Chwilówkomat

Chwilówki online do 4000 zł

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

 Kredytodawca:  Primus Finance Sp. z o.o.
 RRSO:  od 0%
 Pierwsza pożyczka:  bezpłatna
 Okres pożyczki:  7, 14, 21, 30 dni
 Kwota pożyczki:  500 - 4000 zł
 Opłata rejestracyjna:  1 zł ew. 0 zł
 Max. kwota pierwszej pożyczki:  2000 zł
 Przedłużenie spłaty:  refinansowanie
 Wiek pożyczkobiorcy:  od 18 do 75 lat
 Godziny pracy:  pon. – pt.: 09:00 – 18:00
 Adres:  ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa
 Telefon:  22 212 87 67
 Adres poczty elektronicznej:  kontakt@chwilowkomat.pl
 Adres www:  www.chwilowkomat.pl

Pożyczka bez przelewu weryfikacyjnego

Chwilówkomat, to produkt Primus Finance Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, który oferuje krótkoterminowe pożyczki przez internet

Chwilówkomat, to produkt Primus Finance Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, który oferuje krótkoterminowe pożyczki przez internet, proponowane na uproszczonych warunkach (wystarczy komputer z dostępem do sieci, konto bankowe, telefon i dowód osobisty) od kwoty 500 do 4000 zł. Spłata powinna zostać zrealizowana w przeciągu 7 - 30 dni z możliwością refinansowania pożyczki.  Pierwsza pożyczka do 2000 zł za darmo.

Dla kogo jest Chwilówkomat?

Chwilówki są przeznaczone dla osób, które spełniają m.in. wymogi dotyczące:
 • konsument na stałe przebywa na terenie kraju i ma polskie obywatelstwo;
 • dysponuje kontem bankowym, należące do klienta i niebędącym rachunkiem w SKOK;
 • brak negatywnych wpisów w bazach Biura Informacji Kredytowej i Biur Informacji Gospodarczej;
 • kwalifikacja w przedziale wiekowym od 18 do 75 lat;
 • poprawnie złożony wniosek online i przeprowadzona weryfikacja tożsamości.

Jakie są limity kwot dla poszczególnych pożyczek?

Zakres oferowanych kwot w maksymalnym wymiarze, sięga do poziomu 4000 zł spłacane przez 30 dni. Zależnie od kwalifikacji kredytowej i ilości terminowo spłaconych chwilówek. Pożyczkobiorca może uzyskać limity kwot dla poszczególnych pożyczek:
 • dla pierwszej pożyczki do 2000 zł;
 • dla drugiej pożyczki do 2500 zł;
 • dla trzeciej pożyczki 3000 zł;
 • dla czwartej pożyczki do 3500 zł
 • dla piątej i każdej kolejnej do 4000 zł.

Warunki określające wysokość przyznanego limitu pożyczki?

Wysokość pożyczki, jaka może zostać przyznana klientowi, zależy od oceny jego kompetencji finansowych oraz wiarygodności ocenianej m.in. terminowo spłaconymi chwilówkami. Każda spłacona pożyczka zwiększa limit dostępnych kwot.

Kiedy jest podejmowana decyzja kredytowa?

Zwyczajowo jest to krótki okres i mieści się w ciągu kilku godzin. W wyjątkowych okolicznościach decyzja może zostać podjęta następnego dnia roboczego.

Jeśli klient posiada kredyty w banku, czy innej firmie pożyczkowej może liczyć na chwilówkę z Chwilówkomat?

Posiadanie innych zobowiązań klienta nie mają wpływu na decyzję kredytową, o ile są terminowo regulowane i nie ograniczają możliwości spłaty nowego zobowiązania.

Czy pożyczkodawca wykonuje telefony do pracodawcy?

Firma pożyczkowa nie weryfikuje danych, za pośrednictwem telefonu do pracodawcy klienta.

Ile można mieć chwilówek w tym samym czasie od chwilowkomat.pl?

Zasadą jest udzielanie jednej pożyczki dla jednego klienta w tym samym czasie. Zaciągnięcie kolejnej chwilówki jest możliwe po pełnej spłacie bieżącego zobowiązania.

Jakie dokumenty powinien przygotować klient w celu uzyskania pożyczki?

Do uzyskania pożyczki pożyczkodawca powinien przygotować dane z dowodu osobistego, numer konta bankowego i telefonu komórkowego. Pożyczkodawca nie wymaga przedstawiania żadnych innych dokumentów i zaświadczeń.

Czy do uzyskania pożyczki klient musi posiadać konto bankowe?

Nieodzownym warunkiem do uzyskania pożyczki jest posiadanie rachunku bankowego, które musi należeć do klienta i nie może być kontem założonym w SKOK.

Jak są weryfikowane dane pożyczkobiorcy?

Do weryfikacji danych personalnych pożyczkobiorcy służą metody autoryzacji, oparte o weryfikację za pośrednictwem konta bankowego klienta. Pierwszy sposób polega na wykonaniu szybkiego przelewu 1 zł (po potwierdzeniu danych kwota przelewu jest zwracana) z rachunku klienta na konto pożyczkodawcy (usługa BlueCash).
Druga opcja autoryzacji to darmowy sposób bez konieczności wykonywania przelewu weryfikacyjnego. Dotyczący bezpiecznego logowania na rachunek bankowy klienta za pośrednictwem specjalnie szyfrowanego łącza aplikacji, która pozwala na potwierdzenie własności konta i pobrania wyciągu.

Czy jest podpisywana umowa?

Nowe przepisy zobowiązują firmy pożyczkowe do zawierania pisemnej umowy. Podpisanie dokumentu jest realizowane, za pośrednictwem jednorazowego upoważnienia do podpisania umowy w imieniu pożyczkodawcy, udzielanego podczas składania wniosku.

Kiedy pieniądze są przelewane na konto?

Przelew pożyczki jest wykonywany przy pomocy szybkich przelewów BlueCash, jeśli bank klienta obsługuje szybkie przelewy wykonywane BlueCash. Pieniądze powinny znaleźć się na rachunku klienta w kilka chwil po wydaniu pozytywnej decyzji pożyczkowej. W sytuacji, kiedy bank nie realizuje usługi BlueCash, środki powinny zostać zaksięgowane na koncie klienta podczas najbliżej sesji przychodzącej Elixir.

Jak sprawdzić kwotę pożyczki do spłaty?

Kwota całkowitej spłaty pożyczki jest do sprawdzenia m.in. w panelu klienta w dziale ,,Spłata,,. Można też sprawdzić w wiadomości mail, który pożyczkodawca wysłał do klienta po akceptacji wniosku. Zawsze można wybrać kontakt telefoniczny z konsultantem pod numerem: 22 212 87 67.

Jak wypełnić formularz przelewu do spłaty pożyczki?

Osoby, które realizują spłatę swojej pożyczki w chwilowkomat.pl, powinni podać dane pożyczkodawcy:
 • odbiorca: Primus Finance Sp. z o.o.;
 • adres: Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa;
 • konto do spłaty: indywidualny numer rachunku do spłat (znajduje się w umowie i Koncie Klienta);
 • tytuł przelewu: Spłata Pożyczki nr (numer Umowy Pożyczki).

Czy jest możliwa wcześniejsza spłata?

Klient zawsze może spłacić pożyczkę przed ostatecznym terminem.

Klient ma problem z terminową spłatą pożyczki, co może zrobić?

W sytuacji, kiedy powstaje problem dotyczący terminowej spłaty pożyczki, pożyczkobiorca powinien niezwłocznie skontaktować się z pożyczkodawcą pod numerem telefonu: 22 212 87 67 lub skorzystać z możliwości refinansowania pożyczki.

Jak zrefinansować pożyczkę?

Chwilówkomat umożliwia dla swoich klientów zrefinansowanie pożyczki u swojego partnera biznesowego, który udzieli pożyczki na nowych zasadach do spłaty powstałego zadłużenia. W tym celu klient powinien zalogować się do swojego panelu klienta i klikając w panel refinansowanie. Określić zakres refinansowej pożyczki — wysokość i czas spłaty. Po uiszczeniu kosztów za zrefinansowanie, pożyczka zostanie uruchomiona. Stali klienci mają możliwość dopożyczenia w ramach refinansowania (uzyskać wyższą kwotę od powstałego zadłużenia dla dowolnego wykorzystania).


Reklama
chwilowkomat.pl

Reprezentatywny przykład pożyczki

 Reprezentatywny przykład: całkowita kwota pożyczki 1 000 zł, czas obowiązywania umowy: 30 dni, roczne oprocentowanie nominalne: 10%, prowizja: 274,50 zł, łączna kwota odsetek: 8,10 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 1983,1%, całkowita kwota do spłaty przez Pożyczkobiorcę: 1 282,60 zł, całkowity koszt pożyczki – 282,60 zł (wg stanu na dzień 15 Lipca 2016).

Konsekwencje braku terminowej spłaty pożyczki

 W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek związanych z nieterminową płatnością, w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). Koszty związane z opóźnieniem są zgodne z Umową Ramową zawartą z Pożyczkodawcą za pośrednictwem chwilówkomat.pl. Ponadto Pożyczkobiorca może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego.

Dodaj opinię o Chwilówkomat

Oceń firmę, pożyczkę i wystaw komentarz, pomożesz innym w wyborze wiarygodnego i uczciwego pożyczkodawcy.

Write a comment

Comments: 1
 • #1

  Tony (Monday, 19 June 2017 15:12)

  Wszystko było by dobrze gdyby czas spłaty pożyczki byłby dłuższy.