Przedłużenie terminu spłaty pożyczki

Data aktualizacji: 02.12.2018

Przedłużenie terminu spłaty pożyczki

Zaciągnięcie pożyczki krótkoterminowej w firmie pozabankowej, wiąże się z ograniczonym czasem zwrotu, który zazwyczaj dotyczy 30 - 60 dni. Zwrot pieniędzy często odbywa się w formie jedno ratalnej, a co za tym idzie istotnym obciążeniem naszych budżetów domowych. W sytuacji kiedy powstają nieoczekiwane zdarzenia losowe np. awaria samochodu, choroba itp. nasza wydolność finansowa może zostać zredukowana do poziomu, który uniemożliwia pokrycie bieżących wydatków np. spłata chwilówki. Niezależnie od okoliczności jakie przyczyniły się do naszych problemów finansowych, zawsze w tego typu sytuacjach możemy skorzystać z przedłużenia okresu spłaty chwilówki.

Odpłatna zmiana okresu spłaty pożyczki

Pożyczkobiorcy, korzystający z ofert instytucji pożyczkowych (w uzasadnionych przypadkach) zawsze mogą skontaktować się z konsultantem swojej firmy pożyczkowej, dla sprawdzenia alternatywnych modeli spłaty. Informacje o zakresie możliwości przedłużenia terminu spłaty, powinny znajdować się na stronach oferty. Zależnie od indywidualnych praktyk pożyczkodawców, w różnych instytucjach są stosowane różne modele zmiany terminu spłaty. Dla zobrazowania ogólnych zasad realizowanych na rynku, przyjrzymy się ofercie przedłużenia terminu spłaty realizowanej przez Vivus.

Wybrana przez nas instytucja pożyczkowa, koncentruje się na świadczeniu swoich usług drogą internetową. Umożliwiając uzyskanie krótkoterminowej pożyczki całkowicie online, bez wychodzenia z domu (klienci mogą złożyć wniosek Vivus m.in. w stacjonarnych punktach sieci RUCH). Firma dostarcza swojemu klientowi dostęp do panelu klienta, gdzie znajdują się informacje dotyczące kwoty i terminu spłaty, danych do przelewu itp.

Klienci, którzy mają problemy z terminowym uregulowaniem swojego zobowiązania i chcą odroczyć termin spłaty. Muszą dokonać jednorazowej opłaty za zmianę okresu spłaty. Wybranej przez nas firmie, istnieje odpłatna możliwość przesunięcia spłaty o 7, 14 ew. 30 dni. Jej wysokość jest uwarunkowana wybranym terminem odroczenia. Vivus umożliwia dla swoich nowych klientów, dwukrotną możliwość zmiany okresu spłaty. Jednak standardem na rynku instytucji pozabankowych jest praktyka jednorazowego przedłużenia okresu spłaty.

Koszt przedłużenia terminu spłaty

Informacje dotyczące wysokości opłat za zmianę terminu, powinny znajdować się na stronie oferty pożyczkodawcy. Pożyczkobiorca może znaleźć szczegółowe dane, co do wysokości kwot w swoim panelu klienta. Można też zwrócić się z pytaniem o koszty do firmy pożyczkowej. Wysokość opłaty jest uzależniona od kwoty pożyczki i okresu odroczenia. Jednak prowizja nie powinna być wyższa od kilku procent całkowitej sumy zaciągniętej pożyczki.

Brak terminowej spłaty pożyczki

W sytuacji, kiedy pożyczkobiorca nie reguluje swojej należności w terminie, musi liczyć się z dodatkowymi kosztami. Na poziomie kilku krotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.Jeśli nie będzie reagował na wezwania pożyczkodawcy do uregulowania swojego zadłużenia. Dodatkowo musi liczyć się m.in. z wpisaniem do rejestru osób zadłużonych czy wszczęciem procedury windykacyjnej - sądowej.
Klient na bieżąco może monitorować stan zadłużenia - zakresu kwoty do spłaty z poziomu panelu klienta.

Jak ustrzec się problemów ze spłatą

Każda zaciągnięta pożyczka to zobowiązanie finansowe dotyczące m.in. zwrotu pożyczonych środków na określonych warunkach. Decyzja kredytowa powinna zostać podjęta na podstawie kalkulacji własnych potrzeb i możliwości. Potrzeby nie mogą przekraczać realnych możliwości sprawnego - terminowego uregulowania określonego zobowiązania. Dodatkowo nie powinny być definiowane ponad zakres własnych potrzeb i rozszerzane ponad miarę. Na podstawie rozpoznania własnych kompetencji finansowych, należy dopasować najlepiej odpowiadający produkt naszym potrzebom. Rozłożyć ciężar spłaty na dłuższy okres np. za pośrednictwem pożyczki ratalnej. Można też skorzystać z oferty promocyjnej i wybrać pożyczkę za darmo, której spłata odbywa się bez kosztów i prowizji dla nowych klientów. Kredytobiorca musi świadomie i odpowiedzialnie podejmować decyzje kredytowe na podstawie chłodnej kalkulacji własnych możliwości finansowych. Bez podejmowania pochopnych i nieprzemyślanych decyzji.

Polecamy również inne tematy dotyczące pożyczania przez internet

DODAJ SWOJĄ OPINIĘ

Write a comment

Comments: 0