Pocztowe Konto Nestor najlepszym rachunkiem dla emerytów

Pocztowe Konto Nestor najlepszym rachunkiem dla emerytów

Banki wkładają wiele wysiłku dla pozyskiwania klientów, którzy zakończyli okres swojej aktywności zawodowej i pobierają renty ew. emerytury. Dla tej grupy klientów są dedykowane produkty na preferencyjnych zasadach. Szczególne miejsce w tej kategorii zajmują rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe z dodatkowymi profitami np. bezpłatne ubezpieczenie medyczne oraz zwrot pieniędzy za kupno farmaceutyków.

 

Konto Nestor zajęło pierwsze miejsce w rankingu

 

Z najnowszego opracowania dotyczącego produktów bankowych, oferowanych dla osób pobierających emeryturę. Pocztowe Konto Nestor zajęło pierwsze miejsce w rankingu kont bankowych, dedykowanych dla osób starszych. Rachunek z oferty Banku Pocztowego, posiada najkorzystniejsze warunki cenowe w proponowanej ofercie konta osobistego, które proponują dla swoich klientów m.in. bezpłatne korzystanie z konta i karty. O ile ich właściciele wykonają przy użyciu karty transakcję na łączną kwotę 200 zł, finalizując zakupy w sklepach czy aptece. Klienci Banku, mogą również bezpłatnie wpłacać i wypłacać środki w placówkach Banku Pocztowego i Poczty Polskiej. Realizować opłaty za rachunki dotyczące należności za prąd czy telewizję nie ponosząc dodatkowych opłat. Podobnie z opłatami realizowanymi za pośrednictwem internetu, które są też realizowane bezpłatnie. Dodatkowo nestorzy mają do swojej dyspozycji bezpłatne korzystanie z sieci ponad 5000 bankomatów (PKO BP, BZ WBK/Kredyt Bank i Planet Cash4You).

Unikatową ofertą zawartą w propozycji konta osobistego Banku Pocztowego, jest możliwość dostarczenia pieniędzy do domu klienta, które do kwoty 300 zł raz w miesiącu jest wykonywane bezpłatnie. Gotówka jest dostarczana przez listonosza Poczty Polskiej. Co stanowi zupełne novum na rynku.

Pocztowe Konto Nestor jest dostępne dla osób, które otrzymują świadczenia emerytalno-rentowe.