Kredyt na start dla nowych firm

Kredyt na start dla nowych firm

Finansowanie firm na start, to nie lada problem dla klientów, którzy poszukuj

ą odpowiedniego źródła dofinansowania nowych inicjatyw gospodarczych. Banki wyjątkowo ostrożnie podchodzą do finansowania takich przedsięwzięć. Uznając, że ryzyko przy kredytach na start, która jest zbyt wysokie, ze względu na brak gwarancji na powodzenie inicjatywy, która nie posiada stażu i ugruntowanej pozycji na rynku.

 

Jednak, po dokładnym prześwietleniu rynku bankowego, pod kontem pożyczek dla firm, można odnaleźć oferty, które spełniają definicję kredytu na start. Kwoty takich pożyczek na oświadczenie mogą osiągać wartości dochodzące, nawet do  300 000 zł.

Jeśli przedsiębiorca będzie mógł pochwalić się kilku miesięcznym stażem swojej firmy. Kwoty kredytu mogą przekroczyć wartości dochodzące do 1 mln zł. Jednak taki wariant kredytu z sześcioma zerami, jest solidnie obwarowany zabezpieczeniami, których bank będzie oczekiwał od przedsiębiorcy.

Samo pojęcie dotyczące kredytu na start, ma wiele znaczeń dla instytucji bankowych, które różnie czytają znaczenie tego określenia. Staż firmy, która funkcjonuje  od kilkunastu miesięcy, może dla instytucji finansowej definiować określenie nowej firmy, spełniając wymogi produktu adresowanego na start. Inne jednostki bankowe podchodzą do tematu w sposób mniej rygorystyczny, i nowo powstała firma bez żadnego stażu, będzie kwalifikowała się do pieniędzy na tzw. start.

Postanowiliśmy sprawdzić w instytucjach bankowych, na jakie wsparcie mogą liczyć nowo powstałe firmy. Definiując dwie grupy odbiorców. Firmy, które nie posiadają żadnego stażu na rynku i podmioty gospodarcze, które funkcjonują na rynku maksymalnie do sześciu miesięcy. Firmy, które działają dłużej mogą uzyskać produkty finansowe, w większości instytucji, dla tego nasza analiza ogranicza się do podmiotów gospodarczym z sześciomiesięcznym okresem działalności.

Sprawdziliśmy możliwości kredytowe, nowych firm w ponad 30 instytucjach bankowych. Z których udało się odnaleźć 10 banków, których produkty firmowe mogły zostać zakwalifikowane, do palety ofert dla nowych firm. Z tego grona sześć banków tj. BIZ Bank, Idea Bank, mBank, Pekao SA i PKO BP, posiada ofertę dla firm bez żadnego okresu działalności. Najwyższy wsparcie finansowe można otrzymać od Idea Bank, który proponuje kredyt na start ze wsparciem unijnym nawet do 350 000 zł. PKO BP może zaproponować najniższe dofinansowanie nowym firmom, którym proponuje 1 000 zł salda debetowego. mBank oferuje do 10 000 zł, Pekao SA i BIZ Bank do 20 000 zł. Idea Bank w ramach pożyczki bezzwrotnej może pożyczyć do 25 000 zł.

W ofercie kredytowej pożyczki dla firm, ze stażem do sześciu miesięcy można wyróżnić ofertę kredytu samochodowego Banku BPH do 200 000 zł, kredytu na start, BIZ Bank proponuje suma do 100 000 zł, firmom z czteromiesięcznym okresem działalności. PKO możne pochwalić się debetem (do 20 000 zł) dla firm z trzymiesięcznym stażem.

Zasadniczym obciążeniem takich pożyczek na start, jest zwiększone oprocentowanie i koszty kredytu, jakie można uzyskać dla nowo powstałych firm. Szczególnie wysoki zakres obciążeń, dotyczy kart kredytowych, których oprocentowanie może osiągnąć nawet 16%. Wysoki poziom ryzyka kredytowego, jakim są obwarowane nowe inicjatywy, pociągają za sobą zwiększone koszty oferowanych produktów, które dla firm o większym stażu działalności, można uzyskać na lepszych warunkach.

Polecane tematy w zakresie kredytów i kredytowania

Write a comment

Comments: 0