Pożyczka Filarum do 5000 zł

Filarum to firma pożyczkowa, która oferuje atrakcyjne warunki dla nowych klientów. Pierwsza pożyczka może wynieść maksymalnie 1000 złotych i jest udzielana na okres 30 dni. Jeśli potrzebujesz większej kwoty, nie musisz się martwić. Druga chwilówka, której przelew jest natychmiastowy, może wynieść aż 2000 złotych. Trzecia pożyczka to już 2500 złotych, a kolejne kwoty stopniowo się zwiększają - czwarta to 3000 złotych, piąta 3500 złotych, a szósta i kolejne nawet do 5000 złotych. Decydując się na pożyczkę w Filarum, masz możliwość skorzystania z różnych kwot, dostosowanych do Twoich potrzeb.

7/12/20146 min read

Filarum
Filarum

Dla nowych klientów Filarum pierwsza pożyczka jest oferowana do 1000 zł na 30 dni. Druga chwilówka z natychmiastowym przelewem jest dostępna do 2000 zł, trzecia 2500zł, czwarta 3000 zł, piąta 3500 zł i szósta i koleinę do 5000 zł.

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Filarum

Kredytodawca: Rapid Finance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Oprocentowanie: od 10%,
RRSO: od 1936,3%,
Pierwsza pożyczka: płatna,
Okres pożyczki: 1 - 30 dni,
Kwota pożyczki: 100 - 5000 zł,
Opłata rejestracyjna: 0.01 zł,
Max. kwota pierwszej pożyczki: 1000 zł,
Wiek pożyczkobiorcy: 21 - 70 lat,
Godziny pracy: Pn - Nd 7.00 - 23.00,
Adres: ul. Łucka 7/9, 00 - 842 Warszawa,
Telefon: 222 66 80 80,
Adres poczty elektronicznej: [email protected]

Reprezentatywny przykład pożyczki Filarum

,,Reprezentatywny przykład dla kolejnej pożyczki: całkowita kwota pożyczki 2000 zł, okres obowiązywania umowy - 30 dni, stała stopa oprocentowania 10% w skali roku, całkowity koszt pożyczki 562,16 (w tym odsetki kapitałowe 16,44 zł, prowizja 545,72), Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 1936,3%, całkowita kwota do zapłaty 2562,16 zł (stan na dzień 22.08.2018). Udzielenie pożyczki jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej wnioskującego.,, Źródło: filarum.pl

500 - 6000 zł; do 30 dni; RSOO: 319,32%

Alfa KredytAlfa Kredyt
FinboFinbo

500 - 15 000 zł; do 30 dni; RRSO: 319,41%

WandooWandoo

100 - 8000 zł; do 30 dni; RSOO: 303,82%

Ekspres pożyczkaEkspres pożyczka

500 - 8000 zł; do 30 dni; RSOO: 882,98%

KukiKuki

500 - 15 000 zł; do 30 dni; RSOO: 319,32%

OrosOros

500 - 15 000 zł; do 30 dni; RSOO: 319,32%

Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.), mają one jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w innych celach. Wiążące warunki udzielenia kredytu lub pożyczki zostaną przedstawione przez właściwą firmę lub bank w trakcie zawierania umowy.

CrezuCrezu

100 - 5000 zł; do 60 dni

Pożyczki Filarum bez telefonów do pracodawcy

Filarum podobnie jak Soho Credit, to produkty należące do Rapid Finance Polska Sp. Z o.o. firmy pozabankowej udzielającej szybkich chwilówek online, na uproszczonych zasadach.
Chwilówka Filarum jest dostępna dla pożyczkobiorców, którzy posiadają obywatelstwo polskie lub na stałe zamieszkują w Polsce. Reprezentują przedział wiekowy od 21 do 70 lat i posiadają telefon komórkowy i rachunek w banku.

Dla nowych klientów Filarum pierwsza pożyczka jest oferowana do 1000 zł na 30 dni. Druga chwilówka jest dostępna do 2000 zł, trzecia 2500zł, czwarta 3000 zł, piąta 3500 zł i szósta i koleinę do 5000 zł.

Spłata chwilówki jest wymagana w maksymalnym terminie do 30 dni.
Filarum zastrzega sobie prawo do odmówienia udzielenia pilnej pożyczki na dziś

Jeśli pożyczkobiorca posiada inne zaległości czy opóźnienia w spłatach pożyczek lub kredytów. Nie dokończył spłaty poprzedniej chwilówki lub jest osobą bezrobotną.

Do uzyskania Filarum niezbędne jest zarejestrowanie się, wypełniając wniosek online. Dla potwierdzenia danych zawartych w procesie rejestracyjnych, klient musi wykonać przelew weryfikacyjny na sumę 0,01 zł. Bezwzględnym wymogiem jest realizacja przelewu z rachunku bankowego, który jest własnością klienta. Na konto, z którego został wykonany przelew weryfikacyjny zostanie przelana chwilówka. Przelew może być wykonany nawet w 10 minut, jeśli klient posiada konto w jednym z poniższych banków:

BZ WBK: 87 1090 1043 0000 0001 2223 6842
mBank: 15 1140 1977 0000 5989 3200 1003
Alior: 76 2490 0005 0000 4600 4444 9114
PKO BP: 23 1020 1013 0000 0402 0295 5946
Millennium Bank: 07 1160 2202 0000 0002 4978 3050

Firma nie akceptuje przelewów wykonywanych za pośrednictwem systemów przyśpieszających przelewy i SKOK

Pozostali pożyczkobiorcy, którzy posiadają konto w innym banku mogą zrealizować przelew weryfikacyjny na rachunek jednego z wyżej wymienionych banków. Z akcentem na PEKAO SA, który sugeruje w takich sytuacjach Filarum.

Firma przy ocenie ryzyka kredytowego, weryfikuje klienta w bazach danych:
Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.,
Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,
Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,
Biurze Informacji Kredytowej S.A. oraz Związku Banków Polskich – System Bankowy Rejestr
Krajowym Biurze Informacji Gospodarczej S.A.

Filarum nie sprawdza danych pożyczkobiorcy u jego pracodawcy

Ze względu na zmiany w zakresie regulacji maksymalnych wartości pozaodsetkowych kosztów kredytów i pożyczek, które weszły w życie z dniem 11 marca 2016 r. W ramach tzw. Ustawy antylichwiarskiej, Filarum nie przewiduje kontynuacji opcji - odpłatnego przedłużania okresu spłaty pożyczki.

Podstawowe parametry pożyczki Filarum

Pożyczka Filarum jest adresowana do osób fizycznych, które:
maą obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski;
ukończyły 20 lat, ale nie więcej niż 76; dysponują rachunkiem bankowym i numerem telefonu komórkowego.

Klienci, którzy po raz pierwszy korzystają z oferty Filarum, są zobowiązani do przeprowadzenia procesu rejestracyjnego. Niezbędnego do utworzenia panelu klienta. W tym celu muszą wypełnić wniosek rejestracyjny, w którym zostaną poproszeni o podanie:
Imię i nazwisko;
Numer PESEL;
Serię i numer dowodu osobistego;
Numer telefonu komórkowego;
Adres poczty elektronicznej;
Miejsce zamieszkania;
Adres zameldowania — o ile jest on różny z miejscem zamieszkania.

Przelew weryfikacyjny jest realizowany z konta bankowego klienta na rachunek Filarum, na sumę 1 grosza. W celu pełnej rejestracji w serwisie i potwierdzenia danych personalnych klienta.

Filarum pożycza za pierwszym razem do 1000 zł; przy drugiej pożyczce do 2000 zł; przy trzeciej 2500 zł; czwartej 3000 zł; piątej 3500 zł i szóstej i każdej kolejnej do 5000 zł. Warunkiem jest właściwa dyspozycja finansowa klienta.

Decyzja kredytowa jest podejmowana w ciągu kwadransa, o której klient jest informowany drogą telefoniczną.

Pożyczka jest wypłacana na rachunek klienta, natychmiast po pozytywnej decyzji kredytowej. Zależnie od właściwości instytucji bankowych, które obsługują rachunki bankowe. Przelew powinien zostać zaksięgowany na rachunku klienta, na przestrzeni jednego dnia roboczego.

Spłata pożyczki powinna zostać zrealizowana na kwotę i w terminie, określonym w zapisach umowy pożyczkowej. Z pełną dbałością o właściwe oznaczenie przelewu — numeru pożyczki. Dane do przelewu są dostępne m.in. w panelu klienta oraz wiadomości mailowej, wysyłanej przez pożyczkodawcę na skrzynkę pocztową pożyczającego.

Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od umowy pożyczki, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia. Składając oświadczenie odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, jest zobligowany do zwrotu pełnej kwoty pożyczki wraz z odsetkami kapitałowymi za okres — do dnia zwrotu.

Pożyczkodawca jest upoważniony do wypowiedzenia umowy pożyczkowej, w sytuacji rażącego naruszenia zapisów umowy np. braku terminowej.

Spór konsumencki

W sytuacji, kiedy powstaje spór pomiędzy konsumentem a pożyczkodawcą, klient może skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich. Arbitrem w tego rodzaju sporach jest Rzecznik Finansowy, który rozstrzyga wszystkie spory dotyczące zakresu realizacji, zgodności z umową i innymi regulacjami produktu finansowego.
Szczegółowe dane na temat rozstrzygania sporów w przedmiocie sprawy, są dostępne na stronie internetowej: www.rf.gov.pl.