Wpływ programu 500+ na zdolność kredytową

Data aktualizacji: 18.03.2019

Wpływ programu 500+ na zdolność kredytową

Instytucje finansowe badają możliwości spłaty pożyczki swoich klientów, zanim udzielą im wsparcia finansowego. Kontrolują tzw. zdolność kredytową pożyczkobiorcy — czy zakres uzyskiwanych dochodów, pozwala na bezproblemowe regulowanie bieżących wydatków i kosztów nowego zobowiązania. Program 500+ jest dla wielu rodzin istotnym wsparciem budżetu, dlatego zachodzi uzasadnione pytanie, czy zakres uzyskiwanych dochodów z tego programu wpływa na zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa

W sytuacji, kiedy zachodzi potrzeba uzyskania dodatkowych środków, a na rodzinę czy znajomych nie można polegać. Pozostają instytucje finansowe (banki i firmy pozabankowe) które, zanim udzielą pożyczki przez internet czy kredytu chcą sprawdzić, czy klient jest w stanie zwrócić pożyczone środki na określonych warunkach. Kwotę pożyczki powiększoną o odsetki i inne opłaty, które wchodzą w skład całkowitej sumy kredytu. Pożyczkodawcy badają kompetencje finansowe swoich klientów czy będą w stanie na czas spłacić swoje zobowiązania. W sytuacji, kiedy powstają wątpliwości, bank może poprosić o dodatkowe zabezpieczenie lub zrezygnuje z udzielenia kredytu. Ocena kredytowa jest podejmowana m.in. w oparciu o dane dotyczące historii kredytowej klienta — spłacane, spłacone zobowiązania z wyszczególnieniem wszystkich parametrów oferty i jakości regulowania spłaty.

Ważnym elementem w procesie oceny zdolności kredytowej są dochody kredytobiorcy. Klient ubiegający się o kredyt powinien posiadać zatrudnienie, które powinno być jak najwyższe. Praca powinna gwarantować stały i stabilny dochód — przynajmniej na czas spłaty zobowiązania. Bank zweryfikuje informacje dotyczące miejsca pracy klienta — od kiedy i na jaki okres jest podpisana umowa o pracę itp. Instytucje finansowe sprawdzają m.in. wiek kredytobiorcy, ilość osób w rodzinie, które pozostają na utrzymaniu. Dopiero szczegółowa analiza wszystkich danych dotyczących klienta i oferty, o jaką się ubiega, pozwoli na podjęcie właściwej decyzji kredytowej. Banki będą tu bardziej wymagającymi instytucjami niż firmy pozabankowe, jednak każda instytucja sprawdzi szczegółowo wiarygodność potencjalnego klienta.

Rodzina 500 plus

Program "Rodzina 500 plus" jest długoterminowym projektem wsparcia rodzin i osób samotnych, które wychowują dzieci. Każda rodzina może otrzymać 500 zł na pierwsze dziecko do 18 roku życia, z kryterium dochodowym. Drugie i kolejne dzieci otrzymują 500 zł miesięcznie już bez kryterium dochodowego. Od lipca 2019 roku zostanie zniesione kryterium dochodowe i wszystkie dzieci do 18 roku życia będą upoważnione do wsparcia comiesięcznego w kwocie 500 zł.

Dzięki programowi "Rodzina 500 plus" rodziny są zasilane stałym miesięcznym wsparciem, które w sposób zasadniczy poprawia ich kondycję finansową. Taka sytuacja nie mogła pozostać niezauważona przez instytucje finansowe. Firmy pozabankowe i banki uwzględniają dochody z 500 + przy obliczaniu zdolności kredytowej (z pomięciem kredytów hipotecznych). Na rynku finansowym można spotkać produkty oferowane jako np. pożyczki na 500+ czy kredyt bez prowizji (na  500+). Beneficencji programu mogą liczyć na specjalne oferty promocyjne np. konto za 0 zł, czy preferencyjne warunki lokat itp.

Rodziny wielodzietne, które do niedawna były niedoceniane i często pozbawiane podstawowych kompetencji finansowych, stały się przedmiotem pożądania. Wielodzietność jako symbol osłabiający kredytobiorcę, zyskało nowe znaczenie dzięki rządowemu programowi 500+, stając się łakomym kąskiem dla firm nie tylko finansowych. Instytucje próbują przyciągać ten sektor konsumencki specjalnie adresowanymi programami.

Polecamy również inne tematy dotyczące pożyczania przez internet

DODAJ SWOJĄ OPINIĘ

Write a comment

Comments: 3
 • #1

  Pożyczka na 500 plus (Tuesday, 19 March 2019 00:57)

  Pożyczka na 500 plus to powszechna praktyka w firmach pozabankowych.

 • #2

  Eeross (Tuesday, 19 March 2019 10:10)

  Wszyscy chcą wydoić rodziny z pieniędzy 500 plus.

 • #3

  Www (Thursday, 21 March 2019 15:58)

  500 zł to nie majątek.