Pożyczki na 500 plus

Pożyczki przez internet udzielane na świadczenia rodzinne 500 plus + nawet do kwoty 15 000 zł.

1000 - 15 000 zł; do 50 miesięcy; RRSO: 40,33%

Najczęściej wybierane pożyczki na 500 plus

Super GroszSuper Grosz
Smart PożyczkaSmart Pożyczka

200 - 15 000 zł; do 30 dni; RSOO: 109%

Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.), mają one jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w innych celach. Wiążące warunki udzielenia kredytu lub pożyczki zostaną przedstawione przez właściwą firmę lub bank w trakcie zawierania umowy.

Jakie firmy pozabankowe udzielają pożyczki na 500 plus

Firmy pozabankowe dysponują zaawansowanymi programami do weryfikacji sytuacji finansowej swoich klientów. Szybka aplikacja i weryfikacja zdolności kredytowej, wcale nie oznacza braku staranności przy podejmowaniu decyzji kredytowej. Pożyczkodawcy korzystają z baz danych tj. BIK czy rejestry dłużników BIG. Każdy pożyczkodawca inaczej interpretuje zawartość tych baz, dzięki czemu pożyczki przez internet to najłatwiejsze oferty do uzyskania na rynku finansowym. Dysponując dochodami np. świadczeniami rodzinnymi, można ubiegać się o pożyczkę na 500 plus. Sprawdzimy, jakie jeszcze źródła uzyskiwania dochodów są akceptowane przez firmy pożyczkowe.

Świadczenia rodzinne 500 plus, istotnie podnoszą zdolność kredytowa polskich rodzin, które mogą za ich pośrednictwem uzyskać np. produkty kredytowe. Wiele instytucji finansowych oferuje dla konsumentów, produkty adresowane dla beneficjentów tego programu. Banki np. proponują swoje kredyty gotówkowe, rachunki czy produkty oszczędnościowe. Jednak oferta kredytowa jest ograniczona do propozycji konsumenckiej bez możliwości uzyskania produktów na wyższe kwoty np. w ramach kredytu hipotecznego itp.

Pomimo badania sytuacji finansowej klientów przez pozabankowego dostawcy produktów kredytowych to istnieje sektor ofert dostępnych dla szerszego odbiorcy. Dla firm pozabankowych istotniejsze jest uzyskiwanie dochodu, a nie jego źródło. Wiele instytucji pożyczkowych, które proponują np. pożyczki bez zaświadczeń, sprawdza jedynie zakres wpływów na rachunek bankowy. Umożliwiając np. osobom bezrobotnym, które pobierają różne świadczenia np. 500 + na uzyskanie chwilówki czy pożyczki na raty online.

Dochody akceptowane przez firmy pozabankowe przy 500 plus

Cecho charakterystyczną firmy pożyczkowe jest brak jednego wspólnego modelu, oceny kredytowej dla wszystkich podmiotów. Każdy posiada indywidualny wzór kwalifikacji, który cechuje się dużą elastycznością. W ofercie pozabankowej — pożyczek na oświadczenie, głównym wymogiem jest posiadanie stałych dochodów na określonym poziomie. Doskonale w ten model wpisuje się dochód, pochodzący z programu 500 plus, który jednak nie stanowi wyjątku. Istnieje wiele alternatywnych źródeł dochodu, które nie wynikają z 8-godzinnego dnia pracy, ale są akceptowane przez pożyczkodawców.

Rynek pracy znacząco zmienił swój charakter, standardowe umowy o prace zostały dość powszechnie zastąpione, modelem hybrydowym. Umowa o prace nie zawsze odzwierciedla zakres otrzymywanych dochodów. Posiadanie kilku źródeł dochodu np. umowa o prace, świadczenia rodzinne 500 plus itd. Zwiększają szanse na uzyskanie pożyczki z oferty firmy finansowych. Dlatego warto sprawdzić jakie dochody są uwzględniane przez pozabankowych pożyczkodawców.

Podstawowe źródła dochodu

➭ umowa o pracę

➭ umowa o dzieło

➭ umowa zlecenie

➭ kontrakty służb mundurowych

➭ kontrakty menedżerskie

➭ emerytura i renta

➭ działalność gospodarcza

➭ działalność rolnicza

➭ umowy agencyjne

➭ powołania

➭ umowy najmu i dzierżawy

Dodatkowe źródła dochodu

➭ świadczenia rodzinne (np. 500 +)

➭ alimenty

➭ praca dorywcza podczas studiów

➭ stypendia

➭ dochód z zagranicy przelewany na polskie konto

➭ niektóre zasiłki

➭ inne źródła dochodów od których odprowadzany jest podatek

Nieakceptowane dochody

➭ dochody pochodzące wyłącznie z alimentów

➭ renta socjalna wypłacana przez MOPS

➭ świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej

➭ staż z Urzędu Pracy

➭ dochody z umowy o pracę poza granicami Polski

➭ dochody z wynajmu nieruchomości

➭ niektóre zasiłki społeczne

Pożyczki 500+ dla osób bezrobotnych

Instytucje bankowe nie są skłonne do udzielenia kredytu pod świadczenia rodzinne czy alimentacyjne. W takich sytuacjach pozostają firmy pozabankowe ze swoją ofertą pożyczek przez internet na uproszczonych warunkach. Jednak należny pamiętać, że pozabankowy pożyczkodawca może zweryfikować swojego klienta m.in. w bazie BIK czy BIG. Dodatkowo wysokość otrzymywanych świadczeń może być za niska do spełnienia podstawowego minimum. W takich sytuacjach dobrze jest posiadać inne akceptowane źródła dochodu.

Jeśli zakres otrzymywanych świadczeń — akceptowanych przez pożyczkodawcę — jest na odpowiednim poziomie, to istnieje możliwość uzyskania pożyczki przez osobę bezrobotną, która nie dysponuje umową o prace. Jednak w tym przypadku, autoryzacja danych personalnych klienta, powinna zostać zrealizowana za pośrednictwem specjalnej aplikacji, która nie wymaga przelewu weryfikacyjnego. Kwoty pożyczki dla bezrobotnych są dość niskie i sięgają do 3000 zł ze względu na wysoki poziom ryzyka kredytowego.

Instytucje pozabankowe zazwyczaj korzystają z danych BIK, wykorzystując na swój użytek m.in. scoring BIK. Firmy pożyczkowe, podobnie jak banki, biorą pod uwagę następujące dane dotyczące klienta:
➭ wysokość zarobków,
➭ koszt miesięcznych zobowiązań
➭ ilość bieżących zobowiązań,
➭ pozytywna historia kredytowa na podstawie terminowo spłacanych pożyczkach,
➭ stan cywilny,
➭ ilość osób na utrzymaniu,
➭ status zamieszkania.

Inaczej niż banki, firmy pożyczkowe akceptują większość źródeł uzyskiwania dochodów, nawet tych nieformalnych. Liczy się wysokość miesięcznych dochodów (netto) oraz okres pracy/otrzymywania dochodów z danego źródła (na podstawie którego można cenić stabilność uzyskiwanych wpływów).

Wpływ programu 500+ na zdolność kredytową

Instytucje finansowe badają możliwości spłaty pożyczki swoich klientów, zanim udzielą im wsparcia finansowego. Kontrolują tzw. zdolność kredytową pożyczkobiorcy — czy zakres uzyskiwanych dochodów, pozwala na bezproblemowe regulowanie bieżących wydatków i kosztów nowego zobowiązania. Program 500+ jest dla wielu rodzin istotnym wsparciem budżetu, dlatego zachodzi uzasadnione pytanie, czy zakres uzyskiwanych dochodów z tego programu wpływa na zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa

W sytuacji, kiedy zachodzi potrzeba uzyskania dodatkowych środków, a na rodzinę czy znajomych nie można polegać. Pozostają instytucje finansowe (banki i firmy pozabankowe) które, zanim udzielą pożyczki przez internet czy kredytu chcą sprawdzić, czy klient jest w stanie zwrócić pożyczone środki na określonych warunkach. Kwotę pożyczki powiększoną o odsetki i inne opłaty, które wchodzą w skład całkowitej sumy kredytu. Pożyczkodawcy badają kompetencje finansowe swoich klientów czy będą w stanie na czas spłacić swoje zobowiązania. W sytuacji, kiedy powstają wątpliwości, bank może poprosić o dodatkowe zabezpieczenie lub zrezygnuje z udzielenia kredytu. Ocena kredytowa jest podejmowana m.in. w oparciu o dane dotyczące historii kredytowej klienta — spłacane, spłacone zobowiązania z wyszczególnieniem wszystkich parametrów oferty i jakości regulowania spłaty.

Ważnym elementem w procesie oceny zdolności kredytowej są dochody kredytobiorcy. Klient ubiegający się o kredyt powinien posiadać zatrudnienie, które powinno być jak najwyższe. Praca powinna gwarantować stały i stabilny dochód — przynajmniej na czas spłaty zobowiązania. Bank zweryfikuje informacje dotyczące miejsca pracy klienta — od kiedy i na jaki okres jest podpisana umowa o pracę itp. Instytucje finansowe sprawdzają m.in. wiek kredytobiorcy, ilość osób w rodzinie, które pozostają na utrzymaniu. Dopiero szczegółowa analiza wszystkich danych dotyczących klienta i oferty, o jaką się ubiega, pozwoli na podjęcie właściwej decyzji kredytowej. Banki będą tu bardziej wymagającymi instytucjami niż firmy pozabankowe, jednak każda instytucja sprawdzi szczegółowo wiarygodność potencjalnego klienta.

Rodzina 500 plus

Program "Rodzina 500 plus" jest długoterminowym projektem wsparcia rodzin i osób samotnych, które wychowują dzieci. Każda rodzina może otrzymać 500 zł na pierwsze dziecko do 18 roku życia, z kryterium dochodowym. Drugie i kolejne dzieci otrzymują 500 zł miesięcznie już bez kryterium dochodowego. Od lipca 2019 roku zostanie zniesione kryterium dochodowe i wszystkie dzieci do 18 roku życia będą upoważnione do wsparcia comiesięcznego w kwocie 500 zł.

Dzięki programowi "Rodzina 500 plus" rodziny są zasilane stałym miesięcznym wsparciem, które w sposób zasadniczy poprawia ich kondycję finansową. Taka sytuacja nie mogła pozostać niezauważona przez instytucje finansowe. Firmy pozabankowe i banki uwzględniają dochody z 500 + przy obliczaniu zdolności kredytowej (z pomięciem kredytów hipotecznych). Na rynku finansowym można spotkać produkty oferowane jako np.

pożyczki na 500+ czy kredyt bez prowizji (na 500+). Beneficencji programu mogą liczyć na specjalne oferty promocyjne np. konto za 0 zł, czy preferencyjne warunki lokat itp.

Rodziny wielodzietne, które do niedawna były niedoceniane i często pozbawiane podstawowych kompetencji finansowych, stały się przedmiotem pożądania. Wielodzietność jako symbol osłabiający kredytobiorcę, zyskało nowe znaczenie dzięki rządowemu programowi 500+, stając się łakomym kąskiem dla firm nie tylko finansowych. Instytucje próbują przyciągać ten sektor konsumencki specjalnie adresowanymi programami.