Facebook źródłem informacji kredytowej

Firma, analizując aktywność klienta w mediach społecznościowych, buduje jego indywidualny profil z wyszczególnieniem wszystkich elementów osobowościowych, które mogą definiować charakterystykę konsumencką użytkownika.

Facebook źródłem informacji kredytowej

Rynek firm pożyczkowych podlega dynamicznym zmianom warunków biznesowych m.in. pod wpływem zmian ustrojowych, regulujących zakres obciążeń ponoszonych przez klientów instytucji pozabankowych. Firmy reagując na zachodzące zmiany, poszukują nowych rozwiązań, które dostosują ofertę pożyczkową na raty online do zmieniającej się rzeczywistości. Dążą do zwiększenia technologicznego zaangażowania w proces aplikacji internetowej. Ukierunkowanej na czas procedowania, koszty i precyzję definiowania pożądanych grup odbiorców swojej oferty.

 

Wzrost świadomości konsumenckiej, wynikający m.in. z wejściem na rynek nowych pokoleń konsumentów (ok. 11 mln potencjalnych klientów), którzy biegle posługują się nowymi technologiami. Wymusza większą kreatywność w kreowaniu i sprzedaży produktów kredytowych online.

Dotychczasowe standardy praktykowane przez sektor pożyczkowy, nie spełniają pokładanych w nich oczekiwań. Dostosowanie oferty do celowej grupy odbiorców, nie odzwierciedla wymaganych standardów. W całej Europie miesięcznie jest składanych ponad 9 mln wniosków online, o udzielenie pożyczki internetowej. Tylko 13 proc. wspomnianej sumy jest rozpatrywanych pozytywnie. Przy zaangażowaniu istotnych sił i środków nie jest osiągany cel strategiczny. Kreują nowe kierunki rozwoju i ekspansji, angażujące nowe źródła informacji o preferencjach swoich klientów tj. media społecznościowe oraz ich dane behawioralne (analiza zachowania w Internecie).

Firma, analizując aktywność klienta w mediach społecznościowych, buduje jego indywidualny profil z wyszczególnieniem wszystkich elementów osobowościowych, które mogą definiować charakterystykę konsumencką użytkownika. W odniesieniu do produktów finansowych. Wykorzystują uzyskane informacje do oceny ryzyka kredytowego pożyczkobiorcy. Minimalizując czas procesu weryfikacji, firma uzyskuje zwiększony odsetek trafnych ocen kredytowych.

Nowe narzędzia scoringowe wpisują się w nowe trendy, kreowane przez unijne dyrektywy PSD2, która ma wejść w życie w styczniu 2018 roku.

POLECAMY SPRAWDZIĆ RÓWNIEŻ

Dodaj swoją opinię

Write a comment

Comments: 0