Kiedy wypłata 14. emerytury

ZUS podał terminy wypłaty 14. emerytury

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poinformowała, że niebawem ruszy wypłata świadczeń dla seniorów. Pierwsze przelewy zostaną uruchomione jeszcze w sierpniu, kolejne już niebawem.

Kiedy wypłata 14. emerytury

Wzrost inflacji miał zasadniczy wpływ na rewaloryzację świadczeń, które mają wzrosnąć o 7%.  W marcu ZUS wypłacił 13. emeryturę, a teraz kolejne wsparcie w postaci – 14. emerytury.

Z wyliczeń rządu wynika, że budżet państwa w 2022 roku przeznaczy na wypłatę 14. emerytur ok. 11,4 mld zł, w tym 9,5 mld zł dla świadczeniobiorców ZUS.

14. emerytura to dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, które ma na celu poprawę sytuacji materialnej seniorów. Realizowane przez rząd na mocy ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.

Dodatkowe świadczenie jest adresowane do ponad 9 mln emerytów i rencistów, oraz innych osób upoważnionych, które pobierają świadczenia (w tym ok. 8,1 mln z ZUS).

14. emerytura ma postać świadczenia pieniężnego o wysokości – 1338,44 zł, które nie podlega obciążeniom z tytułu podatku dochodowego. Po odliczeniu składki zdrowotnej świadczeniobiorcy otrzymają na rękę – 1217,98 złotych.

Świadczenie nie podlega żadnym potraceniom, czy zajęciom np. komorniczym. Wysokość świadczeń nie nie będzie uwzględniane przy naliczaniu dochodu np. w procesie ubiegania się o inne świadczenia tj.: pomoc społeczną, alimenty itp.

Dla uzyskania 14. emerytury seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków. Proces wypłaty został zagwarantowany przepisami ustawy.

Kto otrzyma 14. emeryturę?

14. emeryturę otrzymają osoby, którym przysługuje emerytura bądź renta:
1.W systemie powszechnym,
2. Rolnicy
3. Służby mundurowe,
4. Emerytura pomostowa,
5. Świadczenie i zasiłki przedemerytalne,
6. Renta socjalna,
7. Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
8. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające,
9. Świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych
10. Renta inwalidów wojennych i wojskowych.

Świadczenia otrzymają wszystkie osoby uprawnione, których emerytura lub renta nie przekracza 4188,44 zł brutto.

"Według naszych szacunków wypłatę w pełnej wysokości otrzyma ok. 7,7 mln osób. Osobom, które dostają od nas comiesięczne wypłaty między 2900 zł a 4188,44 zł — czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Minimalna wysokość czternastki wyniesie 50 zł – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku." – Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy w Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Terminy wypłat 14. emerytury

Z informacji, jakie zostały podane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wynika, że wypłaty będą regulowane zgodnie z harmonogramem wypłat:
– 25 sierpnia oraz 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września 2022 r.

Jeszcze we wrześniu przelewy powędrują do osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne z ZUS, oraz w systemie mundurowym. Natomiast, osoby pobierające świadczenia rolnicze rzadziej, niż raz na miesiąc, zostaną obsłużone w październiku.

POLECAMY SPRAWDZIĆ RÓWNIEŻ

Dodaj opinie

Write a comment

Comments: 0