Sprzedaż pożyczek pozabankowych dla klientów indywidualnych — lipiec 2020 r.

BIK o rynku pożyczkowym

Sektor pożyczek pozabankowych, ciągle boryka się z niekorzystnymi trendami na rynkach finansowych, które są następstwem trwania pandemii COVID-19. Sprzedaż pożyczek pozabankowych przez instytucje, które współpracują z Biurem Informacji Kredytowej w lipcu 2020 roku wyniosła: suma udzielonych pożyczek 367 mln zł, ilość udzielonych pożyczek 168,0 tys. Porównując dane ze sprzedaży pożyczek za okres – lipca 2020 w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku – lipiec 2019 roku. Firmy odnotowały duży spadek wartości udzielonych kredytów do poziomu (-47,2%), ilość udzielonych pożyczek była niższa o (-36,0%). Średnia wysokość udzielonej chwilówki z natychmiastowym przelewem w lipcu 2020 r. wyniosła 2186 zł, odnotowując spadek liczbowy w stosunku do lipca 2019 r. o (-15,9%).

Sprzedaż pożyczek pozabankowych dla klientów indywidualnych — lipiec 2020 r.

Porównując wyniki sprzedaży pożyczek pozabankowych za okres czerwiec 2020 r. (302 mln zł) w stosunku do lipca 2020 r. (367 mln zł), można zauważyć stopniowy wzrost sprzedaży w ujęciu wartościowym, który wyniósł (+21,5%). Podobnie wyglądają dane statystyczne dotyczące ilości sprzedanych pożyczek za czerwiec 2020 r. (144,2 tys.) w stosunku do lipca 2020 r. (168,0 tys.), które wzrosły o (+16,5). Średnia wartość udzielonej pożyczki w lipcu 2020 r. wzrosła o (+4,4%) w stosunku do czerwca 2020 r.

Biorąc pod uwagę okres badany od stycznia do lipca 2020 r. instytucje pozabankowe, które współpracują z Biurem Informacji Kredytowej, odnotował spadek sprzedaży pożyczek o (-27,6%), w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku 2019. Firmy pożyczkowe odnotowały niższe wartości, dla łącznej kwoty udzielonego finansowania, w badanym okresie, styczeń – lipiec o (-37,6%). Udzielając (styczeń-lipiec 2020 r.) 1191,7 tys. pożyczek na łączną kwotę 2,679 mld zł.

Firmy pozabankowe na przestrzeni styczeń – lipiec 2020 roku udzieliły 9% pożyczek na kwotę przekraczającą 5000 zł, które stanowiły 32% ogólnej kwoty udzielonego finansowania w tym okresie. Ponad 40% wszystkich udzielonych chwilówek, nie przekraczały sumy 1000 zł, stanowiąc 11% ogółu udzielonej kwoty. Porównując okres styczeń – lipiec 2020 roku do analogicznego okresu 2019 roku, najwyższe straty sprzedaży odnotowały pożyczki udzielane na kwoty powyżej 5 000 zł – w ujęciu liczbowym (-45,9%) oraz wartościowym (-49,8%).

Obserwując trendy na rynku pozabankowym, można odnieść wrażenie, że po kwietniowym załamaniu sprzedaży pożyczek pozabankowych. Firmy pożyczkowe stopniowo zaczynają odrabiać poniesione straty. Jednak trudno przewidzieć jak zachowa się rynek w sytuacji, kiedy nadciągnie druga fala zachorowań na COVID-19. Istnieje realne prawdopodobieństwo, że jesień może przynieść nowe spadki sprzedaży i straty dla instytucji pozabankowych. Jednak wszystko zależy od zakresu zachorowań, z jakim Polska będzie musiała się zmagać.

Dane zostały zebrane na podstawie informacji przesłanych przez firmy pozabankowe, które współpracują (raportują do BIK) z BIK.

Źródło: Grupa BIK

Polecamy

Dodaj opinie

Write a comment

Comments: 0