Rejestr Firm Pożyczkowych

Data aktualizacji: 02.12.2018

Wiarygodne źródło informacji o firmach pożyczkowych

12 stycznia 2015 r. zostanie uruchomiony Rejestr Firm Pożyczkowych, który będzie dostępny pod adresem internetowym: www.rfp.org.pl

Rejestr Firm Pożyczkowy zostanie wyłączony po upublicznieniu rejestru firm pożyczkowych przy KNF

Rejestr Firm Pożyczkowych
Na dzień 1 stycznia 2015 roku jest zaplanowany start nowego projektu pod nazwą Rejestru Firm Pożyczkowych. Autorstwa Związku Firm Pożyczkowych, który przewiduje realizację projektu w oparciu o katalog firm udzielających pożyczek. Z dodatkowym pakietem funkcji tj. Program Ochrony Konsumenta i system Bezpieczny Dowód wzorowany na liście Robinsona.

Program ma spełniać funkcję publicznego rejestru firm pożyczkowych, reprezentujących sektor pozabankowy. Spełniając tym samym postulaty artykułowane przez ustawodawcę, przy założeniach do nowej ustawy regulującej segment firm pozabankowych. Związek Firm Pożyczkowych spełnia w ten sposób założenia do ustawy, pomimo braku porozumienia w tej sprawie, ZFP z UOKiK, KNF i Ministerstwem Gospodarki. Konsekwencją czego, zapis o powołaniu rejestru został usunięty z oficjalnych zapisów projektu ustawy. Strony nie zdołały wypracować wspólnego porozumienia, co do umiejscowienia rejestru.

Inicjatywa Związku Firm Pożyczkowych

Jednostronna inicjatywa ze strony Związku Firm Pożyczkowych nad wdrożeniem Rejestru Firm Pożyczkowych, ogranicza status projektu do czysto informacyjnych funkcji RFP. Dlatego ZFP nie rezygnuje z postulatu licencyjnego rejestru przy ministerstwie gospodarki z obowiązkowym raportowaniem danych finansowych firm pożyczkowych do Komisji Nadzoru Finansowego.

Obecna forma projektu rejestru branżowego ma uporządkować rynek pozabankowy w ramach samoregulacji branży. Jednoznacznie określając firmy pożyczkowe, które spełniają podstawowe wymogi w zakresie bezpiecznego i uczciwego funkcjonowania na rynku finansowym. Zapewniając konsumentom właściwe warunki dostarczania usług, spełniających wszystkie wymogi prawne

Zarejestrowani pożyczkodawcy w Rejestrze

Zarejestrowanym w Rejestrze mogą być wyłącznie instytucje pożyczkowe, które udzielają pożyczek ze środków własnych. Weryfikacja firm odbywa się m.in. w oparciu o zapisy Krajowym Rejestrze Sądowym (firma musi być wpisana do KRS). Dokumentów: wzorcu umowy kredytu konsumenckiego, tabeli opłat i prowizji, formularzu informacyjnym czy na podstawie regulaminu.
Wpisani pożyczkodawcy do RFP, podlegają systematycznym kontrolom zgodności prowadzanej działalności min. raz na 60 dni.
Związek Firm Pożyczkowych to stowarzyszenie skupiające instytucje pozabankowe, które udzielają krótkoterminowych pożyczek online. Związek pragnie jednym głosem reprezentować rynek pozabankowy na zewnątrz, kreować najwyższe standardy biznesowo etyczne w funkcjonowaniu firm pozabankowych. Działalność prokonsumencka zmierzająca do podnoszenia świadomości i odpowiedzialności konsumentów w relacjach finansowych.
Obecnie do ZFP należy ponad połowa instytucji finansowych z sektora pozabankowego m.in.: Cashper; Credit; Extraportfel; Flexinero; InCredit; Kobietazkasa; Kredito24; Lendon; Loando; Łatwy Kredyt; Mini-Credit; Modna Pożyczka; Net Credit; Pandamoney; PożyczkaOK; Pożyczka Plus; Pożyczkomat; Ratka; Smart Pożyczka; SMS365; ViaSMS; Vivus; Zaimo; Zaplo ...

Rejestr Instytucji Pożyczkowych przy Komisji Nadzoru Finansowego

W ramach nowych regulacji prawnych dotyczących sektora pożyczkowego, które rząd zamierza wdrożyć w życie. Jest projekt powołania Rejestru Instytucji Pożyczkowych przy Komisji Nadzoru Finansowego, który w sposób instytucjonalny zadba o uporządkowanie sektora pozabankowego. Prowadząc ustawowy nadzór nad przestrzeganiem przepisów, dotyczących działalności pożyczkowej w oparciu o ustawę o kredycie konsumenckim.
Nowy projekt RIP jest powrotem do wcześniejszych założeń ustawowych, które nie zostały zrealizowane. W konsekwencji czego, Związek Firm Pożyczkowych powołał branżowy Rejestr Firm Pożyczkowych, który ma za zadanie samoregulacje sektora pożyczkowego. Polegającą m.in. na stworzeniu rejestru wiarygodnych i legalnych instytucji pozabankowych.
Związek Firm Pożyczkowych w pełni popiera pomysł powołania Rejestru Instytucji Pożyczkowych, przy Komisji Nadzoru Finansowego.
Rejestr Instytucji Pożyczkowych pozwoli w prosty sposób zweryfikować wiarygodność firmy pożyczkowej, która udziela pożyczek. Klient w prosty sposób, sprawdzi za pośrednictwem Rejestru legalność firmy, z usług której będzie chciał skorzystać.

Dodaj swoją opinię

Write a comment

Comments: 4
 • #1

  XXL (Thursday, 06 August 2015 11:14)

  Rejestr Firm Pożyczkowych to dobra inicjatywa, tylko szkoda że nie usankcjonowana prawnie. Może jak w Polsce zmieni się rząd i nowy ustawodawca (parlament) zacznie regulować i porządkować system prawny, a nie kombinować i lobbować (PO - PSL)...

 • #2

  many (Thursday, 10 September 2015 15:54)

  Rejestr Firm Pożyczkowych to dobry kierunek, jednak powinien wynikać z ustawy i kierowany przez urząd administracji państwowej. Obecna forma organizacyjna nie gwarantuje obiektywnego i właściwego funkcjonowania RFP.

 • #3

  Waldemar (Saturday, 20 February 2016 18:59)

  Wszystko co poprawia bezpieczeństwo i zasady sprawnego funkcjonowania rynku pozabankowego są wskazane i pożądane!

 • #4

  Jola (Wednesday, 31 May 2017 12:24)

  Tyle teraz różnych baz informacji bankowe, pozabankowe, dłużników itp. Kto ma czas i sposobność badania wg możliwości i konieczności. Bo ja liczę na profesjonalizm np. Takich portali jak netpozyczka24.pl