Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości

Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości

Osoby, które z różnych przyczyn nie dysponują zdolnością kredytową w instytucjach bankowych, dla uzyskania kredytu hipotecznego. A zakres oferowanych — oficjalnych— pożyczek pozabankowych, przez firmy pozabankowe jest zbyt niski dla zaspokojenia potrzeb finansowych. W takich sytuacjach, może powstać pomysł pozyskania większych kwot z nieoficjalnych źródeł finansowania np. pożyczki prywatnej, która jest zabezpieczana nieruchomością klienta.

Pożyczka prywatna udzielana przez osoby prywatne lub firmy, zabezpieczona np. mieszkaniem pożyczkobiorcy jest działaniem niezgodnym z obowiązującymi przepisami prawa. W Polsce jedynie banki i SKOK-i mogą udzielać kredytów pod zastaw hipoteczny — wszystkie inne formy takich działań są nielegalne. Konsekwencją nieodpowiedzialnego korzystania z takich form pożyczania pieniędzy, może być utrata nieruchomości na rzecz nieuczciwych pożyczkodawców.

Biuro Rzecznika Finansowego informuje o wzroście interwencji, dotyczących utraty mieszkania na skutek tzw. pożyczek prywatnych, które były zabezpieczone nieruchomością. Sprawy są m.in. przekazywane do prokuratury, związku z naruszeniem przepisów prawa.

Podmioty udzielające tzw. prywatnych pożyczek, nie stosują standardowej procedury w tej formie pożyczania, opartej na wpisie do hipoteki nieruchomości. Zastępując je np. przeniesieniem praw własności do określonej działki, domu czy mieszkania, które przechodzą na własność pożyczającego, w sytuacji braku pełnej spłaty pożyczki. Pożyczka może zostać oparta np. o zwykłą umowę kupna-sprzedaży nieruchomości, z prawem odkupu przez klienta, po określonym terminie. Niezależnie od rodzaju przeniesienia formy własności przy zaangażowaniu notariusza, efekt jest zazwyczaj podobny — czyli utrata nieruchomości przez pożyczkobiorcę.

Praktyczne zasady bezpiecznego pożyczania

Nie pożyczaj jeśli nie jest to nieodzowne.
Pożyczaj tylko tyle ile potrzebujesz, nawet jeśli możesz zaciągnąć pożyczkę na wyższą kwotę - pożyczone środki zawsze trzeba zwrócić na określonych w umowie zasadach!
Decyzja kredytowa powinna zostać dobrze przemyślana, czy będziesz w stanie zwrócić pożyczone pieniądze?
Nie pożyczaj dla spłaty innej pożyczki, lepiej spróbować negocjować zmianę harmonogramu spłaty np. w formie ratalnej.
Sprawdzaj wszystkie koszty wchodzące w skład obsługi pożyczki online, pożyczkodawca ma obowiązek poinformować klienta o wszystkich kosztach i całkowitej sumie spłaty.
Nie korzystaj z oferty, jeśli jej koszty dotyczące opłaty za rozpatrzenie wniosku, są niewspółmiernie wysokie.
Jesteś nakłaniany do podpisywania weksli itp. na kwotę, która znacząco przekracza zakres zobowiązań lub są wystawiane in blanko (bez określenia sumy)
Zapisy umowy pożyczkowej, są niezrozumiałe lub nieokreślone na jednoznacznych warunkach.

Korzystaj tylko z wiarygodnych instytucji pożyczkowych, które można zweryfikować np. w Związku Firm Pożyczkowych.

Nie korzystaj z firm, które wymagają od pożyczkobiorcy uiszczania przedpłat lub innych opłat przed uzyskaniem pożyczki (poza opłatami autoryzacyjnymi do 1 zł, które są zwracane pożyczkobiorcy)

Firmy pozabankowe zwiększają swoją wiarygodność

Zła opinia o firmach pozabankowych to do niedawna standardowa reputacja tych firm. Na którą złożyły się m.in. powszechna krytyka rynku — często kreowana przez konkurencyjne instytucje finansowe — banki. Brak czytelnych zasad funkcjonowania podmiotów pozabankowych, wysokie koszty obsługi ofert i sprowadzanie instytucji pozabankowych do wspólnego mianownika — firm parabankowych.

Wraz z uporządkowaniem rynku przez nowe czytelne przepisy prawa, które definiują zakres działalności firm pożyczkowych (ustawa antylichwiarska, ustawa o kredycie konsumenckim). Zwiększając konkurencyjność produktów pozabankowych (zmniejszenie kosztów całkowitych oferowanych pożyczek, wiele atrakcyjnych promocji np. pożyczki za darmo).
Samoregulacje rynku usług pozabankowych m.in. poprzez powołanie inicjatywy Rejestru Firm Pożyczkowych czy Bezpieczny PESEL itd.

Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na poprawę oceny sektora pozabankowego jest wzrost świadomości konsumentów w przedmiocie usług finansowych świadczonych drogą internetową.

W konsekwencji sektor usług pozabankowych systematycznie zwiększa swoją wiarygodność na rynku. Ostatnie badania rynku finansowego, realizowane przez Kantar TNS potwierdziło stały wzrost wiarygodności firm pozabankowych o 40% w stosunku do ubiegłego roku. Aktualny wskaźnik zaufania do instytucji pożyczkowych wynosi 17% i to nie jest ostatnie słowo sektora, który w Polsce jest oceniany na kilka milionów aktywnych konsumentów.

Polecamy również inne tematy dotyczące pożyczania przez internet

DODAJ SWOJĄ OPINIĘ

Write a comment

Comments: 0