Chwilówki bez baz — firmy, które nie sprawdzają BIK, KRD, InfoMonitor, ERIF

11.02.2021

Chwilówki bez baz — firm, które nie sprawdzają BIK, KRD, InfoMonitor, ERIF

Pożyczanie wiąże się m.in. z badaniem przez pożyczkodawcę zdolności kredytowych klienta, na podstawie informacji zgromadzonych w bazach BIK, KRD, InfoMonitor, ERIF itd. Osoby, które posiadają negatywne wpisy w tych źródłach informacji, mogą mieć poważne problemy z uzyskaniem finansowania w ramach chwilówek online. Dlatego postanowiliśmy zbadać oferty firm pozabankowych, które oferują chwilówki online, pod kątem sprawdzania baz danych. Akcentując chwilówki o najniższym zakresie wrażliwości na negatywne wpisy w rejestrach, ew. braku procedury weryfikacyjnej. Jeśli masz problemy z uzyskaniem pożyczki krótkoterminowej, które wynika ze względu na niekorzystne informacje, na nasz temat zgromadzone w bazach. Polecamy lekturę naszego artykułu, który pomoże dokonać właściwego wyboru oferty.

Czym są chwilówki bez baz

Chwilówki online to pożyczki krótkoterminowe udzielane na niewielkie kwoty, z krótkim okresem spłaty. Zwyczajowo jest to chwilówka udzielana do kwoty 2000 zł, z jedno ratalnym miesięcznym terminem spłaty. Proces aplikacji został oparty na uproszczonych warunkach, bez konieczności gromadzenia dokumentów i zaświadczeń. Klient wypełnia prosty formularz online na podstawie dowodu osobistego i konta bankowego. Weryfikacja została ograniczona do niezbędnego minimum, bez akcentowania informacji pochodzących z kredytowych i gospodarczych baz danych. Jeśli firma pozabankowa sprawdza zasoby tj. BIK, KRD, InfoMonitor, ERIF itd. to ich zawartość nie musi decydować o ostatecznej decyzji kredytowej.

Chwilówki bez baz BIK

Chwilówki bez baz KRD

Chwilówki bez baz BIG InfoMonitor i ERIF

Dla kogo są dostępne chwilówki bez baz?

Osoby zainteresowane uzyskaniem chwilówki online, udzielanej bez baz, powinny spełniać kilka podstawowych wymogów, dotyczących m.in. wieku wnioskodawcy. Musi być osobą pełnoletnią, która posiada dowód osobisty i rachunek bankowy. Niektóre firmy posiadają oferty chwilówek, które można uzyskać bez konta bankowego. Wymagane jest posiadanie polskiego obywatelstwa i zameldowania na stałe, na terenie Polski. Nieodzowne jest dysponowanie stałymi dochodami na poziomie, który zapewni terminową spłatę chwilówki. Dochody nie zawsze muszą pochodzić z oficjalnego źródła wynikającego z umowy o prace. Niektóre firmy akceptują np. stałe wpływy na konto bankowe klienta wynikające ze świadczeń socjalnych itp. Klientem instytucji finansowej, która udziela chwilówek bez baz, może zostać osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych. W sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z radykalnymi brakami zdolności kredytowej, firmy mogą zażądać zabezpieczenia spłaty pożyczki w postaci np. zastawu ruchomości ew. nieruchomości, poręczeń, gwarancji itp. Jednak taki zakres zabezpieczeń może odnosi się jedynie do pożyczek pozabankowych.

Największe bazy informacji kredytowej i gospodarczej w Polsce

Bazy informacji kredytowych i gospodarczych gromadzą informacje o zobowiązaniach konsumentów. Większość instytucji skupia się na gromadzeniu negatywnych informacji, ale są firmy takie jak Biuro Informacji Kredytowej, zbierają dane o wszystkich aktywnościach finansowych dorosłych Polaków. Wbrew obiegowym stereotypom większość informacji gromadzonym w BIK to pozytywne dane o spłacie kredytów, kart kredytowych itp.

Instytucje finansowe weryfikują swoich klientów w bazach informacji dla wyeliminowania osób, których sytuacja finansowa nie gwarantuje terminowej spłaty zobowiązania. Zbyt wysoka liczba różnych zobowiązań w stosunku do dochodów lub wiele przeterminowanych płatności to negatywne rekomendacje dla firm kredytowych. Firmy pozabankowe w zależności od indywidualnej praktyki, nie zawsze korzystają z wybranych źródeł informacji, ew. nie nadając im waloru decydującego w procesie oceny kredytowej.

W Polsce można wyróżnić kilka głównych baz informacji kredytowych i gospodarczych tj.:

BIK – Biuro Informacji Kredytowej, gromadzi wszystkie informacje dotyczące aktywności klientów instytucji bankowych. W BIK znajdują się informacje o pożyczkach, kredytach, kartach kredytowych itp. formie i czasie spłaty... W brew powszechnej opinii większość informacji zgromadzonych w BIK dotyczą pozytywnych zachowań klientów tj. terminowe spłaty rat itd. BIK to standardowe źródło informacji dla banków podczas weryfikacji zdolności kredytowej. Firmy pozabankowe też korzystają z tego źródła informacji, jednak nie ma ono takiego wpływu na końcową decyzję dotyczącą kompetencji kredytowych.

Posiadanie negatywnych wpisów w BIK nie dyskwalifikuje klientów instytucji pozabankowych. Wszystko zależy od indywidualnej oceny pożyczkodawcy.

BIG InfoMonitor – Biuro Informacji Gospodarczej, to największe źródło informacji gospodarczych dotyczących osób indywidualnych i firm, które gromadzi dane o przeterminowanych zobowiązań pochodzące mi.in. z firm pozabankowych, banków, instytucji państwowych, osób prywatnych czy firm. Warto pamiętać, że BIG współpracuję z BIK, dzięki czemu firmy pozabankowe, które korzysta z tego źródła wiedzy, ma jednocześnie dostęp do zasobów BIK.

Kwalifikacją do rejestracji w bazie BIG InfoMonitor jest niespłacone zobowiązanie powyżej 200 zł z przekroczonym terminem spłaty o co najmniej 60 dni i min. 14 dni od momentu poinformowania przez wierzyciela o wpisaniu naszego zobowiązania do rejestru.

Jedynym skutecznym sposobem na wyczyszczenie negatywnych informacji w BIG jest spłacenie wszystkich zobowiązań, które zostaną wykreślone z bazy po 14 dniach od ich uregulowania.

KRD – Krajowy Rejestr Długów to prywatna baza danych, która cieszy się dużym uznaniem na rynku finansowym. W jej zasobach znajdują się m.in. informacje o niespłaconych pożyczkach, braku spłaty za media, niespłacone mandaty, długi alimentacyjne itd. Posiadanie negatywnego wpisu w KRD może poważnie skomplikować szanse na uzyskanie finansowania w instytucji pozabankowej. Oczywiście wszystko zależy od wartości przeterminowanego zobowiązania zarejestrowanego w bazie i dochodach klienta. Wpisy do tego rejestru są wykonywane dla przeterminowanych zobowiązań od 200 zł – klienci indywidualni i od 500 zł – firmy.

Czyszczenie zasobów KRD jest realizowane po 14 dniach od poinformowaniu przez wierzyciela o spłacie i wpis powinien w ciągu 7 dni zostać skasowany z bazy.

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. – należy do grupy KRUK, które podobnie jak BIK, gromadzi wszystkie informacje na temat konsumentów. Zarówno pozytywne, jak i negatywne. W określonych warunkach klient musi wyrazić zgodę na przekazania informacji do bazy ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Z tej bazy, najczęściej korzystają firmy windykacyjne.

Polecamy

Dodaj swoją opinie...

Write a comment

Comments: 1
  • #1

    Sowa Z. (Wednesday, 07 April 2021)

    Pożyczałem w firmie Pożyczka Plus i śmiało mogę polecić. Wszystko jest realizowane online bez konieczności potwierdzania swoich dochodów przy pomocy zaświadczeń itp.