Pożyczki bez BIK - fakty i mity

Pożyczki bez BIK - fakty i mity

Przeglądając różne fora a często i portale finansowe, które oferują produkty pożyczkowe, można znaleźć propozycje, określane jako pożyczki bez BIK. Niestety niewiele jest ofert, które rzetelnie i uczciwie traktują przedmiot prezentowanych produktów. Powszechną praktyką jest określanie wielu pożyczek jako propozycja pożyczki z wpisami w krd, erif, bik big. Mało tego, w przestrzeni internetowej nie brakuje również kredytów bankowych oferowanych jako produkty dostępne bez BIK.

Jest to celowa i świadoma dezinformacja, obliczona na mało wyrobionych finansowo klientów, dla których zawarta informacja w portalach pożyczkowych jest wiarygodnym źródłem. W rzeczywistości chodzi o generowanie wniosków pożyczkowych na których właściciele portali zarabiają. Tak, naiwność i brak wiedzy tematycznej jest wykorzystywana przez nieetyczne działania, nieuczciwych wydawców. Kosztem nierzadko zagubionych osób, które często znajdują się w krytycznych chwilach swojego życia. Dla tego warto odczarować zasadnicze wątki, wchodzące w skład powszechnej świadomości kredytowej.

Różne firmy oferują tzw. ,,czyszczenie BIK,, usługę, za którą karzą sobie słono płacić. Posługując się półprawdami czy zwykłymi kłamstwami, szukają naiwnych klientów, którzy zechcą płacić za obietnice usunięcia złych wpisów w BIK.

Wbrew obietnicom ,,czyścicieli BIK,, nie ma możliwości usunięcia zawartości rejestru, jak tylko w oparciu o prawo bankowe, które dokładnie określa warunki niezbędne do usunięcia złego wpisu. Kredytobiorca dopiero po 5 latach od spłaty zobowiązania, dzięki któremu powstał zły wpis. Może zwrócić się o usunięcie wpisu do banku ew. SKOK (wszystkie dane znajdujące się w BIK należą do instytucji bankowych i SKOK-ów). Nikt wcześniej nie wyczyści rejestrów, a nie ma sensu płacić za czynność, którą wykonamy sami jeśli istnieją takie warunki (zobowiązanie zostało uregulowane i minęło min. 5 lat od spłaty).

Biuro Informacji Kredytowej

BIK (Biuro Informacji Kredytowej) to baza danych dotyczących informacji o aktywności kredytowej kredytobiorców. Wbrew częstej opinii, że w BIK znajduje się tylko osoby, które mają złą historię kredytową. To do rejestrów BIK trafiają wszyscy, którzy zaciągają kredyty, pożyczki, karty kredytowe z instytucji bankowych, które przesyłają wszystkie dane dotyczące klientów korzystających z oferty kredytowej (rodzaju produktu, okresu i formy spłaty zobowiązań). Fakt figurowania w bazach (BIK) o niczym jeszcze nie przesądza. Istotna jest treść informacji, która jest w nich zawarta. Dla jednych problemem jest posiadanie złych wpisów (o niespłaconych kredytach, dużych opóźnieniach w regulowaniu spłat itp.). Dla innych problemem możne być czysty rejestr w BIK, brak historii kredytowej może poważnie utrudniać w uzyskaniu kredytów na wyższe kwoty. Świadomi finansowo klienci dbają o tworzenie swojej opinii kredytowej za pomocą np. kart kredytowych czy zaciągania kredytów na niskie sumy, tylko po to, aby go systematycznie spłacić i uzyskać tym samym wiarygodność kredytową dla banków. Więcej informacji na temat, jak sprawdzić swój rejestr i co znajduje się w bazach BIK, można uzyskać w materiale: BIK zastosowanie praktyczne

Jeśli spotykamy się z informacją zawartą w ofercie produktowej, że ,,pożyczki ratalne online dostępne m.in dla osób, które znajdują się w BIK,, mająca sugerować, że są to produkty możliwe do uzyskania dla klientów ze złą historią kredytową. Należy to traktować jako wybieg reklamowy z podaniem niepełnej informacji, która sama w sobie nie jest nieprawdziwa, bo każdy kredyt i pożyczka jest oczywiście dostępna dla osób, znajdujących się w BIK. Problem polega na zawartości wpisów?

Fundamentalną zasadą kredytów bankowych jest akceptacja kredytobiorców tylko z pozytywnym BIK! Każdy kto stwierdza, że w banku można uzyskać pożyczkę bez BIK, stwierdza nieprawdę i nie warto korzystać z takiej propozycji.

Inaczej jest z pożyczkami chwilówkami oferowanymi przez instytucje pozabankowe. Wiele chwilówek online jest dostępna dla osób ze złą historią kredytową. Chwilówki z natychmiastowym przelewem pomimo swojej specyfiki, jako produktu pozabankowego udzielanego na uproszczonych zasadach. To firmy pozabankowe najczęściej zaglądają do baz BIK i innych np BIG... Dla oceny ryzyka kredytowego, jednak nie przesądzają decyzji kredytowej od zawartości wpisów. Wszystko zależy od rodzaju oferty i firmy pożyczkowej, które stosują indywidualne oceny zdolności kredytowej swoich klientów. Nie jest też tak, jak można zaobserwować w ofertach wielu portali, które sugerują, że wszystkie chwilówki online są bezkrytyczne do stanu wpisów w bazach. Jedne firmy mogą mniej akcentować zawartość wpisów w BIK, ale zwracają uwagę np na inne rejestry tj. BIG... Stosować warunki dotyczące klientów, którzy mają niespłacone kredyty itp.

Należy pamiętać że firmy dokonują swoich indywidualnych ocen ryzyka kredytowego i zawszę mogą odmówić udzielenia pożyczki. I nie koniecznie musi to być problem z rejestrem BIK, który w ofercie pozabankowej nie odgrywa takiej roli jak w przypadku instytucji bankowych.
Firmy pozabankowe weryfikują swoich klientów w Credit Check - pozabankowej bazie informacji pożyczkowej na wzór bankowego BIK.

Credit Check

Credit Check czyli branżowa wymiana danych, niezbędna do szczegółowej oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorców przez podmioty pozabankowe, które otrzymują wiarygodne źródło informacji o kondycji finansowej swoich klientów. Zwiększając tym samym zakres udzielanych bezpiecznych pożyczek.

Polecane

Write a comment

Comments: 0