Pożyczki ratalne


Data aktualizacji: 09.12.2018

Pożyczki chwilówki długoterminowe spłacane w ratach miesięcznych

Pożyczki na raty

Pożyczki pozabankowe coraz częściej są proponowane na wyższe kwoty, których spłata odbywa się w ratach miesięcznych. Zastępując krótkoterminowe oferty chwilówek online, które zazwyczaj są udzielane na niskie kwoty, spłacane w formie jedno ratalnej do 30 dni.  Powodując istotne obciążenie budżetów domowych, które muszą wygenerować sporą kwotę na spłatę.

Sprawdź najnowsze oferty

Pożyczki ratalne ranking — grudzień 2018

Hapi Pożyczki

 

Hapi Pożyczki » do kwoty — 15 000 zł » na okres — 36 miesięcy » RRSO — 78.00%

Provident

 

Provident » do kwoty — 20 000 zł » na okres — 48 miesięcy » RRSO — 80.00%

Zaplo

 

Zaplo » do kwoty — 10 000 zł » na okres — 36 miesięcy » RRSO — 78.60%

Profi Credit

 

Profi Credit » do kwoty — 25 000 zł » na okres — 36 miesięcy » RRSO — 89.93%

Super Grosz

 

Super Grosz » do kwoty — 15 000 zł » na okres — 48 miesięcy » RRSO — 811.00%

Vippo

 

Vippo » do kwoty — 5000 zł » na okres — 36 miesięcy » RRSO — 111,88%

Aasa

 

Aasa » do kwoty — 5000 zł » na okres — 24 miesięcy » RRSO — 83.81%

MoneyMan

 

MoneyMan » do kwoty — 5000 zł » na okres — 6 miesięcy » RRSO — 380,61%

Aktualności

Pożyczka na 48 miesięcy

Provident na 48 miesiące

Pozabankowa ,,Pożyczka na 48 miesięcy,, to nowa promocja Provident, której koszt z oprocentowaniem RRSO 9,87% jest konkurencyjny do produktów oferowanych przez instytucje bankowe. Nowi klienci firmy pożyczkowej od 29 listopada 2018 dysponują możliwością uzyskania pożyczki długoterminowej od kwoty 5000 do 20 000 zł, której spłata może zostać rozłożona na przestrzeni 48 miesięcy. Promocyjna oferta jest dostępna wyłącznie jako produkt — online.

Świadome podejmowanie decyzji kredytowej

Świadome podejmowanie decyzji kredytowej

Pożyczanie pieniędzy zawsze dotyczy zobowiązania, które musi być spłacone na określonych zasadach. Każde odstępstwo od wyznaczonych zapisów umowy pożyczkowej, wiążę się z konsekwencjami finansowymi, które generują dodatkowe koszty.

Dlatego ważne jest, aby decyzje kredytowe były podejmowane w świadomy i odpowiedzialny sposób.
Proces decyzyjny przy wyborze oferty powinien być oparty na trzech szczeblach hierarchii świadomej funkcji decyzyjnej:
1. Wybór instytucji pozabankowej,
- wybieramy firmy pożyczkowe, które da się zweryfikować i działają na podstawie o przepisy prawa dot. kredytów konsumenckich itd. Najlepiej te zweryfikowane w Rejestrze Firm Pożyczkowych i nieuwzględnionych w wykazie ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego.
2. Dopasowanie warunków pożyczki do swoich potrzeb i możliwości,
- musimy określić swoje realne potrzeby finansowe i nie wnioskować o wyższą kwotę pożyczki. Nawet jeśli dysponujemy wyższy limitem kredytowym. Określmy zakres czasu, w którym możemy bezpiecznie spłacić nasze zobowiązanie.
3. Bezwzględna zasada czytania umowy kredytowej,
- zanim sfinalizujemy umowę, musimy poznać wszystkie jej zapisy itp. aneksy, harmonogram spłaty, tabele opłat.

Wcześniejsza spłata

Każdy klient instytucji pozabankowej ma prawo do wcześniejszej spłaty (całkowitego kosztu ), a co za tym idzie do odzyskania kosztów za niewykorzystany okres. Ustawa o kredycie konsumenckim obliguje pożyczkodawców do zwrotu proporcjonalnej wartości całkowitego kosztu.

Terminowa spłata pożyczek ratalnych

Pożyczki ratalne pozwalają zmniejszyć i rozłożyć w czasie spłatę zaciągniętych zobowiązań. Jednak nie należy zapominać o konieczności terminowego regulowania spłat naszych rat. Tylko poprzez terminową spłatę pożyczki uchronimy się, przed dodatkowymi kosztami i innymi konsekwencjami, które w zasadniczy sposób mogą skomplikować naszą rzeczywistość.


Stop oszustom
Zostałeś oszukany?
Próbowano wyłudzić od Ciebie pieniądze?
Znalazłeś ogłoszenie, portal który oferuje produkty na niejasnych zasadach?
Opisz sprawę i ostrzeż innych.

Zmiana warunków prawnych i wynikające z tego konsekwencje dla instytucji pozabankowych. Wygenerowały na rynku nowe trendy, form obsługi klientów pozabankowych. Firmy nie mają tyle cierpliwości do opieszałych kredytobiorców, zdecydowanie szybciej podejmują działania egzekucyjne i mniej chętnie zmieniają harmonogram spłaty kredytów. Wszystko przez warunki finansowe, które nie uzasadniają elastycznego kształtowania formy spłaty.
Niezależnie od panujących warunków i instytucji, której dotyczy sprawa. Zawsze należy nawiązywać szybki kontakt z firmą pożyczkową. Jeśli powstają z naszej winy, problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań. Tylko poprzez ugodowe formy porozumienia z pożyczkodawcą, możemy zminimalizować i ograniczyć dodatkowe koszty.

Spłata pożyczki w ratach

Spłacane w formie ratalnej, to zdecydowanie korzystniejszy system spłaty zaciąganych zobowiązań. Pożyczka na raty to więcej czasu na spłatę, która jest realizowana w ratach miesięcznych. Zazwyczaj okres spłaty to termin, od kilku do kilkunastu miesięcy. Dłuższy czas spłaty, pozwala na rozłożenie pożyczki na mniejsze raty. Dzięki czemu pożyczkobiorca uzyskuje mniejsze obciążenie budżetu domowego przy regulowaniu zobowiązań.

Zmiana trendów na rynku pozabankowym, po wprowadzeniu nowych regulacji prawnych. Powoduje, że pożyczkobiorcy mają ograniczone możliwości dotyczące zmiany terminów regulowania spłaty, w ramach płatnego przedłużenia. Firmy pożyczkowe szczególnie w ofertach ratalnych, odstępują od dotychczasowych praktyk — odraczania spłaty — na rzecz nowych propozycji — pożyczek refinansowych. Udzielanych przez partnerów pożyczkodawców.

Reklamacja dotycząca produktu — usługi świadczonej przez instytucję pozabankową

Konsument usług finansowych ma ustawowe prawo zgłaszania reklamacji na świadczone usługi przez podmioty rynku np. pozabankowego. Zgłaszając swoje zastrzeżenia co jakości usługi za pośrednictwem pisemnego zgłoszenia (korespondencyjnie), ustnie poprzez rozmowę telefoniczną ew. osobiście do protokołu czy elektronicznie (o ile taka możliwość jest dostępna).
Zakres stosowanego przez podmiot pozabankowy prawa reklamacji, powinien zostać opisany w umowie pożyczkowej.
Ustawa zobowiązuje instytucje finansowe do bezzwłocznego udzielenia odpowiedzi, na zgłoszoną reklamację klienta. Jednak czas na udzielenie odpowiedzi nie powinien być dłuższy niż 30 dni. W określonych okolicznościach, kiedy zachodzi uzasadniona konieczność, wydłużenia okresu na udzielenie odpowiedzi. Firma pożyczkowa może maksymalnie wydłużyć czas na udzielenie odpowiedzi do 60 dni. Powiadamiając klienta o powodach zwłoki, informując o zakresie działań, które firma musi zrealizować i podać ostateczny termin udzielenia odpowiedzi (w przeciągu 60 dni od złożenia reklamacji).
Brak odpowiedzi przez instytucję pozabankową na zgłoszoną reklamację przez konsumenta w ustawowym terminie. Skutkuje uznaniem reklamacji klienta za rozpatrzoną zgodnie z jego wnioskiem. W sytuacji, kiedy reklamacja nie zostanie uznana za zasadną, firma pożyczkowa powinna w udzielonej odpowiedzi poinformować klienta, o możliwości odwołania się od decyzji m.in. poprzez skierowanie sprawy do mediacji czy sądu polubownego. Skierowanie wniosku do Rzecznika Finansowego czy wystąpienie do sądu powszechnego. Instytucja pozabankowa powinna też określić wszystkie szczegóły co do formy i miejsca wskazanych działań odwoławczych.

Bankowy BIK o mniejszym znaczeniu w firmach pozabankowych

Produkty pozabankowe, odmiennie od kredytów bankowych, można uzyskać z negatywnymi wpisami w BIK. Jednak firmy pożyczkowe w procesie weryfikacji zdolności kredytowej swoich klientów. Badają sytuację finansową m.in. za pośrednictwem sprawdzania wpisów w różnych rejestrach, gromadzących dane na temat osób zadłużonych BIK, KRD, BIG...
Zależnie od indywidualnych standardów stosowanych przez instytucje pozabankowe, różne firmy praktykują, tylko sobie właściwe praktyki oceny zdolności kredytowej. Nie ma jednego wspólnego mianownika dla wszystkich pożyczkodawców. W tej ocenie zawartość bankowej bazy BIK nie jest czynnikiem decydującym. Większe znaczenie ma np. baza osób zadłużonych — Krajowy Rejestr Długów BIG.netpozyczka24.pl, to portal finansowy obejmujący swoim zakresem podstawowe zagadnienia finansowe. W przedmiocie firm i pożyczek pozabankowych. Prezentujemy, omawiamy i gromadzimy opinie konsumentów na temat instytucji pożyczkowych i ich ofert. Informujemy, komentujemy i udostępniamy obszerny zakres wiedzy o wszystkich elementach, procesu korzystania z produktów finansowych.
Nasz zakres zainteresowania został skoncentrowany na legalnych instytucjach, które działają na podstawie przepisów o kredycie konsumenckim i prawa cywilnego. Posiadają wiarygodność i stabilną pozycję na rynku. Nie promujemy instytucji i produktów, które mogą stanowić zagrożenie dla konsumentów.
W naszym portalu prezentujemy ponad 50 instytucji pozabankowych, które oferują krótkoterminowe chwilówki online i pożyczki ratalne — długoterminowe.
Ostrzegamy przed zagrożeniami w nieodpowiedzialnym korzystaniu z produktów kredytowych. Wskazując na potrzebę przemyślanego i odpowiedzialnego procesu decyzyjnego w podejmowaniu decyzji finansowych. Konsekwencji, jakie mogą stać się udziałem pożyczkobiorców, którzy nie przestrzegają zasad odpowiedzialnego korzystania z pożyczek online.
Gromadzimy opinie i doświadczenia klientów instytucji finansowych dla lepszego poznania właściwości firm i ich ofert. Przedstawiamy praktyczny wymiar propozycji w zetknięciu z rzeczywistym konsumentem, prezentując wszystkie elementy składowe omawianych pożyczek.
Nasza informacja ma na celu przedstawienie rzeczywistego obrazu produktu, który jest proponowany na rynku pozabankowym. Dostarczamy konsumentowi ,,nagiej,, prawdy o rzeczywistej ofercie, a nie jej wykreowanym — reklamą — obliczu. Z omówieniem praktycznych zastosowań, jak i negatywnego obciążenia.
Serwis finansowy netpozyczka24.pl nie udziela pożyczek pozabankowych i nie gromadzi danych osobowych. Za pośrednictwem naszego portalu, można skorzystać z oferty pożyczkowej najlepszych instytucji pozabankowych na rynku.

Dodaj swoją opinię

Write a comment

Comments: 20
 • #1

  AnnaT (Friday, 06 February 2015 17:45)

  Dokładnie jest tak jak napisał oli4. Sama pożyczałam na 30 dni i miałam spore obciążenie finansów. Dzięki Waszemu portalowi skorzystałam z oferty pożyczki na 60 dni i muszę zaznaczyć że spłata jest zdecydowanie łagodniejsza. Człowiek ma więcej czasu i może spokojnie rozłożyć wydatki aby nie obciążać się w jednym miesiącu.

 • #2

  WARS55 (Friday, 06 February 2015 18:16)

  Chwilówki zmieniają swoje oferty i zwiększają ofertę m.in. w zakresie okresów spłaty. Teraz można pożyczać na 60 dni ale i dłużej. W ramach pożyczek długoterminowych, gdzie pożyczasz na kilka miesięcy a nawet na lat. I dla tego bank tak się obawiają firm pozabankowych.

 • #3

  Ewort (Wednesday, 29 July 2015 12:13)

  Pożyczki długoterminowe pozwalają na rozłożenie spłaty zobowiązania (pożyczki) na dłuższej przestrzeni czasowej i tym samym z mniejszymi ratami miesięcznymi. Dla przeciętnego ,,Kowalskiego,, pożyczka ratalna jest atrakcyjniejsza od chwilówki spłacanej po 30 dniach, jednoratalna spłata pożyczki z opłatami jest zbyt obciążającym przedsięwzięciem.
  Jednak dłuższy termin spłaty chwilówki, to wyższe koszty całkowite zaciągniętego zobowiązania, które zawsze warto dokładnie przeanalizować. Zanim podejmiemy ostateczną decyzje.

 • #4

  takto na tak! (Saturday, 22 October 2016 12:43)

  Polecam TAKTO! Sprawdzona oferta

 • #5

  Ewa (Sunday, 23 October 2016 12:58)

  Ja banki omijam z daleka. Jeśli potrzebuję pożyczki to wybieram produkty pozabankowe. Obecne pożyczki ratalne, to dość przyzwoite produkty z roztropnymi warunkami finansowymi. A do tego szybko i bez odwiedzania biur kredytowych! Inaczej niż w bankach, które reklamują się jako szybkie pożyczki itd. a praktyka przedstawia się radykalnie inaczej! Biurokracja i brak kompetencji pracowników aż razi...

 • #6

  Tomi (Sunday, 19 March 2017 00:14)

  Pozyczki pozabankowe to jednak niskie kwoty I banki są zdecydowanie bezkonurencyjni.

 • #7

  Anka era2010 (Friday, 24 March 2017 22:59)

  Kiedy pozabankowych oferta pożyczek hipotecznych?

 • #8

  A d (Thursday, 30 March 2017 08:55)

  Mój głos ma ratka.pl

 • #9

  ... (Monday, 03 April 2017 22:15)

  Ja stawiam na Provident!

 • #10

  Weronika W. (Sunday, 16 April 2017 13:02)

  Cieszy ilość ofert, jednak brakuje produktów​ odnawialnych. Taka forma dostępu do dodatkowych środków jest wygodniejsza.

 • #11

  Filip M (Tuesday, 18 April 2017 10:26)

  W końcu dobra pozabankowa ogerta.

 • #12

  Adam Wisła z Wadowic (Wednesday, 19 April 2017 14:28)

  Teraz jak muszę to pożyczania tylko za waszym pośrednictwem. Podkreślenia że mam dobry BIK i każdy bank da mi kredyt. Banki to nie dla kreatywnych ludzi.

 • #13

  Ggrt (Monday, 01 May 2017 21:18)

  Kto pożycza dziś na raty w banku, skoro tu taka oferta.

 • #14

  Roma (Monday, 29 May 2017 14:15)

  38 miesięcy to długi okres spłaty i szerokie spektrum możliwości na dopasowanie terminu spłaty. Tylko aby koszty pożyczek ratalnych były niskie to będzie OK!

 • #15

  Ewa R (Friday, 14 July 2017 12:33)

  Witam. Mam istotny problem z regulowaniem swoich zobowiązań wobec firm pożyczkowych. Obecnie spłacam trzy chwilówki na raty, które musiałam zaciągnąć na opłacenie remontu domu. Remont się wydłużał, koszty rosły a środki na ten cel, szybko wyczerpały. Dlatego łatałam deficyt pożyczkami pozabankowymi. Jednak suma spłacanych rat jest zbyt wielkim obciążeniem dla mojego budżetu domowego, który i tak jest w nie najlepszej kondycji. Na razie spłacam terminowo swoje zobowiązania, ale nie wiem jak długo, będę w stanie dotrzymywać terminów spłaty.
  Moja sytuacja finansowa dyskwalifikuje mnie jako klienta banku. Więc o produktach tych instytucji nie mam co marzyć. Może ktoś coś mi poradzi, bo sama nie mam już pomysłów na rozwiązanie mojego problemu. Proszę o pomoc w moje sprawie.

 • #16

  Odp. Ewa R. (Friday, 14 July 2017 12:37)

  Zaciąganie wielu pożyczek w tym samym czasie to nie jest dobry sposób na realizacje zadań planowych. Suma spłacanych rat — trzech pożyczek, musi generować wysokie koszty i wielkie obciążenie budżetu domowego. I to niezależnie od dostawców produktów kredytowych, czy są to instytucje bankowe, czy pozabankowe. Nie znamy szczegół dotyczących parametrów pożyczek i ich dostawców.
  Mój pomysł na rozwiązanie opisanej sprawy to konsolidacja produktów pozabankowych w ramach oferty Ekassa.pl. Pożyczkobiorcy mogą skonsolidować zobowiązania pozabankowe do kwoty 16 tys. zł (konsolidacja dotyczy tylko produktów pozabankowych). Spłata pożyczki może być realizowana w formie tygodniowej 1 - 12 tygodni lub miesięcznej do 12 rat. Nie jest wymagany przelew weryfikacyjny.

 • #17

  Tara23 (Wednesday, 13 December 2017 15:42)

  Nie wiem po co ten podział na produkty ratalne i krótkoterminowe? Przecież współczesna oferta idzie w kierunku produktów ratalnych, które mogą być formułowane jako produkty krótkoterminowe. Zależnie od wymagań klienta...

 • #18

  !!! (Saturday, 13 January 2018 17:28)

  Niestety wstyd się przyznać, ale 5 razy dałam się oszukać przez pożyczkodawców internetowych na kwotę ponad 3 000 tys. Miałam nóż na gardle i potrzebowałam pieniędzy z takim skutkiem że wpadłam w jeszcze większe długi.
  Teraz nie mogę sobie z tym poradzić jak bardzo przekonywując działają tacy oszuści. Przecież musi być na nich jakiś sposób.

  Pozdrawiam.

 • #19

  Provident na raty (Friday, 23 November 2018 20:37)


  Provident tak wysoko w rankingu? 80% RRSO? Chwilówka znana z kosmicznych kosztów w ofercie ratalnej może zaproponować chwilówkę na poziomie takich kosztów? Zaskakujące i zachodzi pytanie, czy nie ma w ofercie Provident dziwnych zapisów umowy, które pozwolą pomnożyć koszty?

 • #20

  Paweł W (Thursday, 06 December 2018 16:15)

  Chwilówki na raty to fajna sprawa tylko nie wiem dlaczego ja nie mogę uzyskać pożyczki. Prowadzę firmę i może muszę wyszukać pożyczki adresowanej dla firm?