienta jako osobę nierzetelną. Konsument terminowo spłacający swoje zobowiązania, zgodnie z harmonogramem spłaty nie przestaje być dłużnikiem, do czasu pełnego uregulowania należności. Instytucje finansowe, zanim zdecydują się na udzielenie finansowania osobie zadłużonej, sprawdzają rodzaj długu, jego wysokość i ogólny stosunek zobowiązań do dochodów wnioskodawcy. Rzetelny kredytobiorca, który terminowo reguluje swoje zobowiązania, może nie uzyskać pożyczki dla dłużników. Jeśli wartość jego miesięcznych zobowiązań jest zbyt wysoka w stosunku do uzyskiwanych dochodów. Mając na uwadze ilość osób pozostających w gospodarstwie domowym itd.

Długi przeterminowane, które zostały zarejestrowane w rejestrach informacji kredytowej czy gospodarczej, są poważnym problemem dla ich posiadaczy. Instytucje finansowe wyjątkowo niepewnie podchodzą do tego rodzaju konsumentów. Osoba zadłużona z negatywnymi wpisami w rejestrach nie może liczyć na uzyskane kredytu w banku. Firmy pozabankowe też nie kwapią się z finansowaniem takich klientów.

Kto może uzyskać pożyczkę dla zadłużonych?

Osoby zainteresowane kredytem dla zadłużonych, powinni spełniać kilka podstawowych wymogów, które firmy pozabankowe stawiają w takiej sytuacji swoim klientom np.:

➭ polskie obywatelstwo i stałe zameldowanie na terenie kraju;
➭ minimalny wiek pożyczkobiorcy to 18 -25 lat;
➭ posiadanie dowodu osobistego, telefonu komórkowego, konta bankowego;
➭ w niektórych ofertach pożyczkodawca wymaga od swoich klientów dysponowanie nieruchomością lub ruchomością;
➭ stałym dochodem nawet tym nieoficjalnym.

Gdzie uzyskać pożyczkę dla bardzo zadłużonych online?

Pożyczki dla zadłużonych online to wybrane oferty z instytucji pozabankowych, które mogą uzyskać osoby zadłużone. Konsumenci, którzy z różnych powodów zostali np. wpisani do rejestrów dłużników tj. BIK, BIG czy KRD.

Pożyczkodawcy preferują klientów, którzy dysponują dobrą historią kredytową i właściwymi kompetencjami finansowym. Jednak jest kilka ofert, które można zadedykować osobom zadłużonym. Pożyczki można uzyskać m.in. na osoby, które zagwarantują ich spłatę, pod zastaw nieruchomości lub samochodu.

Firmy pozabankowe, które udzielają pożyczek online dla osób zadłużonych, stosują indywidualną ocenę kredytową. Wysokość i czas spłaty pożyczki jest ustalany dla każdego odbiorcy indywidualnie, zależnie od warunków i możliwości klienta.

Czy istnieją pożyczki dla zadłużonych z komornikiem?

Firmy pozabankowe preferują klientów, którzy dysponują dochodami bez wysokiego ryzyka kredytowego. Wraz ze wzrostem złożoności zakresu przedmiotu, wzrasta też koszt potencjalnej usługi. Co więcej, pożyczkodawca, obawiając się braku spłaty zobowiązań przez klientów o wysokim stopniu ryzyka kredytowego, stosuje różne formy zabezpieczenia. Najczyściej jest to np. zastaw nieruchomości mieszkania, domu, lokalu; ruchomości samochodu czy gwarancja spłaty przez gwaranta. Zastawy nie mogą podlegać zajęciom komorniczym a gwarant, powinien dysponować dobrą opinią kredytową.

Jednak zawsze należny pamiętać, że zaciąganie kolejnych zobowiązań przez osoby, w stosunku do których toczą się postępowania komornicze, nie należy do działań właściwych. Tacy klienci są obciążeni najwyższym ryzykiem kredytowym i jeśli jakaś firma zdecyduje się na udzielenie pożyczki to jej koszt, też będzie wysoki. Firmy finansowe z automatu rezygnują z takich klientów. Poza nielicznymi wyjątkami, które dotyczą np. Rapida Money,
Motopożyczka czy Speed Cash.

Czy istnieją pożyczki dla zadłużonych dostępne dla każdego?

Niektóre firmy pozabankowe reklamują swoje produkty jako oferty ,,dla każdego,, ale ten zwrot należy rozumieć jako slogan reklamowy, a nie rzeczywisty zakres dostępności oferowanych pożyczek. Zależnie od dostawcy produktu i jego warunków. Pewne oferty łatwiej uzyskać inne są trudniejsze, wymagają spełnienia bardziej rygorystycznych warunków. Jednak nie ma takich pożyczek, które można uzyskać przez każdego, w każdej sytuacji.

Czy osoba, która ma zajęcie komornicze na rachunku bankowym, otrzyma pożyczkę?

Wszystko zależy od indywidualnych warunków klienta i decyzji firmy pożyczkowej. Posiadanie zajęcia komorniczego na koncie bankowym nie zawsze musi oznaczać negatywną decyzję kredytową. Problemem może być weryfikacja tożsamości ew. odbiór pożyczki ratalnej online. W takich sytuacjach można założyć nowe konto w innym banku ew. wybór alternatywnej metody weryfikacji, wypłaty pożyczki np. pożyczka z gwarantem, wypłata czekiem Giro, czy odbiór gotówki od pracownika firmy pozabankowej.

Czy osoby z BIK mają szanse na uzyskanie pożyczki dla bardzo zadłużonych online?

Osoby, które dysponują negatywnymi wpisami w rejestrach np. BIK, mogą uzyskać finansowanie z instytucji pozabankowej. Niektóre oferty posiadają warunki kredytowe, które dopuszczają taką możliwość.

Jaką wybrać pożyczkę dla zadłużonych?

Osoby, które mają problemy z uzyskaniem finansowania, ze względu na swoje zadłużenie. Poszukują firmy pozabankowej, która zechce udzielić im pożyczki dla zadłużonych, nie zwracając uwagi na warunki finansowe itd. Jednak decyzja kredytowa powinna zostać poważnie przemyślana i podjęta na podstawie dokładnej analizy swoich potrzeb i możliwości. Dlatego koszty pożyczki powinny być możliwe do udźwignięcia przez kredytobiorcę. Pożyczkodawca musi akceptować negatywną historię kredytową swojego klienta np. w BIK, BIG czy KRD. Strona formalna nie powinna być zanadto rozbudowana, która generuje cały szereg czynności formalnych, które rozciągają w czasie procedurę aplikacji.

Dla uniknięcia błędnych decyzji, dotyczących wyboru ofert, które będą niedopasowane do indywidualnych możliwości finansowych. Warto skorzystać z pomocy portali finansowych, które zajmują się tematem pożyczek dla zadłużonych.

Czy po spłacie długów uzyskam kredyt

Instytucje finansowe a szczególnie banki dbają o wiarygodność finansową swoich klientów. Dlatego starannie weryfikują kompetencje finansowe osób, które zwracają się do nich o udzielenie kredytu. Pragnąc zabezpieczyć się przed udzieleniem kredytów dla niewypłacalnych klientów. Osoby, które dysponują przeterminowanymi zobowiązaniami, nie mogą liczyć na uzyskanie kredytu. Zachodzi uzasadnione pytanie, co z konsumentami, którzy posiadali egzekucję komorniczą, ale spłacili swoje wszystkie zobowiązania. Czy bank udzieli im kredytu?

Spłata długów nie jest jednoznaczna z odzyskaniem wiarygodności w oczach instytucji finansowych. Szczególnie instytucje bankowe są dość ostrożne w stosunku do osób, które posiadają w swojej historii kredytowej aktywność komorniczą w odzyskiwaniu zaległych zobowiązań. Jednak nie zawsze taka historia kredytowa musi dyskwalifikować. Wszystko zależy od indywidualnej polityki banku, rodzaju komorniczego zobowiązania i aktualnej sytuacji finansowej.

Jeśli egzekucja komornicza dotyczyła kredytu bankowego to informacja o zobowiązaniu będzie widoczna w bazie BIK przez 5 lat, od momentu jego spłaty i zakończenia egzekucji. Wszystkie dane w BIK o przeterminowanych zobowiązaniach, powyżej 60 dni, są w ten sam sposób traktowane. Takie informacje mogą skutecznie blokować możliwość uzyskania kredytu.

Inaczej jest ze wpisami o zaległych zobowiązaniach w innych bazach np. BIG itd. Spłata długu zobowiązuje wierzyciela do usunięcia wpisu z rejestrów do 14 dni od momentu jego uregulowania. Informacja o spłacie zobowiązania, przesłana przez wierzyciela do bazy BIG, powoduje usunięcie wpisu z rejestrów.

Jeśli nie jesteśmy pewni, jakie informacje znajdują się w rejestrze BIK na nasz temat, możemy pobrać Raport BIK, korzystając z wniosku poniżej.

Najczęstsze przyczyny odmowy udzielenia kredytu

Zanim bank zdecyduje się na udzielenie kredytu, sprawdzi naszą zdolność kredytową pod względem jakościowym i ilościowym.

Jakościowym w odniesieniu do wiarygodności konsumenckiej m.in. wyrażonej w rzetelności regulowaniu swoich zobowiązań. Zarówno wymiarze bieżącym, jak i przeszłym.

Ilościowym, czyli określenie zakresu wysokości uzyskiwanych dochodów, podstawy prawnej ich osiągania, miesięcznych obciążeń budżetu domowego np. opłaty za media, spłaty rat, inne wydatki.

Instytucje bankowe w procesie oceny kredytowej swoich klientów realizują podobne procedury, które zależnie od indywidualnych właściwości, mogą się kończyć różnymi wnioskami. Uzyskanie negatywnej decyzji kredytowej w jednym banku, nie musi oznaczać podobnych scenariuszy w innych.

Głównymi przesłankami, które mogą zdecydować o uzyskaniu negatywnej oceny kredytowej, są:
➭ posiadanie negatywnej historii kredytowej wyrażonej m.in. negatywnymi wpisami w rejestrach tj. BIK. BIG, KRD itd.
➭ niskie dochody miesięczne,
➭ wysokie koszty utrzymania,
➭ posiadane karty kredytowe,
➭ częste aplikacje o udzielenie kredytu,
➭ poręczenia kredytów,
➭ brak zgody współmałżonka na zaciągnięcie kredytu,
➭ wiek wnioskodawcy ew. status rodziny,
➭ uzyskiwanie dochodów z niestabilnych form zatrudnienia itp.

Ile czasu są przechowywane informacje kredytowe w BIK?

Wraz z zaciągnięciem kredytu informacja o tym fakcie zostanie zamieszczona w bazie BIK. Gdzie będzie widoczna przez cały okres spłaty. Wraz ze spłatą kredytu kończy się okres dostępu do tej informacji w bazie BIK. O ile kredytobiorca podczas zawierania umowy kredytowej nie wyraził zgody na przetwarzanie danych.

W sytuacji, kiedy kredyt nie był spłacany zgodnie z harmonogramem spłaty. Informacje o tym fakcie, mogą być przetwarzane przez BIK, bez zgody kredytobiorcy, nawet przez 5 lat. W sytuacji, kiedy opóźnienie w spłacie rat wyniosły więcej niż 60 dni lub minęło ponad 30 dni od momentu, kiedy kredytobiorca został poinformowany przez instytucję finansową o zamiarze wpisania do BIK informacji o zaległości w spłacie kredytu, a dłużnik nie uregulował tych zaległości.

Prawo bankowe (art. 105 a ust. 4 i 5) umożliwia przechowywanie informacji o kredytach w BIK nawet przez 12 lat. Wyłącznie do celów statystycznych, przechowywane informacje nie są wykorzystywane w procesie oceny kredytowej.

Chwilówki dla zadłużonych — dla kogo są dostępne?

Osoby zadłużone, które posiadają negatywne wpisy w rejestrach informacji kredytowej czy gospodarczej, nie mają szans na uzyskanie kredytu gotówkowego w banku. W tych okolicznościach warto sprawdzić ofertę pozabankową, dotyczącą np. chwilówek, które są udzielane na uproszczonych warunkach aplikacji. Wybrane firmy pozabankowe udzielają finansowania również dla osób, które mają skomplikowaną sytuację finansową. Jednak nie każdy może liczyć na uzyskanie pożyczki, wszystko zależy od indywidualnej oceny kredytowej. Postaramy się zbadać aktualne oferty chwilówek online, pod kątem dostępności dla osób zadłużonych.

Chwilówki dla zadłużonych to produkty pozabankowe, które są udzielane na uproszczonych warunkach aplikacji i oceny kredytowej. Cała procedura ubiegania się o uzyskanie finansowania, została ograniczona do prostego formularza online. Pożyczkodawca nie wymaga od swoich klientów dokumentów finansowych. Wszystko, co jest niezbędne do złożenia poprawnego wniosku to dowód osobisty, konto bankowe i aktywny numer telefonu komórkowego. Zależnie od indywidualnych wymagań pożyczkodawcy, wymagane jest posiadanie stałego źródła dochodu i odpowiedniej opinii kredytowej. Cechą charakterystyczną chwilówek online są niskie kwoty, na jakie są udzielane i krótki okres spłaty realizowany zazwyczaj formie jednoratalnej.

Kogo uznajemy za osobę zadłużoną?

Osoba zadłużona — dłużnik to osoba fizyczna lub prawna, która posiada nieuregulowane zobowiązania wobec osób trzecich lub firm. Wbrew obiegowym opiniom osoba zadłużona, nie musi być nierzetelnym konsumentem, który nie spłaca swoich zobowiązań. Należy pamiętać, że osoby, które np. terminowo spłacają swoje zobowiązania np. kredyt gotówkowy, też są dłużnikami — do czasu jego spłacenia. Firmy pozabankowe analizują wysokość zobowiązań, rodzaj itd. w procesie oceny kredytowej. Dlatego osoby, które np. terminowo spłacają swoje zobowiązania, mogą nie uzyskać pożyczki dla zadłużonych. Jeśli okaże się, że wysokość zobowiązań w stosunku do ilości osób w gospodarstwie domowym i wysokości miesięcznych dochodów jest zbyt wysoka.

Inną grupę konsumentów stanowią osoby z przeterminowanymi zobowiązaniami, które zostały odnotowane w rejestrach informacji kredytowej czy gospodarczej. Ten rodzaj zobowiązań jest szczególnie uciążliwy dla wnioskodawców, ze względu na ich negatywny wpływ na ocenę kredytową. Posiadanie przeterminowanego długu nie musi oznaczyć braku szans na uzyskanie finansowania, w ramach chwilówki online. Wszystko zależy od indywidualnych warunków finansowych konsumenta i firmy pozabankowej, która może dopuszczać pewien zakres tolerancji dla sytuacji finansowej swoich klientów.

Czy istnieją chwilówki dla każdego?

Dość powszechnym mniemaniem jest opinia, że chwilówkę online może uzyskać każdy bez względu na jego możliwości finansowe i opinię kredytową. Chwilówki online to produkty pozabankowe, które są udzielane na uproszczonych warunkach również dla osób zadłużonych, ale nie dla każdego. Osoby, które są zainteresowane tą formą finansowania swoich potrzeb, muszą spełnić określone warunki dotyczące wieku (ukończone 18 ew. więcej lat), posiadanie zameldowania na stałe w Polsce, uzyskiwanie stałych dochodów na określonych warunkach, dysponowanie kontem bankowym, aktywnym numerem telefonu komórkowego, adresu e-mail. W wybranych ofertach, można znaleźć chwilówki, które nie wymagają angażowania konta bankowego. Firmy pożyczkowe oczekują stabilnej opinii kredytowej, która pozwoli na uznanie wnioskodawcy za wiarygodnego klienta. Istnieją oferty, które np. są mniej wymagające w stosunku do wnioskodawcy w zamian za dodatkowe zabezpieczenie w postaci zastawu nieruchomości /ruchomości lub poręczyciela/gwaranta. Należy pamiętać, że wyższe ryzyko kredytowe wiąże się z wyższymi kosztami, jakie klient będzie musiał ponieść.

Zalety chwilówek dla zadłużonych

Chwilówka z natychmiastowym przelewem można uzyskać w krótkim czasie, bez zbędnych formalności na dowód osobisty i rachunek bankowy. Wystarczy wypełnić prosty wniosek online i potwierdzić swoją tożsamość, za pośrednictwem konta bankowego. Wykonując przelew weryfikacyjny lub logując się na swój rachunek bankowy, przez dedykowaną aplikację. Klient nie musi odwiedzać stacjonarnych biur kredytowych. Osoby zadłużone czy z negatywnymi wpisami w rejestrach, mają szanse na uzyskanie chwilówki.

Wady

Minusem są niskie kwoty, o jakie można się ubiegać (średnia kwota chwilówki to 2000 zł) i krótki okres spłaty, który najczęściej dotyczy jednoratalnej formy spłaty. Rzadziej są to dwie lub więcej raty. Przeciętny okres spłaty wynosi ok. 30 dni. Koszty ofert krótkoterminowych są mniej konkurencyjne w stosunku do produktów ratalnych. Łatwość uzyskania chwilówki często sprzyja nieprzemyślanym decyzjom.

Pożyczki dla zadłużonych w dobie pandemii COVID-19

Wraz z wybuchem pandemii COVID-19, sytuacja na rynkach finansowych zasadniczo się zmieniła. Pożyczkodawcy zmodyfikowały swoje oferty i zmienili stosunek do klientów na bardziej ostrożny i zachowawczy. Oferowane kwoty są zdecydowanie niższe a czas ich spłaty krótszy. Trudniej uzyskać pozytywną decyzję kredytową. Firmy pozabankowe starannie prześwietlają swoich klientów, chcąc w ten sposób zanimalizować zakres ryzyka dotyczącego udzielenia pożyczki dla osoby niewypłacalnej. W sposób szczególny odczuwają to osoby zadłużone, które poszukują finansowania w instytucjach pozabankowych. Coraz trudniej znaleźć firmę, która jest gotowa .

Pożyczki pozabankowe dla osób zadłużonych są udzielane całkowicie przez internet. Klienci nie będą zmuszeni do odwiedzania biur kredytowych, czy ustalania spotkań w domu. Dzięki czemu proces aplikacji i wypłaty gotówki jest zdecydowanie szybszy od tradycyjnych form obsługi. Rejestracja klienta i wniosek pożyczkowy jest realizowany na podstawie prostego formularz online. Wystarczą dane teleadresowe, informacje z dowodu osobistego i konta bankowego, aby w kilka chwil aplikować o pożyczkę. Decyzja kredytowa jest podejmowana w oparciu o zautomatyzowany system, który analizując dane klienta, po kilku minutach podejmuje decyzję kredytową. Pożyczka dla zadłużonych na koncie bankowym, może zostać zaksięgowana nawet po 15 minutach.