getSCORE — System Oceny Ryzyka Transakcji

getSCORE to system oceny ryzyka transakcji, który umożliwia pożyczanie online poza bankiem na prostych warunkach aplikacji. Aby zminimalizować ryzyko udzielenia "złych pożyczek", firmy pożyczkowe tworzą własne algorytmy oceny ryzyka kredytowego, oparte na informacjach zgromadzonych w bazach danych gospodarczych. Nowe przepisy prawne dotyczące kredytu konsumenckiego wymagają od pożyczkodawców obowiązkowej weryfikacji swoich klientów w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Instytucje pozabankowe korzystają zarówno z ogólnodostępnych źródeł informacji gospodarczej (np. Krajowego Rejestru Długów), jak i z branżowych, takich jak Credit Check. Dotychczasowe rozwiązania nie spełniały oczekiwań dotyczących kompleksowych danych o klientach zgromadzonych w jednym miejscu.

POŻYCZANIE ONLINE

6/7/20152 min read

getSCORE —  System Oceny Ryzyka Transakcji
getSCORE —  System Oceny Ryzyka Transakcji

Pozabankowa forma pożyczania ratalnego online, na uproszczonych warunkach aplikacji, wymaga sprawdzonych modeli weryfikacji, które zminimalizują ryzyko udzielenia ,,złych pożyczek,,. Firmy pożyczkowe tworzą własne algorytmy oceny ryzyka kredytowego, które na podstawie informacji zgromadzonych w bazach informacji gospodarczej, dokonują indywidualnej oceny kompetencji finansowej pożyczkobiorcy. Nowe regulacje prawne, dotyczące ustawy o kredycie konsumenckim, zobowiązują pożyczkodawców m.in. do obowiązkowego weryfikowania swoich klientów w BIK. Instytucje pozabankowe korzystają z ogólnodostępnych zasobów informacji gospodarczych (np. KRD), jak i branżowych tj. Credit Check. Wszystkie dotychczasowe warianty, nie spełniają pokładanych w nich oczekiwań, dotyczących — kompleksowego źródła wiedzy o kliencie, zgromadzone w jednym zasobie danych.

System przepływu danych

Odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pozabankowego, dotyczące dostępu do wiarygodnych i kompleksowych źródeł informacji, które uwzględnią specyfikę branży pożyczkowej w swoich zasobach. Charakteryzują się wysokim stopniem wiarygodności i optymalnymi standardami bezpieczeństwa w obrocie informacji, ma być getSCORE — System Oceny Ryzyka Transakcji. Innowacyjny projekt do optymalizacji oceny ryzyka kredytowego, podczas procesu weryfikacji zdolności kredytowej klienta.

System getSCORE łączy dwa zakresu źródeł informacji o pożyczkobiorcy. Jeden, pochodzący bezpośrednią od instytucji finansowych a drugi z instytucjonalnej bazy informacji gospodarczej — Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA. Dzięki tej synergii informacji instytucje pozabankowe otrzymują narzędzie do lepszego dopasowania produktu do klienta.

Cele projektu getSCORE

Zasadniczym celem projektu getSCORE System Oceny Ryzyka Transakcji jest gromadzenie i przetwarzanie pozytywnych i negatywnych informacji dotyczących:

Pożyczkobiorcy w zakresie danych osobowych i kultury regulowania swoich zobowiązań.

Wniosków pożyczkowych, które dotyczą danych wniosku i informacji o decyzji kredytowej.

Udzielonych pożyczkach w przedmiocie aktualizowanych informacjach o udzieleniu lub odmowie udzielenia pożyczki, historii spłaty i dane dotyczące aktualnych produktów finansowych, z jakich korzysta klient.

Podsumowanie

getSCORE to projekt adresowany do instytucji pozabankowych, który dostarcza pełnej informacji o zakresie posiadanych zobowiązań finansowych przez klientów.

Czerpanie informacji z baz getSCORE i KRD BIG SA pozwala na uzyskanie kompleksowych informacji o kliencie.

Szybsza weryfikacja na podstawie bezpieczniejsze formy procedowania wniosków.

Stały dostęp do aktualizowanych na bieżąco baz danych.

Wiarygodna ocena ryzyka transakcji i wsparcie w procesach oceny poziomu ryzyka.

Skuteczne narzędzie do zapobiegania zachowań niepożądanych i wyłudzeń.