Ubezpieczenie kredytu

Instytucje bankowe w ramach oferty kredytu gotówkowego, proponują ubezpieczenie, które w ramach kredytu może być obowiązkowe, jednak częściej,  jest to dobrowolna decyzja kredytobiorcy.

Ubezpieczenie kredytów to istotna kwestia dotycząca kosztów kredytów

Ubezpieczenie kredytu

Instytucje bankowe w ramach oferty kredytu gotówkowego, proponują ubezpieczenie, które w ramach kredytu może być obowiązkowe, jednak częściej,  jest to dobrowolna decyzja kredytobiorcy. Banki zabiegają o ubezpieczanie kredytów. W zamian oferując obniżone prowizje czy niższe oprocentowanie.

Kredytobiorca ma poważny problem z podjęciem decyzji, czy skorzystać z ubezpieczenia kredytu gotówkowego. Warto zastanowić się nad tym składnikiem oferty. Ubezpieczenie kredytu może być korzystne w szczególnych okolicznościach. Jednak nie zawsze powinniśmy automatycznie wybierać ten wariant. Zanim podejmiemy decyzję o  ubezpieczeniu powinniśmy rozważyć kilka istotnych kwestii.

Banki stosują ten wariant ubezpieczenia, do zabezpieczania udzielanych kredytów. Zazwyczaj przedmiotem ubezpieczenia jest np ryzyko na wypadek śmierci, utraty zdrowia czy pracy przez kredytobiorcę. Banki przy kredytach gotówkowych włączają ubezpieczenie jako jeden z warunków. Jednak często jest to element nieobowiązkowy. Ale brak tej opcji może skutkować koniecznością zabezpieczenia kredytu przez żyrantów, którzy zabezpieczają spłatę kredytu. Gdy kredytobiorca nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań.

Należy poważnie rozważyć, czy ubezpieczenie jest nam w ogóle potrzebne

Kredyt z ubezpieczeniem jest droższy o koszt ubezpieczenia, jeśli jest połączony obowiązkowym ubezpieczeniem. W tym wariancie pozostanie nam jedynie dobór najkorzystniejszej opcji. Czasami posiadana polisa na życie, może nam zastąpić obowiązkowe ubezpieczenie pilnej pożyczki na dziś. Warto w tych sytuacjach sprawdzić, czy nasza polisa zostanie zaakceptowana przez bank. Dzięki czemu możemy zaoszczędzić nie małe pieniądze.

Każda decyzja dotycząca wyboru ubezpieczenia, musi zostać poprzedzona dokładnym sprawdzeniem zakresu oddziaływania polisy

Każda decyzja dotycząca wyboru ubezpieczenia, musi zostać poprzedzona dokładnym sprawdzeniem zakresu oddziaływania polisy. Szczególnie istotne elementy, to ta sfera czego ubezpieczenie nie dotyczy. Należy pamiętać, że tylko ubezpieczenie na życie gwarantuje nam pokrycie kosztów kredytu, na wypadek śmierci kredytobiorcy. Na wypadek choroby polisa obejmuje jedynie ograniczony zakres kwoty, która wcześniej został ustalona. Wykaz chorób obejmujące ubezpieczenie jest ograniczony i zazwyczaj dotyczy, między innymi zawał serca, nowotwór złośliwy, udar mózgu, niewydolność nerek. Jeśli kredytobiorca zachoruje na inną ciężką chorobę, która nie została ujęta ubezpieczeniem, nie możemy liczyć na pomoc. Musimy zwracać uwagę, dotyczącą okresu karencji. Czyli od jakiego okresu, od podpisania ubezpieczenia umowa posiada swoją moc prawną w zakresie ubezpieczenia na wypadek choroby.

Innym ważnym parametrem jest ubezpieczenie od utraty pracy

Zazwyczaj jest to obwarowane zapisami, które sankcjonuje wyłącznie utratę pracy, tylko wtedy kiedy powstała nie z winy kredytobiorcy. Czasami jest ograniczone zapisami o zwolnieniach grupowych, które są honorowane. Jako jedyny akceptowany warunek.

Oferty kredytów gotówkowych przez banki, są czasami sprzedawane jako produkty promocyjne. I rzeczywiście same parametry kredytu mogą być korzystniejsze. Jednak obowiązkowe ubezpieczenie, niweluje ten stan swoimi kosztami. I oferta promocyjna realnie jest zdecydowanie mniej korzystna od standardowej oferty kredytowej.

Jeśli kredyt gotówkowy z ubezpieczeniem jest spłacony wcześniej. To wtedy możemy domagać się zwrotu kosztów ubezpieczenia, które nie zostało wykorzystane.

Polecane tematy w zakresie kredytów i kredytowania

Write a comment

Comments: 0