Chwilówki online bez zaświadczeń

Chwilówki online udzielane na uproszczonych warunkach bez zaświadczeń i poręczeń. Wystarczy dowód osobisty i konto bankowe aby uzyskać finansowanie bez wychodzenia z domu. 

Chwilówki online bez zaświadczeń

 Chwilówki online ranking — lipiec 2021 

Finbo  » do kwoty — 15 000 zł » na okres — 30 dni » RRSO — 523,31% 

Alfa kredyt » do kwoty — 5000 zł » na okres — 30 dni » RRSO — 476.71% 

Lendon » do kwoty — 6000 zł » na okres — 45 dni » RRSO — od 523% 

Miloan » do kwoty — 10 000 zł » na okres — 45 dni » RRSO — 523%

Extraportfel » do kwoty — 5000 zł » na okres — do 45 dni » RRSO — 1900,44%

Net Credit » do kwoty — 5000 zł » na okres — 60 dni » RRSO —  417.54% 

Pożyczka Plus » do kwoty — 10 000 zł » na okres — 30 dni » RRSO — 518,14%

LoanMe » do kwoty — 500 zł » na okres — 12 miesięcy » RRSO — 173,58% 

Szybka Gotówka » do kwoty — 15 000 zł » na okres — 65 dni » RRSO — 133% 

Wonga » do kwoty — 15 000 zł » na okres — 36 miesięcy » RRSO — 55,21%

VIA SMS » do kwoty —  4000 zł » na okres — 30 dni » RRSO — 514% 

 Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.), mają one jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w innych celach. Wiążące warunki udzielenia kredytu lub pożyczki zostaną przedstawione przez właściwą firmę lub bank w trakcie zawierania umowy. 

Kto może otrzymać chwilówkę online?

Chwilówki online to produkty z oferty instytucji i firm pozabankowych, które dostarczają krótkoterminowych i ratalnych pożyczek pozabankowych. Produktów udzielanych przez internet na uproszczonych zasadach. Bez konieczności przedstawiania zaświadczeń i zabezpieczeń kredytowych. Aplikacja jest realizowana na podstawie dowodu osobistego, rachunku bankowego i telefonu komórkowego. W zależności od indywidualnych praktyk pożyczkodawcy, klient może zostać poproszony o przedstawienie zakresu uzyskiwanych dochodów. 


Chwilówki online to produkty finansowe, które można uzyskać dosłownie na dowód osobisty.
Dzięki czemu ich popularność stale rośnie, szczególnie jeśli dodamy do tego uproszczony model aplikacji, która jest całkowicie online i ekspresową wypłatę pożyczki. Osoby, które chcą uzyskać szybkie finansowanie w ramach chwilówki online, powinni:

  • mieć ukończone 18 lat, czasami pożyczkodawca adresuje swoje oferty do osób od 20/21 roku życia;
  • posiadać zameldowanie na terenie kraju;
  • dysponować dowodem osobistym;
  • posiadać stałe źródło dochodu;
  • mieć rachunek bankowy, aktywny telefon komórkowy i adres e-mail.


Firmy pozabankowe oczekują od swoich klientów określonej wiarygodności finansowej, która uwiarygodni odpowiedzialne zachowania finansowe. Pozwoli przypuszczać, że zaciągnięte zobowiązanie będzie rzetelnie spłacane. Dlatego, wnioskodawca powinien dysponować stabilnymi dochodami na poziomie, który umożliwi terminowe uregulowanie spłaty chwilówki. Zależnie od wysokości wnioskowanej chwilówki, poziom wymagań względem klienta będzie wzrastał, wraz ze wzrostem sumy chwilówki, o jaką się będzie ubiegał.

Należy pamiętać, że warunki finansowe, jakie firma pozabankowa nam zaproponuje, mogą zależeć np. od naszego wieku — optymalny wiek preferowany przez pożyczkodawców to 30 - 40 lat. Rodzaju uzyskiwanych dochodów — osoby o stabilnym źródle dochodów np. praca na umowę mają większe szanse na preferencyjne warunki. Ważnym elementem, który jest brany pod uwagę przy ocenie kredytowej to ilość osób w gospodarstwie domowym. Czynnikiem pomocnym może być np. ilość dzieci do 18 roku życia, które są źródłem stałych dochodów rodziny w ramach programu 500 plus.

Weryfikacja klientów ubiegającego się o udzielenie chwilówki przez internet

Osoby ubiegające się o chwilówkę online, są poddawane ocenie kredytowej i weryfikacji tożsamości. Firmy pożyczkowe, zanim podejmą decyzję kredytową, oceniają sytuację finansową swoich klientów. Badając ich potencjalne możliwości spłaty zobowiązania. W tym celu korzystają z ogólnodostępnych źródeł informacji m.in. z biur informacji kredytowych i gospodarczych tj.:

  • Biuro Informacji Kredytowej (BIK)
  • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor),
  • Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,
  • oraz branżowe rejestry.


Dysponowanie negatywnymi wpisami w rejestrach nie musi dyskwalifikować. Wszystko zależy od firmy pożyczkowej, rodzaju zadłużenia i indywidualnej sytuacji finansowej wnioskodawcy. Firmy pozabankowe więcej uwagi poświęcają informacjom zgromadzonym w rejestrach gospodarczych, niż kredytowych. Osoby, które mają świadomość posiania negatywnego wpisu w danej bazie, starają się wybrać firmę pozabankową, która nie weryfikuje klientów w tym biurze. Jednak takie zabiegi nie zawsze są skuteczne, ponieważ np. branżowe bazy informacji mogą posiadać dane z różnych biur informacji.

Zanim pożyczka zostanie przelana na konto bankowe klienta. Wnioskodawca musi udowodnić, że dane osobowe, które zostały podane we wniosku, należą do niego. W tym celu należy wykonać autoryzację danych personalnych, za pośrednictwem konta bankowego. Wykonując tzw. przelew weryfikacyjny, klient przelewa 1 grosz z własnego konta na rachunek bankowy pożyczkodawcy, lub korzystając z dedykowanej aplikacji, loguje się na swoje konto bankowe.

Bezpieczne chwilówki przez internet
Nasz zakres zainteresowania ofertami chwilówek online został ograniczony do sprawdzonych i wiarygodnych ofert z legalnie działających instytucji pozabankowych. Firm, które działają na podstawie przepisów dotyczących kredytów konsumenckich. I przestrzegają podstawowej etyki uczciwego — partnerskiego traktowania konsumentów. Nie poświęcamy swojej uwagi dla ofert czy instytucji, które z naszego punktu widzenia, mogą stanowić realne zagrożenie dla osób, które wejdą z nimi w relacje handlowe. Nie zajmujemy się też tzw. parabankami, które działają z naruszeniem prawa.
Omawiana oferta chwilówek internetowych jest poddana rygorystycznym wymogom sektora pozabankowego m.in. poprzez inicjatywy branżowe tj. Związek Firm Pożyczkowych i projekty pokrewne.

Krótkoterminowa oferta
Chwilówki przez internet z oferty instytucji pozabankowych to produkty krótkoterminowe, udzielane na krótkie okresy spłaty np. 15, 30, 45 czy 60 dni. Spłata jest realizowana jednorodnie, rzadziej mogą to być np. dwie raty.
Zakres oferowanych kwot to zazwyczaj 50 - 5000 zł, jednak średnia suma udzielanych chwilówek nie przekracza 2000 zł. Przy stopniowym zwiększaniu kwot udzielanych chwilówek, maksymalne zakresy dostępnych sum są dostępne po kilku terminowo spłaconych chwilówkach.

Uproszczone warunki oceny kredytowej 
Produkty pozabankowe oferowane za pośrednictwem internetu są proponowane na uproszczonych warunkach. Klient nie musi gromadzić dokumentów potwierdzających jego kompetencje finansowe czy zakres uzyskiwanych dochodów. Nie mają też zastosowania — zastawy czy poręczenia. Weryfikacja odbywa się za pośrednictwem zautomatyzowanych procesów, które przy pomocy aplikacji, gromadzą i przetwarzają dane na temat zachowań konsumenckich pożyczkobiorcy. Angażując jedynie dane personalne zawarte w dowodzie osobistym, numerze konta bankowego i telefonu komórkowego.

Credit check — pozabankowe źródło informacji finansowej
Instytucje pozabankowe dysponują nowym narzędziem do badania i oceny kwalifikacji finansowej swoich klientów. Credit Check — baza danych zintegrowana z Krajowym Biurem Informacji Gospodarczej. Gromadząca informacje o konsumentach firm pożyczkowych na wzór bankowego BIK. Wszystkie nieuregulowane chwilówki online, raty łącznie z opóźnieniami (przeterminowane powyżej 60 dni) w regulowaniu spłat, zostały ujęte w Credit Check. Dostęp do baz danych jest ogólną dostępny dla firm i instytucji na podstawie o regulacje prawne o udostępnianiu informacji gospodarczych.

Limity zajęć komorniczych
W 2017 roku obowiązują nowe limity komornicze, które niezależnie od kwoty zadłużenia dłużnika, komornik na podstawie wyroku sądu, może w ramach egzekucji komorniczej zajmować. Dochody  pochodzące np. z pracy zarobkowej czy świadczeń emerytalne — rentowych. Komornik jest zobowiązany przepisami prawa, do zachowania w posiadaniu dłużnika środków. W ramach regulacji maksymalnych limitów zajęć, jak i kwoty wolnej od konfiskaty.

Niezależnie od wysokości zadłużenia, komornik nie może zająć wszystkich środków finansowych pochodzących z wynagrodzenia. Dłużnicy zatrudnieni na pełen etat, mogą mięć zajęte 50% wynagrodzenia, dla zobowiązań alimentacyjnych, maksymalny limit jest ustalony do wartości 60% pensji. Przy zachowaniu kwoty wolnej od zajęć, ustalonej na poziomie minimalnej kwoty wynagrodzenia (od 1 marca 2017 r. jest to suma 2000 zł brutto - 1459 zł netto).

Przy niepełnym wymiarze pracy, kwota wolna od zajęcia komorniczego jest proporcjonalnie liczona do zakresu części etatu.

Dłużnicy, których dochody wynikają z otrzymywania renty lub emerytury podlegają do 1 lipca 2017 r. starym stawkom na poziomie 50% po tym terminie. Zaczną obowiązywać nowe limity kwot wolnych od zajęć komorniczych na poziomie 75%.
Warunki i zasady korzystania z oferty chwilówek online

Nasz serwis  netpozyczka24.pl w zakresie propozycji pozabankowej jest partnerem dla ok. 50 instytucji, które oferują chwilówki online. W ramach obowiązujących przepisów dotyczących kredytów konsumenckich i prawa cywilnego. Więcej informacji dotyczących firm pozabankowych można odszukać na stronach Komisji Nadzoru Finansowego.

Informacje zawarte w naszym portalu, dotyczą ofert chwilówek, które są bezpośrednio czerpane ze źródeł zawartych w dokumentach instytucji pozabankowych współpracującymi z netpozyczka24.pl.

Wszystkie składniki produktów, które dotyczą m.in. oprocentowania RRSO, kosztów w zakresie przedłużania terminu spłaty i monitów są na bieżąco aktualizowane wraz ze zmianami zasad umów pożyczkowych.
Konsekwencją złamania warunków umowy i niespłacanie zaciągniętych chwilówek z instytucji pozabankowych, może być m.in.:

- naliczenie karnych odsetek wg. 4-krotności stopy kredytu lombardowego NBP,
- płatne upomnienia (monity) wysyłane za pośrednictwem wiadomości SMS, listów poleconych, wiadomości e-mail i rozmów telefonicznych (w zależności od stosowanych form i cenników przez firmy pozabankowe, które stanowią indywidualne ustalenia i regulację poszczególnych instytucji),
- oddanie niespłaconych wierzytelności wraz z obsługą do firm windykacyjnych.

W ramach czynności statutowych w zakresie udzielania kredytów, firmy dla zapewnienia właściwej formy prawnej w realizacji umowy pożyczkowej. Stosują różne praktyki weryfikacji danych osobowych i rejestracji konta bankowego do przelewu chwilówek (zazwyczaj są to czynności stosowane jednorazowo w odniesieniu do nowych klientów) poprzez:
- rozmowy telefoniczne z przedstawicielem danej firmy,
- realizacja przelewu weryfikacyjnego z konta bankowego należącego do klienta (są to kwoty 0,01 lub 1 zł)
- bezpłatna wysyłka umowy pożyczkowej na adres korespondencyjny pożyczkobiorcy.

Instytucje pozabankowe, w ramach czynności pożyczkowych przy ocenie ryzyka kredytowego, mogą weryfikować swoich klientów w bazach danych BIK, KRD, BIG, ERIF, ZFP. Każda firma prowadzi własne indywidualne praktyki w tym temacie w oparciu o swoje metody i formy realizacji oceny kredytowej. 

Chwilówki na dowód osobisty

Chwilówki online to produkty z oferty instytucji i firm pozabankowych, które dostarczają krótkoterminowych i ratalnych pożyczek pozabankowych. Produktów udzielanych przez internet na uproszczonych zasadach. Bez konieczności przedstawiania zaświadczeń i zabezpieczeń kredytowych. Aplikacja jest realizowana na podstawie dowodu osobistego, rachunku bankowego i telefonu komórkowego. W zależności od indywidualnych praktyk pożyczkodawcy, klient może zostać poproszony o przedstawienie zakresu uzyskiwanych dochodów. 

Chwilówki online w 15 minut

Propozycje dotyczące pożyczek ekspresowych pozwalają na uzyskanie gotówki już w 15 minut od podjęcia decyzji kredytowej. Firmy pozabankowe praktykują uproszczony model aplikacji i weryfikacji zdolności kredytowej klientów, który m.in. eliminuje zaświadczenia i poręczenia. Podstawowym wymogiem, który pozwala na zastosowanie optymalnego wariantu obsługi klienta, jest posiadanie konta bankowego.

Rynek instytucji pozabankowych, które oferują pożyczki ekspresowe — chwilówki online, stale się rozwija. Analitycy szacują jego wartość na kwotę ponad 5 miliardów złotych. Pożyczkodawcy pozabankowi zdetronizowali instytucje bankowe w ilości udzielanych krótkoterminowych pożyczek do sumy 1000 zł. Głównymi walorami oferty pozabankowej jest uproszczona forma procedowania wniosków i szybka wypłata gotówki. 

Ekspresowa chwilówka udzielana w czasie rzeczywistym

Chwilówki ekspresowe są produktami pozabankowymi, których nie dotyczy prawo bankowe a jedynie ustawa o kredycie konsumenckim czy kodeks prawa cywilnego.

Chwilówki online są dostępne nawet w 15 minut jako pożyczki krótkoterminowe — spłata pożyczonych środków powinna zostać zrealizowana średnio na przestrzeni 30 - 60 dni (zależnie od indywidualnych warunków konkretnego pożyczkodawcy).

Chwilówki to produkty, które cechuje szybka procedura dotycząca aplikacji i weryfikacji kredytowej. Jeśli wniosek zostanie złożony w godzinach pracy firmy pożyczkowej to jego rozpatrzenie, odbywa się w czasie rzeczywistym. Klient wypełnia prosty formularz online i zakłada swoje konto w serwisie pożyczkodawcy. Jeśli autoryzacja danych personalnych jest wykonana za pośrednictwem aplikacji (bez przelewu weryfikacyjnego) - to cały proces zajmuje zaledwie kilka minut. Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji kredytowej to kolejne kilka minut, które w konsekwencji pozwalają na wypłatę chwilówki już w 15 minut.


Jakie są warunki dotyczące uzyskania ekspresowej pożyczki chwilówki online?
Pożyczkobiorca, który ubiega się o uzyskanie szybkiej pożyczki przez internet, powinien mieć polskie obywatelstwo i ukończone 18 lat. Dowód osobisty, konto bankowe, adres mailowy i aktywny numer telefonu komórkowego.

Klient powinien dysponować zakresem dochodów, które umożliwią terminową spłatę pożyczki. Firmy pozabankowe mogą odrzucić wniosek, jeśli wnioskodawca jest np. osobą zadłużoną, która została zarejestrowana w bazach osób zadłużonych. Zła historia kredytowa, dotycząca braku terminowego regulowania swoich zobowiązań itp. mogą dyskwalifikować w procesie ubiegania się o produkty pozabankowe.

W niektórych instytucjach, które proponują tzw. pożyczki bez BIK, które są obwarowane np. zabezpieczeniem majątkowym lub poręczycielem. Istnieje uzyskanie chwilówki ekspresowej pomimo złej reputacji finansowej pożyczkobiorcy.

Procesu udzielania pożyczek ekspresowych przez internet 
Pożyczki ekspresowe udzielane przez internet są oferowane dla klientów, którzy spełniają określone przez pożyczkodawcę warunki. Określą na stronie pożyczkodawcy kwotę o jaką wnioskują, i termin w jakim zobowiążą się zwrócić chwilówkę. Wypełnią wniosek o pożyczkę jeśli są nowymi klientami, którzy pierwszy raz pożyczają w danej firmie. Muszą zarejestrować się w serwisie pożyczkowym.

Proces aplikacji czy rejestracji jest związany m.in. z uzupełnieniem formularza online, w którym klient musi podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL, serie i numer dowodu osobistego. Pożyczkobiorca ubiegający się o pożyczkę ekspresową powinien podać we wniosku swój numer konta bankowego, adres e-mail i numer telefonu komórkowego.

Kolejnym krokiem jest weryfikacja danych personalnych zawartych we wniosku. W tym celu klient powinien potwierdzić swoja tożsamość za pośrednictwem rachunku bankowego, który musi należeć do klienta. Autoryzacja powinna zostać przeprowadzona za pośrednictwem specjalnej aplikacji — jeśli zależy nam na pilnej wypłacie pożyczki. Jeśli zdecydujemy się na autoryzację danych za pośrednictwem przelewu weryfikacyjnego — jednego grosza z konta klienta na rachunek firmy pożyczkowej. Czas oczekiwania na wypłatę gotówki może potrwać od kilku do kilkunastu godzin.

Chwilówki ekspresowe w ofercie promocyjnej 
Ekspresowa forma udzielania pożyczek chwilówek online może wiązać się np. z możliwością uzyskania darmowej pożyczki w ramach oferty promocyjnej dla nowych klientów. Firmy pozabankowe walcząc o klientów, udzielają pierwszych chwilówek za darmo dla nowych klientów, licząc na zadowolenie i powiązanie konsumenta z ich firmą. Pożyczana i zwracana kwota jest taka sama, bez naliczania opłat, prowizji i innych kosztów pod warunkiem zachowania warunków promocyjnych, dotyczących terminowej spłaty pierwszej potyczki zgodnie z harmonogramem.

Konsolidacja chwilówek online

Konsolidacja chwilówek — najlepsze oferty konsolidacyjne
Konsolidacja chwilówek to połączenie kilku różnych zobowiązań krótkoterminowych w jedną pożyczkę z dłuższym terminem spłaty. Zamiast regulować kilka zobowiązań z różnymi terminami spłaty i rachunkami spłaty, klient spłaca jedną ratę, w jednym terminie, na jedno konto bankowe. Jeśli konsolidacja chwilówek jest realizowana przed terminem spłaty konsolidowanych zobowiązań, pożyczkobiorca może liczyć na niższe koszty dotyczące np. zwrotu prowizji za niewykorzystany okres kredytowania.

Jak uzyskać pożyczkę konsolidacyjną przez internet?

Aplikacja o pożyczkę konsolidacyjną w niczym się nie różni od wniosku o produkt ratalny. Osoby ubiegające się o ten produkt powinny m.in.:

1. Dokonać wyboru kwoty pożyczki i terminu jej spłaty — zazwyczaj jest to realizowane za pośrednictwem kalkulatora kredytowego na stronie oferty.
2. Aplikować o pożyczkę konsolidacyjną — klient wypełnia prosty formularz online, w którym musi podać swoje dane personalne, teleadresowe i finansowe.
3. Zweryfikować swoją tożsamość — pożyczkobiorca musi udowodnić, że  podane dane personalne we wniosku kredytowym należą do niego. W tym celu musi za pośrednictwem konta bankowego potwierdzić swoją tożsamość. Autoryzacja jest realizowana poprzez przelew 1 grosza lub poprzez specjalną aplikację.
4. Odebrać pożyczkę i spłacić swoje chwilówki.

Cała procedura aplikacji jest realizowana za pośrednictwem internetu, przy zastosowaniu uproszczonej procedury, która nie wymaga odwiedzania biur kredytowych.

Kto może skorzystać z konsolidacji chwilówek? 
Pożyczki konsolidacyjne są adresowane dla osób, które posiadają kilka niespłaconych chwilówek w różnych instytucjach pozabankowych. Koszty spłaty są zbyt kosztowne dla budżetu domowego klienta, który musi obsługiwać kilka różnych zobowiązań. Konsolidacja jest dla osób, które chcą zamienić kilka zobowiązań w jedną z dłuższym terminem spłaty i niższymi kosztami rat miesięcznych.

Osoby, które chcą skonsolidować swoje chwilówki muszą spełnić kilka podstawowych wymogów, jakie firmy pożyczkowe stawiają swoim klientom np.:

- ukończone minimum 18 lat;
- posiadanie polskiego obywatelstwa;
- stałe zameldowanie na terenie kraju;
- uzyskiwanie stałymi dochodami, które umożliwią terminową spłatę pożyczki;
- wskazane jest posiadać pozytywną historię kredytową;
- dysponują dowodem osobistym, kontem bankowym i telefonem komórkowym.

Firmy pozabankowe zostały zobowiązane przez ustawodawcę do weryfikacji danych klienta w bazach informacji gospodarczych. Jednak ocena kredytowa, zależnie od instytucji finansowej, jest realizowana na podstawie własnych modeli ocen. Dysponowanie negatywnymi wpisami w bazach nie zawsze musi dyskwalifikować pożyczkobiorcę.

Dlaczego warto skonsolidować chwilówki? 

Konsolidacja zobowiązań pozwala m.in. na:
- zredukowanie kilku zobowiązań do jednego wierzyciela;
- zmiana modelu spłaty, który pozwoli na wydłużenie okresu spłaty;
- zamiast spłaty kilku różnych rat, klient spłaca jedną dogodną ratę;
- przejrzyste warunki finansowe w zakresie spłaty swoich zobowiązań;
- możliwość uzyskania dodatkowych środków na dowolny cel.

Refinansowanie pożyczki
Konsolidacja pożyczek nie jest jedynym modelem na uregulowanie zaległych chwilówek. W ofercie instytucji pozabankowych znajdują się inne modele spłaty tj.: refinansowe pożyczek. Klient zaciąga nową pożyczkę na spłatę bieżącego zadłużenia. Uzyskuje w ten sposób nowy harmonogram spłaty, który pozwoli na wydłużenie okresu spłaty z jednoczesnym zmniejszeniem kosztów miesięcznych. W zależności od indywidualnych uwarunkowań i potrzeb, pożyczkobiorca może uzyskać dodatkowe środki na dowolny cel. Refinansowanie odnosi się tylko do jednego zobowiązania, które posiada w ofercie ten wariant spłaty. Z refinansowania mogą skorzystać np. klienci Extraportfel. Minusem tego modelu spłaty są dodatkowe koszty, które klient musi ponieść przy spłacie pożyczki, za pośrednictwem oferty refinansowej.

Konsolidacja chwilówek w Smartney
Osoby zainteresowane konsolidacja swoich chwilówek w Smartney muszą pamiętać, że pożyczkodawca wypłaca pożyczkę na rachunek klienta, który sam musi spłacić swoje zobowiązania. Główne parametry pożyczki Smartney to:
- kwota pożyczki od 1000 do 60 000 zł;
- termin spłaty jest możliwy na przestrzeni od 12 do 60 miesięcy;
- minimalny wiek klienta to 25 lat;
- RRSO: 32,34%;
- oferta dla osób z dobrą historią kredytową;
- uproszczona aplikacja online.

Konsolidacja chwilówek za pośrednictwem pożyczki Profi Credit

Profi Credit to propozycja pożyczki ratalnej, która może zostać przeznaczona do konsolidacji chwilówek. Uproszczona forma aplikacji pozwala na szybkie uzyskanie gotówki przez internet, bez zbędnych formalności.

Kredyt Profi Credit charakteryzuję się m.in.:
- pożyczki udzielane od 500 do 25 000 zł;
- termin spłaty od 6 do 36 miesięcy;
- możliwość przedłużenia okresu spłaty o 10/20/30 dni. 

Rozłożenie spłaty chwilówki na raty

Zmiana harmonogramu spłaty
Jeśli spłata chwilówki jest zbyt wielkim obciążeniem a przedłużenie okresu spłaty, nie znajduje uzasadnienia w naszej sytuacji np. z powodu przeterminowania pożyczki, braku takiej opcji w ofercie czy ew. bezskuteczne przedłużanie terminu spłaty, które zamiast pełnego uregulowania zaległości, wygenerowało dodatkowe koszty (opłaty za przedłużenie spłaty). Zwiększając tym samym naszą rzeczywistą kwotę pożyczki do spłaty.

Warto zastanowić się nad rozwiązaniem zaistniałego problemu, za pośrednictwem rozłożenia chwilówki na raty, które zamieni nam obowiązek spłaty zobowiązania w jednej spłacie na wiele mniejszych rat. Rozkładając obciążenia kredytowe na dłuższy okres czasu przy mniejszych ratach, bez zaangażowania instytucji windykacyjnych i co za tym idzie kolejnych dodatkowych kosztów.
Procedura rozłożenia chwilówki pożyczki na raty

Omawiana procedura rozłożenia chwilówki pożyczki na raty, nie jest sankcjonowana przez wszystkie firmy pożyczkowe i nie wszystkie instytucje są zainteresowane w upowszechnianiu danej czynności. Obawiając się nie współmiernych kosztów do oczekiwanych korzyści. Jednak niezależnie od istniejącego klimatu dla w/w czynności, jest to realna forma alternatywnej spłaty chwilówki.

Spłata pożyczek musi odbywać się zgodnie z harmonogramem spłaty ustalonym przez pożyczkodawcę
Pożyczający musi uwzględnić wszystkie koszty i okres spłaty - a także konsekwencję braku spłaty - zanim pożyczy. Ograniczenie swojej uwagi jedynie do sposobu uzyskania pożyczki bez refleksji nad możliwościami jej spłaty. Musi w konsekwencji skutkować poważnymi problemami.

Świadome pożyczanie to min. posiadanie realnego planu spłaty
Świadome pożyczanie to min. posiadanie realnego planu spłaty. Jednak jeśli powstanie ryzyko braku możliwości uregulowania zobowiązania w czasie określonym w umowie. Należy niezwłocznie podjąć kontakt z firmą pożyczkową w celu wynegocjowania nowego planu spłaty. I to niezależnie od firmy i jej stosunku do przedłużenia terminu spłaty przez konsumentów. Brak reakcji na problemy powoduje nagromadzenie się nowych kłopotów, w tym finansowych...

Nowy harmonogram spłaty pożyczki chwilówki, uwzględniający alternatywny model rozłożenia spłaty na raty jest dostępny m.in.:
VIVUS - udostępnia ratalną spłatę swoich pożyczek w sytuacjach przeterminowania ich o 30 dni i cała czynność jest obwarowana dodatkowymi kosztami na poziomie 20% kwoty całego zadłużenia. Jednak Vivus nie akceptuje nowego Planu Spłaty automatycznie, każdy zainteresowany musi indywidualnie uzyskać zgodę na nową formę spłaty od pożyczkodawcy.
WONGA - na podstawie indywidualnej oceny ryzyka kredytowego pożyczkobiorcy, Wongamoże rozłożyć harmonogram spłaty pożyczki do 12 miesięcznych rat.
SOHO CREDIT - w porozumieniu z klientem, może ustalić nowy ratalny terminarz spłaty, przeterminowanych zobowiązań. Koszt usługi to 15% kwoty pożyczki.
FILARUM - to kolejna instytucja, która jest skłonna na zmianę formy uregulowania przez pożyczkobiorców swoich przeterminowanych chwilówek. Przewidziany koszt za w/w procedurę został określony na poziomie 15% zadłużenia.
LENDON - warunkuje skorzystanie z rozłożenia spłaty na raty od terminu przeterminowania pożyczki, które nie może być krótsze niż 40 dni i dłuższe od 52 dni. Przewidziany koszt to 40 zł opłaty za rozpatrzenie wniosku.

Należy pamiętać że, każda taka sytuacja jest indywidualnie rozpatrywana przez firmę pożyczkową i decyzja końcowa zależy od oceny pożyczkodawcy zasadności naszego wniosku.

Warto zaznaczyć że na rynku ofert pozabankowych jest wiele propozycji pożyczek, których spłata odbywa się w miesięcznych ratach.