Inwestycje

„Lokata procentująca” z oprocentowaniem do 5% przy odnowieniu depozytu

„Lokata procentująca” z oprocentowaniem do 5% przy odnowieniu depozytu

eurobank dla nowych klientów, którzy poszukują nowych, wydajnych form inwestowania, proponuje „Lokata procentująca”. Trzy miesięczną lokatę, która posiada oprocentowanie na poziomie 4% w zakresie kwot do 10 000 zł i 3% dla środków inwestycyjnych od 10 000 do 50 000 zł w skali roku. Dla klientów odnawiających lokatę, oprocentowanie może zostać podwyższone do zakresu 5%, na łączny okres 6 miesięcy.

 

,,Lokatę procentującą,, nowi klienci mogą zakupić po założeniu konta w eurobanku z minimalnym wkładem 200 zł. Po pierwszym okresie trwania lokaty (3 miesiące) następuje odnowienie lokaty a odsetki są transferowane na konto do dyspozycji klienta. Kapitał podstawowy generuje nowy depozyt, który będzie podlegał oprocentowaniu do 5 % przez kolejny termin 3 miesięcy.

 

Istotnym elementem jest aktywne korzystanie z konta eurobanku ew. karty wydanej do konta. Brak spodziewanej aktywności na rachunku bankowym klienta (eurobanku)powoduje konsekwencje przy przedłużeniu lokaty, polegającej na stałym oprocentowaniu na poziomie przed okresem przedłużenia.

Nowa 48-miesięczna lokata o oprocentowaniu stałym w ofercie eurobanku

eurobank wprowadził na rynek nowy produkt, dotyczący nowej lokaty o oprocentowaniu stałym na okres 48 miesięcy. Bank w ramach oferty, gwarantuje zachowanie co najmniej połowę odsetek, jeśli po termie jednego miesiąca lokata zostanie zerwana.
Minimalny wkład przewidziany dla otwarcia lokaty to już 200 zł. Klient, możne złożyć dyspozycję o założeniu lokaty w placówce banku, przez internet i telefon. Osoby, które założą lokatę za pośrednictwem kanałów online, mogą liczyć na preferencyjne oprocentowanie, pod koniec trwania lokaty: 3,00% (przy kwocie od 10000 złotych) lub 2,90% (poniżej 10 000 zł). Oprocentowanie proponowane przy otwieraniu lokaty w placówce banku 2,80% (od 10000 zł) lub 2,70% (poniżej 10 000 zł).

Meritum Bank debiutuje w sektorze inwestycyjnym

Meritum Bank rozszerza, swoją ofertę finansową o produkty inwestycyjne. Proponowane w dwóch wariantach: klienci przeprowadzają wpłatę jednorazową albo wykonują systematyczne wpłaty. Bank planuje poważne zaangażowanie w sferę inwestycyjną i buduje szeroki zespół doradców, wyspecjalizowanych w zakresie inwestowania.

 
Przy przygotowaniu pierwszego wariantu inwestycyjnego, bank współpracował z z Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Wynikiem współdziałania obu instytucji, jest przygotowanie oferty Progres Korpo-Obligacje. Ubezpieczenie na życie i dożycie z UFK, dzięki któremu klient posiada możliwość inwestowania w obligacje korporacyjne. emitowane przez przedsiębiorstwa. Są to produkty wyselekcjonowane z ponad 100 korporacji. Stanowi to nową formę inwestowania na rynku dla klientów, którzy szukają wyższych stóp zwrotu od tych, które są oferowane przez instytucje bankowe. Należy podkreślić, że w zamian za wyższą stopę zwrotu, musimy zaakceptować wyższy stopień ryzyka inwestycyjnego. W ramach programu Korpo-Obligacje, dolny próg inwestycyjny sięga już 5 000 zł. Zysk jest wypłacany co kwartał.
 
Pierwsze rozwiązanie, przygotowane we współpracy z Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. - Progres Korpo-Obligacje, to ubezpieczenie na życie i dożycie z UFK, które umożliwia inwestowanie w ponad 100 wyselekcjonowanych obligacji korporacyjnych, emitowanych przez przedsiębiorstwa. Jest to unikatowa propozycja dla klientów, szukających wyższych stóp zwrotu, niż na lokatach bankowych i akceptujących wyższe ryzyko. Zainteresuje ona także klientów, którzy świadomie szukają rozwiązań dywersyfikujących portfel inwestycyjny. Progres Korpo-Obligacje są dostępne już od 5 tys. zł. Klient co kwartał otrzymuje wypracowane zyski.
 
Druga forma inwestycyjna, dotyczy systematycznego inwestowania. Określona jako oferta Ubezpieczenie z Przyszłością Plus. Proponowana przez bank we współpracy z Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Dla klientów zorientowanych na stopniowe gromadzenie kapitału inwestycyjnego, w dłuższej perspektywie czasu. Ci klienci otrzymują szerokie spektrum produktów. Od krajowych i zagranicznych funduszy, poprzez cztery portfele modelowe a kończąc na IKE czy IKZE. Systematyczne inwestowanie, można rozpocząć już od 150 zł miesięcznie, przy rekomendowanym zakresie uczestnictwa w programie na 10 lat. Oferta posiada elastyczna formę, która przewiduje daleko idące korekty, w przedmiocie zmiany okresu składkowego do 6 lat. Roczne zawieszenie opłacanie składek, zmiany wysokości składek wymiarze dotyczącym zmniejszenia jak i podwyższenia kwoty. Elastyczność oferty ma pozwolić klientom, na dopasowanie swoich możliwości inwestycyjnych do indywidualnych możliwości finansowych, które na przestrzeni lat mogą ulegać zmianom.
 
Meritum Bank ciągle pracuje nad rozbudową sieci wyspecjalizowanych doradców, którzy w kompetentny i odpowiedzialny sposób obsłużą inwestorów. Na obecną chwilę zlecenia dotyczące programów inwestycyjnych, są przyjmowane w oddziałach własnych banku.
 
Meritum Bank ciągle pracuję nad rozbudową sieci wyspecjalizowanych doradców, którzy w kompetentny i odpowiedzialny sposób obsłużą inwestorów. Na obecną chwilę zlecenia dotyczące programów inwestycyjnych są przyjmowane w oddziałach własnych banku.

Nowe lokaty terminowe Raiffeisen Polbank

Raiffeisen Polbank, do swojej oferty inwestycyjnej wprowadził pięć nowych lokat terminowych na 3 i 6 miesięcy. W ramach nowej propozycji depozytowej, oprocentowanie w skali roku jest dostępne nawet do 4 proc.
 
Dwa produkty inwestycyjne zostały przygotowane z myślą o stałych klientach banku, którzy systematycznie zasilają swój rachunek bankowy środkami z uzyskiwanego wynagrodzenia za prace. Bank pragnie w ramach tych produktów docenić stałych klientów, korzystających aktywnie z oferty Raiffeisen. Pozostałe dwie lokaty, są ogólnodostępne dla nowych i stałych klientów. Klienci, którzy zainwestują nowe środki, otrzymają preferencyjne oprocentowanie lokat. Najkorzystniejsze warunki w zakresie oprocentowania, jest dostępne dla klientów, którzy zdecydują się na skorzystanie z propozycji adresowanej do użytkowników bankowości mobilnej.
R-Lokata na nowe środki
R-Lokata dotyczy propozycji na okres od 3 do 6 miesięcy dla nowych środków. Lokowane środki podlegają oprocentowaniu 3,4 proc. dla kwot od 20 do 74 999,99 zł i 3,6 proc. dla sum od 75 do 200 000 zł.
Lokata z Pensją
Lokata z Pensją jest przygotowana na okres trzech miesięcy z oprocentowaniem ustalonym na poziomie 3,5 proc. w skali roku. Produkt jest adresowany do stałych klientów, którzy posiadają Konto Osobiste Wygodne. Na które trafia wynagrodzenie w minimalnej kwocie 1000 zł. Bank akceptuje zasilanie konta z tytułu umowy o prace, renty, emerytury ew. stypendium. Klient możne założyć lokatę na sumy od 3 000 do 20 000 zł. Jest dostępna tylko jedna lokata dla jednego klienta.
Lokata Premium z Pensją
Lokata Premium z Pensją jest dedykowana dla klientów, którzy posiadają Konto Osobiste Premium na które jest przelewane minimalne wynagrodzenie miesięczne na kwotę 8000 zł. Lokata jest oferowana w zakresach sum od 100 000 do 200 000 zł z oprocentowaniem 3,6 proc. Istnieje możliwość zakładania wielu lokat jednocześnie.
e-Lokata
e-Lokata to produkt dla użytkowników mobilnych i internetowych kanałów dostępu do bankowości elektronicznej. Produkt dostępny w ramach ofert na 3 miesiące z oprocentowaniem 2,5 proc i 6 miesięcy 3 proc. Kwoty lokowane zaczynają się od sumy 20 000 do 100 000 zł. Założenie lokaty jest możliwe za pośrednictwem bankowości internetowej R-Online i aplikacji mobilnej Mobilny Bank.
Lokata Mobilna
Lokata Mobilna jest dostępna wyłącznie dla użytkowników aplikacji mobilnej Mobilny Bank i jest ofertą najwyżej oprocentowaną do wartości 4 proc. Depozyt jest dostępny dla kwot od 3 000 do 10 000 zł na 3 miesiące.

Lokata 4 proc. w aplikacji Meritum Bank Mobilny

Meritum Bank, wprowadza nowe oferty inwestycyjne na rynek. Lokaty na czas, to nowa propozycja, która jest trzymiesięcznym depozytem oprocentowanym na 4%. Oferta jest dedykowana dla użytkowników aplikacji mobilnej banku. Produkt będzie dostępny, w ofercie banku jedynie wybranych dniach o określonych godzinach.

 
Lokata jest doskonałym produktem adresowanym dla osób, które poszukują dobrej inwestycji dla ulokowania swoich środków. Produkt jest oferowany w ramach ,,happy hours,,. Bank dla użytkowników aplikacji mobilnej, rozsyła powiadomienia PUSH oraz SMS z informacją o parametrach produktu. Odbiorca wiadomości o lokacie, będzie mógł bezpośrednio skorzystać z oferty za pośrednictwem aplikacji.
 
Pierwsza edycja, Lokaty na czas  4% z oprocentowaniem w skali roku, inwestowana na trzy miesiące miała miejsce 25.06.2014 r. Kolejne edycje będą pojawiały się cyklicznie w ofercie Meritum Bank.
 
Lokatę można założyć w szybki i wygodny sposób, za pośrednictwem Aplikacji Meritum Bank Mobilny. Proponowany zakres kwot, który może zostać zainwestowany to, od 1000 do 10 000 zł. W każdej edycji istnieje mozliwość założenia tylko jednej lokaty, której kapitalizacja odsetek odbywa się pod koniec okresu rozliczeniowego.
 
Bank planuje realizować kolejne projekty w oparciu o aplikację mobilną i system ,,happy hours,,. Przygotowywana jest kolejna edycja, czasowego udostępniania propozycji, która tym razem ma dotyczyć korzystnych warunków wymiany walut, w ramach e-Kantor. Preferencyjna oferta wymiany walut, będzie aktualna tylko przez kilka godzin od otrzymania informacji ofertowej.
 
Aplikacje Mobilne Meritum Bank, dostarczają klientom swobodny dostęp do finansów, płynne przechodzenie z profilu indywidualnego na firmowy, bez potrzeby nowego logowania do systemu. Dostęp do obszernej oferty usług, które mogą być realizowane za pośrednictwem urządzeń mobilnych.
 
Aplikacja jest do pobrania w Google Play oraz App Store. Dla klientów indywidualnych, jak i firm korzystających ze smartfonów z systemem operacyjnym Android (wersja 2.3 i wyższe) lub iOS (wersja 5 i wyższe).