Informacje finansowe - strona 5

Artykuły z branży pozabankowej dotyczące pożyczania przez internet


Długi Polaków w 2017 roku

Z raportu BIG dotyczącego zobowiązań Polaków w 2017 roku wynika, że liczba osób, która ma problemy z terminowym regulowaniem swoich długów, wynosi ponad 2 mln 515 tys. Powiększając grono niesolidnych klientów o 193 tys., ogólna kwota zobowiązań wyniosła 64,5 mln zł, jest to wzrost w stosunku do roku 2016 o ponad 10,8 mld zł.

W BIK sprawdzisz zobowiązania kredytowe i wpisy z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor

Biuro Informacji Kredytowej poszerza swój zakres usług, dotyczących gromadzenia i udostępniania informacji finansowych, które do niedawna dotyczyły głównie danych bankowych, w przedmiocie kultury regulowania zobowiązań finansowych. Klienci indywidualni, jaki i mikroprzedsiebiorcy, otrzymali nowe kompetencje dotyczące dostępu za pośrednictwem usługi BIK do bazy danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

getSCORE — System Oceny Ryzyka Transakcji

Pozabankowa forma pożyczania online, na uproszczonych warunkach aplikacji, wymaga sprawdzonych modeli weryfikacji, które zminimalizują ryzyko udzielenia ,,złych pożyczek,,. Firmy pożyczkowe tworzą własne algorytmy oceny ryzyka kredytowego, które na podstawie informacji zgromadzonych w bazach informacji gospodarczej, dokonują indywidualnej oceny kompetencji finansowej pożyczkobiorcy.

Jedna z największych instytucji pozabankowych w Polsce, która prowadziła działalność za pośrednictwem biur terenowych. Kończy swoją działalność w dotychczasowym formacie. Zarząd spółki Pośrednictwa Finansowego Kredyty-Chwilówki podjął decyzję o zakończeniu funkcjonowania stacjonarnych placówek tej instytucji w całym kraju. Firma powołała specjalną infolinię, która ma obsłużyć ponad 100 000 aktywnych kredytobiorców.

Powszechność tej metody weryfikacji stanowi zasadniczo barierę dla części klientów, którzy z różnych przyczyn, poszukują alternatywnego modelu obsługi nieangażującego konta bankowego...

Minipożyczka to pozabankowa oferta pożyczki krótkoterminowej, udzielanej na uproszczonych warunkach aplikacji, całkowicie online, bez konieczności odwiedzania biur kredytowych. Pożyczkobiorca nie musi gromadzić żadnych dokumentów finansowych, aby uzyskać do 5000 zł spłacane od 7, 14, 21 do 30 dni...

Propozycja pożyczek Credissimo dotyczy oferty pozabankowej, która jest obsługiwana w formacie online — za pośrednictwem internetu. Realizowanej wersji krótkoterminowej: Credissimo do wypłaty — od 100 do 3000 zł z terminem spłaty od 15 do 30 dni.
Ofercie ratalnej: Credissimo plus — od 500 do 5000 zł spłacanej w ratach od 3 do 24 miesiące...
Kredito24 krótkoterminowa pożyczka pozabankowa udzielana całkowicie przez internet, bez konieczności odwiedzania biur kredytowych i gromadzenia dokumentów finansowych. Zakres dostępnych kwot kredytów rozpoczyna się od 300 a kończy na 3000 zł. Zwrot pożyczki jest konieczny od 7 do 30 dni, z możliwością przedłużenia o kolejne 30 dni. Pierwsza pożyczka jest dostępna do 1300 zł, brak bezpłatnej propozycji dla nowych klientów.

GetBucks

GetBucks: pozabankowa propozycja pożyczki krótkoterminowej udzielanej bez zaświadczeń od kwoty 200 do 4000 zł, termin spłaty powinien zostać wykonany od 7 do 30 dni. Pierwsza chwilówka online jest dostępna do 1100 zł, maksymalny limit jest zwiększany, z każdą terminowo spłaconą pożyczką.