Wymagania firm pozabankowych

18.04.2020

Sektor finansowy w zakresie pożyczek pozabankowych coraz śmielej zaczyna konkurować z ofertą instytucji bankowych. Stosowany przez firmy pozabankowe uproszczony model weryfikacji kompetencji finansowych klientów, pozwala na ograniczenie zakresu działań formalnego, do niezbędnego minimum. Dzięki czemu, popyt na pożyczki pozabankowe udzielane przez internet, stale wzrasta.

Wymagania firm pozabankowych stawiane pożyczkobiorcom

W instytucjach pozabankowych nie istnieje jeden model procedowania wniosków pożyczkowych dla wszystkich firm. Każdy podmiot posiada własne procedury, które zależnie od indywidualnych właściwości są mniej lub bardziej złożone. Zwyczajowo, produktami pozabankowymi, które są najłatwiejsze i najszybsze w uzyskaniu są pożyczki krótkoterminowe tzw. chwilówki online. Do uzyskania których wystarczy prosty wniosek online i autoryzacja danych personalnych, realizowana za pośrednictwem rachunku bankowego. Pożyczki ratalne, udzielane na wyższe kwoty i dłuższy okres spłaty są produktami bardziej wymagającymi, i tu oczekiwania pożyczkodawcy mogą być większe. Szczególnie w zakresie dochodów, jak i oceny klienta w rejestrach kredytowych.

Wymagania firm pozabankowych stawiane pożyczkobiorcom

Dane osobowe

Firmy pożyczkowe wymagają złożenia wniosku online, w którym należy podać swoje dane osobowe tj.: imię i nazwisko, adres zmieszania (korespondencyjny), numer konta bankowego, numer telefonu i adres poczty e-mail. Dodatkowo możemy zostać poproszeni o podanie informacji na temat stanu cywilnego, liczby osób na utrzymaniu lub informacji finansowych.

Wiek, obywatelstwo i miejsce zamieszkania.

Osoby zainteresowane uzyskanie pożyczki przez firmę pozabankową, powinny spełniać kryteria dotyczące m.in. wieku, obywatelstwa i miejsca zamieszkania. Zależnie od indywidualnych standardów, różne firmy pożyczkowe, stosują różne wymogi wiekowe. Jedni pożyczkodawcy adresują swoje produkty dla osób od 18 roku życia. Inni preferują osoby, które ukończyły 20,21 czy 25 lat. Podobnie przedstawia się sytuacja z górnym wymogiem wiekowym, który zazwyczaj dotyczy od 60 do 80 roku życia. Równie ważnym wymogiem, jaki należy spełnić, jest kwestia posiadania polskiego obywatelstwa i miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie Polski.

Dodatkowym wymogiem, którego spełnienie jest niezbędne to posiadanie statusu konsumenta zgodnie z regulacjami prawa i posiadanie zdolności do czynności prawnych.

Zdolność kredytowa

Zależnie od rodzaju oferty, rożne instytucje mogą wymagać określonej zdolności kredytowej swoich klientów. W tym celu mogą badać miesięczne dochody i wydatki oraz stan historii kredytowej. Warto w tym miejscu obalić mit tzw. pożyczek bez ,,baz,, czy ,,BIK,,. Firmy pozabankowe, które działają legalnie na rynku finansowym, są zobowiązane regulacjami prawnymi do weryfikacji swoich klientów w bazach informacji kredytowej. Reklamowanie swoich produktów jako oferty ,,bez baz,, jest niezgodne z ustawą i podlega sankcjom prawnym.

Jednak sam fakt figurowania klienta w określonej bazie nie musi przekreślać jego szans na uzyskanie pożyczki. Różne firmy stosują różne oceny zawartości baz informacji. Instytucje pozabankowe mogą akceptować np. klientów z negatywnymi wpisami w Biurze Informacji Kredytowej, ale odrzucać wnioski od osób, które posiadają wpisy w Biurze Informacji Gospodarczej. Wszystko zależy od indywidualnej oceny kredytowej i stosowanej praktyki przez poszczególne firmy.

Zadłużenie u pożyczkodawcy

Ważnym warunkiem dla wielu instytucji pozabankowych jest brak zobowiązań wobec pożyczkodawcy. Zarówno jeśli chodzi o zaległe, jak i bieżące pożyczki. Większość firm nie udzieli pożyczki dla klienta, który posiada aktywną pożyczkę u tego samego pożyczkodawcy. Wymagając od niego terminowej spłaty, aby móc się ubiegać o koleiny produkt.

Wiele firm pożyczkowy sprzedaje swoje produkty pod różnymi markami. Dlatego warto pamiętać, o sprawdzeniu firmy, która dostarcza produkt na rynek. Jeśli już posiadamy aktywną pożyczkę tego dostawcy, to nie mamy szans na uzyskanie drugiej, nawet jeśli jest oferowana pod inną nazwą.
Podobnie jest z pożyczkami promocyjnymi, które np. oferują preferencyjne warunki dla nowych klientów. Nie skorzystamy z promocji, jeśli wcześniej pożyczaliśmy pod inną nazwą, od tego samego pożyczkodawcy.

Weryfikacja tożsamości klienta

Obowiązkowym elementem procesu aplikacji jest weryfikacja tożsamości klienta, który ubiega się o uzyskanie pożyczki. Pożyczkobiorca musi udowodnić, że dane osobowe, które zostały użyte do wypełnienia wniosku online, należą do niego.
1. Weryfikacja danych osobowych za pośrednictwem konta bankowego.
W tym celu może zostać poproszony przez firmę pozabankową o wykonanie przelewu weryfikacyjnego w postaci 1 grosza. Klient wykonuje przelew z własnego konta na rachunek firmy pożyczkowej. Innym model autoryzacji, realizowanej za pośrednictwem konta bankowego jest możliwość skorzystania z dedykowanych aplikacji tj. Instantor lub Kontomatik. Pozwalających na weryfikację danych bez konieczności wykonywania przelewu. Wystarczy zalogować się na swój rachunek bankowy, a system automatycznie zweryfikuje i pobierze historie transakcji z rachunku.
2. Autoryzacja w okienku pocztowym.
Niektóre firmy pozwalają na uzyskanie pożyczki bez angażowania konta bankowego. Pożyczka jest wypłacana czekiem GIRO na poczcie i to pracownik poczty, sprawdza dane klienta z dowodu osobistego podczas wypłaty gotówki.
3. Potwierdzenie danych personalnych przez kuriera.
Czasami, autoryzacja danych personalnych może zostać wykonana przez kuriera, który dostarcza umowę pożyczkową do podpisu.
4. Weryfikacja danych klienta przez pracownika firmy pożyczkowej.
Niektóre firmy pozabankowe posiadają w swojej ofercie tzw. usługę domową, w której to pracownik w domu klienta przeprowadza proces aplikacji.

Wymagania dotyczące pożyczek dedykowanych

Sektor pozabankowy posiada wiele ofert dedykowanych m.in. dla osób zadłużonych, które są obarczone dodatkowymi wymogami, dotyczącymi zabezpieczeń spłaty w postaci zastawów lub poręczeń. W tych sytuacjach klient będzie musiał liczyć się z rozbudowaną formę aplikacji.

Polecamy również inne tematy dotyczące pożyczania

Dodaj swoją opinię

Comments: 1
  • #1

    ! (Wednesday, 10 June 2020 14:20)

    Coraz gęstsze to sito wymogów i coraz trudniej uzyskać pożyczkę pozabankową.