Pożyczki na czek GIRO

Pożyczki na czek GIRO wypłacane na poczcie bez konta bankowego i przelewów weryfikacyjnych. Wypełniasz prosty wniosek online i wypłacasz gotówkę na dowód osobisty i kod.

Najczęściej wybierane pożyczki na czek GIRO na poczcie

Super GroszSuper Grosz

1000 - 15 000 zł; do 50 miesięcy; RRSO: 40,33%

RatkaRatka

500 - 20 000 zł; do 60 miesięcy; RSOO: 34,97%

AasaAasa

1000 - 15 000 zł; do 36 miesięcy; RRSO: 48,12%

Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.), mają one jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w innych celach. Wiążące warunki udzielenia kredytu lub pożyczki zostaną przedstawione przez właściwą firmę lub bank w trakcie zawierania umowy.

Pożyczki wypłacane w okienkach pocztowych za pośrednictwem czeku GIRO

Firmy pozabankowe starają się, aby ich oferta odpowiadała na zapotrzebowanie konsumentów, którzy coraz częściej oczekują oferty dedykowanej dla określonego odbiorcy. Uproszczona forma aplikacji, która pozwala pożyczać online na dowód osobisty, to jedynie punkt wyjścia dla współczesnego rynku pozabankowego. Dziś, pożyczki przez internet to np. oferty promocyjne dla nowych klientów, którzy pierwszy raz pożyczają za darmo, oferty bez przelewu weryfikacyjnego, dedykowane pożyczki dla osób zadłużonych, czy pożyczki udzielane na 500 plus itd. Kolejnym segmentem konsumentów, który rynek pozabankowy pragnie zagospodarować, są osoby bez konta bankowego, które z różnych przyczyn poszukują pożyczki, np. za pośrednictwem czeku GIRO realizowanego w placówkach Poczty Polskiej czy Banku Pocztowego.

Pożyczki wypłacane w okienkach pocztowych za pośrednictwem czeku GIRO są preferowane przez osoby, które nie mają konta bankowego, lub nie chcą takiej formy obsługi np. seniorzy czy małżonkowie, którzy posiadają wspólne konto i nie chcą, aby ich partnerzy wiedzieli o zaciągnięciu pożyczki ratalnej online itd. Niezależnie od motywacji konsumentów poszukujących takich rozwiązań, instytucje pozabankowe starają się dostarczyć na rynek produkty, które można uzyskać bez konieczności angażowania konta bankowego. Poniżej publikujemy zestaw pożyczek na czek GIRO, które uzyskasz bez konta bankowego.

Co to jest czek GIRO i jak go zrealizować?

Sama nazwa czeku, kojarzy się z blankietami, drukami, które były dość powszechnie stosowane w latach 90 XX wieku. Właściciel wpisywał kwotę, podpisywał taki druk i realizował go w banku lub placówce pocztowej. Dziś czek GIRO to zazwyczaj kod, który jest przekazywany przez pożyczkodawcę dla klienta, za pośrednictwem wiadomości SMS lub pocztą elektroniczną. Czek GIRO — specjalny kod, jest realizowany w placówce pocztowej lub banku pocztowym, wystarczy podać numer kodu i dowód osobisty, aby otrzymać gotówkę. Natychmiast po otrzymaniu kodu (Czeku GIRO) można go zrealizować w dowolnej placówce (w godzinach jej pracy) na terenie Polski. Dzięki czemu klient nie musi czekać np. na zaksięgowanie wpłaty na swoim rachunku bankowym.

Pożyczkobiorca nie musi wykonywać przelewów autoryzacyjnych czy innych metod weryfikacji swojej tożsamości. Autoryzacja danych personalnych klienta jest realizowana podczas odbioru gotówki na poczcie, podczas wypłaty pożyczki.

Koszt obsługi pożyczki realizowanej za pośrednictwem czeku GIRO wynosi 13 zł, która jest pobierana przez pocztę.

Osoby, które wybierają wypłatę pożyczki przez czek GIRO, muszą pamiętać, że czas ważności czeku to zaledwie 5 -7 dni. Jeśli w tym okresie gotówka nie zostanie wypłacona, czek GIRO straci swoją ważność!

Warunki uzyskania pożyczki na czek GIRO

Nie ma jednolitych wymagań dotyczących warunków uzyskania pożyczki GIRO dla wszystkich pożyczkodawców. Zależnie od indywidualnych procedur i praktyk, firmy pożyczkowe mogą preferować np. klientów w różnym wieku, czy cechować się różną wrażliwością na zawartość rejestrów informacji gospodarczej itd. Jednak można wyróżnić kilka podstawowych wymogów, które muszą spienić klienci firm pozabankowych np.:
➭ posiadania polskiego obywatelstwa;
➭ stałego miejsca zameldowania na terenie kraju;
➭ dysponowanie stałym dochodem;
➭ posiadanie dowodu osobistego, telefonu komórkowego i adresu e-mail;
➭ braku negatywnych wpisów w rejestrach osób zadłużonych (tylko nieliczne firmy udzielają pożyczek dla osób zadłużonych).

Jak uzyskać pożyczkę wypłacaną na poczcie?

Osoby, które chcą uzyskać pożyczkę przez internet, która jest wypłacana na poczcie za pośrednictwem czeku GIRO, muszą najpierw wybrać odpowiednią ofertę, która dysponuje taką formą wypłaty.

Kolejnym krokiem jest aplikacja — wypełnienie wniosku za pośrednictwem formularza online. W którym powinien podać swoje imię i nazwisko, adres zameldowania ew. korespondencyjny, numer PESEL, numer i serię dowodu osobistego, numer telefonu, adres e-mail, uzyskiwane dochody i wydatki.

Pożyczkobiorca musi dokonać wyboru metody wypłaty pożyczki. Podczas składania wniosku, klient wybiera preferowany model wypłaty gotówki — za pomocą czeku GIRO. Zwyczajowo jest to wypłata gotówki na konto bankowe.

Pożyczkodawca, dokonuje oceny kompetencji finansowych klienta i podejmuje decyzję kredytową. W tym modelu wypłaty, decyzja kredytowa jest podejmowana przed weryfikacją tożsamości klienta.

Natychmiast po wydaniu pozytywnej opinii kredytowej, firma pożyczkowa prześle czek GIRO (kod) za pośrednictwem wiadomości SMS. Może się zdarzyć, że pożyczkodawca udostępnia czek GIRO w wersji papierowej, który zostanie dostarczony do klienta kurierem.

Finałem jest odbiór gotówki wybranej placówce Poczty Polskiej lub Banku Pocztowego.

Pożyczki GIRO bez przelewu 1 grosza

Firmy pozabankowe, które udzielają pożyczek przez internet, wymagają potwierdzenia swojej tożsamości — autoryzacji danych personalnych, które zostały podane we wniosku. W tym celu jest wykorzystywane m.in. konto bankowe klienta, z którego wnioskodawca musi wykonać przelew 1 grosza na rachunek pożyczkodawcy lub zalogować się za pośrednictwem specjalnej aplikacji na swoje konto. Wszystko zależy od preferowanej formy autoryzacji przez pożyczkodawcę.

Pożyczki GIRO są udzielane bez angażowania konta bankowego, proces aplikacji jest identyczny jak w pozostałych wariantach wypłaty. Podczas składania wniosku, klient wybiera preferowany model wypłaty gotówki — za pomocą czeku GIRO. Jeśli pożyczkodawca zatwierdzi udzielenie pożyczki, klient otrzyma kod, który posłuży do wypłaty środków. Realizacja czeku wymaga przedstawienia kodu (otrzymanego od pożyczkodawcy) i dowodu osobistego klienta. Poczta, zanim wypłaci środki, zweryfikuje na podstawie dokumentu tożsamości, zgodność danych personalnych klienta.

Zalety i wady pożyczki wypłacanej za pomocą czeku GIRO

Zależnie od indywidualnych uwarunkowań i potrzeb, każdy dysponuje własną oceną przydatnością danego produktu. Jednak można wyróżnić kilka zasadniczych cech charakterystycznych pożyczek GIRO m.in.:

Zalety
➭ możliwość uzyskania pożyczki przez internet bez konta bankowego;
➭ brak przelewów weryfikacyjnych;
➭ możliwość wypłaty gotówki zaraz po otrzymaniu czeku GIRO (specjalnego kodu);
➭ realizacja czeku GIRO w dowolnej placówce Poczty Polskiej lub Banku Pocztowego na terenie kraju;
➭ uproszczona aplikacja i wypłata gotówki na podstawie dowodu osobistego;
➭ brak zarejestrowanej transakcji na rachunku bankowym klienta.

Wady
➭ konieczność udania się do stacjonarnej placówki Poczty Polskiej lub Banku Pocztowego w celu realizacji czeku GIRO;
➭ wypłata pożyczki tylko w godzinach pracy Poczty Polskiej lub Banku Pocztowego;
➭ krótki okres ważności (około 5-7 dni) czeku GIRO;
➭ koszt obsługi wypłaty na poczcie to 13 zł.