Pożyczki ratalne

Pożyczki chwilówki ratalne — długoterminowe spłacane w ratach miesięcznych

Pożyczki na raty

Pożyczki na raty to nowy model pożyczania przez internet, preferowany przez instytucje pozabankowe. Zamiast jedno ratalnej chwilówki, która zwyczajowo jest udzielana na niskie kwoty i krótki okres. Z dość wysokimi kosztami obsługi zobowiązania. Firmy pozabankowe coraz częściej oferują pożyczki ratalne, udzielane na wyższe kwoty z dłuższym okresem spłaty — realizowanej w ratach miesięcznych.

Pożyczki ratalne ranking — czerwiec 2021

 • Wonga » do kwoty — 15 000 zł » na okres — 36 miesięcy » RRSO — 55,21%
 • TAKTO Finanse » do kwoty — 10 000 zł » na okres — 40 miesięcy » RRSO — 74.76%
 • Bocian Pożyczki » do kwoty — 5000 zł » na okres — 12 miesiące » RRSO — 109%
 • Aasa » do kwoty — 1500 zł » na okres — 36 miesięcy » RRSO — 62,53%
 • Provident » do kwoty — 20 000 zł » na okres — 48 miesięcy » RRSO — 80.00%
 • KredytOK » do kwoty — 7000 zł » na okres — 4 miesiące » RRSO — 73,68%
 • AsKredyt » do kwoty — 15 000 zł » na okres — 36 miesięcy » RRSO — 24.25%
 • Autokapital » do kwoty — 100 000 zł » na okres — 12 miesięcy » RRSO — 35,43%
 • Hapi Pozyczki » do kwoty — 15 000 zł » na okres — 24 miesięcy » RRSO — 81,83%
 • Super Grosz » do kwoty — 15 000 zł » na okres — do 50 miesięcy » RRSO — 57,15%
 • Smartney — do kwoty — 60 000 zł » na okres — 60 miesiące » RRSO — 14.69%
 • Mikroratka » do kwoty — 750 zł » na okres — 35,44 lub 52 tygodnie » RRSO — 178%

Świadome podejmowanie decyzji kredytowej

Pożyczanie pieniędzy zawsze dotyczy zobowiązania, które musi być spłacone na określonych zasadach. Każde odstępstwo od wyznaczonych zapisów umowy pożyczkowej, wiążę się z konsekwencjami finansowymi, które generują dodatkowe koszty.

Dlatego ważne jest, aby decyzje kredytowe były podejmowane w świadomy i odpowiedzialny sposób.
Proces decyzyjny przy wyborze oferty powinien być oparty na trzech szczeblach hierarchii świadomej funkcji decyzyjnej:
1. Wybór instytucji pozabankowej,
- wybieramy firmy pożyczkowe, które da się zweryfikować i działają na podstawie o przepisy prawa dot. kredytów konsumenckich itd. Najlepiej te zweryfikowane w Rejestrze Firm Pożyczkowych i nieuwzględnionych w wykazie ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego.
2. Dopasowanie warunków pożyczki ratalnej do swoich potrzeb i możliwości,
- musimy określić swoje realne potrzeby finansowe i nie wnioskować o wyższą kwotę pożyczki. Nawet jeśli dysponujemy wyższy limitem kredytowym. Określmy zakres czasu, w którym możemy bezpiecznie spłacić nasze zobowiązanie.
3. Bezwzględna zasada czytania umowy kredytowej,
- zanim sfinalizujemy umowę, musimy poznać wszystkie jej zapisy itp. aneksy, harmonogram spłaty, tabele opłat.

Wcześniejsza spłata

Każdy klient instytucji pozabankowej ma prawo do wcześniejszej spłaty (całkowitego kosztu ), a co za tym idzie do odzyskania kosztów za niewykorzystany okres. Ustawa o kredycie konsumenckim obliguje pożyczkodawców do zwrotu proporcjonalnej wartości całkowitego kosztu.

Terminowa spłata pożyczek ratalnych

Pożyczki ratalne pozwalają zmniejszyć i rozłożyć w czasie spłatę zaciągniętych zobowiązań. Jednak nie należy zapominać o konieczności terminowego regulowania spłat naszych rat. Tylko poprzez terminową spłatę pożyczki uchronimy się, przed dodatkowymi kosztami i innymi konsekwencjami, które w zasadniczy sposób mogą skomplikować naszą rzeczywistość.

Zmiana warunków prawnych i wynikające z tego konsekwencje dla instytucji pozabankowych. Wygenerowały na rynku nowe trendy, form obsługi klientów pozabankowych. Firmy nie mają tyle cierpliwości do opieszałych kredytobiorców, zdecydowanie szybciej podejmują działania egzekucyjne i mniej chętnie zmieniają harmonogram spłaty kredytów. Wszystko przez warunki finansowe, które nie uzasadniają elastycznego kształtowania formy spłaty.
Niezależnie od panujących warunków i instytucji, której dotyczy sprawa. Zawsze należy nawiązywać szybki kontakt z firmą pożyczkową. Jeśli powstają z naszej winy, problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań. Tylko poprzez ugodowe formy porozumienia z pożyczkodawcą, możemy zminimalizować i ograniczyć dodatkowe koszty.

Spłata pożyczki w ratach

Spłacane w formie ratalnej, to zdecydowanie korzystniejszy system spłaty zaciąganych zobowiązań. Pożyczka na raty to więcej czasu na spłatę, która jest realizowana w ratach miesięcznych. Zazwyczaj okres spłaty to termin, od kilku do kilkunastu miesięcy. Dłuższy czas spłaty, pozwala na rozłożenie pożyczki na mniejsze raty. Dzięki czemu pożyczkobiorca uzyskuje mniejsze obciążenie budżetu domowego przy regulowaniu zobowiązań.

Zmiana trendów na rynku pozabankowym, po wprowadzeniu nowych regulacji prawnych. Powoduje, że pożyczkobiorcy mają ograniczone możliwości dotyczące zmiany terminów regulowania spłaty, w ramach płatnego przedłużenia. Firmy pożyczkowe szczególnie w ofertach ratalnych, odstępują od dotychczasowych praktyk — odraczania spłaty — na rzecz nowych propozycji — pożyczek refinansowych. Udzielanych przez partnerów pożyczkodawców.

Reklamacja dotycząca produktu — usługi świadczonej przez instytucję pozabankową

Konsument usług finansowych ma ustawowe prawo zgłaszania reklamacji na świadczone usługi przez podmioty rynku np. pozabankowego. Zgłaszając swoje zastrzeżenia co jakości usługi za pośrednictwem pisemnego zgłoszenia (korespondencyjnie), ustnie poprzez rozmowę telefoniczną ew. osobiście do protokołu czy elektronicznie (o ile taka możliwość jest dostępna).
Zakres stosowanego przez podmiot pozabankowy prawa reklamacji, powinien zostać opisany w umowie pożyczkowej.
Ustawa zobowiązuje instytucje finansowe do bezzwłocznego udzielenia odpowiedzi, na zgłoszoną reklamację klienta. Jednak czas na udzielenie odpowiedzi nie powinien być dłuższy niż 30 dni. W określonych okolicznościach, kiedy zachodzi uzasadniona konieczność, wydłużenia okresu na udzielenie odpowiedzi. Firma pożyczkowa może maksymalnie wydłużyć czas na udzielenie odpowiedzi do 60 dni. Powiadamiając klienta o powodach zwłoki, informując o zakresie działań, które firma musi zrealizować i podać ostateczny termin udzielenia odpowiedzi (w przeciągu 60 dni od złożenia reklamacji).
Brak odpowiedzi przez instytucję pozabankową na zgłoszoną reklamację przez konsumenta w ustawowym terminie. Skutkuje uznaniem reklamacji klienta za rozpatrzoną zgodnie z jego wnioskiem. W sytuacji, kiedy reklamacja nie zostanie uznana za zasadną, firma pożyczkowa powinna w udzielonej odpowiedzi poinformować klienta, o możliwości odwołania się od decyzji m.in. poprzez skierowanie sprawy do mediacji czy sądu polubownego. Skierowanie wniosku do Rzecznika Finansowego czy wystąpienie do sądu powszechnego. Instytucja pozabankowa powinna też określić wszystkie szczegóły co do formy i miejsca wskazanych działań odwoławczych.

Bankowy BIK o mniejszym znaczeniu w firmach pozabankowych

Produkty pozabankowe, odmiennie od kredytów bankowych, można uzyskać z negatywnymi wpisami w BIK. Jednak firmy pożyczkowe w procesie weryfikacji zdolności kredytowej swoich klientów. Badają sytuację finansową m.in. za pośrednictwem sprawdzania wpisów w różnych rejestrach, gromadzących dane na temat osób zadłużonych BIK, KRD, BIG...
Zależnie od indywidualnych standardów stosowanych przez instytucje pozabankowe, różne firmy praktykują, tylko sobie właściwe praktyki oceny zdolności kredytowej. Nie ma jednego wspólnego mianownika dla wszystkich pożyczkodawców. W tej ocenie zawartość bankowej bazy BIK nie jest czynnikiem decydującym. Większe znaczenie ma np. baza osób zadłużonych — Krajowy Rejestr Długów BIG.


Polecamy również inne tematy dotyczące pożyczania przez internet

Dodaj swoją opinię o pożyczkach ratalnych

Write a comment

Comments: 43
 • #1

  AnnaT (Friday, 06 February 2015 17:45)

  Dokładnie jest tak jak napisał oli4. Sama pożyczałam na 30 dni i miałam spore obciążenie finansów. Dzięki Waszemu portalowi skorzystałam z oferty pożyczki na 60 dni i muszę zaznaczyć że spłata jest zdecydowanie łagodniejsza. Człowiek ma więcej czasu i może spokojnie rozłożyć wydatki aby nie obciążać się w jednym miesiącu.

 • #2

  WARS55 (Friday, 06 February 2015 18:16)

  Chwilówki zmieniają swoje oferty i zwiększają ofertę m.in. w zakresie okresów spłaty. Teraz można pożyczać na 60 dni ale i dłużej. W ramach pożyczek długoterminowych, gdzie pożyczasz na kilka miesięcy a nawet na lat. I dla tego bank tak się obawiają firm pozabankowych.

 • #3

  Ewort (Wednesday, 29 July 2015 12:13)

  Pożyczki długoterminowe pozwalają na rozłożenie spłaty zobowiązania (pożyczki) na dłuższej przestrzeni czasowej i tym samym z mniejszymi ratami miesięcznymi. Dla przeciętnego ,,Kowalskiego,, pożyczka ratalna jest atrakcyjniejsza od chwilówki spłacanej po 30 dniach, jednoratalna spłata pożyczki z opłatami jest zbyt obciążającym przedsięwzięciem.
  Jednak dłuższy termin spłaty chwilówki, to wyższe koszty całkowite zaciągniętego zobowiązania, które zawsze warto dokładnie przeanalizować. Zanim podejmiemy ostateczną decyzje.

 • #4

  takto na tak! (Saturday, 22 October 2016 12:43)

  Polecam TAKTO! Sprawdzona oferta

 • #5

  Ewa (Sunday, 23 October 2016 12:58)

  Ja banki omijam z daleka. Jeśli potrzebuję pożyczki to wybieram produkty pozabankowe. Obecne pożyczki ratalne, to dość przyzwoite produkty z roztropnymi warunkami finansowymi. A do tego szybko i bez odwiedzania biur kredytowych! Inaczej niż w bankach, które reklamują się jako szybkie pożyczki itd. a praktyka przedstawia się radykalnie inaczej! Biurokracja i brak kompetencji pracowników aż razi...

 • #6

  Tomi (Sunday, 19 March 2017 00:14)

  Pozyczki pozabankowe to jednak niskie kwoty I banki są zdecydowanie bezkonurencyjni.

 • #7

  Anka era2010 (Friday, 24 March 2017 22:59)

  Kiedy pozabankowych oferta pożyczek hipotecznych?

 • #8

  A d (Thursday, 30 March 2017 08:55)

  Mój głos ma ratka.pl

 • #9

  ... (Monday, 03 April 2017 22:15)

  Ja stawiam na Provident!

 • #10

  Weronika W. (Sunday, 16 April 2017 13:02)

  Cieszy ilość ofert, jednak brakuje produktów​ odnawialnych. Taka forma dostępu do dodatkowych środków jest wygodniejsza.

 • #11

  Filip M (Tuesday, 18 April 2017 10:26)

  W końcu dobra pozabankowa ogerta.

 • #12

  Adam Wisła z Wadowic (Wednesday, 19 April 2017 14:28)

  Teraz jak muszę to pożyczania tylko za waszym pośrednictwem. Podkreślenia że mam dobry BIK i każdy bank da mi kredyt. Banki to nie dla kreatywnych ludzi.

 • #13

  Ggrt (Monday, 01 May 2017 21:18)

  Kto pożycza dziś na raty w banku, skoro tu taka oferta.

 • #14

  Roma (Monday, 29 May 2017 14:15)

  38 miesięcy to długi okres spłaty i szerokie spektrum możliwości na dopasowanie terminu spłaty. Tylko aby koszty pożyczek ratalnych były niskie to będzie OK!

 • #15

  Ewa R (Friday, 14 July 2017 12:33)

  Witam. Mam istotny problem z regulowaniem swoich zobowiązań wobec firm pożyczkowych. Obecnie spłacam trzy chwilówki na raty, które musiałam zaciągnąć na opłacenie remontu domu. Remont się wydłużał, koszty rosły a środki na ten cel, szybko wyczerpały. Dlatego łatałam deficyt pożyczkami pozabankowymi. Jednak suma spłacanych rat jest zbyt wielkim obciążeniem dla mojego budżetu domowego, który i tak jest w nie najlepszej kondycji. Na razie spłacam terminowo swoje zobowiązania, ale nie wiem jak długo, będę w stanie dotrzymywać terminów spłaty.
  Moja sytuacja finansowa dyskwalifikuje mnie jako klienta banku. Więc o produktach tych instytucji nie mam co marzyć. Może ktoś coś mi poradzi, bo sama nie mam już pomysłów na rozwiązanie mojego problemu. Proszę o pomoc w moje sprawie.

 • #16

  Odp. Ewa R. (Friday, 14 July 2017 12:37)

  Zaciąganie wielu pożyczek w tym samym czasie to nie jest dobry sposób na realizacje zadań planowych. Suma spłacanych rat — trzech pożyczek, musi generować wysokie koszty i wielkie obciążenie budżetu domowego. I to niezależnie od dostawców produktów kredytowych, czy są to instytucje bankowe, czy pozabankowe. Nie znamy szczegół dotyczących parametrów pożyczek i ich dostawców.
  Mój pomysł na rozwiązanie opisanej sprawy to konsolidacja produktów pozabankowych w ramach oferty Ekassa.pl. Pożyczkobiorcy mogą skonsolidować zobowiązania pozabankowe do kwoty 16 tys. zł (konsolidacja dotyczy tylko produktów pozabankowych). Spłata pożyczki może być realizowana w formie tygodniowej 1 - 12 tygodni lub miesięcznej do 12 rat. Nie jest wymagany przelew weryfikacyjny.

 • #17

  Tara23 (Wednesday, 13 December 2017 15:42)

  Nie wiem po co ten podział na produkty ratalne i krótkoterminowe? Przecież współczesna oferta idzie w kierunku produktów ratalnych, które mogą być formułowane jako produkty krótkoterminowe. Zależnie od wymagań klienta...

 • #18

  !!! (Saturday, 13 January 2018 17:28)

  Niestety wstyd się przyznać, ale 5 razy dałam się oszukać przez pożyczkodawców internetowych na kwotę ponad 3 000 tys. Miałam nóż na gardle i potrzebowałam pieniędzy z takim skutkiem że wpadłam w jeszcze większe długi.
  Teraz nie mogę sobie z tym poradzić jak bardzo przekonywując działają tacy oszuści. Przecież musi być na nich jakiś sposób.

  Pozdrawiam.

 • #19

  Provident na raty (Friday, 23 November 2018 20:37)


  Provident tak wysoko w rankingu? 80% RRSO? Chwilówka znana z kosmicznych kosztów w ofercie ratalnej może zaproponować chwilówkę na poziomie takich kosztów? Zaskakujące i zachodzi pytanie, czy nie ma w ofercie Provident dziwnych zapisów umowy, które pozwolą pomnożyć koszty?

 • #20

  Paweł W (Thursday, 06 December 2018 16:15)

  Chwilówki na raty to fajna sprawa tylko nie wiem dlaczego ja nie mogę uzyskać pożyczki. Prowadzę firmę i może muszę wyszukać pożyczki adresowanej dla firm?

 • #21

  89 (Saturday, 04 May 2019 14:28)

  tylko koszty są za wysokie

 • #22

  WZ (Tuesday, 07 May 2019 12:22)

  Polecam pożyczkę na raty od Incredit - szybko, sprawnie i przez internet!

 • #23

  rtw (Thursday, 09 May 2019 11:55)

  Tu wszystkie proponowane pożyczki ratalne są oferowane przez internet. A Incredit wcale nie błyszczy na tle np. Zaplo, które ma najkorzystniejsze warunki oferowane na rynku pozabankowym.

 • #24

  Mel (Tuesday, 18 June 2019 16:28)

  Jeśli już pożyczam, to zawsze korzystam z oferty pożyczek na raty, rozkładając spłatę swojego zobowiązania na dogodny okres.

 • #25

  Atol (Saturday, 31 August 2019 19:41)

  Pożyczki na raty z oferty pozabankowej wyglądają dość atrakcyjnie, szczególnie uproszczona forma aplikacji, która pozwala pożyczać bez opuszczania domu. Minusem jest oprocentowanie RRSO, które wynosi od 65% do ponad 1000% i to jest najsłabszy punkt pożyczek ratalnych.

 • #26

  Tamara (Friday, 06 September 2019 15:14)

  Jeśli mogę zasugerować pożyczkę ratalną, to polecam Aasa.

 • #27

  Roman M. (Monday, 09 September 2019 15:33)

  Pożyczka ratalna Profi Credit to dobra propozycja, która dysponuje konkurencyjnymi warunkami finansowymi - RRSO 89.93%

 • #28

  Paweł z Wrocławia (Tuesday, 17 September 2019 19:41)

  Polecam pożyczki ratalne z oferty firmy pozabankowej Aasa. Może kwota 5000 zł nie powala, ale można ją rozłożyć do 2 lat przy niskich kosztach.

 • #29

  Pożyczki ratalne (Thursday, 19 September 2019 06:51)

  Nie polecam pożyczek ratalnych Zaplo, odmawiają udzielenia pożyczki bez podawania powodów.

 • #30

  roman g. (Tuesday, 22 October 2019 11:33)

  Polecam pożyczkę ratalną z oferty TAKTO. Sprawdziłem i jestem zadowolony!

 • #31

  Polecam pożyczki ratalne oferowane przez Super Rata (Monday, 11 November 2019 14:26)

  Polecam pożyczki ratalne oferowane przez Super Rata, pożyczałem u nich i jestem w pełni zadowolony z obsługi i oferty. Szybko, bez żadnych problemów przeprowadziłem aplikację, i po kilku minutach miałem pieniądze na swoim koncie bankowym.

 • #32

  Pożyczka Incredit na raty (Wednesday, 04 December 2019 11:56)

  W Incredit można szybko i sprawnie pożyczać na raty bez zbędnych formalności. Sam przetestowałem i jestem w pełni usatysfakcjonowany.

 • #33

  Kod34 (Tuesday, 21 January 2020 17:30)

  Zaplo to dziadostwo, wymagania jak w instytucji bankowej.

 • #34

  ee (Monday, 03 February 2020 12:33)

  też nie polecam zaplo

 • #35

  Andre (Wednesday, 19 February 2020 12:42)

  Sprawdźcie nr. 1 w tym rankingu - TELERATKA - pożyczałem i jestem zadowolony.

 • #36

  Aasa na tak. (Wednesday, 11 March 2020 13:22)

  Aasa tez jest niezła w ofercie ratalnej.

 • #37

  RAT. (Thursday, 07 May 2020 11:45)

  Efektem epidemii koronawirusa jest kurczenie się kwot, jakie można uzyskać w ramach oferty pożyczek ratalnych, przez internet.

 • #38

  POP (Wednesday, 10 June 2020 14:11)

  Dobrym pomysłem na pożyczanie ratalne jest pożyczka Monedo udzielana do 20 000 zł na 48 rat RSOO 18,93% - 255%.

 • #39

  pp (Wednesday, 24 June 2020 13:19)

  Pożyczka ratalna Fit też jest dobrym produktem, a do tego dość tanim, z RRSO na poziomie 6,23%!

 • #40

  Ads (Thursday, 25 June 2020 14:16)

  Pożyczki ratalne są bardziej wymagające od klientów niż chwilówki.

 • #41

  Wann (Monday, 29 June 2020 13:49)

  Pożyczka ratalna Wonga wygląda dość interesująco, mając na uwadze długi okres spłaty do 48 miesięcy i niskie koszty na poziomie RRSO ok. 10%.

 • #42

  ton (Wednesday, 29 July 2020 12:31)

  KredytOK jest udzielany tylko na 4 miesiące? W poprzedniej propozycji okres spłaty był o wiele dłuższy.

 • #43

  Olew (Thursday, 11 March 2021 11:44)

  Wonga posiada propozycję pożyczki ratalnej udzielanej do kwoty 15 tys. zł. Jestem tylko ciekawy, ile wcześniej trzeba spłacić pożyczek (od Wonga), aby móc liczyć na maksymalną kwotę kredytu?