Długi Polaków w 2020 roku

Według danych Raportu InfoDług przygotowanego przez BIG InfoMonitor wynika, że pod koniec 2020 roku ponad 2,8 miliona dorosłych konsumentów miało nieuregulowane zobowiązania kredytowe i pozabankowe. Odnotowując wzrost liczby dłużników w stosunku do roku 2019 o 8,1 tys. (0,3 proc.). Dane dotyczące łącznej wartość wszystkich zobowiązań Polaków w 2020 roku to 81,4 mld zł długów. Ich wzrost był zdecydowanie wyższy, bo aż o 3,69 mld zł (4,7 proc.) w stosunku do wartości za rok 2019. Ogólna ocena rynku zdominowanego przez następstwa pandemii Covid-19 jest dość umiarkowana. Mając na uwadze fakt, że niesolidnych konsumentów było mniej o 11 tys. w 2020 roku niż rok wcześniej. Kwota zaległości zachowała swoje wartości w stosunku do roku przed wybuchem pandemii. Stosunkowo niewielkie wahania portfela zobowiązań, wynikają z działań rządu w zakresie programów antykryzysowych i dyscyplinie konsumentów.

Długi Polaków w 2020 roku

Wpływ pandemii Covid-19 na gospodarkę miał też inny wymiar. Mniejsza ilość udzielonych kredytów i pożyczek na oświadczenie, przez bardziej rygorystyczne zachowania pożyczkodawców spowodowały niewielki wzrost o 8,1 tys. Odsetek niesolidnych kredytobiorców, którzy mają problemy z terminową spłatą swoich zobowiązań, wzrósł nieznacznie i wynosi ok. 9 proc.

Nie bez znaczenia na ogólną sytuację na rynku kredytowym miały wakacje kredytowe, które łagodziły skutki pogarszającej się koniunktury gospodarczej. Według oficjalnych danych instytucji finansowych ponad 722 tys. kredytobiorców skorzystała z takiej opcji. Zawieszoną w ten sposób spłatę rat zobowiązań kredytowych na kwotę 82 mld zł.

Innym czynnikiem, który mógł wpłynąć na stan statystyk w zakresie nieuregulowanych zobowiązań w 2020 r. Mogła być masowa sprzedaż aktywnych zobowiązań przez instytucje finansowe, firmom windykacyjnym. Banki czy firmy pozabankowe pozbywając się nieuregulowanych zobowiązań, automatycznie zgłaszały ten fakt do baz informacji kredytowych. Dzięki czemu bazy BIK czy BIG InfoMonitor zostały odchudzone.

Zwiększenie zaległości

W roku 2020 podobnie jak w poprzednich latach liczba niespłaconych zobowiązań rośnie zdecydowanie wolniej, od samej kwoty. Średnia wartość przeterminowanego długu (w 2020 r.) wynosiła 27 784 zł i odnotowała wzrost o 4,3 proc. w stosunku do roku 2019.

Największy przyrost dłużników dotyczy osób, których zobowiązanie wynosiło co najmniej 10 tys. zł. Przyrost tego segmentu konsumentów w ub. roku zwiększył się o ponad 70 tys. osób, osiągając wartość całkowitą na poziomie 1,2 mln. Uzyskując wynik 42 proc. (wzrost o 2 proc.) wszystkich zobowiązań konsumenckich jakie zostały zarejestrowane w BIG InfoMonitor i BIK. Długi o wartości ponad 100 000 zł posiada 157 tys. osób, czyli 5,7 proc.

Z Raportu InfoDług wynika, że na łączną kwotę długu 81,39 proc. ponad połowa to zobowiązania poza kredytowe – 44,29 mld zł (54 proc.) a tylko – 37,1 mld zł (46 proc.) to długi powstałe z następstwa zaciągnięcia kredytu.

Długi pozabankowe w 2020 r. wynoszące 44,29 mld zł dotyczą 2 252 700 osób, których przybyło o 25 249 w stosunku do roku 2019. W odniesieniu do zobowiązań kredytowych, na min. sumę 200 zł z min. okresem przeterminowania o 30 dni, to ponad 1 185 374 osób zostały zarejestrowane w bazach BIK. Mniej o 7219 osób niż rok wcześniej.

Ponad 7 mln zapytań w BIG InfoMonitor

Z informacji, jakie ujawniło, BIG InfoMonitor wynika, że w 2020 r BIG zweryfikowało w swoich zasobach ponad 7 mln osób, na wniosek instytucji finansowych.
Łączna suma konsumentów z przeterminowanymi zobowiązaniami kredytowymi i poza kredytowymi, którzy zostali zarejestrowani w BIK i BIG InfoMonitor wyniosła 2 804 773 osób. Z czego 633 321 dłużników nie radzi sobie z regulowaniem spłaty zobowiązań kredytowych, pożyczek i bieżących płatności. Wzrost odsetek tej grupy dłużników wyniósł, 3 proc. z wartości 22,3 w roku 2019 do 22,06 w roku 2020.

Źródło: InfoMonitor

Polecamy

Write a comment

Comments: 0