Rozłożenie spłaty chwilówki na raty

Jeśli spłata chwilówki staje się zbyt dużym obciążeniem dla naszego budżetu, warto rozważyć możliwość rozłożenia jej na raty. To rozwiązanie pozwoli nam uniknąć nagłego wydatku i rozłożyć go na kilka mniejszych, bardziej przewidywalnych płatności. Dzięki temu będziemy mogli spokojnie uregulować nasze zobowiązanie bez obawy o naruszenie naszych finansowych możliwości. Rozłożenie chwilówki na raty daje nam również większą elastyczność w zarządzaniu naszym budżetem i pozwala uniknąć sytuacji, w której musielibyśmy zaciągać kolejne pożyczki, aby spłacić poprzednie. Pamiętajmy jednak, że przed podjęciem decyzji warto dokładnie zapoznać się z warunkami takiej umowy i sprawdzić, czy dodatkowe koszty nie przewyższają korzyści wynikających z rozłożenia spłaty na raty.

POŻYCZANIE ONLINE

3/16/20184 min read

Rozłożenie spłaty chwilówki na raty
Rozłożenie spłaty chwilówki na raty

Zmiana harmonogramu spłaty

Jeśli spłata chwilówki z natychmiastowym przelewem jest zbyt wielkim obciążeniem a przedłużenie okresu spłaty, nie znajduje uzasadnienia w naszej sytuacji np. z powodu przeterminowania pożyczki, braku takiej opcji w ofercie czy ew. bezskuteczne przedłużanie terminu spłaty, które zamiast pełnego uregulowania zaległości, wygenerowało dodatkowe koszty (opłaty za przedłużenie spłaty). Zwiększając tym samym naszą rzeczywistą kwotę pożyczki do spłaty.

Warto zastanowić się nad rozwiązaniem zaistniałego problemu, za pośrednictwem rozłożenia chwilówki pożyczki na raty online, które zamieni nam obowiązek spłaty zobowiązania w jednej spłacie na wiele mniejszych rat. Rozkładając obciążenia kredytowe na dłuższy okres czasu przy mniejszych ratach, bez zaangażowania instytucji windykacyjnych i co za tym idzie kolejnych dodatkowych kosztów.

Procedura rozłożenia chwilówki pożyczki na raty

Omawiana procedura rozłożenia chwilówki pożyczki na raty, nie jest sankcjonowana przez wszystkie firmy pożyczkowe i nie wszystkie instytucje są zainteresowane w upowszechnianiu danej czynności. Obawiając się nie współmiernych kosztów do oczekiwanych korzyści. Jednak niezależnie od istniejącego klimatu dla w/w czynności, jest to realna forma alternatywnej spłaty chwilówki.

Spłata pożyczek musi odbywać się zgodnie z harmonogramem spłaty ustalonym przez pożyczkodawcę

Pożyczający musi uwzględnić wszystkie koszty i okres spłaty - a także konsekwencję braku spłaty - zanim pożyczy. Ograniczenie swojej uwagi jedynie do sposobu uzyskania pożyczki bez refleksji nad możliwościami jej spłaty. Musi w konsekwencji skutkować poważnymi problemami.

Świadome pożyczanie to min. posiadanie realnego planu spłaty

Świadome pożyczanie to min. posiadanie realnego planu spłaty. Jednak jeśli powstanie ryzyko braku możliwości uregulowania zobowiązania w czasie określonym w umowie. Należy niezwłocznie podjąć kontakt z firmą pożyczkową w celu wynegocjowania nowego planu spłaty. I to niezależnie od firmy i jej stosunku do przedłużenia terminu spłaty przez konsumentów. Brak reakcji na problemy powoduje nagromadzenie się nowych kłopotów, w tym finansowych...

Nowy harmonogram spłaty pożyczki chwilówki, uwzględniający alternatywny model rozłożenia spłaty na raty jest dostępny m.in.:
VIVUS - udostępnia ratalną spłatę swoich pożyczek w sytuacjach przeterminowania ich o 30 dni i cała czynność jest obwarowana dodatkowymi kosztami na poziomie 20% kwoty całego zadłużenia. Jednak Vivus nie akceptuje nowego Planu Spłaty automatycznie, każdy zainteresowany musi indywidualnie uzyskać zgodę na nową formę spłaty od pożyczkodawcy.

WONGA - na podstawie indywidualnej oceny ryzyka kredytowego pożyczkobiorcy, Wongamoże rozłożyć harmonogram spłaty pożyczki do 12 miesięcznych rat.
SOHO CREDIT - w porozumieniu z klientem, może ustalić nowy ratalny terminarz spłaty, przeterminowanych zobowiązań. Koszt usługi to 15% kwoty pożyczki.
FILARUM - to kolejna instytucja, która jest skłonna na zmianę formy uregulowania przez pożyczkobiorców swoich przeterminowanych chwilówek. Przewidziany koszt za w/w procedurę został określony na poziomie 15% zadłużenia.
LENDON - warunkuje skorzystanie z rozłożenia spłaty na raty od terminu przeterminowania pożyczki, które nie może być krótsze niż 40 dni i dłuższe od 52 dni. Przewidziany koszt to 40 zł opłaty za rozpatrzenie wniosku.

Należy pamiętać że, każda taka sytuacja jest indywidualnie rozpatrywana przez firmę pożyczkową i decyzja końcowa zależy od oceny pożyczkodawcy zasadności naszego wniosku.

Warto zaznaczyć że na rynku ofert pozabankowych jest wiele propozycji pożyczek, których spłata odbywa się w miesięcznych ratach.

1000 - 15 000 zł; do 50 miesięcy; RRSO: 40,33%

Super GroszSuper Grosz
AasaAasa

1000 - 15 000 zł; do 36 miesięcy; RRSO: 48,12%

RatkaRatka

500 - 20 000 zł; do 60 miesięcy; RSOO: 34,97%

SmartneySmartney

3000 - 60 000 zł; do 84 miesięcy; RSOO: 25,99%

WongaWonga

200 - 20 000 zł; do 48 miesięcy; RSOO: 86,09%

ProvidentProvident

300 - 20 000 zł; do 48 miesięcy; RSOO: 19,75%

Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.), mają one jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w innych celach. Wiążące warunki udzielenia kredytu lub pożyczki zostaną przedstawione przez właściwą firmę lub bank w trakcie zawierania umowy.