Reklamy pożyczek bez drobnego druku

Data aktualizacji: 02.02.2019

Nowe zasady informowania o kosztach kredytu konsumenckiego

Reklamy pożyczek bez drobnego druku

Z dniem 22 października 2017 roku weszła w życie nowa regulacja prawna, dotycząca ustawy o kredycie konsumenckim, która zmienia zasady informowania o kosztach kredytów w prezentacji reklam. Informacje publikowane drobnym drukiem zostały wyeksponowane na pierwszy plan, inne zasady dotyczą ogólnego ujęcia komunikatu o produkcie.

Ogólna zasada promowania — reklamowania produktów, dotycząca prezentowaniu przez reklamodawcę najatrakcyjniejszej strony — atutów. W sytuacjach szczególnych, które zostały zdefiniowane jako produkty o zwiększonym ryzyku np. leki a obecnie i kredyty konsumenckie. Zostały wzbogacone o obowiązek informowania potencjalnych klientów. O wszystkich składnikach oferty również tych, które mogą mieć negatywny wpływ na klienta tj. skutki uboczne czy dodatkowe koszty. Rzetelna i szczegółowa informacja ma na celu zminimalizowanie ryzyka nieodpowiedzialnego podejmowania decyzji przez konsumentów, w odniesieniu do wybranej grupy produktów.

Dotychczasowa forma reklamowania produktów kredytowych, była skupiona na podkreślaniu i akcentowaniu najmocniejszych cech oferty. Klient był informowany o jednym ze składników np. braku kosztów oprocentowania. Na podstawie, którego reklamodawca budował strategię promocyjną — wielkie litery, centralne miejsce czy podawanie informacji jako główny składnik produktu. Szczegóły odnoszące się do zasad możliwości uzyskania promocji przez klienta. Zakres obowiązywania itp. dane były publikowane czy podawane jako zminimalizowana forma, oparta o drobny druk na dole kreacji reklamowej.

Ożywiona dyskusja o potrzebie zmiany zasady reklamowania produktów finansowych toczyła się od kilku lat. Swoje propozycje i projekty zgłaszał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Część tych projektów zostały wdrożone w ustawie o kredycie hipotecznym, inne zostały zawarte w zmodernizowanej ustawie o kredycie konsumenckim, które zaczęły obowiązywać 22 października 2017 roku.

Reklama ze szczegółowymi danymi

Nowe regulacje prawne precyzują wymogi w zakresie dwóch standardów reklamowania kredytów konsumenckich. Pierwszy element dotyczy zamieszczania informacji o kosztach i oprocentowaniu kredytu. Reklamowanie produktu np.,,z ratą miesięczną od 100 zł,, czy określenie kosztów pożyczki przez internet w formie ,, tylko 10 zł miesięcznie za każde 1000 zł pożyczki,,.
W takich reklamach firmy pożyczkowe będą zobligowane do wyeksponowania na identycznych zasadach co hasła reklamowe, dane dotyczące:
  • zakres oprocentowania z podaniem jego formy — zmiennej ew. stałej;
  • podanie wszystkich składników opłat, które ponoszą kredytobiorcy np. prowizje itp.
  • całkowitą sumę zobowiązania;
  • RRSO (rzeczywistą roczną stopę oprocentowania);
  • dane dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia, o ile nie są możliwe do jednoznacznego określenia ich kosztów w czasie zawierania umowy (w pozostałych sytuacjach koszt ubezpieczenia jest określany w ramach informacji dotyczących kosztów zobowiązania)
Ustawodawca zawarł zakres innych dawnych, które w określonych sytuacjach powinny zostać podane w ramach komunikatu o produkcie. W szczególnych przypadkach pożyczkodawcy powinni określić czas obowiązywania umowy kredytowej, całkowita suma do uiszczenia i wysokość raty. Pośrednicy kredytowi muszą określić zakres posiadanych pełnomocnictw i podać informację, z jakimi kredytodawcami współpracują.
Informacje publikowane drobnym drukiem na dole reklamy, dzięki nowym zasadom reklamowania kredytów konsumenckich trafiły w centrum kreacji. Podobnie jak do tej pory, głównymi danymi o kosztach mają być dane dotyczące reprezentatywnych kosztów kredytu. Liczone na podstawie średnich wyliczeń — założeń (na podstawie dwóm trzecim umów) o czasie trwania umowy czy wysokości kwoty kredytu.
RRSO obowiązkowo w reklamie

W sytuacjach, kiedy reklama jest oparta o alternatywny model kreacji, który nie zawiera danych liczbowych. I została zbudowana na zasadach skojarzeniowych np. sugerujących uproszczony zakres aplikacji, realizacji własnych marzeń, czy tym podobnych abstrakcyjnych wyobrażeń klienta o wykorzystaniu pożyczonych pieniędzy. Graficzna — wizerunkowa treść musi posiadać równie czytelny komunikat o wysokości RRSO produktu (liczone na reprezentatywnym przykładzie).

Zmiany w przedmiocie reklamowania kredytów konsumenckich spowodują, że współczesne reklamy produktów kredytowych, będą przypominały swoim składem szczegółowych składników oferty — reklamę leków. Co w istotny sposób wpłynie na zmianę strategi reklamowych pożyczkodawców, którzy chcąc uniknąć mało atrakcyjnej formy pierwszego wariantu reklam. Zaczną aktywnie reklamować swoje produkty w formie drugiej opcji, opartej o abstrakcyjne wyobrażenia i dążenia do zaspokojenia skrywanych marzeń itp. skojarzeń. Jednak abstrakcyjne formy kreacji zawsze będą uzupełnione o realistyczne dane, dotyczące RRSO reklamowanego produktu.

Polecamy również inne tematy dotyczące pożyczania

Dodaj swoją opinię

Write a comment

Comments: 0