· 

Czy po spłacie długów uzyskam kredyt

Czy osoba po egzekucji komorniczej i spłacie długów uzyska kredyt bankowy?

Czy po spłacie długów uzyskam kredyt

Instytucje finansowe a szczególnie banki dbają o wiarygodność finansową swoich klientów. Dlatego starannie weryfikują kompetencje finansowe osób, które zwracają się do nich o udzielenie kredytu. Pragnąc zabezpieczyć się przed udzieleniem kredytów dla niewypłacalnych klientów. Osoby, które dysponują przeterminowanymi zobowiązaniami, nie mogą liczyć na uzyskanie kredytu. Zachodzi uzasadnione pytanie, co z konsumentami, którzy posiadali egzekucję komorniczą, ale spłacili swoje wszystkie zobowiązania. Czy bank udzieli im kredytu?

Spłata długów nie jest jednoznaczna z odzyskaniem wiarygodności w oczach instytucji finansowych. Szczególnie instytucje bankowe są dość ostrożne w stosunku do osób, które posiadają w swojej historii kredytowej aktywność komorniczą w odzyskiwaniu zaległych zobowiązań. Jednak nie zawsze taka historia kredytowa musi dyskwalifikować. Wszystko zależy od indywidualnej polityki banku, rodzaju komorniczego zobowiązania i aktualnej sytuacji finansowej.

Jeśli egzekucja komornicza dotyczyła kredytu bankowego to informacja o zobowiązaniu będzie widoczna w bazie BIK przez 5 lat, od momentu jego spłaty i zakończenia egzekucji. Wszystkie dane w BIK o przeterminowanych zobowiązaniach, powyżej 60 dni, są w ten sam sposób traktowane. Takie informacje mogą skutecznie blokować możliwość uzyskania kredytu.

Inaczej jest ze wpisami o zaległych zobowiązaniach w innych bazach np. BIG itd. Spłata długu zobowiązuje wierzyciela do usunięcia wpisu z rejestrów do 14 dni od momentu jego uregulowania. Informacja o spłacie zobowiązania, przesłana przez wierzyciela do bazy BIG, powoduje usunięcie wpisu z rejestrów.

Jeśli nie jesteśmy pewni, jakie informacje znajdują się w rejestrze BIK na nasz temat, możemy pobrać Raport BIK, korzystając z wniosku poniżej.

Najczęstsze przyczyny odmowy udzielenia kredytu

Zanim bank zdecyduje się na udzielenie kredytu, sprawdzi naszą zdolność kredytową pod względem jakościowym i ilościowym.

Jakościowym w odniesieniu do wiarygodności konsumenckiej m.in. wyrażonej w rzetelności regulowaniu swoich zobowiązań. Zarówno wymiarze bieżącym, jak i przeszłym.

Ilościowym, czyli określenie zakresu wysokości uzyskiwanych dochodów, podstawy prawnej ich osiągania, miesięcznych obciążeń budżetu domowego np. opłaty za media, spłaty rat, inne wydatki.

Instytucje bankowe w procesie oceny kredytowej swoich klientów realizują podobne procedury, które zależnie od indywidualnych właściwości, mogą się kończyć różnymi wnioskami. Uzyskanie negatywnej decyzji kredytowej w jednym banku, nie musi oznaczać podobnych scenariuszy w innych.

Głównymi przesłankami, które mogą zdecydować o uzyskaniu negatywnej oceny kredytowej, są:

  • posiadanie negatywnej historii kredytowej wyrażonej m.in. negatywnymi wpisami w rejestrach tj. BIK. BIG, KRD itd.
  • niskie dochody miesięczne,
  • wysokie koszty utrzymania,
  • posiadane karty kredytowe,
  • częste aplikacje o udzielenie kredytu,
  • poręczenia kredytów,
  • brak zgody współmałżonka na zaciągnięcie kredytu,
  • błędy lub nieprawdziwe informacje we wniosku,
  • wiek wnioskodawcy ew. status rodziny,
  • uzyskiwanie dochodów z niestabilnych form zatrudnienia itp.

Ile czasu są przechowywane informacje kredytowe w BIK?

Wraz z zaciągnięciem kredytu informacja o tym fakcie zostanie zamieszczona w bazie BIK. Gdzie będzie widoczna przez cały okres spłaty. Wraz ze spłatą kredytu kończy się okres dostępu do tej informacji w bazie BIK. O ile kredytobiorca podczas zawierania umowy kredytowej nie wyraził zgody na przetwarzanie danych.

W sytuacji, kiedy kredyt nie był spłacany zgodnie z harmonogramem spłaty. Informacje o tym fakcie, mogą być przetwarzane przez BIK, bez zgody kredytobiorcy, nawet przez 5 lat. W sytuacji, kiedy opóźnienie w spłacie rat wyniosły więcej niż 60 dni lub minęło ponad 30 dni od momentu, kiedy kredytobiorca został poinformowany przez instytucję finansową o zamiarze wpisania do BIK informacji o zaległości w spłacie kredytu, a dłużnik nie uregulował tych zaległości.

Prawo bankowe (art. 105 a ust. 4 i 5) umożliwia przechowywanie informacji o kredytach w BIK nawet przez 12 lat. Wyłącznie do celów statystycznych, przechowywane informacje nie są wykorzystywane w procesie oceny kredytowej.

Polecamy

Write a comment

Comments: 0