Opinie o pożyczkach i firmach pozabankowych


Data aktualizacji: 05.12.2018

Pożyczanie online to istotne zobowiązanie

Opinie o instytucjach pozabankowych to szczegółowe omówienie oferty pożyczkowej, opinie i komentarze klientów.

Nasz serwis zajmuje się tylko produktami pochodzącymi z legalnych instytucji, które działają na polskim rynku finansowych, w oparciu o ustawę o kredycie konsumenckim. Firm zgromadzonych w branżowym Rejestrze Firm Pożyczkowych. Bez parabanków i innych niebezpiecznych aktywności biznesowych, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników.

Sprawdź najnowsze oferty

Pożyczki chwilówki online

Pożyczanie pieniędzy przez internet, to m.in. zobowiązanie spłaty pożyczki na określonych warunkach. W sytuacji braku terminowego uregulowania spłaty, klient musi liczyć się z dodatkowymi kosztami i innymi niekorzystnymi rozwiązaniami, które mogą zostać uruchomione. Dla uniknięcia przykrych doświadczeń w sytuacji braku terminowej spłaty. Klienci powinni dokładnie poznać szczegóły ofert i opinie na ich temat. Dzięki czemu będą mogli lepiej dopasować produkt pozabankowy, do swoich indywidualnych potrzeb i oczekiwań. A opinie i komentarze klientów potwierdzą właściwość podjętych decyzji. Nasz serwis pozwala poznać zasady, warunki i opinie innych na temat produktów pozabankowych. Porównać, wybrać i zamówić online dowolną pożyczkę pozabankową. Jednak to konsumenci muszą dokonać własnej analizy, dotyczącej swoich możliwości finansowych i wszystkich konsekwencji wynikających z decyzji kredytowych.


Stop oszustom
Zostałeś oszukany?
Próbowano wyłudzić od Ciebie pieniądze?
Znalazłeś ogłoszenie, portal który oferuję produkty na niejasnych zasadach?

Wyraź swoją opinię

Jeśli korzystałeś z ofert instytucji pozabankowych, podziel się swoją opinią, komentarzem na temat swoich doświadczeń z firmą pozabankową. Pomagasz w ten sposób promować te firmy, które przestrzegają prawa i dobrych praktyk na rynku finansowym. I redukować sferę nielegalnych czy nieetycznych praktyk innych instytucji. Oceniając firmę pożyczkową - pomagasz innym w wyborze wiarygodnego i sprawdzonego pożyczkodawcę.

Dodaj swoją opinię o pożyczkach i firmach pozabankowych

Wybierz dowolną pożyczkę pozabankową poniżej.

Oceń firmę, pożyczkę i wystaw komentarz, pomożesz innym w wyborze wiarygodnego i uczciwego pożyczkodawcy.

Wasze opinie pomagają innym

Firmy pozabankowe oferując swoje produkty, kreując tylko mocne strony, o których rozgłaszają na lewo i prawo.  Pozostałe warunki umowy kredytowej, które już mogą nie przypaść klientom do gustu, nie są tak powszechnie omawiane. Podobnie sytuacja wygląda z innymi zakresami procesu pożyczania np. obsługa pożyczkobiorców przez pracowników instytucji pozabankowych. Czy inne praktyki, które mogą stać w jawnej sprzeczności z przepisami prawa, czy zasad etycznych.

Wszystkie te i inne praktyki pożyczkodawców są recenzowane przez klientów, którzy pożyczali w firmach pożyczkowych i znają rzeczywistość z autopsji. Dzięki czemu inni mogą uniknąć tych pożyczkodawców, którzy stosują kontrowersyjne praktyki itp.


Zasady bezpiecznego pożyczania

Zasady bezpiecznego pożyczania
Zanim skorzystamy z oferty pożyczki chwilówki online, warto dokładnie przeanalizować, czy pożyczka jest nam niezbędna? Nie ma potrzeby generowania długów w instytucjach pozabankowych i obciążania budżetu domowego, jeśli nie jest to nieodzowne.
Pożyczanie nie ma też uzasadnienia, jeśli nasza wydolność finansowa jest zbyt niska i możemy mieć problem ze spłatą chwilówki.
Jeśli się jednak zdecydujemy na zaciągnięcie kredytu, powinniśmy zadbać o odpowiedzialny wybór firmy i oferty pożyczkowej. Koncentrując swoje zainteresowanie na wiarygodnych podmiotach, które działają legalnie na rynku finansowym w oparciu o przepisy prawa cywilnego i kredytu konsumenckiego. Zweryfikowane np. w Rejestrze Firm Pożyczkowym przy KNF o ugruntowanej opinii na rynku.
UWAGA! Nigdy nie wpłacamy tzw. przedpłat, opłat przygotowawczych itp. (niektóre firmy oczekują przelewu weryfikacyjnego, jednak suma przelewu jest symboliczna 1 grosz) przed otrzymaniem chwilówki! Nie zawieramy umowy jeśli zapisy są niejasne lub niekorzystne dla pożyczkobiorcy!
Sprawdzamy wszystkie warunki pożyczki i koszty, które dotyczą naszego zobowiązania.
Uproszczona forma aplikacji
Osoby zainteresowane uzyskaniem pożyczki online, muszą dysponować komputerem podłączonym do sieci internetowej. Najczęściej kontem bankowym — wyjątkowych oferta rachunek bankowy jest zbędny. Dowód osobisty, posiadać stały miejsce zamieszkania na terenie kraju oraz możliwość zwrotu pożyczonych środków. Dobrze jest dysponowanie wiarygodnością finansową i brakiem wpisów w rejestrach osób zadłużonych.
Weryfikacja tożsamości klienta
Instytucje pozabankowe udzielają pożyczek przez internet, bez fizycznego kontaktu z pożyczkobiorcą. Dlatego stosują różne formy weryfikacji tożsamości klienta. Najczęściej odbywa się to, za pośrednictwem rachunku bankowego. Klient przelewa jeden grosz z własnego konta na rachunek pożyczkodawcy. Alternatywnym modelem może być zastosowanie aplikacji, która umożliwia weryfikację bez potrzeby przelewania pieniędzy. Wystarczy zalogować się na swoje konto za pośrednictwem aplikacji. Możliwa jest autoryzacja bez potrzeby angażowania rachunku bankowego np. podpisanie umowy w obecności kuriera, czy odbiór pożyczki w okienku poczty polskiej.
Klient instytucji pozabankowej ma prawo
Pożyczanie pieniędzy z instytucji finansowych to zobowiązanie, które musimy spłacić na określonych warunkach. Brak terminowej spłaty może zwiększyć koszty całkowite pożyczki. Dlatego warto sobie uświadomić konieczność, świadomego podejmowania decyzji i praw konsumenckich, z których możemy skorzystać.
Prawo do kompleksowej informacji o produkcie
Klient instytucji pozabankowej ma prawo do uzyskania pełnej i kompleksowej informacji o produkcie. O wszystkich składnikach oferty: w zakresie rodzaju produktu, pełnej zawartości oferty — koszty, prowizję, oprocentowanie, RRSO, inne opłaty czy inne elementy składowe wchodzące w skład propozycji pożyczkowej np. czas spłaty itd. Konsekwencje wynikające z naruszenia terminu ostatecznego uregulowania spłaty ew. braku zwrotu pożyczki. Pożyczkodawca powinien poinformować o wymogach, jakie ma spełniać potencjalny pożyczkobiorca i bezpłatnie udostępnić klientowi umowę pożyczkową. Ustawa o kredycie konsumenckim zobowiązuję pożyczkodawcę m.in. do udzielenia wszystkich niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi na pytania i wnioski kierowane przez klienta. W sytuacji np. braku zrozumienia składników oferty, czy innych części spraw związanych z funkcją pożyczania w danej instytucji.
Prawo odstąpienia od umowy
Każdy pożyczający m.in. w firmach pożyczkowych może skorzystać z prawa do odstąpienia od warunków umowy pożyczkowej, bez uzasadniania swojej decyzji. Gdy już po zawarciu umowy, okazuje się np. że zakres kosztów pożyczki jest zdecydowanie wyższy od tego, który był nam oferowany pierwotnie itp.
Pożyczkobiorca powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór oświadczenia powinien zostać dostarczony klientowi razem z umową kredytową). Podpisane oświadczenie w terminie 14 dni od zawarcia umowy, powinno zostać dostarczone do siedziby firmy. Pożyczka musi być zwrócona do 30 dni od zawarcia umowy.
Wypowiedzenie Umowy Ramowej
Pożyczkobiorca ma prawo wypowiedzieć Umowę Ramową z ustawowym okresem 30 dni. Bez podawania przyczyn wypowiedzenia i ponoszenia dodatkowych kosztów. Klient instytucji pozabankowej musi przesłać na adres korespondencyjny ew. mailowy (wskazany w umowie pożyczkowej) firmy pożyczkowej oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Ramowej. Zwrócić pożyczkodawcy pożyczkę wraz z kosztami i innymi prowizjami w terminie wypowiedzenia.
Wcześniejsza spłata
Zaciągnięta pożyczka może zostać spłacona przed ostatecznym terminem spłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Całkowita ew. częściowa spłata przed terminem, obniża koszt pożyczki o niewykorzystany okres.
Reklamacje
Pożyczkobiorca może za pośrednictwem telefonu, kontaktu osobistego, poczty elektronicznej lub tradycyjnej złożyć reklamację na świadczone usługi przez pożyczkodawcę. Reklamacja powinna zawierać dane klienta i oferty (imię, nazwisko i adres do korespondencji klienta, numer zawartej Umowy Ramowej) oraz szczegółowe omówienie problemu dotyczącego reklamacji wraz z uzasadnieniem. Rozpatrzenie reklamacji powinno zostać zrealizowane do 30 dni od jej złożenia. W sytuacji, kiedy przedmiot sprawy wymaga dłuższego procedowania sprawy. Pożyczkodawca może przedłużyć czas rozpatrywania reklamacji o kolejne 30 dni. Jednak firma musi o tym fakcie powiadomić wnioskodawcę wraz z podaniem przyczyny przedłużenia terminu. W sytuacji, kiedy pożyczkodawca nie uwzględni reklamacji, klient może wystąpić do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. 2015, poz. 1348). Ostatnim krokiem na drodze roszczeń jest wniosek do sądu.
Pozasądowe rozstrzyganie sporów
W sporze klienta z pożyczkodawcą klient może skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich prowadzonych przez Rzecznika Finansowego. Szczegóły dotyczące zakresu prowadzonych działań, znajdują się na stronie www.rf.gov.pl. W sprawach ochrony konsumentów właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dane teleadresowe: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Centrala: tel. +48 22 55 60 800; e-mail: uokik@uokik.gov.pl).