Kto może ogłosić upadłość konsumencką

Osoby zadłużone nie mają możliwości otrzymania kredytu bankowego ani również nie są mile widziani w firmach pozabankowych ze względu na posiadane zaległości w płatnościach. W takiej sytuacji wielu ludzi korzysta z prywatnych pożyczek, które są udzielane na niekorzystnych warunkach, często łamiąc obowiązujące przepisy prawa. Niestety, zamiast pomóc w rozwiązaniu problemów finansowych, mogą one tylko pogorszyć sytuację. W takim przypadku zastanawiamy się, co jeszcze możemy zrobić, aby pozbyć się swoich niespłaconych zobowiązań. Czy możemy zdecydować się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej? W odpowiedzi na te i inne pytania postaramy się udzielić wyczerpujących odpowiedzi.

POŻYCZANIE ONLINE

12/16/20225 min read

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?
Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Osoby zadłużone nie mogą liczyć na uzyskanie kredytu bankowego. Firmy pozabankowe też dość restrykcyjne podchodzą do klientów, którzy posiadają wiele różnych przeterminowanych zobowiązań. Korzystanie z prywatnych pożyczek, udzielanych przez osoby/firmy na niekorzystnych warunkach, często z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Zamiast pomóc, może jeszcze spotęgować istniejące problemy finansowe. W takich sytuacjach zastanawiamy się co jeszcze, można zrobić dla pozbycia się swoich niespłaconych zobowiązań? Czy nasza sytuacja pozwala np. na skorzystanie z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej? Dlatego postaramy się na udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na tę i inne pytania.

1000 - 15 000 zł; do 50 miesięcy; RRSO: 40,33%

Super GroszSuper Grosz
AasaAasa

1000 - 15 000 zł; do 36 miesięcy; RRSO: 48,12%

RatkaRatka

500 - 20 000 zł; do 60 miesięcy; RSOO: 34,97%

SmartneySmartney

3000 - 60 000 zł; do 84 miesięcy; RSOO: 25,99%

WongaWonga

200 - 20 000 zł; do 48 miesięcy; RSOO: 86,09%

ProvidentProvident

300 - 20 000 zł; do 48 miesięcy; RSOO: 19,75%

Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.), mają one jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w innych celach. Wiążące warunki udzielenia kredytu lub pożyczki zostaną przedstawione przez właściwą firmę lub bank w trakcie zawierania umowy.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest zarezerwowana wyłącznie dla konsumentów indywidualnych i osób prywatnych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Konsumenci, którzy stracili wydolność finansową i są niewypłacalni, mogą wystąpić do sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W ramach, której mogą wnioskować o całkowite lub częściowe oddłużenie. Oddłużenie może dotyczyć, tylko tych zobowiązań, które powstały przed terminem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Procesowi oddłużenia podlegają osoby, które wpadły w spirale zadłużenia bez swojej winy np. wyniku choroby czy innych zdarzeń losowych. Jak i Ci dłużnicy, którzy czynie przyczynili się do swojej sytuacji np. generując zobowiązania wynikające z zaciąganych pożyczek, kredytów itp. Osoby, które utraciły wydolność finansowa nie z własnej winy, posiadają 7-letni zakres spłaty. Pozostali dłużnicy, którzy świadomie działali na swoją szkodę, dysponują tylko 3-letnim okresem spłaty.

Z dniem 24 marca 2020 roku weszły w życie znowelizowane przepisy 30 sierpnia 2019 r. prawa upadłościowego. Mające na celu uproszczenie procedur i złagodzenie przepisów, które pozwalają na szersze zastosowanie upadłości konsumenckiej. Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości ponad 2 mln dorosłych Polaków ma poważne problemy ze spłatą swoich przeterminowanych zobowiązań.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest jednoznaczne z całkowitym umorzeniem wszystkich zobowiązań. Wszystko zależy od indywidualnych warunków dłużnika m.in. tj. brak majątku czy możliwości podjęcia pracy zarobkowej na skutek orzeczonej niezdolności. Większość ogłaszanych upadłości konsumenckich jest realizowana na zasadach częściowego umorzenia zobowiązań i ustalenia planu spłaty pozostałych.

Należy pamiętać, że umorzeniu podlegają zobowiązania, które dłużnik ew. wierzyciel wskazał we wniosku o upadłość konsumencką. Zobowiązania, które kwalifikują się w ramach umorzenia: długi bankowe i pozabankowe, zobowiązania podatkowe, nieuregulowane rachunki wynikające z uprzednio prowadzonej działalności gospodarczej, długi u osób prywatnych, nieopłacone rachunki za media itd.

Sąd może warunkowo zawieść spłatę zobowiązań na okres 5 lat, jeśli niezdolność do spłaty nie ma charakteru stałego. W takich sytuacjach dłużnik musi składać sądowi, coroczne sprawozdania ze stanu swoich finansów.

Umorzeniu nie podlegają zobowiązania, które powstały na skutek zasądzonych rent z tytułem zadość uczynienia — odszkodowania za urazy, stałe kalectwo czy śmierć, alimentów, kar grzywny i inne opłaty zasądzone prawomocnym wyrokiem sądowym, długi świadomie niepodane przez dłużnika.

W myśl znowelizowanych przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej dłużnik nie może zostać osobą bezdomną. Sąd ma obowiązek zapewnić takiej osobie wypłatę z majątku dłużnika równowartość kwoty przeciętnego czynszu na okres od jednego do dwóch lat.

Proces ogłaszania upadłości konsumenckiej

W celu ogłoszenia upadłości konsumenckiej należy złożyć wniosek d sądu i uiścić opłatę - 30 zł. Częstą praktyką osób zadłużonych jest korzystanie z wyspecjalizowanych kancelarii prawnych, które reprezentują interesy dłużnika przed sądem. Sąd podejmuje decyzję o zakresie umorzenia zobowiązań ew. planie spłaty nieumorzonych długów. Decyzją sądu, wnioskodawca, może zostać zobowiązany do zbycia majątku tj. dom/mieszkanie, samochód, inne urządzenia i sprzęty na rzecz spłaty istniejących długów.

Pierwszym etapem procesu ogłaszania upadłości konsumenckiej jest analiza zobowiązań i majątku dłużnika. Posiadany majątek jest zbywany przez syndyka na poczet istniejących zobowiązań.

W drugim etapie sąd podejmuje decyzję o ew. charakterze spłaty, ustalając jej harmonogram w ramach istniejących ram 12,24 lub 36 miesięcy. Osoby, które wpadły w spirale zadłużenia nie z własnej winy, dysponują możliwością spłaty w cyklu 7-letnim. Jeśli sąd umorzył zadłużenie, proces odbywa się bez ustalania harmonogramu spłaty.

Średni czas trwania całego procesu upadłości konsumenckiej wynosi maksymalnie do 5 lat od dnia złożenia wniosku do sądu.

Upadłość konsumencką można ogłosić więcej niż jeden raz w życiu, warunkiem jest 10-letni okres, jaki musi minąć od poprzedniej upadłości.