Poręczenia kredytowe

Data aktualizacji: 01.12.2018

Zanim poręczysz kredyt - poznaj szczegóły zabezpieczenia

Poręczenia kredytowe

Poręczenie jest najczęściej używanym zabezpieczeniem przy umowach kredytowych, stosowanych przez banki, które w ten sposób zabezpieczają się na wypadek, braku możliwości spłaty zobowiązania przez kredytobiorcę. Wtedy spłata kredytu zostaje przeniesiona na osoby poręczające.

Decydując się na zabezpieczenie kredytu, przyjmujemy na siebie zobowiązanie spłaty kredytu, jeśli kredytobiorca nie będzie wywiązywał się ze swoich zobowiązań. Dla tego instytucje bankowe dokładnie weryfikują osoby poręczające. Dokładnie sprawdzając zdolność kredytową. Analizując czy osoba poręczająca kredyty gotówkowe jest wydolna finansowo do wypełnienia zobowiązań, które wynikają z poręczenia. Na wypadek zaistnienia takiej konieczności.

Podobnie jak kredytobiorca, poręczyciel musi przedstawić swoje dochody i zobowiązania. Dodatkowo musi posiadać podobnie jak kredytobiorca pozytywną historię kredytową.

Poręczenia kredytów są rejestrowane w Biurze Informacji Kredytowej

Istotnie wpływając na stan oceny kredytowej. Niezależnie od stanu spłaty zobowiązań, które były poręczane. Właściwa spłata i brak innych utrudnień przy poręczanym zobowiązaniu i tak powoduje obniżenie zdolności kredytowej osób, które zostały zarejestrowane przy poręczeniu. Bank musi założyć, że będziemy potencjalnie musieli uregulować poręczany kredyt gotówkowy. Co może utrudnić a nawet uniemożliwić otrzymanie produktów kredytowych przez poręczyciela. O czym należy pamiętać i dokładnie przeanalizować swoje plany, przy przyjmowaniu zobowiązań dotyczących poręczeń. Jeśli planujemy własne działania pożyczkowe, w trakcie trwania poręczenia kredytowego.

Niezależnie od liczby osób, które wspólnie z nami poręczają kredyt, musimy pamiętać, że nasza odpowiedzialność kredytowa za poręczenie, wcale nie maleje

Możemy sami zostać obciążeni spłatą. O ile bank uzna to za bardziej korzystne dla swoich interesów. Dodatkowo bank, przy problemach w spłatach rat, może bez wykorzystania wszystkich istniejących zabezpieczeń kredytu. Może zażądać spłaty zobowiązania przez poręczyciela. Jeśli przy konstruowaniu umowy kredytowej nie zadbaliśmy o własne interesy. Domagając się zapisów, które uwzględniają w razie problemów przy spłacie zobowiązania przez kredytobiorce. Wykorzystanie wszystkich zabezpieczeń (np. hipoteki na nieruchomości kredytobiorcy) na rzecz odzyskania należności przez bank.

 
Każda osoba, która rozważa poręczenie kredytu, musi zdać sobie sprawę z konsekwencji takiego działania. Poręczając zobowiązanie, bank będzie nas traktował jako kredytobiorcę. Ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Comments: 0