Speed Cash Polska

Data aktualizacji: 22.12.2019

Pożyczki pod zastaw nieruchomości Speed Cash Polska

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO SPEED CASH POLSKA

Kredytodawca: SPEED CASH POLSKA SP. Z O.O.
RRSO: od 39,15%
Pierwsza pożyczka: płatna
Okres pożyczki: od 3 do 120 miesięcy
Kwota pożyczki: 20 tys zł. - 10 mln zł.
Opłata rejestracyjna: brak
Max. kwota pierwszej pożyczki: 10 mln zł.
Przedłużenie spłaty: karencja spłaty
Wiek pożyczkobiorcy: 18 - 75 lat
Godziny pracy: pon. – pt.: 09:00 – 18:00
Adres: Mazowiecka 9 (piętro 4), 00-052 Warszawa
Telefon: +48 22 313 19 62
Adres poczty elektronicznej: kontakt@speedcashpolska.pl
Speed Cash Polska
Speed Cash Polska to spółka finansowa, która specjalizuje się w udzielaniu pożyczek pozabankowych pod zastaw nieruchomości. Zakres usług kredytowych jest adresowany do klientów indywidualnych i firmowych, którzy mogą liczyć m.in. na wsparcie merytoryczne w kwestiach prawnych i podatkowych. Analitycy Speed Cash Polska zapewniają, że klient może otrzymać środki finansowe nawet do 24 godzin na dogodnych warunkach finansowych.
Spółka w ramach prowadzonej działalności finansowej udzieliła kredytów bankowych na kwotę ponad miliarda złotych i pożyczek pozabankowych o łącznej sumie przekraczającej 100 milionów złotych.
Oferta Speed Cash Polska jest adresowana do odbiorców indywidualnych i firmowych niezależnie od opinii kredytowej w rejestrach BIK itd., ZUS czy urzędzie skarbowym. O ile klient dysponuje zabezpieczeniem w podstacji nieruchomości. Możliwe jest uzyskanie pożyczki pod zastaw akcji, majątku spółki lub udziałów firmy itp.
Główne produkty Speed Cash Polska to:
Pożyczki pod zastaw domu,
pożyczki pod zastaw mieszkania,
pożyczki pod zastaw dla firmy,
pożyczki pod zastaw działki,
pożyczki pod zastaw samochodu.

Pożyczka pod zastaw domu Speed Cash Polska

Pożyczka pod zastaw domu Speed Cash Polska, mieszkania, lokalu jest możliwa do uzyskać nawet w 24 godziny na podstawie uproszczonej procedury, która nie wymaga przedstawiania zaświadczeń itp. Zakres oferowanych kwot rozpoczyna się, od wartości 30 tys. a kończy na kwocie 5 mln zł. Okres kredytowania może zostać ustalony od 3 miesięcy do 10 lat. I to pomimo złej historii kredytowej w BIK czy problemów z komornikami.

Pożyczka pod zastaw samochodu Speed Cash Polska

Pożyczka pod zastaw samochodu Speed Cash Polska jest udzielana w 24 godziny, samochód zostaje u właściciela. Szybka wycena pojazdu, który nie powinien mięć więcej niż 10 lat. Pożyczka udzielana do 90 proc. wartości samochodu od 20 tys. zł. Spłata rozciągnięta na przestrzeni od 6 do 12 miesięcy. Dla osób ze złą opinią kredytową.

Pożyczka pod zastaw działki Speed Cash Polska

Pożyczka pod zastaw działki Speed Cash Polska to brak ukrytych kosztów i dogodne oprocentowanie z możliwością odroczenia spłaty pożyczki. Transakcja jest możliwa do sfinalizowania nawet w 24 godziny w przedziale kwot od 30 tys. do 5 mln zł. Produkt dostępny dla osób i firm ze złymi wpisami w bazach informacji konsumenckich i obciążonych działaniami komorniczymi.

Pożyczka pod zastaw firmy Speed Cash Polska

Pożyczka pod zastaw firmy Speed Cash Polska charakteryzuje się m.in. minimalnym zakresem niezbędnych formalności i dogodnymi warunkami spłaty. Podpisanie umowy odbywa się w bezpieczny sposób u notariusza. Pieniądze dostępne nawet w 24 godziny pod zastaw firmy od pierwszego dnia działalności firmy.

Pożyczka na dowolny cel Speed Cash Polska

Pożyczka na dowolny cel Speed Cash Polska to możliwość uzyskania pieniędzy już w 24 godziny od złożenia dokumentów. Klient powinien dysponować nieruchomością ew. akcjami, majątkiem firmy lub jej udziałami. Okres kredytowania wynosi od 3 miesięcy do 10 lat z indywidualną możliwością odroczenia okresu spłaty.

Pożyczka konsolidacyjna Speed Cash Polska

Pożyczka konsolidacyjna Speed Cash Polska została zaprojektowana z myślą o pożyczkobiorcach, którzy dysponują innymi zobowiązaniami. Zatorami płatniczymi np. w uiszczaniu rachunków za czynsz, ZUS czy Urzędzie Skarbowym itp. Oferta przewiduje m.in. fachowe doradztwo w zakresie problemów z działaniami wierzycieli tj. licytacje komornicze.
Dział analizy finansowej przeprowadzi indywidualną ocenę sytuacji finansowej klienta, spłaci zobowiązania i zaproponuje nowy harmonogram spłaty pożyczki konsolidacyjnej.

Pożyczka pomostowa Speed Cash Polska

Pożyczka pomostowa Speed Cash Polska to produkt specjalnego przeznaczenia do zadań specjalnych, kiedy czas uzyskania środków jest priorytetem o szczególnym znaczeniu. W sytuacjach, kiedy realizowane projekty potrzebują natychmiastowego uruchomienia środków finansowych i nie ma czasu na przeprowadzenie w tak krótkim czasie działań bankowych do uruchomienia np. linii pożyczkowej itp. Dlatego pożyczka pomostowa, uruchamiana w ekspresowym tępię, zagwarantuję realizację zadania w pierwszej fazie do czasu uruchomienia właściwego źródła finansowania.

Pożyczka dla startupów Speed Cash Polska

Pożyczka dla startupów Speed Cash Polska jest przewidziana na finansowanie działalności gospodarczych od pierwszego dnia działalności, o ile istnieje zabezpieczenie w postaci nieruchomości na terenie ośrodka miejskiego powyżej 20 tys. osób lub nieruchomość znajduje się na terenie, który charakteryzuje się wysoką atrakcyjnością turystyczną.

Pożyczka inwestycyjna Speed Cash Polska

Pożyczka inwestycyjna Speed Cash Polska dotyczy szczególnych okoliczności, kiedy dodatkowe środki są niezbędne do rozwoju biznesu. Pożyczkobiorca powinien dysponować nieruchomością np. ziemia rolna, działki budowlane, budynkami, ew. udziałami czy majątkiem firmy itd. Możliwa jest indywidualna negocjacja warunków umowy i karencji spłaty.

Pożyczka operacyjna

Pożyczka operacyjna do finansowania bieżących projektów biznesowych. Środki są dostępne już do 24 godzin od dostarczenia dokumentów. Standardowym modelem stosowanych zabezpieczeń są nieruchomości, ale istnieje możliwość zastosowania np. zabezpieczenia w formie zastawu na akcjach, udziałów lub majątku firmy. Wiele niestandardowych modeli zabezpieczeń udzielanej pożyczki.

INNE USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SPEED CASH POLSKA

SKUP NIERUCHOMOŚCI ZA GOTÓWKĘ SPEED CASH POLSKA

Skup nieruchomości za gotówkę jest usługą skierowaną dla klientów, którzy potrzebują szybkiego dopływu gotówki. Dysponują nieruchomością, którą nie mogą upłynnić na wolnym rynku np. z powodu wpisu komorniczego do ksiąg wieczystych. Spółka jest gotowa odkupić nieruchomość za 70 proc. jej rynkowej wartości. Analitycy firmy do 24 godzin od nawiązania kontaktu, przeanalizują sytuację i podejmą decyzję w sprawie ew. wykupu nieruchomości.

ODDŁUŻANIE NIERUCHOMOŚCI SPEED CASH POLSKA

Oddłużanie nieruchomości to propozycja dla właścicieli np. domów mieszkań, lokali na terenie dużych miast lub terenie atrakcyjnym pod względem atutów np. rekreacyjnych. Nieruchomości, które poprzez różne obciążenia nie są akceptowane przez instytucje bankowe do kredytowania. Speed Cash odkupuje taką nieruchomość i przeprowadza jej odłożenie, czyszcząc jej hipotekę z różnych zapisów itp. obciążeń. Oddłużona i wyczyszczona nieruchomość jest zbywana właściwemu klientowi.

FAKTORING SPEED CASH POLSKA

Faktoring to propozycja dla firm, które trąca płynność finansowa w związku z zaległymi płatnościami za wystawione faktury. Nieopłacone faktury z odroczonym terminem spłaty są odkupowane przez spółkę. Firma otrzymuje, żywą gotówkę a Speed Cash bierze na siebie ryzyka związane z odzyskaniem środków za nieopłacone faktury.

EMISJA OBLIGACJI KORPORACYJNYCH SPEED CASH POLSKA

Emisja obligacji korporacyjnych jest propozycją długoterminowego finansowania ze źródeł zewnętrznych dla stabilnych finansowo instytucji, które dysponują solidnym zabezpieczeniem. Speed Cash oferuje kompleksową usługę, dotyczącą emisji obligacji m.in. pomoc fachową wyborze biura maklerskiego, przygotowania dokumentacji, sprawozdań, biznesplanów czy plasacji obligacji.

LEASING ZWROTNY NIERUCHOMOŚCI SPEED CASH POLSKA

Leasing zwrotny nieruchomości to alternatywny model finansowania, który polega na sprzedaży posiadanych nieruchomości przy jednoczesnym zagwarantowaniu sobie możliwości użytkowania danych nieruchomości. Dzięki zawarciu umowy leasingu na określony czas jako jedyny użytkownik.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POŻYCZKI POD ZASTAW SPEED CASH POLSKA

Speed Cash Polska udziela pożyczek pozabankowych pod zastaw nieruchomości na podstawie decyzji kredytowej, która jest podejmowana w 24 godziny od złożenia kompletu dokumentów przez klienta. W zależności od formy zastawu pożyczkobiorca powinie przygotować następujące dokumenty:
Pożyczki pod zastaw domu, mieszkania, lokalu — numer Księgi Wieczystej i zdjęcia.
Pożyczki pod zastaw działki — numer Księgi Wieczystej, zdjęcia i zaświadczenie z gminy o warunkach zabudowy.
Pożyczki pod zastaw samochodu — numer VIN, dowód rejestracyjny i zdjęcia.
Pożyczki pod zastaw firmy — numer KRS, bilans i rachunek wyników za ostatni kwartał bieżącego roku oraz ostatni rok, zestawienie aktywów trwałych, zestawienie należności i zobowiązań, wiekowanie oraz inspekcja siedziby dokonana przez Speed Cash Polska.
Pożyczki pod zastaw dzieł sztuki — zdjęcia i wycena domu aukcyjnego wskazanego przez Speed Cash Polska.

APLIKACJA O POŻYCZKĘ POD ZASTAW NIERUCHOMOŚCI SPEED CASH POLSKA

Procedura aplikacji o pożyczkę pod zastaw Speed Cash Polska została ograniczona do niezbędnego minimum. Klient nie będzie musiał składać oświadczeń czy wpłacać przedpłat. Pieniądze zostaną uruchomione do 24 godzin od złożenia dokumentów.
Pierwszym elementem ubiegania się o pożyczkę jest złożenie wniosku, który można zrealizować przez internet, telefonicznie lub w siedzibie firmy.
Drugim, dostarczenie dokumentów potwierdzających posiadanie nieruchomości, która ma być zastawem aplikowanej pożyczki.
Trzecia faza to decyzja kredytowa, która jest podejmowana przez analityków na podstawie dane dostarczone przez klienta.
Czwartym etapem, który kończy proces aplikacji, jest podpisanie umowy u notariusza i przelew środków na rachunek klienta.

REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD

,,Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 39,15% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki Speed Cash Polska100 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 133 120,20 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; odsetki 0 zł; jednorazowa prowizja: 30%; miesięczne raty: 1 331,20 zł, ostatnia rata: 118 477,00 zł; całkowity koszt pożyczki 33 120,20 zł; umowa na 12 miesięcy (minimalny okres 3 miesiące, maksymalny okres 120 miesięcy). Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 165,95%. Stan na 14.03.2018r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej..,,
Źródło: www.speedcashpolska.pl

Polecamy również inne pożyczki


Dodaj swoją opinię o Speed Cash Polska

Oceń firmę, pożyczkę i wystaw komentarz, pomożesz innym w wyborze wiarygodnego i uczciwego pożyczkodawcy

Write a comment

Comments: 1
  • #1

    Foc55 (Friday, 15 June 2018 13:14)

    Pożyczki pod zastaw nieruchomości to wysoki poziom zobowiązań, które mogą doprowadzić do utraty np. Domu, mieszkania itd.