Pożyczka z gwarantem

Jeśli mamy trudności z otrzymaniem pożyczki przez internet i potrzebujemy pilnie gotówki na dzisiaj, musimy być przygotowani na spełnienie pewnych wymagań kredytowych. W takiej sytuacji dobrą opcją może być skorzystanie z pożyczki z gwarantem. Gwarantem może być osoba, która posiada stabilne dochody i dobre historie kredytową. Jej rola polega na podjęciu zobowiązania, że w razie naszego niedotrzymania terminów spłaty, to ona przejmie naszą odpowiedzialność finansową. Dzięki temu bank lub instytucja pożyczkowa zwiększa swoje poczucie bezpieczeństwa i jest bardziej skłonna udzielić nam pożyczki.

POŻYCZANIE ONLINE

7/7/20184 min read

Pożyczka z gwarantem
Pożyczka z gwarantem

Pożyczki udzielane z poręczycielem - gwarantem

Pożyczanie pieniędzy to proces, który wymaga od pożyczkobiorcy określonej wiarygodności finansowej, w postaci tzw. zdolności kredytowej. Dysponowania możliwościami finansowymi, które umożliwiają swobodne regulowanie swoich zobowiązań. Pewnej dozy zaufania co do sumienności i odpowiedzialności w posługiwaniu się własnymi środkami finansowymi. Wyrażonej m.in. w braku negatywnych śladów co do historii spłat swoich zobowiązań. Wskazane jest posiadanie dobrej historii kredytowej, czyli terminowo spłacanych zobowiązań, które np. zostały zarejestrowane w BIK. Firma pożyczkowa, zanim zdecyduje się na udzielenie pożyczki na oświadczenie, sprawdza wiarygodność swojego klienta. Jego aktualne możliwości finansowe i reputację dotyczącą regulowania zobowiązań. Chcąc się upewnić, że zainwestowane środki zostaną zwrócone na określonych warunkach. Banki, dysponują jasno określonymi zasadami, na podstawie których jest oceniany wnioskodawca ubiegający się o udzielenie kredytu.

Firmy pozabankowe nie mają jednego modelu oceny, udzielają pożyczek na podstawie indywidualnych praktyk. Dzięki czemu, można np. wytypować instytucje finansowe, które udzielają finansowania dla osób zadłużonych, czy zarejestrowanych w bazach dłużników. Należy jednak pamiętać, że pożyczki adresowane dla klientów z wysokim ryzykiem kredytowym są dużą, droższe od standardowej propozycji pozabankowej. Pożyczkodawca, który jest gotowy udzielić finansowania dla osoby zadłużonej, będzie oczekiwał określonego zabezpieczenia w postaci np. ubezpieczenia, zastawu czy poręczenia.

Gwarant pożyczki

W sytuacji, kiedy mamy problemy z uzyskaniem pożyczki ratalne online i poszukujemy pilnej gotówki, to musimy przygotować się na spełnienie określonych warunków kredytowych. Dotyczących m.in. zabezpieczenia spłaty np. za pośrednictwem osoby, która zagwarantuje firmie pozabankowej, że jest gotowa spłacić nasze zobowiązanie w sytuacji, kiedy powstanie taka potrzeba. Jest to dobre rozwiązanie dla osób, które mają np. zajęcie komornicze czy bez zdolności kredytowej i nie mogą liczyć na uzyskanie wsparcia finansowego od rodziny, czy znajomych. W takich przypadkach można skorzystać z oferty pożyczki z gwarantem.

Gwarantami zostają najczęściej osoby z najbliższego otoczenia pożyczkobiorcy, członkowie rodziny, znajomi itd. Osoby, które są w stanie zaufać konkretnej osobie i przyjąć na siebie ryzyko związane z potencjalną spłatą pożyczki. Często, gwarant zawiera formalne ew. nieformalne umowy dotyczące warunków, jakie wnioskodawca musi spełnić w określonych sytuacjach. Niezależnie od sytuacji, gwarant musi być świadomy faktu, że bierze na siebie zobowiązanie spłaty pożyczki z wszystkimi konsekwencjami, jakie mogą wiązać się z tym faktem.

Gwarant pożyczki - poręczyciel powinien być osobą pełnoletnią, powyżej 18 roku życia, która nie ukończyła jeszcze 70 lat. Mieć polskie obywatelstwo, miejsce zamieszkania i zameldowania na terenie kraju. Często firmy finansowe wymagają posiadania nieruchomości. Nieodzowne jest dysponowanie stałymi dochodami i dobrą opinią kredytową bez zaległych zobowiązań. Osoba, która ubiega się o status gwaranta, powinna dysponować kontem bankowym i karta kredytową.

Wniosek o pożyczkę z gwarantem

Procedura aplikacji o uzyskanie pożyczki z gwarantem zasadniczo różni się od przeciętnego wniosku online, która wymaga zweryfikowania dwóch osób - pożyczkobiorcy i gwaranta. Zależnie od firmy pozabankowej, klient może zostać poproszony o przedstawienie dodatkowych dokumentów, dotyczących wysokości dochodów czy własności nieruchomości itd. Niektóre firmy wymagają podpisania u notariusza tzw. umowy gwarancyjnej.

Proces aplikacji na przykładzie pożyczki z gwarantem Rapida Money:

Wnioskodawca składa wniosek online lub korzysta z możliwości aplikacji u agenta pożyczkodawcy. Wypełnia prosty formularz i podpisuje wniosek online. Rapida, wysyła dla klienta, link do wniosku gwaranta, który należy wypełnić i podpisać przez internet. Pożyczkodawca automatycznie bada zdolność kredytową gwaranta i weryfikuje jego prawa do nieruchomości. Konsultant firmy pozabankowej przeprowadza rozmowę telefoniczną z klientem i gwarantem, którzy podają swoje dane dotyczące konta bankowego i karty kredytowej. Ostatnią czynnością jest weryfikacja danych personalnych, za pośrednictwem przelewu weryfikacyjnego, lub poprzez aplikację. Jeśli, pożyczkodawca udzieli pozytywnej opinii kredytowej, chwilówka jest przelewana na konto bankowe gwaranta.

Pożyczka z gwarantem Rapida Money może zostać udzielona całkowicie przez internet w zakresie kwot od 2500 do 25 000 zł. Z okresem spłaty na przestrzeni od 12 do 60 miesięcy. Uproszczona forma aplikacji na oświadczenie o dochodach klienta. Koszt RRSO od 50,59%.

Wypłata pożyczki z poręczycielem

Cechą charakterystyczną pożyczki z poręczycielem — gwarantem, jest forma jej dostarczenia za pośrednictwem przelewu bankowego na konto gwaranta, a nie pożyczkobiorcy. Gwarant po otrzymaniu gotówki na konto przekazuje ją dla pożyczkobiorcy. Taka forma przekazania gotówki dla gwaranta pozwala uświadomić powagę poręczenia pożyczki. Zapewnia bezpieczeństwo przelanych środków, które nie zostaną np. zajęta przez komornika. W sytuacji, kiedy ten zajmuje konto bankowe pożyczkobiorcy.

Taka forma pośrednictwa przez gwaranta w dostarczeniu gotówki dla pożyczkobiorcy jest szczególnie wrażliwa na właściwe dopełnienie formalności. Dotyczące udokumentowania, potwierdzenia przekazania pieniędzy. W celu uniknięcia ew. roszczeń itd. na drodze prawnej.

Podsumowanie

Pożyczka z gwarantem to produkt, z którego korzystają nie tylko osoby zadłużone, czy bez zdolności kredytowej. Często zdarza się, że członkowie rodziny w ten sposób wspierają swoich bliskich. Doceniając zalety takiego produktu, który wyróżnia się m.in.: wysoką kwotą udzielanych pożyczek, długim okres spłaty, dostępnością dla osób bez zdolności kredytowej, nawet z negatywnymi wpisami i komornikiem na koncie.

Do minusów, można zaliczyć: konieczność posiadania poręczyciela, liczne wymogi dotyczące gwaranta i jego zdolności kredytowej, czasami jest wymagane posiadanie nieruchomości przez gwaranta, w niektórych sytuacjach jest wymagane podpisywanie umowy gwarancyjnej u notariusza.

1000 - 15 000 zł; do 50 miesięcy; RRSO: 40,33%

Super GroszSuper Grosz
AasaAasa

1000 - 15 000 zł; do 36 miesięcy; RRSO: 48,12%

RatkaRatka

500 - 20 000 zł; do 60 miesięcy; RSOO: 34,97%

SmartneySmartney

3000 - 60 000 zł; do 84 miesięcy; RSOO: 25,99%

WongaWonga

200 - 20 000 zł; do 48 miesięcy; RSOO: 86,09%

ProvidentProvident

300 - 20 000 zł; do 48 miesięcy; RSOO: 19,75%

Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.), mają one jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w innych celach. Wiążące warunki udzielenia kredytu lub pożyczki zostaną przedstawione przez właściwą firmę lub bank w trakcie zawierania umowy.