Data aktualizacji: 14 czerwca 2018

Pożyczki ratalne

Pożyczki chwilówki długoterminowe spłacane w ratach miesięcznych

Pożyczki długoterminowe spłacane w ratach miesięcznych
Pożyczki pozabankowe coraz częściej są proponowane na wyższe kwoty, których spłata odbywa się w ratach miesięcznych. Zastępując krótkoterminowe oferty chwilówek online, które zazwyczaj są udzielane na niskie kwoty, spłacane w formie jedno ratalnej do 30 dni.  Powodując istotne obciążenie budżetów domowych, które muszą wygenerować sporą kwotę na spłatę.

Pożyczki spłacane w formie ratalnej, to zdecydowanie korzystniejszy system spłaty zaciąganych zobowiązań. Pożyczka ratalna to więcej czasu na spłatę, która jest realizowana w ratach miesięcznych. Zazwyczaj okres spłaty pożyczki ratalnej to termin, od kilku do kilkunastu miesięcy. Dłuższy czas spłaty, pozwala na rozłożenie pożyczki na mniejsze raty. Dzięki czemu pożyczkobiorca uzyskuje mniejsze obciążenie budżetu domowego przy regulowaniu zobowiązań.


Oferty pożyczek na raty z okresem kredytowym do 36 miesięcy.

W tym przedziale pożyczkowym istnieje możliwość zaciągnięcia pożyczki online od kwoty 50 do 36 000 zł.


Zmiana trendów na rynku pozabankowym, po wprowadzeniu nowych regulacji prawnych. Powoduje, że pożyczkobiorcy mają ograniczone możliwości dotyczące zmiany terminów regulowania spłaty, w ramach płatnego przedłużenia. Firmy pożyczkowe szczególnie w ofertach ratalnych, odstępują od dotychczasowych praktyk — odraczania spłaty — na rzecz nowych propozycji — pożyczek refinansowych. Udzielanych przez partnerów pożyczkodawców.

Pożyczki chwilówki na raty  — długoterminowe

Oferta pożyczek chwilówek udzielanych na dłuższy okres czasu
Pożyczki chwilówki to zazwyczaj oferty krótkoterminowe, które są udzielane na 30/60 dni. Zakres pożyczanych kwot przez instytucje pozabankowe to średnio 2000 zł, które zazwyczaj są proponowane przez internet na uproszczonych zasadach.
Rynek pozabankowy, który charakteryzował się ofertami krótkoterminowymi, poza jednostkowymi propozycjami takimi jak np. pożyczki Provident. Zaczął uzupełniać swoje oferty pożyczek chwilówek o nowe produkty, które są proponowane na dłuższy okres i większym wymiarze sum. Jest to reakcja na zwiększający się popyt, na produkty długoterminowe, spłacane w ratach miesięcznych. Wprowadzone zmiany ustawodawcze w przedmiocie, regulacji zakresu maksymalnej skali oprocentowania oferowanych chwilówek. Istotnie zmniejszyły zyski z krótkoterminowych chwilówek. Firmy pożyczkowe pragnął je zrekompensować w pożyczkach ratalnych długoterminowych.
Innym istotnym szczegółem, jest możliwość uzyskania wyższych kwot w ramach oferty pozabankowej. Wzrost konkurencji w tym zakresie propozycji, która przyniesie dodatkowe korzyści dla konsumentów, w niższych kosztach całkowitych oferowanych pożyczek.
Nasza propozycja dotyczy wyłącznie pożyczek długoterminowych pozabankowych, które posiadają pełną wiarygodność instytucjonalną i gwarancje bezpieczeństwa w zakresie proponowanych ofert.
Wykaz pożyczek chwilówek, będzie systematycznie aktualizowany o nowe produkty, które będą wprowadzane na rynek.

Świadome podejmowanie decyzji kredytowej

Pożyczanie pieniędzy zawsze dotyczy zobowiązania, które musi być spłacone na określonych zasadach. Każde odstępstwo od wyznaczonych zapisów umowy pożyczkowej, wiążę się z konsekwencjami finansowymi, które generują dodatkowe koszty.
Dlatego ważne jest, aby decyzje kredytowe były podejmowane w świadomy i odpowiedzialny sposób.
Proces decyzyjny przy wyborze oferty pożyczki ratalnej powinien być oparty na trzech szczeblach hierarchii świadomej funkcji decyzyjnej:
1. Wybór instytucji pozabankowej,
- wybieramy firmy pożyczkowe, które da się zweryfikować i działają na podstawie o przepisy prawa dot. kredytów konsumenckich itd. Najlepiej te zweryfikowane w Rejestrze Firm Pożyczkowych i nieuwzględnionych w wykazie ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego.
2. Dopasowanie warunków pożyczki do swoich potrzeb i możliwości,
- musimy określić swoje realne potrzeby finansowe i nie wnioskować o wyższą kwotę pożyczki. Nawet jeśli dysponujemy wyższy limitem kredytowym. Określmy zakres czasu, w którym możemy bezpiecznie spłacić nasze zobowiązanie.
3. Bezwzględna zasada czytania umowy kredytowej,
- zanim sfinalizujemy umowę, musimy poznać wszystkie jej zapisy itp. aneksy, harmonogram spłaty, tabele opłat.

Terminowa spłata pożyczek ratalnych

Pożyczki ratalne pozwalają zmniejszyć i rozłożyć w czasie spłatę zaciągniętych zobowiązań. Jednak nie należy zapominać o konieczności terminowego regulowania spłat naszych rat. Tylko poprzez terminową spłatę pożyczki uchronimy się, przed dodatkowymi kosztami i innymi konsekwencjami, które w zasadniczy sposób mogą skomplikować naszą rzeczywistość.

Zmiana warunków prawnych i wynikające z tego konsekwencje dla instytucji pozabankowych. Wygenerowały na rynku nowe trendy, form obsługi klientów pozabankowych. Firmy nie mają tyle cierpliwości do opieszałych kredytobiorców, zdecydowanie szybciej podejmują działania egzekucyjne i mniej chętnie zmieniają harmonogram spłaty kredytów. Wszystko przez warunki finansowe, które nie uzasadniają elastycznego kształtowania formy spłaty.
Niezależnie od panujących warunków i instytucji, której dotyczy sprawa. Zawsze należy nawiązywać szybki kontakt z firmą pożyczkową. Jeśli powstają z naszej winy, problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań. Tylko poprzez ugodowe formy porozumienia z pożyczkodawcą, możemy zminimalizować i ograniczyć dodatkowe koszty pożyczki.

Wcześniejsza spłata pożyczki pozabankowej

Każdy klient instytucji pozabankowej ma prawo do wcześniejszej spłaty pożyczki (całkowitego kosztu pożyczki), a co za tym idzie do odzyskania kosztów za niewykorzystany okres. Ustawa o kredycie konsumenckim obliguje pożyczkodawców do zwrotu proporcjonalnej wartości całkowitego kosztu pożyczki.

Reklamacja dotycząca produktu — usługi świadczonej przez instytucję pozabankową

Konsument usług finansowych ma ustawowe prawo zgłaszania reklamacji na świadczone usługi przez podmioty rynku np. pozabankowego. Zgłaszając swoje zastrzeżenia co jakości usługi za pośrednictwem pisemnego zgłoszenia (korespondencyjnie), ustnie poprzez rozmowę telefoniczną ew. osobiście do protokołu czy elektronicznie (o ile taka możliwość jest dostępna).
Zakres stosowanego przez podmiot pozabankowy prawa reklamacji, powinien zostać opisany w umowie pożyczkowej.
Ustawa zobowiązuje instytucje finansowe do bezzwłocznego udzielenia odpowiedzi, na zgłoszoną reklamację klienta. Jednak czas na udzielenie odpowiedzi nie powinien być dłuższy niż 30 dni. W określonych okolicznościach, kiedy zachodzi uzasadniona konieczność, wydłużenia okresu na udzielenie odpowiedzi. Firma pożyczkowa może maksymalnie wydłużyć czas na udzielenie odpowiedzi do 60 dni. Powiadamiając klienta o powodach zwłoki, informując o zakresie działań, które firma musi zrealizować i podać ostateczny termin udzielenia odpowiedzi (w przeciągu 60 dni od złożenia reklamacji).
Brak odpowiedzi przez instytucję pozabankową na zgłoszoną reklamację przez konsumenta w ustawowym terminie. Skutkuje uznaniem reklamacji klienta za rozpatrzoną zgodnie z jego wnioskiem. W sytuacji, kiedy reklamacja nie zostanie uznana za zasadną, firma pożyczkowa powinna w udzielonej odpowiedzi poinformować klienta, o możliwości odwołania się od decyzji m.in. poprzez skierowanie sprawy do mediacji czy sądu polubownego. Skierowanie wniosku do Rzecznika Finansowego czy wystąpienie do sądu powszechnego. Instytucja pozabankowa powinna też określić wszystkie szczegóły co do formy i miejsca wskazanych działań odwoławczych.

Bankowy BIK o mniejszym znaczeniu w firmach pozabankowych

Oferta pożyczek chwilówek udzielanych na dłuższy okres czasu

Pożyczki pozabankowe, odmiennie od kredytów bankowych, można uzyskać z negatywnymi wpisami w BIK. Jednak firmy pożyczkowe w procesie weryfikacji zdolności kredytowej swoich klientów. Badają sytuację finansową m.in. za pośrednictwem sprawdzania wpisów w różnych rejestrach, gromadzących dane na temat osób zadłużonych BIK, KRD, BIG...
Zależnie od indywidualnych standardów stosowanych przez instytucje pozabankowe, różne firmy praktykują, tylko sobie właściwe praktyki oceny zdolności kredytowej. Nie ma jednego wspólnego mianownika dla wszystkich pożyczkodawców. W tej ocenie zawartość bankowej bazy BIK nie jest czynnikiem decydującym. Większe znaczenie ma np. baza osób zadłużonych — Krajowy Rejestr Długów BIG.Pożyczki na raty

Monedo Now - Pożyczka ratalna bez przelewu weryfikacyjnego
od 300 zł do 10 000 zł;
na 3 — 24 miesięcy;
RRSO dla przykładu reprezentatywnego wynosi 108%
TAKTO Finanse - Pożyczka bez opłaty weryfikacyjnej
od 500 do 25 000 zł na 36 miesięcy;
RRSO dla przykładu reprezentatywnego wynosi 117,32%
Aasa Kredyt - Pieniądze przelewane na konto lub w gotówce na poczcie!
od 1000 do 5000 zł;
na 6 — 24 miesięcy;
RRSO dla przykładu reprezentatywnego wynosi 81,05%.
Provident - Pożyczki spłacane w ratach tygodniowych lub miesięcznych
od 300 do 15 000 zł;
na 30 — 44 — 60 — 90 tygodni lub od 3 do 24 miesięcy;
RRSO dla przykładu reprezentatywnego wynosi 149,15%.
Hapi Pożyczki - Pożyczka ratalna do 15 000 zł
od 800 do 15 000 zł;
na 3 — 36 miesięcy;
RRSO dla przykładu reprezentatywnego wynosi 95,73%.
Profi Credit - Pożyczka długoterminowa do 25 000 zł
od 500 do 25000 zł;
od 6 do 36 miesięcy;
Przykład reprezentatywny: RRSO pożyczki – 89,93%.
Zaplo - Pożyczka ratalna do 10 000 zł
od 1000 do 10000 zł;
na 3 — 36 miesiące;
Wonga - Pożyczka ratalna do 15000 zł
od 50 do 20000 zł;
na 1 — 60 dni ew. 2 — 60 miesięcy;
Reprezentatywny przykład: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 328,03 %.
inCredit - Pierwsza pożyczka do 2000 zł za darmo
od 100 do 10000 zł;
na 1 — 24 miesiące;
RRSO dla przykładu reprezentatywnego wynosi 255,55%
Ratka - Pożyczka ratalna do 10 000 zł
od 1000 do 5000 zł;
na 6 — 24 miesięcy;
RRSO dla przykładu reprezentatywnego wynosi 247,64%
 Ekassa - Pożyczki krótkoterminowe, ratalne i konsolidacyjne
od 400 do 16 000 zł;
na 1 — 12 tygodni / do 12 miesięcy;
RRSO wynosi 288,49% (dla przykładu reprezentatywnego).
MoneyMan - Pożyczki odnawialne do 5000 zł
od 100 do 5000 zł;
5 do 61 dni (krótkoterminowe) i 2 — 6 miesięcy (ratalne);
RRSO dla pierwszej darmowej pożyczki wynosi 0%, dla kolejnych 380,61% (dla przykładu reprezentatywnego).
Ratkomat - Pożyczki przez internet do 10 000 zł
od 1000 do 10 000 zł;
na 10 — 24 miesięcy;
RRSO dla przykładu reprezentatywnego wynosi 81,05%
Dopożyczka - Pożyczka za darmo na dwa miesiące do 2000 zł
od 100 zł do 6000 zł;
na 5 dni do 12 miesięcy;
RRSO dla przykładu reprezentatywnego 117.8 %.
Odnawialna Linia Pożyczkowa banknot
od 500 do 5000 zł;
okres trwania umowy 4 miesiące;
RRSO dla przykładu reprezentatywnego wynosi 192,5%
Creditstar - Pożyczka online do 5 tys. zł na 3 miesiące
od 100 do 5000 zł;
na 5 dni — 3 miesięcy;
RRSO dla przykładu reprezentatywnego wynosi 512,99%.
Kredyt1000.pl - Pożyczka przez internet do 5000 zł
od 500 do 5000 zł;
na 30 - 120 dni;
RRSO dla przykładu reprezentatywnego wynosi 504,83%
netGotowka - Pożyczka internetowa netGotówka
do 1200 zł na 6 tygodni;
RRSO dla przykładu reprezentatywnego wynosi 847,05%.
Credissimo - Pożyczka do 5 tys zł na 24 rat
do 5000 zł na 24 miesiące;
RRSO dla przykładu reprezentatywnego wynosi 99.64%
Pożyczki na raty Vippo
do 5000 zł na 36 miesiące;
RRSO dla przykładu reprezentatywnego wynosi 111.88%
Speed Cash Polska Pożyczki pozabankowe pod zastaw nieruchomości
do 10 mln zł. na 120 miesiące;
RRSO dla przykładu reprezentatywnego wynosi 39,15%

Czy pożyczki pozabankowe są bezpieczne?

W przestrzeni publicznej krąży powszechne przekonanie, że chwilówki online to produkty o wysokim ryzyku. Oferowane przez tzw. parabanki, które działają w szarej strefie. A klienci tych ,,lichwiarskich,, firm, przez pożyczone kilkaset złotych mogą stracić całe majątki. Czy jest to rzeczywisty obraz opisujący realia rynku pozabankowego? Czy korzystanie z oferty pozabankowej jest w pełni bezpieczne? Na te i podobne pytania postaramy się udzielić wyczerpujących odpowiedzi.

Pozabankowe czy z parabanków?

Mylenie pojęć dotyczących instytucji pozabankowych, które działają na podstawie ustawy o kredycie konsumenckim i są zarejestrowane w rejestrach Komisji Nadzoru Finansowego. Z podmiotami, które bez właściwego pozwolenia realizują zakres działań, zarezerwowany dla instytucji bankowych (m.in. gromadzenie depozytów i obrotu pieniędzmi swoich klientów). To dość powszechna praktyka, przypinania etykiety — parabanku - która w sposób nieuprawniony podważa wiarygodność legalnych firm.

Koszty pożyczek

Firmy pozabankowe mają odgórnie określane maksymalne wartości limitów opłat i prowizji, kosztów działań windykacyjnych itd. Wprowadzonych w ramach tzw. ustawy antylichwiarskiej. W konsekwencji czego, coraz częściej koszt pożyczek pozabankowych jest konkurencyjny w stosunku do produktów bankowych. Biorąc pod uwagę szeroki zakres obowiązywania promocyjnych ofert - darmowych pożyczek dla nowych klientów - w propozycjach pozabankowych. Można śmiało stwierdzić, że firmy pożyczkowe, coraz częściej wyrywają z bankami w ofertach internetowych, szczególnie w propozycji adresowanych dla nowych klientów.

Uproszczona forma aplikacji

Osoby zainteresowane uzyskaniem pożyczki pozabankowej, muszą dysponować komputerem podłączonym do sieci internetowej. Najczęściej kontem bankowym — wyjątkowych oferta rachunek bankowy jest zbędny. Dowód osobisty, posiadać stały miejsce zamieszkania na terenie kraju oraz możliwość zwrotu pożyczonych środków. Dobrze jest dysponowanie wiarygodnością finansową i brakiem wpisów w rejestrach osób zadłużonych.

Weryfikacja tożsamości klienta

Instytucje pozabankowe udzielają pożyczek przez internet, bez fizycznego kontaktu z pożyczkobiorcą. Dlatego stosują różne formy weryfikacji tożsamości klienta. Najczęściej odbywa się to, za pośrednictwem rachunku bankowego. Klient przelewa jeden grosz z własnego konta na rachunek pożyczkodawcy. Alternatywnym modelem może być zastosowanie aplikacji, która umożliwia weryfikację bez potrzeby przelewania pieniędzy. Wystarczy zalogować się na swoje konto za pośrednictwem aplikacji. Możliwa jest autoryzacja bez potrzeby angażowania rachunku bankowego np. podpisanie umowy w obecności kuriera, czy odbiór pożyczki w okienku poczty polskiej.

Dodaj swoją opinię

Write a comment

Comments: 29
 • #1

  ulika99 (Wednesday, 17 September 2014 01:05)

  Pożyczki chwilówki długoterminowe do niedawna były zdominowane przez ofertę Provident, która w zasadzie była jedyną taką propozycją na rynku ofert pozabankowych. Cieszy że pożyczki długoterminowe są coraz lepsze i ich oferta jest szeroka i obejmuje zróżnicowane produkty. Chwilówki online to ograniczony zakres kwot do uzyskania i często jest to zdecydowanie za mało aby zaspokoić wymagania szerokiego zakresu klientów, którzy oczekują większych sum i elastycznej formy spłaty zobowiązań. Mam nadzieje że ten sektor pożyczek długoterminowych będzie się intensywnie rozwijał i niedługo oferta będzie jeszcze większa a co za tym idzie i tańsza dla zwykłego konsumenta. Bo jak wiadomo na banki nie zawsze można liczyć. Więc sektor pozabankowy może być tu ważnym uzupełnieniem kredytów gotówkowych...

 • #2

  oli4 (Friday, 06 February 2015 17:07)

  Pożyczki chwilówki online na 60 dni to optymalny wariant dla krótkoterminowych pożyczek. Chwilówki z terminem jedynego miesiąca to jednak za mało czasu na spokojne regulowanie swoich wydatków. Przy regulacji 30 dniowej musimy radykalnie ograniczać budżet. Natomiast pożyczki na 60 dni pozwalają na spokojne i mało inwazyjne zarządzanie domowym budżetem.

 • #3

  AnnaT (Friday, 06 February 2015 17:45)

  Dokładnie jest tak jak napisał oli4. Sama pożyczałam na 30 dni i miałam spore obciążenie finansów. Dzięki Waszemu portalowi skorzystałam z oferty pożyczki na 60 dni i muszę zaznaczyć że spłata jest zdecydowanie łagodniejsza. Człowiek ma więcej czasu i może spokojnie rozłożyć wydatki aby nie obciążać się w jednym miesiącu.

 • #4

  WARS55 (Friday, 06 February 2015 18:16)

  Chwilówki zmieniają swoje oferty i zwiększają ofertę m.in. w zakresie okresów spłaty. Teraz można pożyczać na 60 dni ale i dłużej. W ramach pożyczek długoterminowych, gdzie pożyczasz na kilka miesięcy a nawet na lat. I dla tego bank tak się obawiają firm pozabankowych.

 • #5

  oki8 (Sunday, 01 March 2015 18:23)

  Pożyczki chwilówki online na 60 dni długoterminowe to już poważna oferta, spłacana nawet przez kilka lat. Tylko jeszcze ofert dotyczących pożyczek długoterminowych nie jest zbyt wiele. A więc i konkurencja ograniczona.

 • #6

  Ewort (Wednesday, 29 July 2015 12:13)

  Pożyczki długoterminowe pozwalają na rozłożenie spłaty zobowiązania (pożyczki) na dłuższej przestrzeni czasowej i tym samym z mniejszymi ratami miesięcznymi. Dla przeciętnego ,,Kowalskiego,, pożyczka ratalna jest atrakcyjniejsza od chwilówki spłacanej po 30 dniach, jednoratalna spłata pożyczki z opłatami jest zbyt obciążającym przedsięwzięciem.
  Jednak dłuższy termin spłaty chwilówki, to wyższe koszty całkowite zaciągniętego zobowiązania, które zawsze warto dokładnie przeanalizować. Zanim podejmiemy ostateczną decyzje.

 • #7

  iza (Thursday, 19 November 2015 12:42)

  Pożyczki długoterminowe CZYLI ratalne - tak łatwiej je identyfikować.

 • #8

  andrzej (Tuesday, 15 March 2016 17:13)

  bezkonkurencyjny jest dla mnie ferratum bank, brałem i kilku znajomych też, zawsze bez problemów, więc pożyczka u nich to bezpieczne rozwiązanie. szybko, sprawnie, na korzystnych warunkach.

 • #9

  Edwart w (Saturday, 16 April 2016 20:03)

  Po zmianach na rynku, po tym jak weszły wżycie przepisy ustawy antylichwiarskiej, pożyczki ratalne zdominują ofertę pozabankową.

 • #10

  Alina W (Sunday, 17 April 2016 14:31)

  Ratalne pożyczki już dziś są ofertami, które zdominowały rynek pozabankowy.

 • #11

  1974 (Saturday, 22 October 2016 12:40)

  Pożyczki ratalne proponowane przez firmy pozabankowe, dają realne szanse na uzyskanie racjonalnej pożyczki poza bankiem. Jeśli jeszcze wybierzemy wiarygodnego pożyczkodawcę i roztropnie ocenimy swoje potrzeby i możliwości...

 • #12

  takto na tak! (Saturday, 22 October 2016 12:43)

  Polecam TAKTO! Sprawdzona oferta

 • #13

  Ewa (Sunday, 23 October 2016 12:58)

  Ja banki omijam z daleka. Jeśli potrzebuję pożyczki to wybieram produkty pozabankowe. Obecne pożyczki ratalne, to dość przyzwoite produkty z roztropnymi warunkami finansowymi. A do tego szybko i bez odwiedzania biur kredytowych! Inaczej niż w bankach, które reklamują się jako szybkie pożyczki itd. a praktyka przedstawia się radykalnie inaczej! Biurokracja i brak kompetencji pracowników aż razi...

 • #14

  Poltel (Saturday, 18 March 2017 19:15)

  Pożyczki ratalne z oferty pozabankowe są lepszym produktem od oferty bankowej. A do tego szybko i online.

 • #15

  Tomi (Sunday, 19 March 2017 00:14)

  Pozyczki pozabankowe to jednak niskie kwoty I banki są zdecydowanie bezkonurencyjni.

 • #16

  Anka era2010 (Friday, 24 March 2017 22:59)

  Kiedy pozabankowych oferta pożyczek hipotecznych?

 • #17

  A d (Thursday, 30 March 2017 08:55)

  Mój głos ma ratka.pl

 • #18

  ... (Monday, 03 April 2017 22:15)

  Ja stawiam na Provident!

 • #19

  Weronika W. (Sunday, 16 April 2017 13:02)

  Cieszy ilość ofert, jednak brakuje produktów​ odnawialnych. Taka forma dostępu do dodatkowych środków jest wygodniejsza.

 • #20

  Filip M (Tuesday, 18 April 2017 10:26)

  W końcu dobra pozabankowa ogerta.

 • #21

  Adam Wisła z Wadowic (Wednesday, 19 April 2017 14:28)

  Teraz jak muszę to pożyczania tylko za waszym pośrednictwem. Podkreślenia że mam dobry BIK i każdy bank da mi kredyt. Banki to nie dla kreatywnych ludzi.

 • #22

  Ggrt (Monday, 01 May 2017 21:18)

  Kto pożycza dziś na raty w banku, skoro tu taka oferta.

 • #23

  Roma (Monday, 29 May 2017 14:15)

  38 miesięcy to długi okres spłaty i szerokie spektrum możliwości na dopasowanie terminu spłaty. Tylko aby koszty pożyczek ratalnych były niskie to będzie OK!

 • #24

  Ewa R (Friday, 14 July 2017 12:33)

  Witam. Mam istotny problem z regulowaniem swoich zobowiązań wobec firm pożyczkowych. Obecnie spłacam trzy chwilówki na raty, które musiałam zaciągnąć na opłacenie remontu domu. Remont się wydłużał, koszty rosły a środki na ten cel, szybko wyczerpały. Dlatego łatałam deficyt pożyczkami pozabankowymi. Jednak suma spłacanych rat jest zbyt wielkim obciążeniem dla mojego budżetu domowego, który i tak jest w nie najlepszej kondycji. Na razie spłacam terminowo swoje zobowiązania, ale nie wiem jak długo, będę w stanie dotrzymywać terminów spłaty.
  Moja sytuacja finansowa dyskwalifikuje mnie jako klienta banku. Więc o produktach tych instytucji nie mam co marzyć. Może ktoś coś mi poradzi, bo sama nie mam już pomysłów na rozwiązanie mojego problemu. Proszę o pomoc w moje sprawie.

 • #25

  Odp. Ewa R. (Friday, 14 July 2017 12:37)

  Zaciąganie wielu pożyczek w tym samym czasie to nie jest dobry sposób na realizacje zadań planowych. Suma spłacanych rat — trzech pożyczek, musi generować wysokie koszty i wielkie obciążenie budżetu domowego. I to niezależnie od dostawców produktów kredytowych, czy są to instytucje bankowe, czy pozabankowe. Nie znamy szczegół dotyczących parametrów pożyczek i ich dostawców.
  Mój pomysł na rozwiązanie opisanej sprawy to konsolidacja produktów pozabankowych w ramach oferty Ekassa.pl. Pożyczkobiorcy mogą skonsolidować zobowiązania pozabankowe do kwoty 16 tys. zł (konsolidacja dotyczy tylko produktów pozabankowych). Spłata pożyczki może być realizowana w formie tygodniowej 1 - 12 tygodni lub miesięcznej do 12 rat. Nie jest wymagany przelew weryfikacyjny.

 • #26

  Tara23 (Wednesday, 13 December 2017 15:42)

  Nie wiem po co ten podział na produkty ratalne i krótkoterminowe? Przecież współczesna oferta idzie w kierunku produktów ratalnych, które mogą być formułowane jako produkty krótkoterminowe. Zależnie od wymagań klienta...

 • #27

  !!! (Saturday, 13 January 2018 17:28)

  Niestety wstyd się przyznać, ale 5 razy dałam się oszukać przez pożyczkodawców internetowych na kwotę ponad 3 000 tys. Miałam nóż na gardle i potrzebowałam pieniędzy z takim skutkiem że wpadłam w jeszcze większe długi.
  Teraz nie mogę sobie z tym poradzić jak bardzo przekonywując działają tacy oszuści. Przecież musi być na nich jakiś sposób.

  Pozdrawiam.

 • #28

  Uztp. (Thursday, 01 March 2018 14:01)

  Pożyczki gotówkowe trzeba oddać tak jest było i będzie. A pożyczać trzeba odpowiedzialnie innej rady nie ma.

 • #29

  Karol (Monday, 18 June 2018 11:36)

  ostatnio skonsolidowałem swoje kredyty bez problemu w www.taratatu.pl,