Data aktualizacji: 09.08.2022

Finiata

Finiata

Finiata linia finansowa dla firm do 100 000 zł

Finiata to odnawialna linia finansowa dla firm, która jest oferowana całkowicie za pośrednictwem internetu, dla firm z minimum półrocznym stażem. Zakres oferowanego limitu rozpoczyna się od kwoty 1000 do nawet 100 000 zł, który jest udzielany na 6 miesięcy.

Formularz informacyjny kredytu konsumenckiego Finita

Kredytodawca: FINIATA SP. Z O.O.

RRSO:
Oprocentowanie:
Pierwsza pożyczka: płatna
Okres pożyczki: 6 miesięcy
Kwota: od 1000 do 100 000 zł
Opłata rejestracyjna: 0 zł/1 grosz
Max. kwota pierwszej pożyczki: 100 000 zł
Wiek pożyczkobiorcy:
Godziny pracy: Poniedziałek - piątek, w godzinach 9:00-17:00
Adres: 00–844 Warszawa, ul. Grzybowska 62
Telefon: +48 22 307 90 76
Adres poczty elektronicznej: service@finiata.com

Finiata - odnawialna linia finansowa dla firm

Finiata to odnawialna linia finansowa dla firm, która jest oferowana całkowicie za pośrednictwem internetu, dla firm z minimum półrocznym stażem. Zakres oferowanego limitu rozpoczyna się od kwoty 1000 do nawet 100 000 zł, który jest udzielany na 6 miesięcy. Uproszczona forma aplikacji pozwala na uzyskanie gotówki już po 15 minutach. Spłata pożyczonych środków możne zostać wykonana w formie jedno lub wielo ratalnej. lub kilku ratach. Koszt linii finansowej dla firm  Finiata jest uzależniony od okresu kredytowego. Szybsza spłata zobowiązania to niższe koszty pożyczki spłata nawet części zobowiązania upoważnia klienta do ponownego wykorzystania tej kwoty.

Zaletą odnawialnej linii finansowej Finiata to możliwość wielokrotnego korzystania z przyznanego limitu np.:
klient uzyskał limit wysokości 10 000 zł,
- wypłacił 5000 zł,
nadal dysponuje limitem do wykorzystania na poziomie 5000 zł,
- po miesiącu spłacił 1000 zł,
jego limit środków wynosi już 6000 zł, które może zainwestować,
- jeśli wypłaci 6000 zł,
limit jest wyczerpany,
- spłaca w następnym miesiącu 2000 zł,
teraz jego limit wypłaty wynosi 2000 zł itd. przez 6 miesięcy.

Kto może skorzystać z Odnawialnej linii finansowej Finiata?

Pożyczkodawca adresuje swoją ofertę dla firm i instytucji gospodarczych, które działają na rynku m.in. pół roku, generują dochody przelewane na konto bankowe i są zarejestrowane w KRS/CEIDG tj.:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka akcyjna
Spółka komandytowa
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Spółka komandytowo akcyjna
Spółka partnerska
Spółka jawna
Spółka cywilna
Działalność gospodarcza
Stowarzyszenie
Gospodarstwo rolne

Jak uzyskać odnawialny limit finansowy dla firm Finiata?

Klient, który chce uzyskać limit odnawialny Finiata musi się zarejestrować w serwisie pożyczkodawcy. Podać swój adres e-mail i ustanowić hasło do panelu klienta.

Potwierdzić poprawność swojego adresu e-mail, za pośrednictwem linku aktywacyjnego przesłanego na e-mail klienta.
W kolejnym etapie klient musi podać swój 10 cyfrowy NIP i go zweryfikować. Jeśli firma dysponuje 6-miesięcznym stażem, a numer NIP został poprawnie wpisany. System sam wyszuka dane firmy.

Przechodząc do następnego etapu aplikacji, klient musi wypełnić formularz dotyczący danych personalnych tj.: tytuł, imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego osoby, która ma uprawnienia do reprezentowania firmy (potwierdzona wpisem do CEIDG).

Dla potwierdzenia tożsamości pożyczkobiorca musi przesłać skan dowodu osobistego lub paszportu. Podać swoje obywatelstwo, PESEL, serie i numer dokumentu tożsamości.

Weryfikacja konta bankowego realizowana za pośrednictwem usługi Kontomatik lub przy pomocy przelewu jednego grosza. Automatyczna weryfikacja nie wymaga przelewu autoryzacyjnego i jest realizowana automatycznie. Klient przy pomocy usługi Kontomatik loguje się na swoje konto bankowe, a system sam potwierdza dane i pobiera historię transakcji za okres 180 dni, która jest niezbędna dla oceny kompetencji kredytowych klienta.

Weryfikacja manualna konta bankowego polega na wykonaniu przelewu 1 grosza z własnego rachunku na konto firmy pożyczkowej. Klient musi dołączyć do przelewu wyciąg transakcji za ostatnie trzy miesiące.

Konto klienta, z którego była realizowana autoryzacja, zostanie zapisane jako rachunek do przelewu pożyczki.

Ostatnim krokiem przed zakończeniem aplikacji jest wyrażenie niezbędnych zgód na przetwarzanie danych osobowych np. dotyczących weryfikacji klienta w Biurze Informacji Kredytowej dla oceny możliwości finansowych. Jeśli limit zostanie przyznany, klient zostanie poinformowany o jego wysokości. Teraz jeszcze należny podłączyć kartę kredytową dla automatycznej spłaty i można korzystać z przyznanych środków.

Decyzja kredytowa jest podejmowana w ciągu kilku godzin, maksymalnie do dwóch dni.

Jakie koszty generuje odnawialna linia finansowa dla firm Finiata?

Stała, miesięczna opłata abonamentowa w wysokości 0.333%+VAT od kwoty dostępnego limitu odnawialnego oraz proporcjonalna opłata za wykorzystane środki wynosząca między 0.131% brutto/1 dzień do max. 2.9% netto, czyli 3,39% brutto/30 dni.

Klient po 30 dniach spłaca jedynie jego niewielkiej części (ok. 1/6 wybranego kapitału + oprocentowanie za 30 dni).

Dodaj opinie o Finita

Comments: 0