Kredyt na koncie osobistym

Kredyt odnawialny na koncie osobistym

Kredyt odnawialny na koncie osobistym

Konto osobiste, jest naszym centrum finansowym, z którego dysponujemy swoimi zasobami finansowymi. Za pośrednictwem rachunku bankowego wykonujemy dyspozycje dotyczące bieżących opłat, przelewów, analizy wydatków itp. Konto, może nam posłużyć np. do pozyskania dodatkowych środków w ramach oferty kredytu odnawialnego. Oczywiście o ile posiadacz rachunku, kwalifikuje się do otrzymania takiego produktu: stałe źródło dochodu na odpowiednim poziomie itp.

Kredyt w rachunku osobistym udzielany jest w formie limitu, jako integralny element pakietu ofert ROR. Posiadacz limitu może wielokrotnie wykorzystać zakres kwoty, który został udostępniony przez bank. Każdorazowe zasilenie konta, obniża wartość zadłużenia np. klient posiada na koncie 1 tys zł; wypłaca 2 tys zł; czyli kwota wykorzystanego limitu to 1 tys zł i od tej sumy płacimy odsetki. Gdy konto np. zostanie zasilone kwotą 500 zł, to suma limitu wynosi już tylko 500 zł itd.

Limit kredytowy na rachunku

W ramach przyznanego limitu można swobodnie dysponować środkami np. realizując transakcje bezgotówkowe, płatności online, przelewy czy wypłaty z bankomatów.

Limit kredytowy na rachunku jest dostępny dla osób, które:
  •  posiadają zdolność kredytową;
  •  są obywatelami polskimi, którzy na stałe zamieszkują w kraju;
  •  posiada stałe dochody z wynagrodzenia, emerytury lub renty, które zasilają konto;
  •  dysponują rachunkiem w banku od 3 - 6 miesięcy;
  •  nie generują zakazanego debetu na koncie...

W ramach przyznanego limitu można swobodnie dysponować środkami np. realizując transakcje bezgotówkowe, płatności online, przelewy czy wypłaty z bankomatów. Uproszczona forma udzielania limitu, oparta na weryfikacji dochodów i ich wysokości. Zależnie od instytucji bankowej i praktyk stosowanych przy udzielaniu kredytu odnawialnego. Klient możne zostać poproszony o zaświadczenie o źródłach i wysokości uzyskiwanych dochodów. Kredyt jest udzielany na rok i zależnie od kredytodawcy, suma udzielanego limitu to zazwyczaj kwota do 8 -krotnych naszych miesięcznych dochodów (do 20-30 tys. zł.). Finalizacja umowy jest zazwyczaj realizowana poprzez podpisanie umowy papierowej. Po upływie okresu umowy, na który limit został przyznany, banki automatycznie przedłużają okres umowy. O ile sam klient nie zgłosił do banku, chęć rezygnacji z przyznanego limitu lub w trakcie obowiązywania umowy, kredytobiorca łamał zawarte ustalenia.

Kredyt odnawialny jest standardowo tańszy od innych form pożyczania. Oprocentowanie nominalne jest niższe od innych ofert np. debetu czy kredytu konsumpcyjnego.Zależnie od oferty banku to oprocentowanie waha się od 11 do 13 procent. W ramach kosztów kredytu odnawialnego należy uwzględnić m.in. opłatę jednorazowo za obsługę (rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy kredytu); prowizja za odnowienie ew. podwyższenie limitu; opłaty za prolongatę terminu spłaty.

Korzystanie z tej formy finansowania, swoich wydatków, musi być oparte na odpowiedzialnym postępowaniu, uwzględniające finansowe konsekwencje, braku należytej kontroli naszych wydatków, które może spowodować, że z kilku realnych procent. Płaconych przy użytkowaniu limitu, Bank zacznie naliczać do 30% odsetek za przeterminowanie kredytu, które będzie konsekwencją nie spłacenia limitu kredytowego w zakresie terminu, ustalonego w umowie kredytowej.

Polecane tematy w zakresie kredytów i kredytowania

Write a comment

Comments: 0