Pożyczki ratalne


Data aktualizacji: 01.10.2019

Pożyczki chwilówki długoterminowe spłacane w ratach miesięcznych

Pożyczki na raty

Pożyczki na raty to nowy model pożyczania przez internet, preferowany przez instytucje pozabankowe. Zamiast jedno ratalnej chwilówki, która zwyczajowo jest udzielana na niskie kwoty i krótki okres. Z dość wysokimi kosztami obsługi zobowiązania. Firmy pozabankowe coraz częściej oferują pożyczki ratalne, udzielane na wyższe kwoty z dłuższym okresem spłaty — realizowanej w ratach miesięcznych.

Pożyczki ratalne ranking — październik 2019

Incredit
 • Incredit » do kwoty — 35 000 zł » na okres — 30 miesięcy » RRSO — 65%
Hapi Pożyczki
 • Hapi Pożyczki » do kwoty — 15 000 zł » na okres — 36 miesięcy » RRSO — 78.00%
Zaplo
 • Zaplo » do kwoty — 10 000 zł » na okres — 24 miesięcy » RRSO — 78.60%
Provident
 • Provident » do kwoty — 20 000 zł » na okres — 48 miesięcy » RRSO — 80.00%
Aasa
 • Aasa » do kwoty — 5000 zł » na okres — 24 miesięcy » RRSO — 83.81%
Profi Credit
 • Profi Credit » do kwoty — 25 000 zł » na okres — 36 miesięcy » RRSO — 89.93%
Vippo
 • Vippo » do kwoty — 5000 zł » na okres — 36 miesięcy » RRSO — 111,88%
Takto
 • Takto » do kwoty — 36 000 zł » na okres — 36 miesięcy » RRSO — 119,20%
Vippo
 • Monedo » do kwoty — 10 000 zł » na okres — 24 miesięcy » RRSO — 152.00%
Super Rata
 • Super Rata » do kwoty — 5000 zł » na okres — 30 miesięcy » RRSO — 206.00%
Euroexpert
 • Euroexpert » do kwoty — 5000 zł » na okres — 12 miesięcy » RRSO — 171,91%
Super Grosz
 • Super Grosz » do kwoty — 15 000 zł » na okres — 48 miesięcy » RRSO — 811.00%
Intratka
 • Intratka » do kwoty — 10 000 zł » na okres — 24 miesiące » RRSO — 106.83%
Finiata — Odnawialna linia finansowa dla firm
 • Finiata — Odnawialna linia finansowa dla firm » do kwoty — 100 000 zł » na okres — 6 miesiące

Świadome podejmowanie decyzji kredytowej

Świadome podejmowanie decyzji kredytowej

Pożyczanie pieniędzy zawsze dotyczy zobowiązania, które musi być spłacone na określonych zasadach. Każde odstępstwo od wyznaczonych zapisów umowy pożyczkowej, wiążę się z konsekwencjami finansowymi, które generują dodatkowe koszty.

Dlatego ważne jest, aby decyzje kredytowe były podejmowane w świadomy i odpowiedzialny sposób.
Proces decyzyjny przy wyborze oferty powinien być oparty na trzech szczeblach hierarchii świadomej funkcji decyzyjnej:
1. Wybór instytucji pozabankowej,
- wybieramy firmy pożyczkowe, które da się zweryfikować i działają na podstawie o przepisy prawa dot. kredytów konsumenckich itd. Najlepiej te zweryfikowane w Rejestrze Firm Pożyczkowych i nieuwzględnionych w wykazie ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego.
2. Dopasowanie warunków pożyczki do swoich potrzeb i możliwości,
- musimy określić swoje realne potrzeby finansowe i nie wnioskować o wyższą kwotę pożyczki. Nawet jeśli dysponujemy wyższy limitem kredytowym. Określmy zakres czasu, w którym możemy bezpiecznie spłacić nasze zobowiązanie.
3. Bezwzględna zasada czytania umowy kredytowej,
- zanim sfinalizujemy umowę, musimy poznać wszystkie jej zapisy itp. aneksy, harmonogram spłaty, tabele opłat.

WCZEŚNIEJSZA SPŁATA

Każdy klient instytucji pozabankowej ma prawo do wcześniejszej spłaty (całkowitego kosztu ), a co za tym idzie do odzyskania kosztów za niewykorzystany okres. Ustawa o kredycie konsumenckim obliguje pożyczkodawców do zwrotu proporcjonalnej wartości całkowitego kosztu.

TERMINOWA SPŁATA POŻYCZEK RATALNYCH

Pożyczki ratalne pozwalają zmniejszyć i rozłożyć w czasie spłatę zaciągniętych zobowiązań. Jednak nie należy zapominać o konieczności terminowego regulowania spłat naszych rat. Tylko poprzez terminową spłatę pożyczki uchronimy się, przed dodatkowymi kosztami i innymi konsekwencjami, które w zasadniczy sposób mogą skomplikować naszą rzeczywistość.

Zmiana warunków prawnych i wynikające z tego konsekwencje dla instytucji pozabankowych. Wygenerowały na rynku nowe trendy, form obsługi klientów pozabankowych. Firmy nie mają tyle cierpliwości do opieszałych kredytobiorców, zdecydowanie szybciej podejmują działania egzekucyjne i mniej chętnie zmieniają harmonogram spłaty kredytów. Wszystko przez warunki finansowe, które nie uzasadniają elastycznego kształtowania formy spłaty.
Niezależnie od panujących warunków i instytucji, której dotyczy sprawa. Zawsze należy nawiązywać szybki kontakt z firmą pożyczkową. Jeśli powstają z naszej winy, problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań. Tylko poprzez ugodowe formy porozumienia z pożyczkodawcą, możemy zminimalizować i ograniczyć dodatkowe koszty.

SPŁATA POŻYCZKI W RATACH

Spłacane w formie ratalnej, to zdecydowanie korzystniejszy system spłaty zaciąganych zobowiązań. Pożyczka na raty to więcej czasu na spłatę, która jest realizowana w ratach miesięcznych. Zazwyczaj okres spłaty to termin, od kilku do kilkunastu miesięcy. Dłuższy czas spłaty, pozwala na rozłożenie pożyczki na mniejsze raty. Dzięki czemu pożyczkobiorca uzyskuje mniejsze obciążenie budżetu domowego przy regulowaniu zobowiązań.

Zmiana trendów na rynku pozabankowym, po wprowadzeniu nowych regulacji prawnych. Powoduje, że pożyczkobiorcy mają ograniczone możliwości dotyczące zmiany terminów regulowania spłaty, w ramach płatnego przedłużenia. Firmy pożyczkowe szczególnie w ofertach ratalnych, odstępują od dotychczasowych praktyk — odraczania spłaty — na rzecz nowych propozycji — pożyczek refinansowych. Udzielanych przez partnerów pożyczkodawców.

REKLAMACJA DOTYCZĄCA PRODUKTU — USŁUGI ŚWIADCZONEJ PRZEZ INSTYTUCJĘ POZABANKOWĄ

Konsument usług finansowych ma ustawowe prawo zgłaszania reklamacji na świadczone usługi przez podmioty rynku np. pozabankowego. Zgłaszając swoje zastrzeżenia co jakości usługi za pośrednictwem pisemnego zgłoszenia (korespondencyjnie), ustnie poprzez rozmowę telefoniczną ew. osobiście do protokołu czy elektronicznie (o ile taka możliwość jest dostępna).
Zakres stosowanego przez podmiot pozabankowy prawa reklamacji, powinien zostać opisany w umowie pożyczkowej.
Ustawa zobowiązuje instytucje finansowe do bezzwłocznego udzielenia odpowiedzi, na zgłoszoną reklamację klienta. Jednak czas na udzielenie odpowiedzi nie powinien być dłuższy niż 30 dni. W określonych okolicznościach, kiedy zachodzi uzasadniona konieczność, wydłużenia okresu na udzielenie odpowiedzi. Firma pożyczkowa może maksymalnie wydłużyć czas na udzielenie odpowiedzi do 60 dni. Powiadamiając klienta o powodach zwłoki, informując o zakresie działań, które firma musi zrealizować i podać ostateczny termin udzielenia odpowiedzi (w przeciągu 60 dni od złożenia reklamacji).
Brak odpowiedzi przez instytucję pozabankową na zgłoszoną reklamację przez konsumenta w ustawowym terminie. Skutkuje uznaniem reklamacji klienta za rozpatrzoną zgodnie z jego wnioskiem. W sytuacji, kiedy reklamacja nie zostanie uznana za zasadną, firma pożyczkowa powinna w udzielonej odpowiedzi poinformować klienta, o możliwości odwołania się od decyzji m.in. poprzez skierowanie sprawy do mediacji czy sądu polubownego. Skierowanie wniosku do Rzecznika Finansowego czy wystąpienie do sądu powszechnego. Instytucja pozabankowa powinna też określić wszystkie szczegóły co do formy i miejsca wskazanych działań odwoławczych.

BANKOWY BIK O MNIEJSZYM ZNACZENIU W FIRMACH POZABANKOWYCH

Produkty pozabankowe, odmiennie od kredytów bankowych, można uzyskać z negatywnymi wpisami w BIK. Jednak firmy pożyczkowe w procesie weryfikacji zdolności kredytowej swoich klientów. Badają sytuację finansową m.in. za pośrednictwem sprawdzania wpisów w różnych rejestrach, gromadzących dane na temat osób zadłużonych BIK, KRD, BIG...
Zależnie od indywidualnych standardów stosowanych przez instytucje pozabankowe, różne firmy praktykują, tylko sobie właściwe praktyki oceny zdolności kredytowej. Nie ma jednego wspólnego mianownika dla wszystkich pożyczkodawców. W tej ocenie zawartość bankowej bazy BIK nie jest czynnikiem decydującym. Większe znaczenie ma np. baza osób zadłużonych — Krajowy Rejestr Długów BIG.

AKTUALNOŚCI

POŻYCZKA INTRATKA DO 10 000 ZŁ

Pożyczka pozabankowa Intratka to oferta ratalna, udzielana na uproszczonych warunkach za pośrednictwem internetu. W ramach, której klienci mogą uzyskać szybką pożyczkę online, bez zbędnych formalności od kwoty 500 do 10 000 zł. Spłata jest realizowana w formie ratalnej od 6 do 24 miesięcy.

POŻYCZKA RATALNA EUROEXPERT DO 5000 ZŁ

04.08.2019

Pożyczka ratalna Euroexpert jest udzielana od kwoty 500 do 5000 zł z okresem spłaty od 3 do 12 miesięcy. Jednak dostępna kwota pożyczki jest uwarunkowana kompetencjami finansowymi pożyczkobiorcy.

POŻYCZKA SAMOOBSŁUGOWA PROVIDENT

21.07.2019

Provident chcąc nawiązać do nowych trendów na rynku finansowym i zoptymalizować opłacalność świadczonych usług. Poszerzył zakres oferowanych produktów i wprowadził nowe kanały sprzedaży m.in. za pośrednictwem — Pożyczki Samoobsługowej, która jest dostępna całkowicie przez internet.

PROMOCJA INCREDIT POŻYCZKA 4 ZA 3

19.07.2019

Firma proponuje dla swoich nowych klientów, propozycję promocyjną — Pożyczka 4 za 3. Nowi klienci mogą ubiegać się o kwoty od 1000 do 4000 zł. Spłata jest zaplanowana z terminem do 4 miesięcy - 4 rat. Jeśli pożyczkobiorca spłaci trzy pierwsze raty zgodnie z harmonogramem, czwartą ratę zapłaci bez kosztów — kapitału, opłaty przygotowawczej, prowizji i odsetek. 

POŻYCZKA PROMOCYJNA SUPER GROSZ

11.07.2019

Super Grosz przygotował nową propozycję promocyjną dla swoich klientów. Firma pozabankowa w zamian za wcześniejszą spłatę obniży koszt swoich produktów, które można uzyskać na preferencyjnych warunkach od 500 do 3000 zł na 6 miesięcy.

WONGA DO 20 000 ZŁ Z JEDNĄ RATĄ GRATIS

08.07.2019

Wonga to znana firma pożyczkowa, która specjalizuje się w sprzedaży pożyczek chwilówek online, na uproszonych warunkach. Nowym przedsięwzięciem biznesowym pożyczkodawcy jest propozycja promocyjna, dotycząca pożyczki przez internet, która jest oferowana do kwoty 20 000 zł. Z okresem kredytowym do 60 miesięcy, w którego czasie klient może skorzystać z wakacji kredytowych i jednej raty gratis.

SUPER GROSZ Z NOWĄ PROMOCJĄ

28.02.2019

Super Grosz w ofercie ratalnej z nową promocją dla nowych klientów, którzy mogą pożyczać na preferencyjnych warunkach finansowych - RRSO 7,77%. Pożyczka zaciągnięta na kwotę 10 tys. zł z okresem spłaty 36 miesięcy wygeneruje koszt całkowity 1198 zł (RRSO 7,77%). Osoby, które spełniają warunki dotyczące oferty promocyjnej — status nowego klienta, brak aktywnej pożyczki (również w innych instytucjach) i posiadanie zarejestrowanej w BIK — terminowo spłaconej pożyczki w ciągu 12 miesięcy od aplikacji.
Pożyczkodawca gwarantuje stałe warunki finansowe (RRSO 7,77%) w całym okresie kredytowym.

HAPI POŻYCZKI WPROWADZA WAKACJE W SPŁACIE POŻYCZKI

15.02.2019

Hapi Pożyczki wprowadziły do swojej oferty możliwość skorzystania z dwumiesięcznych wakacji w spłacie pożyczki — spłata może zostać rozpoczęta po dwóch miesiącach od uzyskanie pożyczki. Uzupełnieniem oferty promocyjnej są Wakacje od raty, które umożliwiają czterokrotną zmianę terminu spłaty, po wypełnieniu krótkiego formularza zgłoszeniowego. Wakacje od raty można uruchomić po raz pierwszy dopiero po terminowej spłacie szóstej raty.
Pakiet medyczny z Hapi Pożyczki to dodatkowa forma usługi, która pozwala wykupić za 30 zł miesięcznie dostępu do prywatnej opieki lekarskiej.

POŻYCZKI RATALNE LENDUP DO 15 000 ZŁ

15.02.2019

LendUp to marka należąca do PROFI CREDIT Polska S.A., spółki finansowej, która jest obecna m.in. na rynkach pozabankowych Czech, Słowacji, Bułgarii, Rosji i Filipin. Uproszczona forma aplikacji i weryfikacji pozwala na uzyskanie pożyczki całkowicie za pośrednictwem internetu.

W RAPIDA MONEY GWARANT OD 18 LAT

12.02.2019

Rapida Money zmieniło swoje wymagania dotyczące osób, które gwarantują spłatę pożyczki, zmieniając minimalny wiek gwaranta z 25 na 18 lat. Firma pozabankowa liberalizując swoje oczekiwania względem osób poręczających, pragnie zapewnić swoim klientom, większą funkcjonalność swoich pożyczek przez internet, które są udzielane dla osób o złej reputacji finansowej. Gwarant jest zabezpieczeniem spłaty zaciągniętych pożyczek, które można uzyskać do 25 000 zł, których spłata może zostać ustalona do 60 miesięcy. Pożyczkodawca zapewnia wypłatę pieniędzy dla klienta już w 24 godziny.

PROFI CREDIT ROZDAJE SMARTFONY

18.12.2018

Profi Credit przygotowało świąteczną promocję swoich pożyczek w ramach oferty limitowanej „Pożycz przez Internet i odbierz smartfon!”. Klienci firmy pożyczkowej, którzy zaciągną kredyt przez internet do 1 stycznia 2019 roku o minimalnej wartości 5000 zł i uregulują terminowo przynajmniej pierwszą ratę spłaty pożyczki. Zostaną automatycznie zakwalifikowani do świątecznej promocji, która uprawnia pierwszych 20 osób do odbioru nagrody głównej - smartfona marki Kruger&Matz FLOW 6.

POŻYCZKA Z GWARANTEM RAPIDA MONEY DO 60 MIESIĘCY

04.12.2018
Kolejny pożyczkodawca wydłuża okres spłaty swoich pożyczek ratalnych. Tym razem Rapida Money, zmienia warunki spłaty swoich kredytów, które w nowej propozycji można spłacać nawet przez okres 5 lat (60 miesięcy). Dłuższy okres spłaty, pozwoli na zmniejszenie miesięcznych obciążeń związanych z regulowaniem obsługi kredytu. Jednak wraz z wydłużeniem czasu spłaty, zwiększa się koszt kredytu, który jest oferowany do 25 000 zł.
Rapida Money udziela pożyczek pod zastaw nieruchomości i z poręczeniem osoby, która zobowiąże się spłacić dług klienta, jeśli ten nie będzie w stanie go uregulować. Główny ciężar dotyczący oceny zdolności kredytowej spoczywa na gwarancie.

POŻYCZKA NA 48 MIESIĘCY

29.11.2018

Pozabankowa ,,Pożyczka na 48 miesięcy,, to nowa promocja Provident, której koszt z oprocentowaniem RRSO 9,87% jest konkurencyjny do produktów oferowanych przez instytucje bankowe. Nowi klienci firmy pożyczkowej od 29 listopada 2018 dysponują możliwością uzyskania pożyczki długoterminowej od kwoty 5000 do 20 000 zł, której spłata może zostać rozłożona na przestrzeni 48 miesięcy. Promocyjna oferta jest dostępna wyłącznie jako produkt — online.

POŻYCZKA KONSUMENCKA INCREDIT

13.12.2018
Incredit w nowej odsłonie, proponuje oferty ratalne, które można pożyczać do wartości 35 000 zł. Spłata jest przewidziana w maksymalnym wymiarze do okresu 30 miesięcy - RRSO 65%. Uproszczone procedury weryfikacji zostały ograniczone do aplikacji online z użyciem dowodu osobistego, rachunku bankowego i telefonu. Klient musi posiadać stałe dochody i brak zaległości w spłacie pożyczek czy kredytów. Autoryzacja danych personalnych za pośrednictwem przelewu 1 zł lub aplikacji Kontomatik.

POZOSTAŁE POŻYCZKI

Dodaj swoją opinię o pożyczkach ratalnych

Write a comment

Comments: 30
 • #1

  AnnaT (Friday, 06 February 2015 17:45)

  Dokładnie jest tak jak napisał oli4. Sama pożyczałam na 30 dni i miałam spore obciążenie finansów. Dzięki Waszemu portalowi skorzystałam z oferty pożyczki na 60 dni i muszę zaznaczyć że spłata jest zdecydowanie łagodniejsza. Człowiek ma więcej czasu i może spokojnie rozłożyć wydatki aby nie obciążać się w jednym miesiącu.

 • #2

  WARS55 (Friday, 06 February 2015 18:16)

  Chwilówki zmieniają swoje oferty i zwiększają ofertę m.in. w zakresie okresów spłaty. Teraz można pożyczać na 60 dni ale i dłużej. W ramach pożyczek długoterminowych, gdzie pożyczasz na kilka miesięcy a nawet na lat. I dla tego bank tak się obawiają firm pozabankowych.

 • #3

  Ewort (Wednesday, 29 July 2015 12:13)

  Pożyczki długoterminowe pozwalają na rozłożenie spłaty zobowiązania (pożyczki) na dłuższej przestrzeni czasowej i tym samym z mniejszymi ratami miesięcznymi. Dla przeciętnego ,,Kowalskiego,, pożyczka ratalna jest atrakcyjniejsza od chwilówki spłacanej po 30 dniach, jednoratalna spłata pożyczki z opłatami jest zbyt obciążającym przedsięwzięciem.
  Jednak dłuższy termin spłaty chwilówki, to wyższe koszty całkowite zaciągniętego zobowiązania, które zawsze warto dokładnie przeanalizować. Zanim podejmiemy ostateczną decyzje.

 • #4

  takto na tak! (Saturday, 22 October 2016 12:43)

  Polecam TAKTO! Sprawdzona oferta

 • #5

  Ewa (Sunday, 23 October 2016 12:58)

  Ja banki omijam z daleka. Jeśli potrzebuję pożyczki to wybieram produkty pozabankowe. Obecne pożyczki ratalne, to dość przyzwoite produkty z roztropnymi warunkami finansowymi. A do tego szybko i bez odwiedzania biur kredytowych! Inaczej niż w bankach, które reklamują się jako szybkie pożyczki itd. a praktyka przedstawia się radykalnie inaczej! Biurokracja i brak kompetencji pracowników aż razi...

 • #6

  Tomi (Sunday, 19 March 2017 00:14)

  Pozyczki pozabankowe to jednak niskie kwoty I banki są zdecydowanie bezkonurencyjni.

 • #7

  Anka era2010 (Friday, 24 March 2017 22:59)

  Kiedy pozabankowych oferta pożyczek hipotecznych?

 • #8

  A d (Thursday, 30 March 2017 08:55)

  Mój głos ma ratka.pl

 • #9

  ... (Monday, 03 April 2017 22:15)

  Ja stawiam na Provident!

 • #10

  Weronika W. (Sunday, 16 April 2017 13:02)

  Cieszy ilość ofert, jednak brakuje produktów​ odnawialnych. Taka forma dostępu do dodatkowych środków jest wygodniejsza.

 • #11

  Filip M (Tuesday, 18 April 2017 10:26)

  W końcu dobra pozabankowa ogerta.

 • #12

  Adam Wisła z Wadowic (Wednesday, 19 April 2017 14:28)

  Teraz jak muszę to pożyczania tylko za waszym pośrednictwem. Podkreślenia że mam dobry BIK i każdy bank da mi kredyt. Banki to nie dla kreatywnych ludzi.

 • #13

  Ggrt (Monday, 01 May 2017 21:18)

  Kto pożycza dziś na raty w banku, skoro tu taka oferta.

 • #14

  Roma (Monday, 29 May 2017 14:15)

  38 miesięcy to długi okres spłaty i szerokie spektrum możliwości na dopasowanie terminu spłaty. Tylko aby koszty pożyczek ratalnych były niskie to będzie OK!

 • #15

  Ewa R (Friday, 14 July 2017 12:33)

  Witam. Mam istotny problem z regulowaniem swoich zobowiązań wobec firm pożyczkowych. Obecnie spłacam trzy chwilówki na raty, które musiałam zaciągnąć na opłacenie remontu domu. Remont się wydłużał, koszty rosły a środki na ten cel, szybko wyczerpały. Dlatego łatałam deficyt pożyczkami pozabankowymi. Jednak suma spłacanych rat jest zbyt wielkim obciążeniem dla mojego budżetu domowego, który i tak jest w nie najlepszej kondycji. Na razie spłacam terminowo swoje zobowiązania, ale nie wiem jak długo, będę w stanie dotrzymywać terminów spłaty.
  Moja sytuacja finansowa dyskwalifikuje mnie jako klienta banku. Więc o produktach tych instytucji nie mam co marzyć. Może ktoś coś mi poradzi, bo sama nie mam już pomysłów na rozwiązanie mojego problemu. Proszę o pomoc w moje sprawie.

 • #16

  Odp. Ewa R. (Friday, 14 July 2017 12:37)

  Zaciąganie wielu pożyczek w tym samym czasie to nie jest dobry sposób na realizacje zadań planowych. Suma spłacanych rat — trzech pożyczek, musi generować wysokie koszty i wielkie obciążenie budżetu domowego. I to niezależnie od dostawców produktów kredytowych, czy są to instytucje bankowe, czy pozabankowe. Nie znamy szczegół dotyczących parametrów pożyczek i ich dostawców.
  Mój pomysł na rozwiązanie opisanej sprawy to konsolidacja produktów pozabankowych w ramach oferty Ekassa.pl. Pożyczkobiorcy mogą skonsolidować zobowiązania pozabankowe do kwoty 16 tys. zł (konsolidacja dotyczy tylko produktów pozabankowych). Spłata pożyczki może być realizowana w formie tygodniowej 1 - 12 tygodni lub miesięcznej do 12 rat. Nie jest wymagany przelew weryfikacyjny.

 • #17

  Tara23 (Wednesday, 13 December 2017 15:42)

  Nie wiem po co ten podział na produkty ratalne i krótkoterminowe? Przecież współczesna oferta idzie w kierunku produktów ratalnych, które mogą być formułowane jako produkty krótkoterminowe. Zależnie od wymagań klienta...

 • #18

  !!! (Saturday, 13 January 2018 17:28)

  Niestety wstyd się przyznać, ale 5 razy dałam się oszukać przez pożyczkodawców internetowych na kwotę ponad 3 000 tys. Miałam nóż na gardle i potrzebowałam pieniędzy z takim skutkiem że wpadłam w jeszcze większe długi.
  Teraz nie mogę sobie z tym poradzić jak bardzo przekonywując działają tacy oszuści. Przecież musi być na nich jakiś sposób.

  Pozdrawiam.

 • #19

  Provident na raty (Friday, 23 November 2018 20:37)


  Provident tak wysoko w rankingu? 80% RRSO? Chwilówka znana z kosmicznych kosztów w ofercie ratalnej może zaproponować chwilówkę na poziomie takich kosztów? Zaskakujące i zachodzi pytanie, czy nie ma w ofercie Provident dziwnych zapisów umowy, które pozwolą pomnożyć koszty?

 • #20

  Paweł W (Thursday, 06 December 2018 16:15)

  Chwilówki na raty to fajna sprawa tylko nie wiem dlaczego ja nie mogę uzyskać pożyczki. Prowadzę firmę i może muszę wyszukać pożyczki adresowanej dla firm?

 • #21

  89 (Saturday, 04 May 2019 14:28)

  tylko koszty są za wysokie

 • #22

  WZ (Tuesday, 07 May 2019 12:22)

  Polecam pożyczkę na raty od Incredit - szybko, sprawnie i przez internet!

 • #23

  rtw (Thursday, 09 May 2019 11:55)

  Tu wszystkie proponowane pożyczki ratalne są oferowane przez internet. A Incredit wcale nie błyszczy na tle np. Zaplo, które ma najkorzystniejsze warunki oferowane na rynku pozabankowym.

 • #24

  Mel (Tuesday, 18 June 2019 16:28)

  Jeśli już pożyczam, to zawsze korzystam z oferty pożyczek na raty, rozkładając spłatę swojego zobowiązania na dogodny okres.

 • #25

  Atol (Saturday, 31 August 2019 19:41)

  Pożyczki na raty z oferty pozabankowej wyglądają dość atrakcyjnie, szczególnie uproszczona forma aplikacji, która pozwala pożyczać bez opuszczania domu. Minusem jest oprocentowanie RRSO, które wynosi od 65% do ponad 1000% i to jest najsłabszy punkt pożyczek ratalnych.

 • #26

  Tamara (Friday, 06 September 2019 15:14)

  Jeśli mogę zasugerować pożyczkę ratalną, to polecam Aasa.

 • #27

  Roman M. (Monday, 09 September 2019 15:33)

  Pożyczka ratalna Profi Credit to dobra propozycja, która dysponuje konkurencyjnymi warunkami finansowymi - RRSO 89.93%

 • #28

  Paweł z Wrocławia (Tuesday, 17 September 2019 19:41)

  Polecam pożyczki ratalne z oferty firmy pozabankowej Aasa. Może kwota 5000 zł nie powala, ale można ją rozłożyć do 2 lat przy niskich kosztach.

 • #29

  Pożyczki ratalne (Thursday, 19 September 2019 06:51)

  Nie polecam pożyczek ratalnych Zaplo, odmawiają udzielenia pożyczki bez podawania powodów.

 • #30

  roman g. (Tuesday, 22 October 2019 11:33)

  Polecam pożyczkę ratalną z oferty TAKTO. Sprawdziłem i jestem zadowolony!