Umowa pożyczkowa, na co należy zwracać uwagę

Data aktualizacji: 02.12.2018

Umowa pożyczkowa, na co należy zwracać uwagę
Dokonując wyboru najlepszej oferty pożyczki, nasza uwaga jest zwrócona na koszty całkowite i zakres formalny dotyczący wymogów jakie wiążą się z procesem aplikacji o produkt. Jednak dla zapewnienia optymalnych wymogów bezpieczeństwa przy zawieraniu umowy pożyczkowej. Powinniśmy dodatkowo zwrócić uwagę na zalecenia i dyrektywy Urzędu Ochrony Konsumentów, które pomogą nam ustrzec się przed nieuczciwym pożyczkodawcą.

Umowa pożyczkowa

Podstawową zasadą jest dokładne zapoznanie się ze wszystkimi zapisami umowy pożyczkowej. Zanim dokument zostanie podpisany musimy dokładnie poznać jego zawartość.


Umowa powinna zawierać:

  • dokładne dane teleadresowe obu stron umowy (pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy),
  • zakres pożyczanej kwoty,
  • paragrafy odnoszące się do ochrony praw pożyczkobiorcy jako konsumenta.

Główne składniki prawa konsumenckiego, które muszą być wyszczególnione w zapisach umowy to ochrona danych osobowych, zasadach i warunkach odstąpienia od warunków umowy, informacji o następstwach przedterminowego uregulowania zobowiązania, terminie spłaty pożyczki i następstw braku terminowego uregulowania spłaty pożyczki.

Ochrona danych osobowych

Ustawa dotycząca ochrony danych osobowych przewiduje, że każdy konsument posiada pełne prawo do ochrony swoich danych, kontroli do jakich celów są wykorzystywane i z jakich źródeł zostały pozyskane.
Firmy pożyczkowe, które uzyskały dostęp do naszych danych osobowych są ustawą zobowiązane do pełnej ich ochrony. Bez naszej wiedzy i zgody nie mogą ich upubliczniać czy wykorzystywać w inny sposób niż zostało to określone w zapisach umowy.
W sytuacji kiedy firma nie dostosuje się do przepisów o ochronie danych osobowych, konsument ma prawo zgłosić przypadek naruszenia swoich praw do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, który może nałożyć jednorazową karę pieniężną wysokości 50 000 zł. Kara grzywny może być zwiększana do łącznej sumy 200 000 zł.

Spłata pożyczki, przesunięcie terminu spłaty

Proces pożyczania zawsze posiada zdefiniowany termin spłaty, który powinien zostać zapisany w umowie pożyczkowej. Często poza głównym terminem spłaty, pożyczkodawca udostępnia możliwość przesunięcia okresu spłaty, w zamian za dodatkową opłatę. Zakres opłat dotyczący przesunięcia terminu spłaty powinien zostać ujęty w zapisach umowy czy regulaminu.
Pożyczkodawca powinien zadbać, aby oprócz tekstu pisanego udostępnić dla klienta właściwy dokument w formie tabeli opłat, która w przejrzysty sposób określa parametry kosztów i okresów, których dotyczy.
Wcześniejsza spłata pożyczki
Wcześniejsza spłata pożyczki nie zmniejsza naliczonych kosztów. A zapłacona prowizja nie podlega zwrotowi.

Zasady windykacji

Instytucje pozabankowe udzielające pożyczek, nie są zobligowane do przestrzegania tajemnicy bankowej. Od indywidualnych ustaleń i regulacji zależy zakres praktykowanych form działania, które powinny być określone w zapisach umowy. Zasady windykacji stanowią najczęstszy zakres konfliktów i nieporozumień.
Od poziomu etycznego i jakości firmy pożyczkowej zależą stosowane formy windykacji należności, które przy instytucjach o wysokim poziomie profesjonalizmu znajdują odzwierciedlanie w zawartości umowy. Poprzez określenie w formie pisemnej zakresu windykacji i kosztów z tym związanych.
Poziom komunikacji firmy z konsumentem stanowi o wiarygodności instytucji, który obok oferty finansowej jest podstawowym składnikiem produktu. Dlatego nieodzownym obowiązkiem pożyczkobiorcy jest poznanie pełnego zakresu obowiązującej umowy pożyczkowej, przed jej podpisaniem. Każdy niezrozumiały zapis, czy brak pełnego ujęcia procesu pożyczkowego w pisemnej umowie, powinien skutkować odstąpieniem od zawarcia takiej umowy.

Polecamy również inne tematy dotyczące pożyczania


Dodaj swoją opinię

Write a comment

Comments: 1
  • #1

    Tytus Adamowicz (Wednesday, 05 August 2015 12:38)

    Polacy chyba nie lubią czytać, bo rzadko czytają nawet umowy kredytowe. Licząc że kilka słów konsultanta czy reklamy, zawierają kompendium wiedzy o produkcie pożyczkowym. Ale tak się nie da, firmy zainteresowane sprzedażą swoich produktów, mówią o plusach oferty nie wspominając o ujemnych walorach. Jak człowiek sam nie sprawdzi i nie dopilnuje swoich spraw to inni tego za niego nie zrobią!