Vanquis Bank

Pożyczka Vanquis Bank do 15 tys zł

 Vanquis Bank

Vanquis Bank Limited to brytyjska firma pozabankowa, która prowadzi swoją działalność dotycząca finansów osobistych w zakresie pożyczek długoterminowych i kart kredytowych od 2002 roku. W tym okresie z usług Vanquis Bank skorzystało kilka milionów klientów. Tylko z oferty karty kredytowej ponad 2 mln. osób. Oferta finansowa jest kierowana do klientów o ograniczonych możliwościach kredytowych, którzy oczekują sprawnej formy finansowania swoich potrzeb w ramach długotrwałych relacji partnerskich.

Vanquis Bank od niedawna jest obecny na polskim rynku ofert pozabankowych, z gamą swoich długoterminowych ofert, które dotyczą pożyczki odnawialnej, karty kredytowej i linii kredytowej.
Pożyczka ratalna online - długoterminowa - pożyczka odnawialna jest dostępna dla klientów, którzy uzyskują dochody w ramach zatrudnienia na podstawie dowolnej umowy o pracę, prowadzący działalność gospodarczą czy pobierający świadczenia emerytalne. Pilne pożyczki na dziś chwilówki z natychmiastowym przelewem długoterminowe (odnawialne) do kwoty 3300 zł są udzielane na podstawie oświadczenia pożyczkobiorcy o uzyskiwanych dochodach. Przy wyższych kwotach jest wymagany dokument potwierdzający wysokość uzyskiwanych dochodów.
Oferowana pożyczka odnawialna dotyczy limitu od 1100 do 5500 zł, a po kilku miesiącach kwota limitu możne zostać zwiększona do 15 000 zł. Jednak na początek jest możliwy zakres kwot do sumy 5500 zł, dopiero po upływie czterech miesięcy istnieje możliwość podwyższenia sumy do 15 000 zł.

Spłata może być realizowana już od kwoty 81 zł miesięcznie, w terminie indywidualnie ustalonym przez pożyczkobiorcę. Nowi klienci mają zakres przyznanych okresów spłaty rozłożonej na 1 - 2 lata. Wraz z wyższymi kwotami pożyczek długoterminowych (odnawialnych) spłata jest możliwa w okresach 3 - 4 lata. Szybsze spłacenie pożyczki obniży koszty nie generując dodatkowych kosztów. Raz w miesiącu klient otrzymuje wyciąg z informacjami o minimalnej sumy spłaty do realizacji.

Karta kredytowa Vanquis Bank, która do 56 dni nie nalicza kosztów za realizację płatności bezgotówkowych wykonywane w sklepach i w internecie, na terenie kraju jak i za granicą. Warunkiem jest terminowe regulowanie zadłużenia i nieprzekraczanie przyznanego limitu kredytowego. Wydanie karty jest bezpłatne a jeśli klient zrealizuje co najmniej pięć transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 250 zł. W okresie rozliczeniowym nie zostaną naliczone koszty dotyczące udostępnienia limitu kredytowego.

Dostępny limit na karcie jest identyczny z ofertą pożyczki odnawialnej i wynosi od 1100 do 5500 zł a dla sprawdzonych użytkowników może zostać zwiększony do 15 000 zł.
Linia kredytowa jest oferowana w identycznym zakresie kwot, jak karta kredytowa i pożyczka długoterminowa (odnawialna). Różnice dotyczą spłaty, która dotyczy 1 proc. od sumy zadłużenia powiększone o odsetki i bieżące opłaty. Pozostałe warunki są wspólne dla pozostałych produktów finansowych Vanquis Bank.

W ramach oferowanych produktów finansowych przez Vanquis Bank, można w szczególnych sytuacjach skorzystać z opcji odroczenia płatności, które umożliwiają zamrożenie rachunku, zamrożenie płatności i wakacje kredytowe.

Poznaj  inne opinie pożyczek online

Dodaj opinię o Vanquis Bank

Write a comment

Comments: 0