Kradzież tożsamości

Kradzież tożsamości jest coraz większym problemem, pomimo wprowadzania nowych przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Choć staramy się zachować ostrożność w korzystaniu z internetu i udostępnianiu informacji o sobie, istnieje zawsze ryzyko, że staniemy się ofiarami oszustów. Dowiadujemy się o tym zazwyczaj wtedy, gdy otrzymujemy pisma dotyczące niespłaconych zobowiązań, których nie podjęliśmy. Kradzież tożsamości nie dotyka tylko nas samych, ale również instytucje, które padły ofiarą fałszywych danych personalnych. Ze względu na świadomość tego zagrożenia, działania antyfraudowe stają się coraz bardziej powszechne, mając na celu ochronę obu stron transakcji. Mimo tego, nie da się całkowicie wyeliminować ryzyka, dlatego ważne jest, aby być czujnym i stosować się do zasad bezpieczeństwa.

POŻYCZANIE ONLINE

7/7/20183 min read

Kradzież tożsamości
Kradzież tożsamości

Co zrobić, kiedy staniemy się ofiarą kradzieży tożsamości

Poszerza się zakres regulacji prawnych, dotyczących obrotu danymi personalnymi, które mają zwiększać margines ochrony prawnej dotyczący wrażliwych danych. Wzrasta też świadomość konsumencka, co do odpowiedzialnego posługiwania się informacjami na swój temat w przestrzeni internetowej itd. Jednak nie da się całkowicie wyeliminować ryzyka kradzieży tożsamości, o której dowiadujemy się po pewnym czasie, kiedy otrzymujemy np. monity o niespłaconych ratach kredytu, pożyczki czy zakupu, którego nie realizowaliśmy. Ofiarami takich kradzieży są nie tylko osoby poszkodowane, ale i instytucje, które zostały oszukane na fałszywe dane personalne. Świadomość istnienia zagrożenia ze strony takich praktyk, powoduje instytucjonalny wzrost działań antyfraudowych, które mają chronić obie strony transakcji.

Działania na wypadek kradzieży danych personalnych

Najlepsze zabezpieczenia i wysoki poziom świadomości konsumenckiej, nie zapewnią pełnej gwarancji bezpieczeństwa w obrocie danymi personalnymi. Dlatego postanowiliśmy zreferować kilka podstawowych czynności, które osoba poszkodowana powinna podjąć w sytuacji kradzieży danych osobowych:

W sytuacji zaistnienia fraudu, czyli wyłudzenia/oszustwa, powinniśmy niezwłocznie skontaktować się z wierzycielem, który wystąpił do nas ze swoimi roszczeniami. I poinformować go o nieautoryzowanym wykorzystaniu naszych danych do zawarcia transakcji. Zgłoszenie powinno być wykonane w formie rozmowy telefonicznej (rozmowa telefoniczna zapewnia natychmiastowe zgłoszenie sprawy), jak i oficjalnego zgłoszenia w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru. Szczególne znaczenie ma czas reakcji, który może np. zapobiec sprzedaży przez firmę pożyczkową roszeń dla firmy windykacyjnej itd.

Dobrym rozwiązaniem jest zaangażowanie prawnika, który zadba o profesjonalny zakres działań i dopilnuje strony formalnej naszych działań. Unikniemy w ten sposób zbędnych błędów, czy innych niekorzystnych działań, które mogą poważnie skomplikować nasze wyjaśnienia powstałego oszustwa. W momencie podjęcia działań prawnych w celu uzyskania odszkodowania, prawnik zapewni nam właściwe przeprowadzenie procesu odszkodowawczego itd.

Poszkodowany powinien zadbać o zastrzeżenie dowodu osobistego w instytucji bankowej w ramach programu ,,Dokumenty zastrzeżone,,. Pozwoli to na ustrzec się przed kolejnymi wyłudzeniami na nasze dane personalne.

Zgłosić się do właściwego urzędu miasta z wnioskiem o unieważnienie dowodu osobistego, i zawnioskować o wydanie nowego dokumentu tożsamości.

Obowiązkiem poszkodowanego w momencie pojawienia się znamion popełnienia przestępstwa jest zgłoszenie sprawy na Policję. Zgłoszenie powinno zostać wykonane natychmiast po stwierdzeniu oszustwa, a potwierdzenie zgłoszenia zostać dostarczone do instytucji, która wystąpiła do nas z niezasadnymi roszczeniami. Dobrze jest w tym zgłoszeniu współpracować z prawnikiem, który zadba o właściwe potraktowanie naszego zgłoszenia i pomoże w prowadzonych działaniach.

Oszuści mogą na skradzione dane założyć np. rachunki bankowe, które będą używane do wyłudzania np. pożyczek. Dlatego w sytuacji stwierdzenia możliwości kradzieży naszej tożsamości, należy zwrócić się do banku o dostęp do centralnej informacji o wszystkich kontach w instytucjach bankach zarejestrowanych na nasze dane (więcej na ten temat: www.centralnainformacja.pl).

W sytuacji, kiedy nasze działania przyczynią się do zidentyfikowania rachunków bankowych, założonych na nasze dane, o których istnieniu nie mieliśmy wiedzy. Musimy sprawdzić ich historię, czy nie były wykorzystywane do działań przestępczych np. wyłudzeń itp. Jeśli stwierdzimy taki fakt należy niezwłocznie powiadomić wierzyciela o powstaniu fraudu. Pozamykać fałszywe rachunki bankowe i uzupełnić zgłoszenie na Policji o nowe informacje.

W sytuacji, kiedy dojdzie do sprawy sądowej lub dziań komorniczych dotyczących egzekucji nie naszych zobowiązań. Należy podjąć działania mające na celu zgłoszenie sprzeciwu od egzekucji ew. zgłosić w sądzie zarzut o nienależnym świadczeniu na podstawie braku zawarcia umowy. Strona wnioskująca musi udowodnić powstanie transakcji poprzez zawarcie umowy ze stroną. Przy braku jednoznacznych dowodów na zawarcie umowy pożyczkowej, sąd powinien uwzględnić wniosek ofiary oszustwa.


Jeżeli dojdzie do rozprawy lub sprawa jest na etapie komornika, dążyć do wniesienia sprzeciwu od egzekucji oraz podnieść w sądzie zarzut o nienależnym świadczeniu w związku z niezawarciem umowy, wobec czego na pozywającym spoczywa obowiązek udowodnienia zawarcia umowy oraz tego, że jej strona jest beneficjentem pożyczki. Gdy nie ma na to jednoznacznych dowodów, to sąd powinien przychylić do wniosku ofiary.

Wskazana profilaktyka

Profilaktycznie należy dokonać zmiany haseł do wszystkich serwisów, poczty itp. oraz za pośrednictwem sprawdzonego programu antywirusowego zeskanować urządzenia, z których korzystamy. Dobrze jest skorzystać z programów zapewniających bezpieczeństwo naszych danych personalnych w przestrzeni internetowej np. usługi BIK Alert itp.

Najlepsze zabezpieczenia nie zapewnią pełnej gwarancji bezpieczeństwa w obrocie danymi personalnymi. Dlatego postanowiliśmy zreferować kilka czynności, które osoba poszkodowana powinna podjąć w sytuacji kradzieży danych osobowych.

1000 - 15 000 zł; do 50 miesięcy; RRSO: 40,33%

Super GroszSuper Grosz
AasaAasa

1000 - 15 000 zł; do 36 miesięcy; RRSO: 48,12%

RatkaRatka

500 - 20 000 zł; do 60 miesięcy; RSOO: 34,97%

SmartneySmartney

3000 - 60 000 zł; do 84 miesięcy; RSOO: 25,99%

WongaWonga

200 - 20 000 zł; do 48 miesięcy; RSOO: 86,09%

ProvidentProvident

300 - 20 000 zł; do 48 miesięcy; RSOO: 19,75%

Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.), mają one jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w innych celach. Wiążące warunki udzielenia kredytu lub pożyczki zostaną przedstawione przez właściwą firmę lub bank w trakcie zawierania umowy.