Pożyczki online od 18 lat

Na rynku produktów pożyczkowych, oferowanych przez firmy pozabankowe jest kilka pożyczek, dostępnych dla konsumentów od 18 roku życia.

200 - 15 000 zł; do 30 dni: 319,32%

Najczęściej wybierane pożyczki od 18 lat

Pożyczka PlusPożyczka Plus
WongaWonga

200 - 20 000 zł; do 48 miesięcy; RSOO: 86,09%

KukiKuki

500 - 15 000 zł; do 30 dni; RSOO: 319,32%

Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.), mają one jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w innych celach. Wiążące warunki udzielenia kredytu lub pożyczki zostaną przedstawione przez właściwą firmę lub bank w trakcie zawierania umowy.

Pożyczki chwilówki od 18 lat udzielane przez internet

Firmy pożyczkowe preferują klientów odpowiedzialnych, którzy świadomie podejmują decyzje kredytowe. Kompetentnych kredytobiorców, którzy pożyczają w zakresach swojej zdolności kredytowej. Tylko świadomy swoich zobowiązań i odpowiedzialny pożyczkobiorca, gwarantuje odzyskanie pożyczonych środków, wraz ze wszystkimi opłatami i prowizjami.

Pożyczkodawcy, pragnąc zoptymalizować zakres bezpiecznego pożyczania, podnoszą m.in. wiek pożyczkobiorcy, uprawniający do skorzystania z oferty pożyczkowej. W myśl zasady starszy konsument — bardziej odpowiedzialny!

Jednak popyt na produkty kredytowe, nie kształtuje wiek potencjalnych klientów a sytuacja finansowa...

Coraz szersza grupa młodych osób, po uzyskaniu pełnoletności, poszukuje produktów pożyczkowych dostępnych od 18 roku życia.

Konsekwencje braku terminowej spłaty pożyczki od 18 lat

Pożyczone środki trzeba zwrócić na zasadach określonych w umowie kredytowej. Każda zwłoka powoduje naliczenie dodatkowych kosztów, która zwiększa koszt całkowity pożyczki. W pierwszej fazie firma wysyła do swojego klienta płatne monity i wezwania do zapłaty — za pośrednictwem SMS, wiadomości mail, wezwania korespondencyjne czy rozmowy telefoniczne. Koszt tych działań jest zależny od indywidualnych kosztorysów stosowanych przez poszczególne instytucje pozabankowe.

Jeśli wezwania do spłaty pożyczki od 18 lat nie odniosą spodziewanego skutku, dłużnik musi się liczyć z podjęciem działań sądowo — egzekucyjnych z egzekucją komorniczą włącznie.

Należy pamiętać, że za każdy dzień zwłoki w spłacie, są naliczane odsetki ustawowe za opóźnienie, na poziomie wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych.
Dodatkowo dane takiego klienta trafią do Biura Informacji Gospodarczej, zasadniczo ograniczając wiarygodność finansową takiego kredytobiorcy.

Podstawowe wymagania dotyczące pożyczkobiorcy

Instytucje finansowe, które dysponują ofertą pożyczkową adresowaną dla osób od 18 roku życia. Stosują podobne czy wręcz identyczne wymagania formalne jak dla pozostałej części odbiorców swoich produktów. Dobrze mieć dobrą opinię finansową bez zapisów w rejestrach osób zadłużonych. Co dla tak młodych osób, wydaje się najmniej kłopotliwym problemem. Młody pożyczkobiorca powinien posiadać zameldowanie na terenie kraju, dowód osobisty. Możliwość terminowego uregulowania swojej pożyczki na oświadczenie, posiadać adres mail, telefon komórkowy i rachunek bankowy.

Przedłużenie terminu spłaty pożyczki od 18 lat

Zaciągnięcie pożyczki od 18 lat w firmie pozabankowej, wiąże się z ograniczonym czasem zwrotu, który zazwyczaj dotyczy 30 - 60 dni. Zwrot pieniędzy często odbywa się w formie jedno ratalnej, a co za tym idzie istotnym obciążeniem naszych budżetów domowych. W sytuacji kiedy powstają nieoczekiwane zdarzenia losowe np. awaria samochodu, choroba itp. nasza wydolność finansowa może zostać zredukowana do poziomu, który uniemożliwia pokrycie bieżących wydatków np. spłata chwilówki. Niezależnie od okoliczności jakie przyczyniły się do naszych problemów finansowych, zawsze w tego typu sytuacjach możemy skorzystać z przedłużenia okresu spłaty chwilówki.

Odpłatna zmiana okresu spłaty pożyczki od 18 lat

Pożyczkobiorcy, korzystający z ofert instytucji pożyczkowych (w uzasadnionych przypadkach) zawsze mogą skontaktować się z konsultantem swojej firmy pożyczkowej, dla sprawdzenia alternatywnych modeli spłaty. Informacje o zakresie możliwości przedłużenia terminu spłaty, powinny znajdować się na stronach oferty. Zależnie od indywidualnych praktyk pożyczkodawców, w różnych instytucjach są stosowane różne modele zmiany terminu spłaty.

Wybrana przez nas instytucja pożyczkowa, koncentruje się na świadczeniu swoich usług drogą internetową. Umożliwiając uzyskanie krótkoterminowej pożyczki ratalnej online całkowicie online, bez wychodzenia z domu. Firma dostarcza swojemu klientowi dostęp do panelu klienta, gdzie znajdują się informacje dotyczące kwoty i terminu spłaty, danych do przelewu itp.

Klienci, którzy mają problemy z terminowym uregulowaniem swojego zobowiązania i chcą odroczyć termin spłaty. Muszą dokonać jednorazowej opłaty za zmianę okresu spłaty. Wybranej przez nas firmie, istnieje odpłatna możliwość przesunięcia spłaty o 7, 14 ew. 30 dni. Jej wysokość jest uwarunkowana wybranym terminem odroczenia. Standardem na rynku instytucji pozabankowych jest praktyka jednorazowego przedłużenia okresu spłaty.

Koszt przedłużenia terminu spłaty

Informacje dotyczące wysokości opłat za zmianę terminu, powinny znajdować się na stronie oferty pożyczkodawcy. Pożyczkobiorca może znaleźć szczegółowe dane, co do wysokości kwot w swoim panelu klienta. Można też zwrócić się z pytaniem o koszty do firmy pożyczkowej. Wysokość opłaty jest uzależniona od kwoty pożyczki i okresu odroczenia. Jednak prowizja nie powinna być wyższa od kilku procent całkowitej sumy zaciągniętej pożyczki.

Brak terminowej spłaty pożyczki

W sytuacji, kiedy pożyczkobiorca nie reguluje swojej należności w terminie, musi liczyć się z dodatkowymi kosztami. Na poziomie kilku krotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Jeśli nie będzie reagował na wezwania pożyczkodawcy do uregulowania swojego zadłużenia. Dodatkowo musi liczyć się m.in. z wpisaniem do rejestru osób zadłużonych czy wszczęciem procedury windykacyjnej - sądowej.
Klient na bieżąco może monitorować stan zadłużenia - zakresu kwoty do spłaty z poziomu panelu klienta.

Jak ustrzec się problemów ze spłatą?

Każda zaciągnięta pożyczka to zobowiązanie finansowe dotyczące m.in. zwrotu pożyczonych środków na określonych warunkach. Decyzja kredytowa powinna zostać podjęta na podstawie kalkulacji własnych potrzeb i możliwości. Potrzeby nie mogą przekraczać realnych możliwości sprawnego - terminowego uregulowania określonego zobowiązania. Dodatkowo nie powinny być definiowane ponad zakres własnych potrzeb i rozszerzane ponad miarę. Na podstawie rozpoznania własnych kompetencji finansowych, należy dopasować najlepiej odpowiadający produkt naszym potrzebom. Rozłożyć ciężar spłaty na dłuższy okres np. za pośrednictwem pożyczki ratalnej. Można też skorzystać z oferty promocyjnej i wybrać pożyczkę za darmo, której spłata odbywa się bez kosztów i prowizji dla nowych klientów. Kredytobiorca musi świadomie i odpowiedzialnie podejmować decyzje kredytowe na podstawie chłodnej kalkulacji własnych możliwości finansowych. Bez podejmowania pochopnych i nieprzemyślanych decyzji.