Net Credit i Incredit ukarane przez UOKiK za nieuczciwe praktyki rynkowe

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podjął decyzję o nałożeniu kary finansowej, na dwie instytucje pozabankowe: Incredit i Net Credito o łącznej wartości ponad 1,65 mln zł. Kary dotyczą m.in. przekazu reklamowego, dotyczącego produktów pożyczkowych, które miały być oferowane jako ,,pierwsza pożyczka za darmo do 2000 zł, nawet w 15 minut,,. Problemem były też informacje, określające wskaźnik RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania), która niedokładnie precyzowała istotny parametr oferty. UOKiK obciąża Incredit, podawaniem nierzeczywistych danych, dotyczących naliczania odsetek. Firmy pożyczkowe w prowadzonych działaniach reklamowych miały wprowadzać klientów w błąd, stosując nieuczciwe praktyki rynkowe.

Net Credit i Incredit ukarane przez UOKiK za nieuczciwe praktyki rynkowe

Pierwszy składnik dotyczący oferty jako ,,darmowej,, pożyczki

W promowanych produktach pozabankowych Net Credit i Incredit, pierwsza pożyczka dla nowych klientów była sprzedawana jako ,,darmowa,, do kwoty 2000 zł. Z terminem spłaty przewidzianym na 30 ew. 61 dni. Pożyczkodawca zastrzegała w zapisach umowy, że dla zachowania warunków promocji, klient musi zwrócić pożyczkę zgodnie z terminem spłaty. Brak spłaty w określonym czasie powodowało np. w Net Credit dodatkowymi kosztami w postaci prowizji czy odsetek. Dla pełnej kwoty maksymalnego limitu 2000 zł dla nowych klientów, klient przy braku terminowej spłaty, był obciążany odsetkami na poziomie 500 zł.

Drugi składnik oferty dotyczący pieniędzy w ,,15 minut,, na koncie

Ukarane instytucje promowały swoje produkty m.in. za pośrednictwem obietnicy, że pieniądze na koncie klienta znajdą się do 15 minut. Nie informując swoich klientów o warunkach jakie muszą być spełnione, aby środki znalazły się na rachunku wyznaczonym terminie. Czyli posiadanie rachunku w jednym z siedmiu banków, w których firmy mają swoje konta. A czas jest mierzony od pozytywnej decyzji, a nie od momentu złożenia wniosku.

Trzeci składnik oferty dotyczący wskaźnika RRSO

Podawane wartości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania pożyczek, były zasadniczo zaniżone od rzeczywistej wartości. Najlepszym tego przykładem może być wyliczenie dla pożyczki Net Credit w zakresie 500 zł, spłacane na przestrzeni 30 dni. Z kosztem całkowitym spłacanym przez pożyczkobiorców na poziomie 650 zł, RRSO zostało wyliczone na poziomie 741,82proc., podczas kiedy prawdziwa wartość wskaźnika RRSO wynosiła 2333,95proc.

Czwarty składni dotyczący naliczania odsetek

Podpisywane umowy przez Incredit, gwarantowały pobieranie odsetek tylko od niespłaconej kwoty pożyczki. W rzeczywistości, firma stosowała mechanizm naliczania odsetek od pierwotnej kwoty zadłużenia, bez odliczania spłaconych części kredytu. Taka praktyka była niezgodna z zapisami umowy i generowała wyższe koszty dla pożyczkobiorcy, który pożyczając np. 2000 zł na 12 miesięcy (12 rat) nadpłacał ponad 90 zł.

Piąty element ofert dotyczący informowania o pośrednictwie

Net Credit nie informował swoich klientów, że udzielane pożyczki do marca 2016 roku, były udzielane w ramach pośrednictwa, ze środków innych instytucji a nie własnych zasobów. Tworząc wrażenie wśród pożyczkobiorców że zaciągają zobowiązania wobec Net Credit.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględniając w/w uchybienia podjął decyzję o nałożeniu kar finansowych na Net Credit wysokości 1 312 947 zł i Incredit na sumę 351 153 zł, który musi dodatkowo zwrócić klientom nadpłacone koszty pożyczki.Oba podmioty odwołały się od decyzji UOKiK.

UOKiK apeluje: jeżeli masz problem z firmą pożyczkową skorzystaj z pomocy: Rzecznika Finansowego

Write a comment

Comments: 0