Pożyczka dla samozatrudnionych w ramach tarczy antykryzysowej

11.05.2020

Pożyczka niskooprocentowana dla mikroprzedsiebiorców ze środków Funduszu Pracy

Pożyczka dla samozatrudnionych w ramach tarczy antykryzysowej

W ramach Tarczy antykryzysowej, która została zaprojektowana do wsparcia sektora gospodarczego. Firmy i przedsiębiorstwa mogą skorzystać z różnej formy wsparcia, dla zwalczania skutków finansowych pandemii COVID-19. W ramach tego programu, firmy jednoosobowe i przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób, prowadzący działalność przed terminem 1 marca 2020 r. mogą otrzymać niskooprocentowaną pożyczkę do kwoty 5000 zł z Funduszu Pracy. Pieniądze są wypłacane w jednorazowo, po podpisaniu umowy. Termin kredytowy nie może przekraczać 12 miesięcy, spłata jest realizowana po trzymiesięcznej karencji.

Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy, redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

W ramach rozporządzenia, Rada Ministrów może przedłużyć okres spłaty pożyczki. Jeśli zagrożenie epidemiczne COVID-19, będzie uzasadniało takie rozwiązanie np. przedłużający się okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, lub wzrost negatywnych skutków nim wywołane.

Pożyczka wraz z kosztami może zostać umorzona na wniosek mikroprzedsiębiorcy, który zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej, przez okres 3 miesięcy od podpisania umowy pożyczkowej. Wymagane w tej sprawie oświadczenie jest załączone do wniosku o umorzenie pożyczki, które wnioskodawca podpisuje pod rygorem odpowiedzialności karnej, za składanie nieprawdziwych oświadczeń.

Przedsiębiorcy, którzy ubiegają się o mikro pożyczkę, nie muszą udowodniać, że ich dochody zmniejszyły się na skutek epidemii koronawirusa.

Osoby zainteresowane uzyskaniem takiego wsparcia, powinni złożyć wniosek do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego dla miejsca prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Wnioskodawca musi złożyć:

  • Umowę
  • Wniosek (plik pdf)
  • Wniosek (plik docx)
  • Formularz pomocy publicznej — Załącznik nr 1 do wniosku
  • Kopię pełnomocnictwa (jeżeli wniosek składa pełnomocnik).

Wniosek można złożyć w formie pisemnej, lub za pośrednictwem formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl

Wnioskodawca w celu wypełnienia formularza wniosku, musi przygotować podstawowe dane dotyczące swojej działalności gospodarczej m.in. PKD, NIP oraz złożyć oświadczenie o otrzymaniu, bądź nieotrzymaniu innej pomocy rekompensującej negatywne konsekwencje ekonomiczne, z powodu epidemii COVID-19, aktualne na dzień aplikacji o pożyczkę.

Polecamy również inne tematy dotyczące pożyczania przez internet

DODAJ SWOJĄ OPINIĘ

Write a comment

Comments: 1
  • #1

    ? (Monday, 18 May 2020 13:55)

    A tyle się słyszy, że nie ma skutecznej pomocy dla przedsiębiorców.