Pożyczki dla firm i przedsiębiorstw

Wybrane pożyczki pozabankowe, dedykowane dla nowych firm i przedsiębiorstw do finansowania celów biznesowych.

1000 - 30 000 zł; na 36 miesięcy

Najczęściej wybierane pożyczki dla firm — wrzesień 2023

EkassaEkassa
Wealthon - pożyczka ratalna Wealthon - pożyczka ratalna

10 000 - 200 000 zł; do 36 miesięcy

FinitaFinita

1000 - 100 000 zł; na 6 miesięcy

VissetVisset

12 000 zł; na 6 miesięcy; RRSO: 1732%

Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.), mają one jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w innych celach. Wiążące warunki udzielenia kredytu lub pożyczki zostaną przedstawione przez właściwą firmę lub bank w trakcie zawierania umowy.

Dedykowane oferty pozabankowe — pożyczki dla firm

W dzisiejszej erze cyfrowej uzyskanie pożyczek dla firm i przedsiębiorstw stało się łatwiejsze niż kiedykolwiek. Wraz z pojawieniem się internetowych platform pożyczkowych firmy mogą teraz ubiegać się o pożyczki w zaciszu swoich biur lub domów. Jednak, podobnie jak każda inna transakcja finansowa przeprowadzana online, istnieje ryzyko i wyzwania związane z uzyskiwaniem pożyczek online.

Jedna z najważniejszych zalet uzyskiwania pożyczek online to szybkość procesu. W przeciwieństwie do tradycyjnych pożyczek bankowych, pożyczki online można przetworzyć w ciągu kilku godzin lub dni, w zależności od wymagań pożyczkodawcy. Ponadto pożyczkodawcy online często mają niższe koszty ogólne niż tradycyjne banki, co przekłada się na niższe oprocentowanie i opłaty dla pożyczkobiorców.

Pożyczki dla firm to dedykowane oferty pozabankowe dla przedsiębiorców, którzy za pośrednictwem instytucji pożyczkowych mogą realizować swoje plany biznesowe. Istotnym czynnikiem jest indywidualne dopasowanie oferty do odbiorcy. Dlatego warto poznać szczegóły dotyczące pożyczki dla firm z uwzględnieniem wszystkich składników i warunków stawianych przez pożyczkodawcę.

Instytucje finansowe udzielają pożyczek dla firm w każdym okresie funkcjonowania. Również tym, które dopiero zaczynają swoją karierę. Nowe podmioty gospodarcze mogą uzyskać finansowanie zarówno z podmiotu bankowego, jak i pozabankowego.

Osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą, mogą uzyskać dodatkowe finansowanie z pożyczki na start dla nowych firm. W ten sposób nowe podmioty mogą finansować swoje projekty m.in. dotyczące uruchomienia działalności gospodarczej. Zależnie od pożyczkodawcy, takie wsparcie jest reklamowane m.in. jako: „pożyczka dla nowej firmy”, „pożyczka na założenie firmy”, „pożyczka dla firm na start”, „pożyczka na otwarcie firmy” czy „pożyczka na start firmy”. Pożyczkobiorca po tytule oferty może zidentyfikować czy dany produkt jest dostępny dla niego.

Instytucje finansowe, które udzielają pożyczek dla nowych firm, nie wymagają od swoich klientów potwierdzenia uzyskiwania dochodów. Czasami mogą zażyczyć sobie biznesplanu, w którym klient przedstawi zakres planowanych dochodów, jakie spodziewa się uzyskać w najbliższym czasie. Pożyczkodawca może wymagać od klienta np. zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci hipoteki lub osoby poręczającej.

Pożyczki dla nowych firm są czasami realizowane jako kredyt odnawialny na karcie kredytowej do rachunku firmowego. W ten sposób można uzyskać nawet do 40 000 zł kredytu na oświadczenie pożyczkobiorcy. O ile klient nie dysponuje zaległymi zobowiązaniami czy wpisami w rejestrach osób zadłużonych. Pilna pożyczka na dzisiaj — bezzwrotna pożyczka dla firm — odnawia się po każdej spłacie zobowiązania, wystarczy regularnie spłacać zobowiązanie, aby cieszyć się stałym dostępem do limitu.

Pożyczki dla mikro firm — na rozwój, które są dla małych, a które dla dużych firm?

Wraz ze wzrostem aktywności gospodarczej Polaków, wzrasta popyt na dodatkowe finansowanie inicjatyw gospodarczych w ramach tzw. pożyczek dla mikro firm. Jednoosobowe firmy, korzystają z tej formy kredytowej do finansowania bieżących wydatków np. opłacenia faktur itp. działań. Procedura dotycząca udzielenia mikro pożyczki dla firm nie wymaga zabezpieczeń materialnych, wypłata pieniędzy jest realizowana w ciągu 24 godzin od zawarcia umowy kredytowej. Ten rodzaj produktów jest oferowany przez instytucje bankowe, pozabankowe, jak i prywatnych inwestorów. Osoba zainteresowana danym produktem, powinny aplikować — złożyć wniosek, który pozwoli nawiązać kontakt telefoniczny przez konsultanta firmy pożyczkowej z klientem. Niektóre firmy mogą zaproponować dogodniejsze warunki kredytowe, jeśli klient zdecyduje się na dodatkowy produkt (np. rachunek firmowy czy debet w koncie firmowym) w pakiecie do pożyczki firmowej.

Firmy, które działają od dłuższego okresu, mogą skorzystać z propozycji pożyczki na rozwój firmy, które są udzielane na wyższe kwoty. Głównym dostawcą tego rodzaju oferty są instytucje bankowe, które stosują rygorystyczne warunki kredytowe. Dotyczące m.in. udokumentowaniem wysokich kompetencji finansowych, które są uzasadnione wysokimi dochodami przedsiębiorstwa. Pożyczki na rozwój firmy są udzielane na konkretne cele dlatego, klient musi przedstawić biznesplan dotyczący inwestycji, która ma być kredytowana. Instytucje finansowe przed wydaniem decyzji kredytowej, szczegółowo analizują prognozy finansowe przedstawione w biznesplanie, oceniając zakres ryzyka związanego z planowaną inwestycją.

Pożyczki dla firm to środek do realizacji konkretnych celów biznesowych. Zarówno dla początkujących firm, jak i dla przedsiębiorstw z ugruntowaną pozycją na rynku. Niezależnie od przeznaczenia, ważne jest właściwe dopasowanie produktu do odbiorcy. Klient powinien aktywnie wpływać na treść oferty, negocjując z pożyczkodawcą korzystne dla siebie warunki kredytowe, które pozwolą na właściwą obsługę zobowiązania.

Pożyczka dla samozatrudnionych w ramach tarczy antykryzysowej

W ramach Tarczy antykryzysowej, która została zaprojektowana do wsparcia sektora gospodarczego. Firmy i przedsiębiorstwa mogą skorzystać z różnej formy wsparcia, dla zwalczania skutków finansowych pandemii COVID-19. W ramach tego programu, firmy jednoosobowe i przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób, prowadzący działalność przed terminem 1 marca 2020 r. mogą otrzymać niskooprocentowaną pożyczkę do kwoty 5000 zł z Funduszu Pracy. Pieniądze są wypłacane w jednorazowo, po podpisaniu umowy. Termin kredytowy nie może przekraczać 12 miesięcy, spłata jest realizowana po trzymiesięcznej karencji.

Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy, redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

W ramach rozporządzenia, Rada Ministrów może przedłużyć okres spłaty pożyczki. Jeśli zagrożenie epidemiczne COVID-19, będzie uzasadniało takie rozwiązanie np. przedłużający się okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, lub wzrost negatywnych skutków nim wywołane.

Pożyczka wraz z kosztami może zostać umorzona na wniosek mikroprzedsiębiorcy, który zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej, przez okres 3 miesięcy od podpisania umowy pożyczkowej. Wymagane w tej sprawie oświadczenie jest załączone do wniosku o umorzenie pożyczki, które wnioskodawca podpisuje pod rygorem odpowiedzialności karnej, za składanie nieprawdziwych oświadczeń.

Przedsiębiorcy, którzy ubiegają się o mikro pożyczkę, nie muszą udowodniać, że ich dochody zmniejszyły się na skutek epidemii koronawirusa.

Osoby zainteresowane uzyskaniem takiego wsparcia, powinni złożyć wniosek do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego dla miejsca prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Wnioskodawca musi złożyć:

➭ Umowę

➭ Wniosek (plik pdf)

➭ Wniosek (plik docx)

➭ Formularz pomocy publicznej — Załącznik nr 1 do wniosku

➭ Kopię pełnomocnictwa (jeżeli wniosek składa pełnomocnik)

Wniosek można złożyć w formie pisemnej, lub za pośrednictwem formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl

Wnioskodawca w celu wypełnienia formularza wniosku, musi przygotować podstawowe dane dotyczące swojej działalności gospodarczej m.in. PKD, NIP oraz złożyć oświadczenie o otrzymaniu, bądź nieotrzymaniu innej pomocy rekompensującej negatywne konsekwencje ekonomiczne, z powodu epidemii COVID-19, aktualne na dzień aplikacji o pożyczkę.